Sorry Ödeshög – Varberg har mest installerade solceller

I TV och dagstidningar har “Solcellstoppen” fått stor uppmärksamhet. Där anger man att Ödeshög med 72,6 W per invånare har mest installerade solceller av Sveriges kommuner, räknat per invånare under juni i år. Statistiken är framtagen av Fossilfritt Sverige, Power Circle och Svensk Solenergi. Haken med denna statistik är dock att den anges vara baserad på de solcellsanläggningar som är registrerade i elcertifikatsystemet. Den blir därmed ofullständig och missvisande.

I ”Solcellstoppen 2017” står att ”Effekten i elcertifikatsystemet är de mest kompletta siffrorna som finns över installerade solceller i landet.” Detta stämmer dock inte. I Energimyndighetens marknadsstatistik över godkända anläggningar framgår att 5 429 solcellsanläggningar med en installerad effekt av 110,5 MW är godkända för tilldelning av elcertifikat till dags dato. Enligt den statistik som Energimyndigheten samlat in från landets nätägare och som redovisas på Statistiska Centralbyråns hemsida fanns 10 027 solcellsanläggningar med en installerad effekt på 140,9 MW vid utgången av 2016. Svensk Solenergi har påpekat att solcellsanläggningar saknas i SCB:s statistik (exempelvis Arvikas 1 MW-anläggning) och dessutom har förstås nya anläggningar tillkommit under första halvåret i år. Elcertifikatsystemet är därför ingen bra statistikkälla, då mer än hälften av Sveriges solcellsanläggningar och uppskattningsvis mer än en tredjedel av den installerade effekten saknas där.

Tabellen nedan visar en jämförelse mellan SCB:s statistik från 2016 och solcellstoppen från juni 2017. Det framgår att resultatet kan bli väldigt missvisande för en del kommuner om man använder statistiken från elcertifikatsystemet, som man gjort för solcellstoppen.

Enligt SCB:s statistik låg Varberg i topp vid utgången av 2016. Varberg hade då 5 229 kW (204 anläggningar) och Ödeshög 305 kW (21 anläggningar) installerat. Ödeshög verkar ha gjort ett ryck under första halvåret i år, men om det räcker för att gå om de sex kommuner som låg före dem vid årsskiftet enligt SCB:s statistik är högst osäkert. Enligt solcellstoppen har Ödeshög 385 kW installerat, men jag får det till 350 kW (65,6 W/invånare) i den dagsfärska statistiken från Energimyndigheten för godkända anläggningar i elcertifikatsystemet. Det är oklart vad denna skillnad beror på. För Varberg får jag det till 4 241 kW (68,5 W/invånare) installerat medan solcellstoppen anger 4 105 kW. Skillnaden för Varberg kan möjligen bero på att anläggningar tillkommit efter det att solcellstoppen gjorde sin statistik.

Sätter en peng på att Varberg fortfarande ligger före Ödeshög i kommuntoppen.

Kommun SCB 2016
(W/invånare)
Solcellstoppen juni 2017
(W/invånare)
1 Varberg 84,5 66,6
2 Vadstena 75,1 67,8
3 Essunga 64,1 32,0
4 Simrishamn 64,0 40,6
5 Katrineholm 62,7 52,2
6 Boxholm 59,2 64,3
7 Ödeshög 57,2 72,6
8 Heby 55,5 39,5
9 Uppvidinge 46,9 35,8
10 Mönsterås 46,9 11,0
11 Valdemarsvik 46,9 32,0
12 Herrljunga 45,9 30,7
13 Orust 44,1 31,6
14 Sala 42,1 34,9
15 Borgholm 41,8 37,6
16 Kungsbacka 39,4 24,2
17 Gotland 39,3 23,9
18 Sävsjö 39,3 27,0
19 Mjölby 39,2 26,1
20 Strängnäs 38,9 44,6
Riket 14,1 10,7

En brasklapp för att 50 av de 290 kommunerna inte har fullständig redovisning på grund av sekretess i SCB:s statistik, vilket är en brist i denna statistik.

Nedanstående karta visar installerad effekt per län vid utgången av 2016 enligt SCB:s statistik.

Skillnad installerad effekt och utbyte

I Ny Tekniks artikel ”Ödeshög toppar solcellsligan” från 17 juli står ”Ödeshög har mest el från solceller per invånare av Sveriges kommuner.” Det är en tankelapsus av skribenten. Den statistik som tagits fram visar installerad effekt, inte hur stor solelproduktionen är. Installerar man en viss effekt kommer den högsta möjliga produktionen att variera beroende på var man är i landet. Exempelvis rapporterades häromdagen i en kommentar här på bloggen att Varbergs 2,7 MW anläggning Solsidan producerat ca 1 130 kWh/kW under första driftåret. Den tillhör därmed yppersta eliten av svenska solcellsanläggningar. Sannolikt ligger de flesta under 1 000 kWh/kW, baserat på tidigare studier av produktionsdata redovisade i öppna databaser. De flesta solcellsanläggning finns på småhustak och de har vanligen inte helt optimala förhållande vad gäller taklutning, väderstreck och skuggning. Med tanke på att Solsidan står för en stor andel av den installerade effekten i Varbergs kommun och att det genomsnittliga utbytet för kommunens solcellsanläggningar därmed blir högt bör Varberg vara den kommun som producerar mest solel per invånare.

Sens moral

Statistik som bygger på ett ofullständigt underlag blir osäker. Ta därför solcellstoppen med en nypa salt. Denna insikt har av förståeliga skäl inte de medier som rapporterat om solcellstoppen utan här borde de som står bakom solcellstoppen kvantifierat hur ofullständig solcellsstatistik är om den baseras på elcertifikatsystemet.

PS. Se även inlägget Varberg kommun producerar mest solel i Sverige? från 15 april i år.

PS 5/8. När det gäller skillnaden i installerad effekt för Ödeshög förklarade Johan Lindahl, Svensk Solenergi, att “skillnaden beror på att när man laddar ner listan med godkända anläggningar från Energimyndigheten så finns det 21 stycken solcellsanläggningar som det för i kolumnen ”Kommun” står ”SAKNAS”. Dock så finns ortsnamnet med i kolumnen innan. Så för dessa 21 solcellsanläggningar har jag manuellt lagt till rätt kommun och län. En av dessa 21 anläggningar finns i Ödeshög och den har en effekt på 35 kW.”

Installerad solcellseffekt per län 2016-12-31 enligt data från Statistiska Centralbyrån.

2 reaktion på “Sorry Ödeshög – Varberg har mest installerade solceller

 1. Vi hade många diskussioner fram och tillbaka om vilken statistik som vi skulle välja för listan. Valet hamnade på elcertifikatssystemet eftersom man i denna statistik kan få fram uppgifter om alla kommuner. I SCBs statistik finns inga uppgifter om t.ex. Stockholm, Lund, Norrköping som alla troligtvis är topp 10 i landet när det kommer till total installerad effekt. Att presentera en kommunlista där dessa kommuner saknas skulle bli fel, därför ansåg vi uppgifterna från elcertifikatssystemet är ”mest kompletta” ur den synvinkeln.

  Dock är vi fullt medvetna om att siffrorna presenterar en effekt som med största sannolikhet är betydligt lägre än vad som faktiskt finns installerat varje kommun. Men, genom att välja elcertifikatssystemet som statistikkälla så blir det faktiskt helt korrekta när vi säger att kommun X har Y kW installerad solcellseffekt i elcertifikatssystemet. Detta är ett påstående som inte går att ifrågasätta.

  Väljer man däremot SCBs siffror, som du förespråkar, så kan man inte säga något med full säkerhet, eftersom vi vet att det saknas anläggningar i SCBs statistik. Det är inte bara MW-parken i Arvika, utan flera konstiga uppgifter har kommit in från några olika elnätsbolag. Jag har haft flera möten med både SCB och Energimyndigheten om just detta, och vill därför rekommendera dig att inte blint lita på dessa siffror. I ditt blogginlägg ägnar du dig åt en del spekulationer och slänger in en hel del brasklappar för din egen ranking av kommunerna inte ska bli fel. Detta är något som inte skulle gå kommuniceras via de allmänna media-kanalerna på ett bra vis. Därav valde vi elcertifikatet som statistikkälla.

  Hälsningar
  Johan Lindahl
  Talesperson, Svensk Solenergi

  • Visst stämmer er statistik för de solcellsanläggningar som ansökt om godkännande för elcertifikat. Men listan kallas för solcellstoppen och inte elcertifikattoppen. Listan visar inte den verkliga installerade solcellseffekten i de olika kommuner. Det är ingen spekulation att mer än hälften av solcellsanläggningarna och minst en tredjedel av effekten fattas i elcertifikatsystemet. I Solcellstoppen beskrivs inte denna stora skillnad och den är omöjlig att förstå för gemene man som läst artiklarna i media. Att som i en del tidningar publicera att kommunen x ligger på plats y i Sverige när det gäller installerad solcellseffekt per invånare kan vi i de allra flesta fall anta att den angivna platssiffran inte stämmer och platssiffran kan i vissa fall bli rejält fel, se exempelvis installerad effekt för Essunga och Mönsterås i jämförelsen i inlägget mellan SCB:s statistik och Solcellstoppen.

   Även om SCB:s statistik inte är helt korrekt fattas inte alls lika många anläggningar som i elcertifikatsystemet. I SCB:s statistik kan man inte säga att inga uppgifter finns för vissa kommuner. Man kan exempelvis söka på Stockholms kommun och lista antal anläggningar och effekt för de olika effektklasserna. Man får då fram att det vid årsskiftet fanns 88 anläggningar med en effekt på 3 496 kW, men antal och effekt saknas i effektklassen 0-20 kW på grund av sekretess. Det var en högre effekt än vad som fanns registrerat i elcertifikatsystemet vid motsvarande tid. Nu spelar det i fallet Stockholm ingen roll för toppen i listan när det gäller installerad effekt per invånare, som Solcellstoppen använder för ranking av kommuner, då Stockholm ligger väldigt långt ner på den listan.

   Man kan väl sammanfatta det hela med att varken SCB:s statistik eller Solcellstoppen ger en korrekt bild av hur stor installerad solcellseffekt som finns i alla kommuner eller vilken rangordning kommunerna har.

   Ett önskemål för SCB:s statistik är att den blir helt öppen och att vi slipper sekretessen som drabbar vissa effektklasser i vissa kommuner och län. När det gäller elcertifikatsystemet finns inget hopp att det ska kunna ge en korrekt bild av den installerade solcellseffekten i Sverige, då alltför många anläggningar låtit bli att ansöka om godkännande för elcertifikat.

   När jag skrev till SCB och undrade över varför värden i vissa effektintervall saknades i vissa kommuner och län fick jag till svar ”Reglerna är att en cell måste innehålla minst tre objekt (exempelvis tre företag) för att man ska kunna redovisa uppgifterna. Det ska inte heller gå att uppskatta ett enskilt företags redovisades värde med närmare än en viss vald procent från det sanna värdet. Uppfylls inte dessa regler måste cellen sekretessmarkeras … Tyvärr kan vi inte själva bestämma över hur vi sekretessmarkerar, utan SCB i egenskap av myndighet råder under offentligheters- och sekretesslagen (2009:400) 24 kapitlet 8 §. Utgångspunkten är att sekretessen är absolut och inget s.k. skaderekvisit behöver således vara uppfyllt för att statistiksekretess ska gälla. Det ska inte vara möjligt att urskilja ett enskilt objekt. …” . Föreslog att man i alla fall skulle lägga till en förklaring när värden inte visades på grund av sekretessen och det har man gjort.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *