Det samlade stödet till solel granskat av Riksrevisionen

Riksrevisionen släppte idag rapporten “Det samlade stödet till solel“. I rapportens inledning står

“Riksrevisionen har granskat det samlade stödet till solel. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser som avser regeringen och Energimyndigheten samt rekommendationer till regeringen.”

Riksrevisionen pressrelease har rubriken “Oklara effekter av det samlade stödet till solel “.

Återkommer med kommentarer när jag studerat och reflekterar över den 66 sidor långa rapporten.