Försäljning av el från solceller

Den 18 januari i år höll Solar Region Skåne ett solcellsseminarium. Mitt föredrag ”Ekonomi för inmatning av solel till nätet – Möjligheter och hinder. Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier” finns att ladda ner på deras hemsida. Föredraget ger en hygglig basinformation om vad som gäller idag för de små producenter som vill sälja sin överskottsel.

Vad jag inte nämnde i föredraget är att man i princip skulle kunna sälja sin överskottsel till sin nätägare, eftersom de får köpa in el för att täcka förlusterna i elnätet.

2 reaktion på “Försäljning av el från solceller

    • Man hade flyttat filen hos Solar Region i Skåne. Länkar har inte alltid så lång livslängd… Jag har justerat länken nu.

      Lägg märke till att föredraget är över två år gammalt. Mycket har hänt sedan dess vad gäller möjligheterna att sälja överskottsel från solcellsanläggningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *