Verklig moduleffekt högre än märkeffekten!

Varje solcellsmodul testas och man får mätvärden för varje modul. Den nominella effekten för våra Sanyo HIT-240HDE4 moduler är 240 Watt (W). Fick häromdagen äntligen mätvärdena för våra solcellsmoduler och där kunde man se att effekten varierade från 240,9 W till 242,0 W för våra moduler. Modulernas verkliga effekt var alltså 0,38-0,83% högre än den nominella effekten.

Om man summerar den nominella effekten borde toppeffekten vara 3,36 kW(DC) för vårt solcellssystem. Summerar man alla modulers effekt enligt testvärdena blir toppeffekten istället 3,381 kW (DC), vilket är 0,63% högre. Att man levererar moduler med lite högre effekt är ett sätt att lite gardera sig mot garantivillkoren som säger att efter 10 år garanterar man minst 90% av den nominella effekten och efter 25 år minst 80% av den nominella effekten. Det känns även positivt för kunden att få lite mer än vad man egentligen betalt för. De allra flesta leverantör gör nog likadant.

När man utvärderar en anläggning använder man ofta värdet kWh/kW, det vill säga hur många kilowattimmar (kWh) per kilowatt (kW) i toppeffekt som en anläggning producerat. Man bör då använda den verkliga toppeffekten enligt testprotokollen, annars blir värdet för kWh/kW något för högt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *