Föredrag om ekonomi för solel i Västerås idag

Energi&Miljö Tekniska Föreningen har idag en tekniklunch på Rocklunda i Västerås med temat “Produktionskostnad och lönsamhet för el från solceller“. Jag kommer där att hålla ett föredrag om ekonomi för solcellsanläggningar i Sverige baserat på projektet “Investeringskalkyl för solceller” vid MDH och rapporten “Technical Assumptions Used in PV Financial Models” från IEA PVPS Task 13, där jag är en av de svenska deltagarna. Excelmallar för beräkning av produktionskostnad och lönsamhet kan laddas hem från MDH-projektets hemsida.

2 reaktion på “Föredrag om ekonomi för solel i Västerås idag

  1. Hur kan man räkna på den kalkylen om man vill få fram ett årsutbyte från tunnfilm kontra mono, problemet är att det blir ju inte fair om man jämför watt rakt av eftersom tunnfilm har ett mindre tapp procentuellt än mono under mulna dagar tex.

    • I kalkylen används årsutbyte i kWh per installerad kW. Den installerade effekten (kW) finns huvudsakligen med i mallarna för investeringskalkyl som vi tog fram i projektet ”Investeringskalkyl för solceller” för att man ska kunna se vilken modulyta det rör sig om för en viss installerad effekt, vid den antagna verkningsgraden.

      Om man vill beräkna utbytet för olika modulteknologier och olika orienteringar för en viss ort får man själv göra dessa beräkningar i något fristående beräkningsprogram. Alternativt använder man det föreslagna schablonvärdet för en första uppskattning, skulle tro att de allra flesta anläggningar hamnar inom ±10% från schablonvärdet.

      Skillnaden i årligt utbyte i Sverige mellan tunnfilm och kristallint kisel rör sig om sannolikt om enstaka procent. Denna skillnad beror i första hand på hur man definierar moduleffekten som jag ser det. För speciellt tunnfilmsmoduler kan moduleffekten öka efter en kort tid i drift. När man då beräknar utbytet i kWh/kW kan det verka som att tunnfilmsmoduler ger ett högre utbyte eftersom man använder märkeffekten i denna formel. Men det ”högre” utbytet beror snarare på att man fått en högre effekt än den märkeffekt man betalar för. Om man istället skulle mäta modulernas verkliga effekt efter en kort tid i drift är det frågan om det skulle vara någon skillnad att tala om mellan tunnfilm och kristallint kisel när det gäller årligt utbyte.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *