Vem vill köpa el av små elproducenter?

Eftersom vi inte kommer att använda all vår solel själva kommer överskottselen att matas in på nätet. En intressant fråga var om någon ville köpa denna el och de elcertfikat vi kommer att tilldelas. Jag började med att fråga vår elhandlare O2. Där blev svaret “vi måste tacka nej till ditt erbjudande då vi hanterar ej så små volymer av el”. Fortsatte med vår nätägare Vattenfall. Även där blev det nej, med samma motivering som O2. Jag frågade därefter 12 andra elhandlare och utfallet av min minienkät framgår av tabellen här nedan. Eftersom vi är medlemmar i o2 ekonomisk vindförening och köper vindkraftel därifrån kan vi inte gärna byta elhandlare. Av de 14 tillfrågade företagen blev det då bara Bixia i Linköping kvar som enda möjliga köpare för oss.

Bolag Svar
Bixia Ja, helst med byte till Bixia för elköp, men inget krav i dagsläget. Betalar Nord Pool spotpris utan avdrag.
Din El (Göteborg Energi) Nej. Projekt ”Gör din egen el” pågår.
Elverket Vallentuna Nej. Tittar på frågan.
Falkenberg energi Ja, om byte till deras vindkraftförening. Betalar Nord Pool volymvägt spotpris med avdrag enligt affärsuppgörelse.
Fortum Nej. Arbetar med att ta fram avtalsform, om man även blir elköpare hos Fortum.
Jämtkraft Nej.
Mälarenergi ?, möjligen om byte till Mälarenergi för elköp. Muntlig diskussion, ej färdigtänkt.
O2 Nej.
Sala Heby Energi Nej. Bör vara inom deras nät.
Skånska energi Nej.
Telge energi Nej.
Umeå energi Nej.
Vattenfall Nej.
Övik energi Nej.