Godkänd för elcertifikat!

Idag fick Maria (men inte jag, får väl mitt i morgon) ett brev från Energimyndigheten med rubriken “Ansökan om godkännande av anläggning för solenergi för tilldelning av elcertifikat”. Beslutet var att Marias och min solcellsanläggning blev godkänd för tilldelning av elcertifikat.

Räknat från det jag började med ansökan på Energimyndighetens hemsida tog det 7,5 vecka att bli godkänd, inräknat fyra förlorade veckor då jag felaktigt trodde att ansökan var inskickad. För varje MWh (1000 kWh) vi matar in på nätet kommer vi att få ett elcertifikat. Detta elcertifikat säljer vi sedan till Bixia till rådande pris för elcertifikaten.

Läs mer om vad elcertifikat är på Energimyndighetens hemsida. Svenska Kraftnät har en webb som heter Cesar som är systemet för kontoföring av elcertifikat med mera. På denna sida kan man även se ”Marknadsstatistik”. Där framgår att medelpriset för elcertifikaten har varit 298,53 kr under senaste året, det vill säga 29,853 öre/kWh. Jag gissar att vi kommer att mata in ca 1500 kWh/år på nätet och därmed skulle vi tilldelas i genomsnitt 1,5 elcertifikat per år.

Den el vi matar in på nätet är bara en del av den solel vi producerar. Vi är berättigade till elcertifikat för hela vår solelproduktion, men då måste vi själva bekosta en elmätare och ett mätabonnemang för mätning av solelproduktionen per timme direkt efter växelriktaren. Bara mätabonnemanget kostar minst 1600 kr per år och eftersom vi bara skulle få i genomsnitt ytterligare ett elcertifikat per år, till ett värde av ca 300 kr/år, skulle det bli en brakförlust för oss att försöka göra ett sådant arrangemang.

Det finns ingen logik i att man för tilldelning av elcertifikat måste mäta elproduktionen per timme, som är dyrt, när elcertifikaten tilldelas per producerad MWh, oavsett när i tiden produktionen har skett. En idé som kom fram i referensgruppen, där jag var med, till Energimarknadsinspektionens nyligen avslutade utredning om nettodebitering är att man som liten elproducent själv borde kunna rapportera in elproduktionen till Svenska Kraftnät. Det är ett bra förslag som skulle förenkla det hela avsevärt för små elproducenter. Varje solcellsanläggning har en växelriktare som visar elproduktionen och det skulle vara en enkel sak att läsa av detta värde en gång per år och rapportera in via Internet. Man ska ha i minnet att de enstaka elcertifikat som tilldelas små solelanläggningar är en droppe i havet. 2009 utfärdades 15,6 miljoner elcertifikat…  

Elcertifikatsystemet togs i drift 2003. De som riggade elcertifikatsystemet hade nog ingen tanke på att det skulle kunna komma in många små elproducenter i systemet. Till och med 2009 var 2631 anläggningar för bioenergi, vattenkraft, vindkraft och solenergi registrerade i elcertifikatsystemet enligt Energimyndighetens publikation “Elcertifikatsystemet 2010“. I Tyskland har man idag i runda slängar en miljon solcellsanläggningar. Hur skulle det bli om vi fick en miljon solcellsanläggningar i vårt svenska elcertifikatsystem, där de allra flesta solcellsanläggningar skulle tilldelas färre än tio elcertifikat per år? De administrativa kostnaderna skulle öka avsevärt och man kan undra om elcertifikatsystemet är ett lämpligt sätt att stödja små solelproducenter.

10 reaktion på “Godkänd för elcertifikat!

 1. Bra blogg, Bengt!

  En fråga – du har alltså rätt till energicertifikat för den el som levereras ut på nätet, men inte den som du använder själv (om du inte har en godkänd mätare)? Det betyder alltså att den mätaren som mäter din utmatning på nätet är godkänd för elcertifikat. Korrekt?

  Mvh Nils

 2. Hej Nils!
  Vi har rätt till elcertifikat för all solel vi producerar. MEN med dagens regler måste vi ha timmätning för att få elcertifikat. I vår uttagspunkt har vår nätägare Vattenfall satt upp en godkänd timmätare och det är den elen vi får elcertifikat för. Om vi skulle vilja ha elcertifikat för all vår solel måste vi själva bekosta en elmätare placerad direkt efter solcellsanläggning (vilket vi och för sig har gjort, men vet inte om den är godkänd, en ABB DELTAPlus) och vi måste också ha ett mätabonnemang hos någon som rapporterar in vår solelproduktion till Svenska Kraftnät, eftersom att vi inte kan göra det själva idag. Ett sådant mätabonnemang kostar minst 1600 kr/år och den kostnaden är alltså mycket högre än vad intäkterna av de extra elcertifikaten skulle bli. Därför får vi nöja oss med de elcertifikat vi får för den till nätet inmatade el som mäts av Vattenfall i vår uttagspunkt.

  Det blir en stor administrativ apparat för väldigt få elcertifikat. Det skulle vara mycket enklare och lönsammare för alla parter om små elproducenter kunde rapportera in sin elproduktion själva till Svenska Kraftnät vad gäller tilldelningen av elcertifikat.
  /Hälsningar Bengt

 3. Hej!
  Mycket ntressant med sol-el.
  Några frågor:
  Fick ni betala för tim-mätaren från Vattenfall?
  Hur har ni gått tillväga för att få elcertifikat?
  Hur mycket ger elcertifakten i pengar?
  Hälsningar Bo.

  • Hej Bo,
   1. Enligt en ny lag från 1 april i år ska nätägaren stå för kostnaden för eventuellt byte av elmätare i uttagspunkten om du börjar mata in el till nätet. Du kan då få elcertifikat för den el du matar in på nätet. Du är berättig till elcertifikat för hela din solelproduktion, men som jag förklarar i blogginlägget är det inte lönt att försöka få till det.

   2. Följ länken elcertifikat till Energimyndigheten så får du mera info om elcertifikat och hur du går tillväga för att ansöka om elcertifikat. Du gör ansökan elektroniskt via Energimyndighetens ”Elcertifikatsystemets IT-stöd”.

   3. Följ länken till Cesar som finns i blogginlägget så kan du hitta marknadsstatistik för priset på elcertifikat. De senaste året har priset i genomsnitt varit 297,16 kr/elcertifikat = 29,7 öre/kWh. Från och med juli i år har dock priserna varit lägre, i genomsnitt 241,06 kr/elcertifikat. Om matar in 1000 kWh = 1 MWh per år till nätet får du ett elcertifikat och OM du lyckade sälja det kan du alltså få runt 240 kr i dagsläget.

   Från 1 december i år finns även möjligheten att få ursprungsgaranti för din solel på liknande sätt som man får elcertifikat, se mitt blogginlägg från 3 december.

 4. Pingback: Solcellanläggningar missar hundratusentals kr per år i intäkter från elcertifikat | Bengts villablogg

 5. En annan sak är att dessutom tar Svensk Kraftnät ut en avgift som är 7 öre per MWh eller minimiavgift 200 kr per år. Så det blir inte så mycket i detta fall. Och inte i mitt fall heller. Jag har skickat fråga om detta till ett antal riksdagsmän eftersom dom säger att elcertifikatsystemet är en viktig del i att göra solceller lönsam.

 6. Visserligen står det på SvK:s hemsida att det är en minimiavgift på 200 kr, men i praktiken hade de aldrig tagit ut den avgiften när jag frågade för något år sedan eller så. Men man vet förstås inte hur det blir i framtiden. Det bästa vore om man tog bort denna minimiavgift.

  Det finns flera andra problem med elcertifikatsystemet när det gäller små elproducenter, vilket jag skrivit inlägg om (sök på elcertifikat). Systemet var nog helt enkelt inte tänkt för de små elproducenterna…

  Bra att du kontaktar politiker.

 7. Hur har det gått? Har ni kunnat sälja era certifikat och kunnat tjäna de 30 öre extra per kWh som det kan bli frågan om? Har just satt upp 9,2 kW solceller och har helt missat elcertifikatsmöjligheten. (Jag har förstått att det enbart handlar om överskottselen).

  • Ingen försäljning ännu. Se också inlägg från 24 januari 2012. Elcertifikaten har för övrigt sjunkit i värde. Senaste året har snittet varit 199,04 kr, exklusive moms, per elcertifikat.

   Just nu kan jag inte logga in på Cesar-kontot, där elcertifikaten bokförs, trots flera försök. När jag skrivit in lösenord får jag meddelandet ”Du har loggat ut från Cesar. För att kunna logga in igen måste du stänga detta webbfönster.” Suck… Men där borde finnas två elcertifikat nu!

   Elcertifikatsystemet är varken tilltänkt eller anpassat för små elproducenter. Tycker ändå att alla ägare av solcellsanläggningar ska ansöka om att bli godkänd för elcertifikat, så småningom borde väl någon inse att elcertifikatsystemet måste förenklas för de små elproducenterna…

 8. Hej Bengt och tack för alla intressanta funderingar och tips.
  Nu ska jag söka elcertifikat då detta ger nästan lika mycket som Bixia betalar i dag 2014-07-01
  Men det verkar lite krångligt , elcertifikat skulle naturligtvis komma automatiskt så fort någon producerar el från sol vind vatten till elnätsägarna som redan har en mätare upp, så varför konstra till det.
  Soliga hälsningar.
  Kjell-Åke

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *