Ovissheten om investeringsstödet till solceller under 2019 tilltar

Skrev för knappt fyra veckor sedan inlägget “Framtiden för investeringsstöd till solceller oviss“. Idag tilltog ovissheten ytterligare. C säger att man kommer rösta ner övergångsregeringens budget vid omröstning i riksdagen på onsdag. Det betyder att en S-regering inte kan få en majoritet med sig för övergångsregerings budget. KD och SD har sagt att de kommer att rösta på M:s budgetförslag och då kommer det att vinna om C står fast vid dagens besked.

Med en M-budget kommer budgeten för investeringsstöd att krympa från 915 miljoner till 475 miljoner under 2019, då de föreslår en sänkning med 440 miljoner. Dessutom vill M sänka stödnivån till 15% och KD till 20%, medan SD inte vill ha något investeringsstöd. Detta enligt information från Svensk Solenergi den 5 december. Svensk Solenergis sammanställning av budgetmotionerna för 2019 framgår av nedanstående tabell.

Svensk Solenergi skriver vidare att enligt Energimyndigheten har det kommit in ansökningar om mer än 1 000 miljoner kronor under 2018 som inte handlagts ännu. Vid en fortsatt stödnivå på 30% skulle därmed M:s budget bara räcka till ungefär hälften av det ansökta beloppen. Men om man sänker stödnivån till 15%, som M föreslår, räcker budgeten nästan till alla de som sökt investeringsstöd under 2018, men man skulle inte få lika mycket i stöd. Om en nyckelfärdig solcellsanläggning kostar låt säga 150 000 kr skulle man med nuvarande stödnivå på 30% få 45 000 i investeringsstöd, men med en sänkning till 15% får man nöja sig med 22 500 kr i investeringsstöd. Hur en sådan sänkning skulle påverka en solcellsköpare investeringsvilja är en intressant fråga. Man kanske slår till ändå, eller också kanske man väljer en mindre anläggning, eller också avstår man. Jag gissar att de två första kategorierna dominerar.

Med 15% i stödnivå skulle vi närma oss de 9% som ROT-avdraget ger (30% är schablon för arbetskostnad * 30% i ROT-avdrag = 9%). Nackdelen  med nuvarande ROT-avdrag är att det bara kan användas av småhusägare vars hus är minst fem år gammalt. Det kan exempelvis inte användas till nyare småhus, eller av de som bor i bostadsrätt eller i hyreslägenhet. Läs mer på Skatteverkets sida “Vem har rätt till rotavdrag”.

Även med en M-budget kan man tänka sig att mera pengar kommer till investeringsstödet i en tilläggsbudget under 2019, om det i slutändan trots allt blir en S-baserad regering. De närmaste veckorna blir spännande, eller kanske snarare en nagelbitare för solcellsbranschen…

Å andra sidan kommer det att bli ett fortsatt investeringsstöd under 2019 och framtiden bör vara fortsatt ljus från solcellsbranschen, om än att en sänkt budget för investeringsstödet skulle kunna ses som ett symboliskt moln som tillfälligt skuggar solen något.

PS. En annan fråga är vad som händer med investeringsstödet från och med 2020. Det är helt ovisst i nuläget.

Föreslagen budget  för
investeringsstöd till solceller i miljoner kr

2019

2018

Övergångsregeringen

915

915

Centerpartiet

915

955

Moderaterna

475

0

Kristdemokraterna

915

380

Liberalerna

395

380

Sverigedemokraterna

0

0

19 svar på ”Ovissheten om investeringsstödet till solceller under 2019 tilltar

 1. Hur fungerar det om man fått 30 % investeringsstöd beviljat och inte kommer att utnyttja det förrän 2019 ? Finns det risk att det kan bli reducerat ?

  • Eftersom du fått 30% beviljat måste det rimligen gälla om du får solcellsanläggningen färdig inom den tid som anges i beslutet.

   När det gäller ansökningar i kö och där beslut inte fattats ännu beror stödnivån på hur en ny förordning för investeringsstödet till solceller skrivs. I en moderat motion till riksdagen för utgiftsområdet energi år 2019 skriver man “Samtidigt som anslaget minskas bör subventionsgraden sänkas till 15 procent i enlighet med Energimyndighetens rekommendationer…”. Om en M-budget röstas igenom i riksdagen i morgon blir det därför förmodligen 15% i investeringsstöd 2019, även om KD önskar 20% och SD 0%

 2. Om det där går igenom tror jag, i motsats till Bengt, att det kommer att bli nästintill tvärnit för nya socellsanläggningar….

