87% mer solel i Sverige 2018 än 2017

Under 2018 matades 87% mer solel in till nätet än under 2017. 147 GWh blev det under 2018 jämfört med 79 GWh under 2017, enligt underlagsdata hämtade från Svenska Kraftnät. Det visar på en mycket stark ökning av antalet solcellssystem i Sverige under fjolåret. Solelproduktionen inmatad till nätet per månad visas i ett diagram här nedan.

En del av ökningen beror på att solinstrålningen var i genomsnitt 12% högre under 2018 än 2017 vid de 15 av SMHI:s stationer som hade kompletta soldata för 2018. Vid alla dessa stationer var det den högsta uppmätta solstrålningen under perioden 2002-2018, så det var ett riktigt bra solår under förra året.

Den högsta genomsnittliga solcellseffekt under en timme som matades in till nätet under 2018 var 149 MW den 1 juli kl. 12-13. Under 388 timmar var den inmatade solcellseffekten minst 100 MW i genomsnitt. Den högsta timeffekten under 2017 var 86 MW, vilket ger en ökning med 73% under 2018.

Högst andel solel per timme av den svenska elproduktionen inmatad till elnätet var 1,18% den 8 juli kl. 12-13. Under 29 timmar var det minst 1% solel i den inmatade elproduktionen, se även varaktighetsdiagrammet för svensk solel här nedan. Den högsta andelen under 2017 var 0,58% vilket motsvarar en ökning med 104% under 2018.

Solel är fortfarande en blygsam andel av den svenska elproduktionen men om ökningen fortsätter med samma takt under de kommande åren står det inte på förrän solelen blir signifikant även i Sverige under de timmar när det är som mest solel.

OBS! – Den verkliga solcellseffekten var högre

Den verkliga solcellseffekten och solandelen är okänd eftersom data för den egenanvända solelen inte samlas in på Sverigebasis. Vad den högsta solcellseffekten från Sveriges solcellsanläggningar och den högsta andelen solel i Sveriges elproduktion var under 2018 är därför inte känd.

I ett projekt som jag leder på Mälardalens Högskola, med Vattenfall, Tekniska Verken Linköping, HESAB och Kraftpojkarna som projektdeltagare ska vi försöka ta reda på hur stor andel av den producerade solelen som är egenanvänd, genom att samla in data från svenska solcellsanläggningar.

Mätfel bortsorterade

I Svenska Kraftnäts data visas små värden för nattens timmar då det egentligen borde vara noll.  Jag sorterade därför bort alla timvärden mindre än 0,25 MW under 2018, vilket blev 4317 timmar. Det motsvarar 49% av årets timmar och känns därmed som en någorlunda rimlig filtrering av data.

Klicka på diagrammen för att se dem i full skala.

Solkraft inmatad till Sveriges elnät 2017-2018 (egenanvänd solel ingår inte). Underlagsdata hämtade från Svenska Kraftnät.

Andel solel i Sveriges elproduktion inmatad till nätet 2018 (egenanvänd solel ingår inte). Underlagsdata hämtade från Svenska Kraftnät.