Solstrålning per månad kan variera mycket mellan olika år

I gårdagens inlägg ”Solstrålningen 2017 lägre än normalt under 2000-talet” framgick att den årliga globala solstrålningen vid SMHI:s mätstationer hade varierat ca ±3-8 % mellan olika år under åren 2002-2017. Tittar man på månadsvärden blir variationerna betydligt större.

Diagrammet nedan visar ett exempel för juni månad under åren 2002-2017 för SMHI:s mätstationer där det varierat ca ±8-22% för de stationer som har de längsta mätserierna. Största skillnaderna mellan åren har Tarfala, följt av Lund, medan Karlstad, Göteborg och Visby har de minsta skillnaderna mellan åren. Notabelt är att under de bästa åren i nordliga fjällvärldens Tarfala är solstrålningen i juni högre än de sämsta åren på Gotland, som ligger i topp i Sverige på årsbasis bland SMHI:s mätstationer.

För solstrålningen under juni har ingen mätstation en ökande trend under juni av de som har mätvärden under hela perioden 2002-2017. Luleå, Umeå, Göteborg Växjö och Lund har en stabil trend, medan en mer eller mindre minskande trend finns i Kiruna, Östersund, Borlänge, Stockholm, Karlstad, Norrköping och Visby. Se exempel på diagram här nedan.

Trenderna för juni stämmer med solstrålningen på årsbasis i Sverige som visat en svagt minskade trend under det senaste årtiondet. Detta efter en förhållandevis kraftig ökning  sedan mitten av 1980-talet, liksom i södra Sverige en ökning även vid en jämförelse med SMHI:s normalperiod 1961-1990, vilket visades i gårdagens inlägg.

När man räknar på ekonomin för solcellsinstallationer behöver man veta hur stor solelproduktionen är under en anläggnings ekonomiska livslängd, vilken är minst 25, Då kan trender i solstrålningen spela viss roll då det påverkar hur mycket solel man kommer att producera.

Att förutspå långsiktiga trender i solstrålning är inte trivialt. Men SMHI arbetar en del med det. Solstrålning mot jorden utanför jordens atmosfär är nästan konstant, men hur molnigt vädret är och mängden partiklar i atmosfären är faktorer som påverkar hur mycket av solstrålningen som når jordens yta.

Klicka på diagrammen för att se dem i större skala.

Global solstrålning under juni månad. Minsta, största och medelvärden för åren 2002-2017 för SMHI:s mätstationer. Siffran efter namnet anger antal tillgängliga årsvärden under perioden. Data från SMHI.

Global solstrålning under juni månad i Stockholm för åren 2002-2017. Prickade linjen är en trendlinje. Data från SMHI.

Global solstrålning under juni månad i Luleå för åren 2002-2017. Prickade linjen är en trendlinje. Data från SMHI.

 

6 svar på ”Solstrålning per månad kan variera mycket mellan olika år

 1. Jag vet att denna kommentar inte är direkt kopplad mot inlägget, men jag kan inte se att du kommenterat något av de områden som jag har frågor kring.
  Den myndighet jag arbetar hos har officiellt en klar policy att öka inslaget av förnybar energi (så länge solen lyser). Trots detta bromsas utveckling kraftig av främst tre skäl som jag hoppas du kan kommentera.
  1. Uppfattning är att elektroniken kopplad mot solcellsinstallationer stör radiotrafik på ett avgörande sätt och därför är det olämpligt enligt vissa att använda solceller.
  2. Det har återkommande skett brandincidenter kopplade mot solceller och därför är det olämpligt att använda solceller
  3. Solceller ger oönskade reflexer från ytan som stör flygtrafik därför är det olämpligt att använda solceller.

  Kan du ge några motargument så att vi som arbetar mot ett uthålligt samhälle kan få framgång i våra argument/mvh

 2. Skämtar du??
  Har du några källor att hänvisa till?
  /Kalle

  • Syftningsfel hade min svensklärare sagt. Du får precisera vad du undrar över.

 3. Ja, jag ser att jag gjort ett antal syftningsfel. Men min fråga är klar.
  Hur bemöter man motståndare till sollcellsutbyggnad som hävdar
  1. Störning av radiotrafik ( källor okända)
  2. Brandrisker ( jag kan hitta ett stort antal fall i Tyskland, som jag hoppas beror på felaktiga installationer)
  3. Bländningsrisker ( källor okända)

  mvh

  • Min kommentar var ställd till Karl, så det gällde inte alls dig, 🙂 . Såg dina frågor tidigare, men har inte riktigt haft tid att svara, skulle vilja göra lite sökning efter källor.

   • Hej .
    Medan jag skrev en förklaring(?) så ser jag nu innan publiceringen att mera tillkommit.
    Hursom. Här är vad jag tänkte svara.

    Sorry, svarade på fel inlägg.
    Svarar på din korrigering, så det blir konsekvent.
    Undrade naturligtvis över Anders Carlssons inlägg.
    Punkt 1. ” solcellsinstallationer stör radiotrafik på ett avgörande sätt” !?
    Punkt 2. ” kopplade mot solceller och därför är det olämpligt att använda solceller” !?
    Punkt 3.??
    Finns det några belägg för detta mer än nummer 2 som ju gäller alla elutrustningar, men är solceller/konvertrar mer frekvent förekommande i brandincidenter?
    /Kalle

Kommentarer inaktiverade.