Enkät om nyttan av kommunala solkartor

Fick nedanstående text från Emil Eriksson, Energikontoret i Mälardalen. Delta gärna i enkäten. På sidan “Solkartor i Sverige” finns en uppdaterad sammanställning av Sveriges solkartor, finns nu i knappt 100 kommuner.

“Energikontoret i Mälardalen undersöker just nu nyttan av kommunala solkartor: Att få en solkarta skapad för en medelstor kommun innebär en investering om cirka 100 000 kr. Det är därför intressant att utreda om och hur dessa solkartor används, för att i förlängningen ge svar på hur kommuner på ett kostnadseffektivt sätt kan öka investeringstakten i solceller. Är solkartor värt investeringen?

Vill du delta i undersökningen? Detta gör du genom att svara på denna anonyma enkätundersökning: länk till enkäten. Enkäten riktar sig till både till privatpersoner och företagare som har installerat solceller och tar bara ett par minuter att fylla i. Mer information finns i enkäten.

Undersökningen genomförs inom ramen för projektet Framtidens Solel i Östra Mellansverige och resultaten från utredningen kommer senare att presenteras på hemsidan www.framtidenssolel.se.”