Föredrag om solceller på Elfack

Idag håller jag föredraget “Solceller i Sverige – Är det lönsamt och för vem?” på Elfack i Göteborg kl. 11.00-11.20 (ny tid). Plats eSmart H2.

Kl. 10.40-11.00 håller Björn Jernström, Ferroamp, föredraget “Intelligent styrning av solceller, batterier och förbrukning minskar energikostnaderna” på samma plats.

Bland mycket annat visade ABB växelriktare för solceller i sin mycket stora och välbesökta monter.

Västeråsföretaget Kraftpojkarna hade en stor och välbesökt monter om solcellssystem.

Föredrag om solceller på Elfack idag

Ska idag hålla föredrag på Elfack i Goteborg. På Forum för kraft håller jag föredraget “Solceller i Sverige- är det lönsamt, och för vem?” 14.00 i monter B06:39.  På sidan för forumet finns hela dagens seminarieprogram.

Här en komplettering efteråt. Det blev många som kom och lyssnade. Det fanns 40 sittplatser som var fullsatta och det var väl lika långa som fick stå och lyssna. Det blev därmed det klart populäraste av eftermiddagens föredrag. Det visar att intresset för solceller är stort!

Bild finns på ABB:s seminarier på Elfack.

Strategikonferens på Elfack – 2

Avslutade gårdagen med att delta i en paneldebatt och deltog i en annan paneldebatt under morgonens första pass där jag var på sessionen  ”Hur enkel och effektiv kan energianvändningen i hemmet bli”. Det var mycket intressanta föredrag, som var väl värda en större åhörarskara än knappt 20 personer inklusive talare och moderator.

Anne-Lee Bertenstam, Svensk värmepumpförening, berättade att vi har 1 miljon värmepumpar i Sverige. De flesta är luft-luft värmepumpar. Villamarknaden börjar bli mättad och 2012 sjönk försäljningen till 40 000 värmepumpar. Man ser nu fram mot en utbytesmarknad.

Mats Ahlgren, Belysningsbranschen, visade att 19% av den globala elanvändningen går till belysning. Inom EU är det 14%. Användandet av LED-lampor kan minska elbehovet för belysning i hemmamiljö med 80%. 2020 räknar man med att LED svarar för 75% av försäljningen för belysning, ett teknologiskifte jämfört med de 7% det var 2008.

Hans-Söderberg, Bosch-Siemens, visade hur dramatiskt elanvändningen för vitvaror minskat under de senaste 15 åren. Kombinerad kyl-frys -75%, diskmaskiner -50%, tvättmaskiner -63% och torktumlare -72%.

Nästa session var ”Energisystemet bakom elmätaren – hur ser utvecklingen ut? Jonas Tannerstrand och i en senare session Ulf Rohlén, båda från Örebro bostäder, berättade om det imponerande framgångsrika energibesparingsarbete man genomfört i detta kommunala fastighetsbolag, på uppdrag av kommunens politiker.  Ulf berättade att 15% av fastighetselen (46-47 GWh) produceras med vindkraft, där man är delägare i vindkraftverk  från Falkenberg till Härjedalen. Det intressanta är att den vindel som produceras kan nettodebiteras per timme mot Örebro bostäders elanvändning även fast elproduktion och elanvändning är på helt skilda platser. Man slipper då betala energiskatt och moms på energiskatten. Detta genom ett undantag i lagen  (1994:1776)  om skatt på energi. I 11 kapitlet $2 står nämligen att:

” 2 § Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den

1. framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft,”

En nettodebiteringstjänst erbjuds av Bixia, som utnyttjar detta undantag. Se även sidan Ekonomiska stöd och undantag för solcellsanläggningar.

Genom detta undantag kan olika bolag i Sverige slippa energiskatt på el producerad med vindkraft till ett värde av mångmiljonbelopp per år.  Detta belopp är med säkerhet betydligt större än om alla idag befintliga småskaliga solelproducenter under 63A säkring genom nettodebitering skulle slippa energiskatt och moms på den. Regeringen utreder för närvarande möjligheten till nettodebitering och där har energiskatten uppgetts vara en av de stora stötestenarna.

Vi betalar 36,63 öre/kWh, inklusive moms i energiskatt på vår köpta el. Under 2011 matade vi 1527 kWh som överskott till nätet. Har inte utfallet för 2012 tillgängligt, men det blev mindre då. Låt säga att det blir 1500 kWh i år. Vid nettodebitering skulle vi då slippa ca 550 kr i energiskatt och moms på den. Om vi antar att det skulle vara ett genomsnitt för 2 000 installerade solcellsanläggningar skulle det innebära en minskad intäkt för staten på energiskatt och moms på ca 1,1 miljoner kronor per år. Inget vet väl idag vare sig hur stort överskott som matas in till nätet eller hur många installerade solcellsanläggningar det finns i Sverige så sifforna är mycket ungefärliga ( snarare i överkant än i underkant enligt min bedömning), men det visar vilken skevhet som finns idag i lagen om skatt på energi.

 

Strategikonferens på Elfack

Idag var det första dagen för strategikonferensen ”Med kraft att förändra världen” i samband med Elfack i Göteborg. Uppskattningsvis var det ett hundratal deltagare.

Anders Ådahl, chef för styrkeområde energi, Chalmers, nämnde att solceller har en del fördelar för framtiden. Han pekade på att skalfaktorn inte är lika betydelsefull som för exempelvis kolkraftverk.

Tror att jag sagt det tidigare på bloggen, att även om man sätter upp en solcellsmodul för att driva en svensk fyr eller bygger en 1 MW anläggning med tusentals moduler är det exakt likadana moduler som används. Det skiljer en del i verkningsgrad på små och stora växelriktare, men på det stora hela är det inte så stor skillnad i verkningsgrad på små system och stora system. Solinstrålningen är dessutom hyggligt jämlikt fördelad över Sverige. Solceller lämpar sig därför väl för decentraliserad elproduktion.

Anders slutsatser var att decentraliseringen av elproduktion kommer att öka och att småskaliga produktionstekniker gynnas långsiktigt.

Han påpekade att när det gäller investeringar finns ett förkommersiellt gap för teknikutveckling och demonstration i Sverige. Under paneldebatten menade någon i panelen att det var ett glapp mellan industri och Näringsdepartement, det är svårt att få stöd till kommersialisering, vi kan inte industrialisera.

Kommersialisering av svensk teknikutveckling  är alltså ett område vi bör förbättra i Sverige.

Strategikonferens på Elfack måndag-tisdag

13-14 maj hålls ”Strategikonferens med kraft att förändra världen” på Elfack i Göteborg. Jag har blivit inbjuden att delta i två paneldebatter.

Dels är det på måndag eftermiddag under sessionen ”Hur blir kunderna en del av lösningen i det hållbara energisystemet”, kl. 16.45-17.45 med tidsschemat:

 • Inledning – Susanne Olausson, Elforsk.
 • Introduktion av Smart Grids Programmet – Peter Söderström, Vattenfall.
 • Potentialstudie Active Demand – Martin Borgqvist, SP.
 • Prosumer med Demand-Response, makro & mikroperspektiv – Susanne Ackeby, STRI.
 • Prismodeller för egenproduktion av el – Christer Bergerland, Fortum Distribution.
 • Paneldebatt. Hur betydelsefull blir konsumenternas bidrag till energiomställningen? Hur ska potentialen kunna tillvaratas för ”demand response” och egenproduktion på elmarknaden? Möjliggörare och hinder? – Moderator: Peter Söderström Deltagare: Anders Johansson, SABO; Ingvar Hagman, Ericsson; Bengt Stridh, ABB; Baard Eilertsen, Maingate; talarna

Dels är det på tisdag morgon under sessionen ” ‘Hur enkel och effektiv kan energianvändningen i hemmet bli?” kl. 08.30-09.30.

 • Inledning Bo Normark, Power Circle.
 • Värmepumparnas utveckling och potential – Anne-Lee Bertenstam, Svenska Värmepumpföreningen.
 • Mer ljus med mindre energi – Mats Ahlgren, Belysningsbranschen.
 • Grönare vitvaror ger elsnåla hem – Hans Söderberg, Bosch-Siemens.
 • Paneldiskussion – Hur effektiv kan energianvändningen i hemmet bli? Vilka konsekvenser får effektiviseringen på energiförbrukningen och på energifakturan? Vad blir kvar att leverera? Kommer självhushållning av el att bli en realitet i fastigheter?

Här är hela konferensprogrammet.