Vad kostar solceller – Uppdatering 2017-10-19

Det har gått nästan 9 månader sedan senaste uppdateringen (Vad kostar solceller – uppdatering 2017-02-16) och det har hänt mycket vad gäller vilka elbolag som är med. I diagrammet här nedan visas priser för nyckelfärdiga anläggningar från 14 olika elbolag. Alla priser är inklusive moms, utan ROT-avdrag och investeringsstöd, och är hämtade från bolagens webbinformation.

Luleå Energi, Skånska Energi, Södra Hallands Kraft och Trollhättan Energi är nya på listan. OX2 har bytt namn till Utellus. Fyra har tagits bort från listan. Ale El ger inte längre några prisuppgifter på sin webb. E.ON ger bara prisexempel inklusive ROT och 10% rabatt. Eskilstuna Energi och miljö har slutat att sälja solcellspaket. GEAB har tagits bort från listan då man på deras webbsida ger beskedet att “GEAB har fattat beslutet att inte tillåta anslutning av ny elproduktion i GEAB:s nät förrän en lösning är på plats som medger en stabil och robust elförsörjning på Gotland. Beslutet avser all elproduktion, även mikroproduktion. Enda undantagen är elproduktion som timma för timma alltid förbrukas av kund i kundens anläggning och därmed inte matas in på elnätet. Undantagen är även ny reservkraft. Tidpunkt för ikraftträdandet är 1/11 2017.”

Intresset bland elbolag att sälja solcellspaket har exploderat. Det finns många andra elbolag som säljer solcellspaket, där man inte ger prisexempel för nyckelfärdiga paket på webben och som därmed inte tagits med i denna sammanställning. Endera får man hos dem göra en intresseanmälan för att få en offert eller också får man använda en kalkylator på hemsidan för att själv räkna ut ett pris.  Det gäller exempelvis C4 Energi (saknar exakt effekt på paketen), BestEl, Bjärke Energi, Borås Elhandel, ETC El, Fortum, Fyrfasen Energi (endast priser utan installation), Gislaved Energi, Göteborg Energi, Härryda Energi, Jönköpings Energi, Nossebro Energi (endast priser utan installation), Sala-Heby Energi (via HESAB), Tranås Energi och Upplands Energi.

Det finns förstås många andra företag som erbjuder solcellspaket men det skulle vara en övermäktig uppgift att ta med alla och det känns inte helt rätt om jag skulle välja ut några, utan urvalet fick stanna vid elbolag.

Tipsa

Om du har tips på flera elbolag som säljer solcellspaket och som har prisinformation på sin hemsida får du gärna tipsa mig!

Pristrend

Priserna har sedan februari i år blivit något lägre eller är oförändrade (Bromölla Energi och vatten, Elverket Vallentuna, Kraftringen och Telge Energi).

Det är tydligt att priset per kW sjunker med systemstorleken. Det är också tydligt att det är en stor spridning i priserna om man tittar på paket för en viss effekt. Lägsta priset har Luleå energi med 15 547 kr/kW för ett paket på 12,8 kW. Över 10 kW (ca 60-70 m2)  är stort för ett småhus. Går man ner till under 10 kW är de lägsta priserna ca 17 200 – 17 500 kr/kW.

I IEA PVPS har nyligen den svenska rapporten “National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2016” släppts. Där framgår att det uppgivna medelpriset under 2016 enligt den enkät som skickats ut till alla svenska leverantörer var 18 750 kr/kW, inklusive moms, se figuren. Det är en liten sänkning jämfört med 18 875 kr/kW för 2015. Notabelt är att dessa medelpriser för 2015-2016 är lägre än de flesta paketpriserna idag från elbolagen. Det är oklart om det beror på att elbolagens paketpriser är högre än andra leverantörers eller om det beror på en osäkerhet i enkätsvaren i IEA-studien.

Tillägg 20/10. Enligt info från Johan Lindahl. Medelpriset i IEA-rapporten är ett viktat medelpris. Varje installatörs uppgivna pris gånger såld/installerad uppgiven effekt inom varje kategori, dividerat med den totala uppgivna effekten inom kategorin. Det gör att de företag som säljer stora volymer inom ett segment får större genomslag i priserna. Om ett företag har installerat 2 MW villasystem och anger att deras typiska pris är 14,5 kr/W för ett nyckelfärdigt 5 kW villasystem får det ett betydligt större genomslag än när ett företag/elbolag säger att de installerat 50 kW för snittpris på 16-17 kr/W.

Från IEA PVPS-rapporten “National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2016” författad av Johan Lindahl.

ROT-avdrag

Om man har ett hus som är äldre än fem år och inte har fått något investeringsstöd kan man utnyttja ROT-avdrag för arbetet. Svensk Solenergi har hos Skatteverket fått igenom en schablon på 30% av systempriset för arbetskostnaden. Med en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden för ROT-arbete blir därmed totalpriset 9% lägre om man får ROT-avdrag. Detta har fått den förväntade effekten att alla elbolag som anger möjligt ROT-avdrag räknar med 30% i arbetskostnad oavsett vad den verkliga arbetskostnaden är.

Önskemål till elbolagen

När man läser elbolagens texter om solcellspaketen och solenergi är det några saker som är önskvärda:

 • Ange alltid pris utan investeringsstöd och ROT-avdrag först. Ange eventuellt pris med investeringsstöd eller ROT-avdrag därefter. Bor man i ett hus som är mindre fem år gammalt kan man inte få ROT-avdrag, så det är inte alla som kan utnyttja ROT-avdrag. Regeringen har aviserat att man vill höja investeringsstödet från 20% till 30% för privatpersoner, men inga detaljer är kända om när det börjar och vilken stödnivå de som redan står i kö för investeringsstöd ska få.
  Telge Energi har räknat fel på sina ROT-avdrag eftersom de anger ett ROT-avdrag som motsvarar 10,5%. De bör liksom alla andra ligga på schablonen 9%, vilket motsvarar en väl tilltagen andel för arbetskostnaden.
  Utellus har angivet priser inklusive investeringsstöd på 20%. Man måste dock läsa “Så har vi räknat” för att förstå det vilket vilseleder läsaren.
 • Ange tillverkare och effekt för de moduler och växelriktare som ingår i solcellspaketen.
 • Lova inte längre livslängd än 30 år. Modulerna har en effektgaranti på 25(-30) år och det är den enda garanti som finns. Det är troligt att modulerna har en längre teknisk livslängd än 25 år, men idag vet vi väldigt lite om hur lång medellivslängden är. Bara ca 1% av de solcellsmoduler som är i drift i världen idag är mer än 10 år gamla. Även om det kan finnas moduler som varit i drift mer än 30 år är de få och är inte tillverkade med exakt samma metod som idag. Bland annat har kislet i solcellerna gjorts tunnare. Detta har medfört att modulerna är känsligare för transport- och hanteringsskador i form av mikrosprickor i solcellerna.

Att tänka på när det gäller prisjämförelser

Man ska ha i minnet att denna jämförelse endast gäller ett litet antal av alla företag som levererar nyckelfärdiga anläggningar. Lägg också märke till att elbolagen använder underleverantörer för solcellsleveranserna. Bolagen gör ett påslag på priset från underleverantören, en del mer än andra…. Därför kan priset bli lägre om man köper utan denna mellanhand. Det kan löna sig att fråga runt innan man slår till.

I denna prisjämförelse har inte funnits någon möjlighet att i detalj jämföra vad som ingår i de olika erbjudandena. Priset per kW för en solcellsanläggning kan variera på grund av många olika faktorer som exempelvis:

 • Om allt verkligen ingår i det angivna priset. Exempelvis kan resa och transport tillkomma om ett visst avstånd överskrids.
 • Storlek. Generellt blir det lägre pris per installerad kW desto större anläggning.
 • Val av moduler. Högre pris för högre verkningsgrad, vilken ger en mindre yta för en given effekt.
 • Val av växelriktare. Tyska världsledande SMA högre pris (och kvalité?) än kinesiska.
 • Modulväxelriktare eller effektoptimerare på modulerna ger ett högre systempris. I bästa fall ger de också en högre elproduktion. Att som vissa ange att optimerare “Producerar upp till 25 procent mer energi…”, är en stor överdrift för de allra flesta installationer. Den största fördelen med optimerare är istället att man får en loggning per modul eller per varannan modul, vilket gör det lätt att se för vem som helst om alla moduler fungerar som förväntat.
 • Val av tillbehör. Elmätare och loggning av uppmätta värden är exempel på tillval som kan kosta extra.
 • Hur komplicerad installationen är, där takkonstruktion, takhöjd, taklutning och närhet till elcentral är exempel på sådant som kan göra skillnad i pris.
 • Kvalité på komponenter och arbete. 30 år i utomhusmiljö är krävande!
 • Garantivillkor.
 • Utseende. Vill man ha modulerna integrerade i tak eller fasad för att få ett snyggare utseende kan det påverka kostnaden.
 • En del hjälper till med ansökning av investeringsstöd, elcertifikat och anmälningar till elbolag, vilket kan göra att man själv slipper sköta administrationen.

Lägre priser för större anläggningar

Det går förstås att hitta exempel på betydligt billigare nyckelfärdiga solcellsinstallationer än de i diagrammet om man bygger större anläggningar. Sveriges största anläggning på 2,7 MW i Varberg, som stod färdig ifjol sommar hade ett pris på 24 miljoner kr, vilket gör låga 8 900 kr/kW, exklusive moms.

Det kan vara värt att nämna att vid en genomförd auktion i början på året, där lägsta bud vann, i Mexico gav ett pris på US$26.99/MWh. Det gör fantastiska 24 öre/kWh (vid kurs 9 kr/US$), enligt artikeln “Mexico signs lowest-price solar contracts to date” i PV Magazine. Det är lägre än fjolårets Nord Pool spotpris på 28 öre/kWh i medel i Sverige!

Definition av ett solcellssystems effekt

Märkeffekten för solcellssystemen anges som antalet moduler gånger DC-märkeffekt per modul, exempelvis 20 moduler x 275 W per modul = 5 500 W = 5,5 kW DC (likström). Om man i ett sådant system använder en växelriktare som kan ge 5 kW AC (växelström) blir det den högsta AC-effekt som systemet kan leverera. Vanligen har växelriktaren en lägre effekt än modulerna, eftersom man får en del förluster i kablar och växelriktare samt att modulerna inte ger märkeffekten sommartid.

Jämförelse av priser för kompletta solcellspaket inklusive installation och moms. Detaljvillkoren för vad som ingår kan variera mellan paketen. Den lila linjen 2016 IEA-rapport anger ett medelpris för ca 5 kW 2016 enligt “National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2016” . Tipsa gärna om du känner till andra elbolag som levererar solcellspaket. KLICKA på diagrammet för att se det i full skala.

1 svar på ”Vad kostar solceller – Uppdatering 2017-10-19

 1. Hej, även E.ON och Fortum säljer solcellspaket där man kan få prisuppgifter direkt på hemsidan.

Kommentarer inaktiverade.