Regler för energiskatt och moms för solelproducenter

Svensk Solenergi har i dagens nyhet “Energiskatte- och momsregler för solelproducenter” gjort en sammanställning av regler för energiskatt och moms för solelproducenter med anledning av att lagen om skatt på energi ändrades den 1 juli 2017. Där ges även checklistor för installatörer och fastighetsägare.

En privatperson behöver normalt sett inte

 • Momsregistrera sig, eftersom man behöver sälja överskottsel för minst 30 000 kr per år för att det ska bli aktuellt. En normal småhusägare säljer överskottsel för några hundralappar eller tusenlappar per år, så det är långt ifrån gränsen för momsregistrering. Denna ändring i Mervärdesskattelag (1994:200) gäller från och med 1 januari 2017, läs mer i inlägget Små solelproducenter slipper momsredovisning från 1 januari.
 • Betala energiskatt för egenanvänd el eftersom det bara är aktuellt om anläggningens effekt är minst 255 kW. Enligt Statiska Centralbyråns statistik hade 86 % (8 673) av de svenska solcellsanläggningarna en installerad effekt på mindre 20 kW, så även här är de flesta långt ifrån gränsen för energiskatt på egenanvänd el. Denna ändring i Lag (1994:1776) om skatt på energi gäller från och med 1 juli 2017.

 

 

5 reaktion på “Regler för energiskatt och moms för solelproducenter

 1. Energiskatten påverkar dock tex landsting kommun som vill sätta solceller på sina egna fastigheter. Om tex SL skulle vilja sätta solceller på alla tunnelbanestationer som är utomhus så blir den sammanlagda effekten lätt större är 255 kW även fast så stora fastigheter skulle förbruka all el själv. Det har att göra med att alla Solcellsanläggningar hade hamnat på samma organisation nr.
  Här kan jag tycka att det hade behövts en lagändring för att förenkla hanteringen.

  • Lagändringen från 1 juli gör det betydligt bättre än tidigare. Gränsen 255 kW räknas nu per anläggning och inte per juridisk person. Har man flera mindre anläggningar som tillsammans överstiger 255 kW i effekt, betalar man bara 0,5 öre/kWh i energiskatt på egenanvänd el.

 2. Jo det är ju något bättre, men varför ska man betala skatt på egenanvänd el? Finns ju många företag som har diesel generatorer (reservkraft), också egenproducerad el 🙂
  Och detta medför ju en extra hantering för att rapportera in hur mycket el som producerades i alla dessa solcellsanläggningar

  • Vi får tills vidare glädja oss åt att det är mycket bättre än tidigare. När man räknade per juridisk person var det en allvarlig begränsning för exempelvis kommuner, landsting, bostadsföretag, Coop, Axfood (men inte ICA…). Men det kan förstås bli bättre, som du påpekar. Reservkraft är undantagen energiskatt. I Lag (1994:1776) om skatt på energi står detta undantag: “framställts i ett reservkraftsaggregat och inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen”.

   I inlägget Energiskatt på egenanvänd el bör bort från 2015-12-18 skrev jag bland annat så här:

   Idén med ett energibeskatta el man producerat själv och använt själv utan att den har varit in på nätet (“marknaden”) är befängd i mina ögon. Regeringens mål är att vi ska ha 100% förnyelsebar energi och en energiskatt på egenanvänd el motverkar detta mål, förutom att en sådan skatt är ologisk i de flestas ögon.
   Energiskatten motiveras av regeringen i huvudsak med (se Budgetpropositionen för 2016 s. 293-303)
   – Avtalet mellan Sveriges regering och Norges regering om ambitionshöjning i elcertifikatssystemet är beroende av att “riksdagen beslutar om begränsning av undantaget från skatteplikt i enlighet med regeringens förslag”.
   – EU:s statsstödsregler. Risk för snedvridning av konkurrens. Skulle kunna gynna vissa företag eller viss produktion samt påverka handeln mellan medlemsstaterna.
   – ”…ett framtida omotiverat högt skattebortfall kan förebyggas.”
   Det tredje motivet är i sig något av ett skriftligt byråkratiskt mästerverk och egentligen det som väger tyngst hos Finansdepartementet?

 3. Jag har äntligen lyckats övertyga det elföretag som jag levererar solel till, att inte betala ut moms till mig för överskottselen. Däremot envisas de med att betala ut moms för nätnyttan och för elcertifikat – totalt 64 kr för första halvåret. Detta trots att de har fått kopia på Skatteverkets meddelande att jag är avregistrerad för moms. Kan detta vara rätt? Måste jag nu åter låta momsregistrera mig efter att ha avregistrerat mig fr.o.m årsskiftet? Någon annan som råkat ut för liknande momstrakasserier?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *