Värde av egenanvänd och såld solel – uppdatering 20170915

Här är en uppdatering av inlägget Värde av egenanvänd och såld solel från oktober ifjol och motsvarande inlägg i maj 2015. För att man ska förstå betydelsen av vilken egenanvändning man har av solelen och eventuellt värde av energilagring måste man ha koll på hur mycket den egenanvända respektive den sålda solelen är värd.

Detta är en uppdatering av priserna som är underlaget för nedanstående tabell och diagram. Det finns väldigt många olika varianter, så se dessa antagen som exempel, där du själv kan sätta in dina egna värden om de jag använt inte stämmer för dig.

Uppdaterade priser

Kundkrafts lägsta elhandelspris för ett fast 1-årsavtal är för närvarande 37,05 öre/kWh, exklusive moms och inklusive elcertifikatavgift. Det är 0,44 öre/kWh högre än oktober ifjol. Det finns ca 120 elhandelsbolag i Sverige och det finns olika typer av avtal, så här kan det vara förhållandevis stora skillnader mellan olika elkunder. Man kan exempelvis välja rörligt elpris och man betalar då Nord Pool spotpris plus 5,27 öre/kWh för att täcka påslag och elcertifikatavgift hos Kundkraft.

Elcertifikatavgiften är vanligen sammanslagen med elhandelspriset och man ser därför inte denna avgift på elräkningen. Utellus (tidigare namn OX2) anger den dock på våra elräkningar och den var 2,40 öre/kWh, exklusive moms, i augusti. Det är en sänkning med 1,65 öre/kWh jämfört med oktober 2016. Elcertifikatavgiften varierar mellan olika elhandelsbolag. Hittade två andra uppgifter: Öresundskraft 2,0 öre/kWh och Värnamo Energi 2,5 öre/kWh, exklusive moms. Antog 2,5 öre/kWh, exklusive moms i elcertifikatavgift. Sänkningen från ifjol har att göra med att elcertifikatpriserna har rasat i år. Elcertifikatavgiften bör vara elcertifikatpriset * kvotplikten (24,7% i år) plus ett påslag från elhandlaren för deras kostnader vid köp och försäljning av elcertifikat.

Elöverföring. 25,6 öre/kWh, exklusive moms, enligt Vattenfall Söder prislista för enkeltariff (vår nätägare). Det är en höjning med 2,4 öre/kWh (10,3%!) jämfört med oktober 2016. Det är andra året i rad som Vattenfall höjt priset för elöverföringen med 2,4 öre/kWh vid årsskiftet, vilket gör att den på två år ökat med 23%. Det finns ca 170 nätbolag i Sverige, vilket gör att det blir skillnader för olika elkunder.

Här finns ett orosmoln för småhusägare som har solceller. På Solforum i Västerås tidigare i veckan hördes ett rykte att Vattenfall Elnät planerar att gå över till effekttariffer 2020. Några nätbolag har redan effekttariffer. Sala-Heby Energi, Sollentuna Energi och Malungs Elnät är de jag känner till, det kan finnas flera. Det rörliga nätpriset (“nättariffen”) baseras hos dem på medelvärdet av högsta effekten under 3-5 timmar under en månad mellan kl. 07-19 (enbart vardagar hos Sala-Heby Energi). Om alla nätbolag skulle övergå till effekttariffer skulle det medföra att dagens värde per kWh för elöverföringen försvinner för småhusägare på egenanvänd el. För oss rör det sig om 32 öre/kWh, inklusive moms, vilket är en stor andel av värdet på egenanvänd el. Anledningen till att detta värde försvinner är att de högsta effekterna är när det inte är någon solelproduktion (morgon och kväll, mulna dagar). Det skulle också göra att för många skulle det vara lönsammare att mata in solelen till nätet än att använda den själv om skattereduktion skulle finnas kvar med samma belopp som idag. Även för batterilager till solel skulle det bli ett bakslag, då ökad egenanvändning av antalet producerade kWh solel skulle bli Ebberöds bank. Batterilagrets ekonomi skulle bli beroende av i vilken mån effekttoppar kan sänkas och för denna funktion skulle det vara billigare att använda köpel för att ladda batteriet istället för solel. Med effekttariffer skulle det med andra ord kunna bli bakvända världen för många solcellsägare…

Energiskatt. 32,5 öre/kWh, exklusive moms, vilket är en ökning med 3,3 öre/kWh jämfört med oktober 2016. I vissa nordliga kommuner är energiskatten 22,9 öre/kWh eftersom man får göra ett skatteavdrag. I industriell verksamhet i tillverkningsprocessen, yrkesmässig växthusodling, datorhallar eller om man bedriver yrkesmässigt jord-, skogs- eller vattenbruk får man energiskatten återbetald, bortsett från 0,5 öre/kWh.

I Energiöverenskommelse ingick att sänka effektskatterna för kärnkraft och fastighetsskatterna för vattenkraft. Dessa säkningar finansieras genom en höjning av energiskatten.

Inga fasta avgifter har räknats in i elpriserna i detta fall, eftersom jag utgått från att de fasta elpriserna blir desamma även med egen solelproduktion. Med enbart solelproduktion är det inte realistiskt att kapa elkabeln eller att sänka säkringsabonnemanget, på grund av den låga solelproduktionen vintertid. Om man har ett batterilager och även kan ladda det från nätet kan man i vissa sammanhang minska effekttoppar och det kan då bli aktuellt med lägre fasta kostnader om man har ett effektabonnemang. Det är specialfall som inte tas med i denna sammanställning.

Nord Pool spotpris har hittills under 2017 varit 29,40 öre/kWh i område SE3. Under 2016 var det i medel 27,78 öre/kWh, exklusive moms, så det har blivit en ökning under detta år. Så sent som 2010 var spotpriset 54,25 öre/kWh. Här har antagits att överskottselen säljs till spotpriset, men vissa elbolag betalar ett högre pris än spotpriset, se Köpare solel.

Värdet för elcertifikat var i medel 13,112 öre/kWh, exklusive moms, under senast året enligt statistik från Energimyndighetens Cesar. Det är 2,9 öre/kWh lägre än förra uppdateringen i oktober 2016.

De höjda kvotplikterna som infördes från januari 2016 har inte räckt till för att höja priserna på elcertifikat, istället har vi sett en kraftig nedgång i priserna under 2017. Enligt statistiken i Cesar har månadsmedelpriset varit under 10 öre/kWh under alla månader i år utom i januari och mars. Enligt Svensk Kraftmäklings priser för handel 2018-2022 ses inte någon ljusning för elcertifikatpriserna.

Värdet för ursprungsgarantier (UG) sattes till 1 öre/kWh. Det finns ingen öppen prisstatistik i Sverige för UG, så detta pris är högst osäkert. Som småhusägare kan man sälja ursprungsgarantierna för sin överskottsel. Däremot ska man inte sälja eventuella ursprungsgarantier för den egenanvända elen eftersom det bokföringsmässigt skulle göra att man får en så kallad residualmix av el, som innehöll 48,4% fossil el år 2016.

Från vår nätägare Vattenfall Eldistribution får vi 4,7 öre/kWh, exklusive moms, i så kallad energiersättning. Ersättningen sänktes med 0,3 öre/kWh vid årsskiftet. Beloppets storlek varierar mellan olika nätbolag. Det är en ersättning för nätbolagets minskade överföringsförluster och denna ersättning har olika benämningar hos olika nätbolag, vilket kan vara lite förvirrande. Nätbolagen borde enas om en gemensam benämning kan man tycka…

Resultat

Resultaten visas i tabellen och diagrammet här nedan. Slutsatsen blir att med elcertifikat för överskottselen och skattereduktion blir värdet av den sålda överskottselen knappt 11 öre lägre än värdet av den köpta elen, om överskottselen säljs till Nord Pool spotpris i detta exempel. Skillnaden har ökat med knappt 5 öre sedan ifjol eftersom energiskatten höjts och priserna på elcertifikat gått ner.

Om man har effekttariff eller är lantbrukare eller tillhör någon annan av de som betalar 0,5 öre/kWh i energiskatt på köpt el är det idag betydligt lönsammare att sälja elen än att använda den själv, om man får skattereduktion. Skattereduktionen är begränsad till högst 30 000 kWh eller som mest den mängd el man köper. Dessutom får säkringen i anslutningspunkten vara högst 100 A. Det är dock ingen som vet hur länge den politiskt beslutade skattereduktionen kommer att finnas kvar och vilken nivå den kommer att ligga på. Livslängden för en solcellsanläggning brukar jag sätta till 30 år. Under livslängden hinner alltså nio regeringar vara inblandade, så alla politiskt betingade villkor kommer säkert att ändras på ett eller annat sätt under denna långa tid.

Värde (öre/kWh)
Värde egenanvänd el vid fastprisavtal för köpt el. Exklusive elcertifikat. 118,9
Värde egenanvänd el vid effekttariff för köpt el. Exklusive elcertifikat. 86,9
Värde egenanvänd el i jordbruk. Inklusive elcertifikat. 76,3
Värde såld el med skattereduktion. Inklusive elcertifikat. 108,2
Värde såld el utan skattereduktion. Inklusive elcertifikat. 48,2

PS 20/9. Uppdaterade diagrammets beskrivningstext. Spotpris och elcertifikatpris gäller januari-augusti 2017. Kan även tilläggas att elöverföringen gäller för enkeltariff hos Vattenfall Söder, om man har tidstariff är det ett annat pris.

Klicka på diagrammet för att se det i full skala.

Exempel på värde av egenanvänd och såld solel.

5 reaktion på “Värde av egenanvänd och såld solel – uppdatering 20170915

 1. Hej Bengt,
  Håller på och bygger ett nytt hus och funderar starkt på att skaffa en solcellsanläggning. Taket lutar 27 grader med orientering 233 grader mot sydväst. Har fått offert på 30st 335w paneler från LG med optimering och växelriktare från SolarEdge. Behöver lite hjälp med att förstå om detta är en vettig investering. Årsförbrukning hus oklart, tippar på nånstans i närheten av 6000 kW/h + ev spabad med konstant värme. Inköp av elbil är också planerat.

  Varken jag eller min sambo skattar i Sverige så jag antar att skattereduktion är borträknat? Nästa alternativ är lagring hos Jämtkraft? Finns andra alternativ?
  Tacksam för hjälp

  • Med 10 kW installerat kanske ni kommer att producera 8000-9000 kWh/år, beror på ort och om skuggning finns. Lite oklart vilken er årliga elanvändning skulle bli, men låt säga att den skulle bli i samma härad som er solelproduktion. Det skulle då bli ett stort överskott av solel, över 50% (kanske 60-70%) som skulle matas in till nätet. Värdet av överskottselen får därmed en stor betydelse för ekonomin. För att få en skattereduktion för den överskottsel man matar in till nätet måste man betala svensk inkomstskatt, annars finns ingen skatt att reducera. Därmed faller för er del 60 öre/kWh bort för det överskott ni matar in till nätet.

   Med Jämtkrafts lösning får ni som jag förstår det hela fortfarande betala för elöverföring och energiskatt till nätägaren när ni tar tillbaka elen, så värdet för den elen kommer inte att bli lika högt som för egenanvänd el. Eget batterilager är ett annat alternativ, men det blir kostsamt med dagens priser, även om det finns ett investeringsstöd på 60% för batterilagring.

   En annan sak att tänka på är om man det blir nettokonsument eller nettoproducent av el under ett år. Om ni skulle mata in mer överskottsel till nätet än vad ni köper skulle ni bli nettoproducent. I dagsläget har nätbolaget därmed rätt att ta ut en årlig avgift för inmatningsabonnemanget. Om nätbolaget gör det försämras ekonomin rejält. Det finns dock ett förslag att man ska ta bort regeln i Ellagen om att man måste vara nettokonsument för att slippa betala en avgift för inmatningsabonnemanget om man har 63 A säkring och om det förslaget går igenom blir det ingen fråga.

   • Så stark avrådan till köp?
    Offerten på anläggningen ligger på 149.000:- utan installation och bidrag. Vad anser du är mitt bästa alternativ?
    Skriva abonnemanget på någon med inkomst?
    Köra öst-väst anläggning och öka andelen egenanvänd el?
    Batterilagring?
    Köpa mindre anläggning?
    Min uppskattade kalkyl är 5000kW/h hus, 3000kW/h spabad, 3000kW/h elbil.
    Blir alla anläggningar i landet icke lönsamma om skattereducering faller bort?

    • Nej, inte nödvändigtvis. Beror på motiveringen för solcellsköpet. Enbart ekonomi? Eller finns också miljötankar om att bra att ha egen solelproduktion? Och vad skulle man annars vilja göra för pengarna? Svenskarna hade tillsammans ofattbara 1 600 miljarder sparade i bank i september 2016. Idag i stort sett utan ränta och där gör de inte så mycket nytta, :-).

     Om ekonomi är avgörande får man göra en mera detaljerad beräkning, den går inte av avgöra i detalj enbart med de fakta som givits. Testa Excelmallen som finns i projektet ”Investeringskalkyl för solceller” på Mälardalens Högskola, där jag var projektledare.

     Installation öst-väst ökar andelen (räknat i %) egenanvänd solel, men det beror i första hand på att den totala elproduktionen under året minskar. Mängden egenanvänd solel i kWh förändras inte så mycket, det var ett resultat av ett examensarbete på ABB som jag var handledare för och där beräkningarna gällde vårt hus i Västerås.

     Småhus har högre överskott än på exempelvis kontors- eller affärsfastigheter där det är störst elanvändning dagtid och därför är småhusägare de som är mest beroende av skattereduktionen för att få en hygglig ekonomi. Om man kan få skattereduktionen för överskottselen är det förstås av stort värde. Hur länge skattereduktionen kommer att finnas kvar och till vilket belopp är dock okänt i nuläget.

 2. Motivering är väl dels en strävan efter en slags självförsörjning och även införskaffande av elbil samt ett personligt intresse i miljö och teknik. Ekonomi är givetvis en stor faktor, jag ser gärna investeringen som en säkring av framtiden. Jag har pengar att investera nu men jag vet inte hur framtiden ser ut. Jag vill gärna ha små och få utgifter i framtiden och vara så självförsörjande som möjligt.

  Men om investeringen inte betalar sig inom dess livstid så kanske det är bortkastat?

  Mycket tacksam för all hjälp och info.

Kommentarer inaktiverade.