  • Jag tror att det snarare kommer att bli en stor rusch om spekulanter på solcellsanläggningar börjar ana att investeringsstödet är på väg att fasas ut. Då vill man få så stor bit av kakan som möjligt, medan det fortfarande finns någon kaka kvar att ta del av. Det avgörande för hur snabbt en utfasning av investeringsstödet skulle gå blir vilken regering vi kommer att få. Med M-baserad regering skulle det sannolikt bli en snabbare utfasning än med en S-MP-influerad regering. Vi får inte heller glömma att anläggningspriserna fortsätter att sjunka något och att elpriset ökat rejält under året, vilket gynnar solcellsägare.

 3. Jag fick mitt investeringsstöd utbetalat förra veckan. Finns det någon chans att dom kan kräva tillbaka hälften?

    • PS. Enda anledning till krav på återbetalning av utbetalt investeringsstöd är det skäl som står på ansökningsblanketten: “Jag/vi försäkrar på heder och samvete att uppgifterna, som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor, är sanna. Felaktiga uppgifter kan innebära att jag/vi får betala tillbaka stödet.”

 4. SVT Nyheter skriver om saken idag. Där säger de att Energimyndigheten varnar dag finns 10 400 ansökningar på totalt drygt en miljard kronor som väntar på besked: Energimyndigheten varnar nu husägare från att investera i solpaneler innan de fått besked om stödpengar, något som kan dröja så länge som två år.
  Läs mer på https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tusentals-villaagare-kan-bli-utan-solcellsbidrag
  Jag står på mig om att det kommer att bli tvärnit och många kommer att låta bli att investera nu.

  • Det kan inte bli “tvärnit” när det finns en budget på 475 miljoner för investeringsstödet under 2019. Om stödnivån ligger kvar på 30% betyder det att budgeten räcker för investeringar på 1,58 miljarder under 2019! Om stödnivån sänks till 15% enligt M:s förslag innan budgeten fördelats kommer det att räcka till ändå fler investeringar. Vi vet dessutom inte vilken regering det blir ännu. Om det blir en solcellsvänlig regering finns en möjlighet att lägga in mera pengar i en ändringsbudget. Det är för tidigt att ropa vargen kommer…

   Det Energimyndigheten säger är att man ska söka investeringsstödet först och köpa sedan, istället för tvärtom. Alternativt använder man ROT-avdraget om man har ett småhus som är minst 5 år gammalt. Det sänker investeringskostnaden med 9% och där finns ingen budgetbegränsning. Då behöver man inte heller vänta på besked om investeringsstöd, utan det är bara att tuta och köra.

 5. Det är nog många som har ansökt om bidrag men ännu inte hunnit bygga. De överväger nog nu om de överhuvudtaget ska bygga alls när återbetalningstiden förlängs frän 14-15 år till 25-30 år……
  Jag tror många lägger sina planer på is nu…och jag känner i vart fall en som kommer att göra det….

  • Jag hade turen att vänta med beställning till mitt bidrag blev klart och sedan slutet av augusti levererar solel. Jag har både ett plant tak med 31st 275 w paneler och ett med 12st 350w paneler i 45 gr mot söder. Det plana taket ger ca 80% mot de som lutar 45 gr mot söder – som kanske inte alla firmor tar upp detta i sina kalkyler till villaägare. Snölager på ett par cm hindrar solen och avrinningen blir trög på det plana taket. Om allt stämmer räknar jag med ca 10-12 års återbetalningstid inkl ett byte av växelriktare, detta gäller även om jag räknar bort ev elproduktion nov-feb.

   Lönsamt? Den största osäkerheten i min kalkyl ( ganska noga) är skattereduktionen på 60 öre/kwh har jag elcertifikat skulle detta gälla alla kwh som panelera ger, dvs även det jag själv förbrukar, men det verkar inte lönsamt med den investeringen i dagsläget. Osäkerhet kring framtida elpriser är också en faktor, men knappast lär de sjunka på sikt.
   Våra politiker skall man sällan lita på när det gäller långsiktiga investeringar pga alla typer av pålägg och skatter som man brukar hittar på. Vad händer med nätavgifterna t.ex.? Svenska folkets Vattenfall har pga av vår politiker intagit en ledande roll i avgifter – naturligtvis för att få in mer till stadskassan.

   Det är lönsam investering som jag ser det mot att pengarna på banken – kanske 6-7% ränta mot någon procent i bästa fall på banken. Att låna till solceller tror jag dock knappast är så lönsamt.

   Solcellsanläggningar kommer säkert att bli billigare både pga ökad produktion, billigare komponenter med bättre prestanda. Frågan är redan nu om inte en del lycksökare i branchen ,speciellt pga stadsbidraget, måste sänka sin vinstmarginaler eller kommer att försvinna.
   Ett par år till med bidrag mm skulle nog ändå vara bra för att rulla igång solcellitbyggandet.
   Gunnar

 6. Jag vill bara kommentera ytterligare Bengts inlägg om Rotavdrag och det är ju avdrag bara för arbete, inte för material, så hela investeringskostnaden sjunker ju inte…större delen är ju material i ett solenergiprojekt…säger en som monterat själv då Mälarenergi skulle ha över 50.000:- i arbete för en 10 kW-anläggning….
  Ja sen blev det 17 kW i slutändan men det är en annan historia….jag skulle i vart fall ha tvekat med så lågt bidrag, och det tror jag andra gör nu också, men nu hann jag precis med i 30%-ligan, har fått beslut på utbetalning nu i december men ännu inte fått några pengar….

  • Enligt ett pressmeddelande från Svensk Solenergi den 12 mars 2015 var det klart med en schablon för ROT-avdrag när det gäller solcellsinstallationer. Schablonen som Skatteverket godkänt är en arbetskostnad på 30% av totala systempriset inklusive moms, vilket betyder att kunden får 9% av systempriset i skattereduktion i form av ett ROT-avdrag. Skulle tro att alla installationsföretag tillämpar denna schablon för arbetskostnad om det är ett ROT-arbete, oavsett vad den verkliga arbetskostnaden är.

   Den sammanlagda skattereduktionen för rot- och rutarbete får inte överstiga 50 000 kr per år och person.

 7. Har inte sett någonting om elbilar i din blogg. Om man har överskott så borde det väl bli en större vinst att ladda elbilen än att skicka ut överskottet på nätet ?

  • Visst kan man öka egenanvändningen genom att ladda en elbil, om bilen står hemma. Haken är väl att om man använder den till jobbet så är den inte hemma när man har som mest sol. Om man laddar elbilen när man kommer hem på kvällen blir det inte så mycket med solel. I framtiden kan man kanske tänka sig ytterligare ett batterilager för solel, utöver det man har i elbilen. Men det är alltför dyrt idag med batterilager och det kommer att dröja länge innan det finns i vart hem. Om nu utvecklingen går åt det hållet, det återstår att se.

 8. hej enligt Joakim Broman på MVT vill han ta bort solcellsbidraget på 30%
  och du skriver att elbilen kan man inte eventuellt ladda på jobbet men det är många som jobbar nätter så det går ju bra att ladda bilen på dagen +har man en elbil
  som jag som går 35 mil på en laddning så laddar jag bilen på helgerna om solen ger något då +alla pensionärer som är hemma dagtid
  staffan

  • När det gäller stödnivåns storlek väger det tyngre vad M+KD skrev i sin budget än vad en ledarskribent i Motala Vadstena Tidning skriver, eftersom det var M+KD:s budget som riksdagen röstade igenom. Man skriver “Samtidigt som anslaget minskas bör subventionsgraden sänkas till 15 procent i enlighet med Energimyndighetens rekommendationer (Förenklad administration av solcellsstödet ER 2018:19) för att stödet ska räcka till fler och vara i nivå med subventionen i ROT-avdraget.”, enligt länken till utgiftsområde energi i inlägget.

 9. Solceller är en bra investering på 10-13 år om man inte lånar pengar till det, är min uppfattning med låga sparräntor på banken. Elen kommer inte att bli billigare – det verkar varken politiker eller elbolagen vilja. Snarare försöker man föra över rörliga avgifter till fasta nätavgifter och skatter som man har monopol på.
  Min förtjänst med solceller ligger i minskat köp av el, dock just bara när panelerna ger någon el . Att skaffa sig en större batteribank att spara el för mörka kvällar etc är knappast lönsamt. Just nu råkar köp och sälj priset ganska lika för mig, med nuvarande skattereduktion på 60 öre/ till nätet levererad kwh. Att skaffa elcertifikat för att få några ören för all producerad el är inte heller lönsam investering som jag kan bedömma.
  Att välja installatör/ leverantör och typ av system är inte helt lätt, även om jag som ganska insatt tekniker försökt. Man bör räkna in kostnaden för framtida byte av växelrktare ( ganska dyr) och ev andra komponter med 10-15 års livslängd. Själv föredrar jag ett system med individuell sk optimerare till varje solcell som tar hänsyn till skuggade paneler etc, men som är något dyrare men också ger ett något säkrare anläggning vid speciellt mindre kunniga företag
  Många företag ( en del lycksökare pga bidragen) dyker upp på marknaden som inte använder egna montörer. Här är det som i byggbranchen som helhet svårt för enskild villaägare om man får problem och därför extra viktigt med ett genomtänkt kontrakt/avtal – tänk på vilka problem som kan uppkomma. Gå därför och tal med dem som har redan solceller om vilka erfarenheter de har, kanske inte till de som ev en leverantör hänvisar till.
  Trots många osäkerheter kring framtida priser, skatter och bidrag så tror jag att solceller är en bra långsiktig investering om man har pengarna tillgängliga.
  Gunnar Rosengren

Kommentarer inaktiverade.