Investeringsstöd till solceller – 2019 års budget höjs och stödnivån sänks

Enligt SVT nyheter och Regeringskansliet idag höjer regeringen 2019 års budget för investeringsstöd till solceller med 300 miljoner. Man anger att stödet totalt uppgår till 736 miljoner under 2019. I budgeten som beslutades i december avsattes 535 miljoner till området Energiteknik, vilket var en sänkning med 440 miljoner i förhållande till den tilltänkta budgeten:

“Anslaget motiveras med att utskottet förordar att stödet till solceller minskas med 440 miljoner kronor 2019 i förhållande till regeringens förslag”.

I och med dagens besked återställer regeringen nästan budgeten till den tidigare tänkta nivån. I regleringsbrev till Energimyndigheten står att “Högst 436 000 000 kronor får användas för stöd till solceller. Av dessa får högst 7 600 000 kronor användas för administrativa kostnader anknutna till stödet.” Med dagens tillskott på 300 miljoner hamnar totalen på 736 miljoner för investeringsstödet.

Samtidigt sänks stödnivån i investeringsstödet från 30% till 20% för ansökningar som behandlas från och med 1 maj, alltså även för de som redan står i kö. Det framgår inte om man kommer att ändra på det maximala stödbeloppet som idag är 1,2 miljoner per solcellssystem enligt Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller. Enligt en tweet från Johan Lindahl, Svensk Solenergi, kommer detta maxbelopp att behållas.

Det är bra att investeringsstödet höjs då många står i kö. Genom att sänka nivån kan flera ta del av stödet. Om hela budgeten kommer att användas kommer det att byggas solcellssystem för 3,68 miljarder enbart med hjälp av investeringsstödet. Det kommer dessutom sannolikt att byggas en del utan investeringsstöd. Även 2019 ser därmed ut att bli ett ljust år för solcellsbranschen i Sverige.

I en tweet flaggar Centerpartiets Rickard Nordin för att i

“Höstbudgeten nästa år genomförs “Grönt avdrag”. Då slipper vi osäkerheten”

Det är spännande. Det skulle i sådana fall betyda att investeringsstödet går i graven och ersätts av ett “Grönt avdrag” från och med 2021? Enligt Centerpartiets webb skulle detta gröna avdraget vara ett skatteavdrag för bland annat installation av solceller, installation av solvärme, lagring av energi och installation av laddboxar för elbilar.

PS. Reviderade två första styckena med info via Johan Lindahl på Twitter varför det blev 736 miljoner i total budget för investeringsstödet 2019.

11 svar på ”Investeringsstöd till solceller – 2019 års budget höjs och stödnivån sänks

 1. Har inte skillnaden att göra med att en del pengar skulle gå till batterier/lagring? Sitter ej med siffrorna framför mig nu, men skillnaden verkar stämma ungefär.

  • I december anslogs 535 miljoner till Energiteknik enligt dokumentet Utgiftsområde Energi. Där står att “Anslaget motiveras med att utskottet förordar att stödet till solceller minskas med 440 miljoner kronor 2019 i förhållande till regeringens förslag.” Om regeringens förslag var 975 miljoner till Energiteknik, varav 60 miljoner till energilager, borde det ha blivit 475 miljoner till investeringsstödet för solceller.

 2. Hejsan!
  Kommer 20% gälla både privat och företag?

 3. Så man fortsätter att bidra till energilager? Lustigt, vore det inte bättre att även de pengarna gick till solpaneler? Den stora “power griden” är ju en form av (transient) energilager.

  Eller tycker politikerna att energilager är “cool”? 🙂

   • Fast det gäller ju inte en “vanlig” installationen med solpaneler och kanske även batteri. Det krävs ju extra utrustning för att undvika att skicka ut ström på nätet då det är strömlöst (för att undvika olycksrisk för reparatörer). Och även växelriktaren vill väl ha en liten drivspänning (230 AC)?

 4. Tror vi att stödet kommer finnas under 2020 också i storlek som 2019 eller vad händer fram till 2021 när det eventuellt blir förändringar?

  • På Energiutblick i Eskilstuna igår bytte jag några ord med energiminister Anders Ygeman. Budgetarbetet för 2020 är inte påbörjat ännu, så han ville inte ge några besked om nästa år och än mindre om 2021.

Kommentarer inaktiverade.