Elcertifikatsystemet förlängs till 2045

Regeringen meddelade idag i pressmeddelandet “Regeringen beslutar om nya kvoter för elcertifikatsystemet” att man beslutat att elcertifikatsystemet förlängs till 2045 (från nuvarande 2035), att systemet utökas med 18 TWh nya elcertifikat till år 2030 och att metodiken för  beräkna kvotplikten ändras. Kvotplikterna inverkar tillsammans med hur mycket elproduktion som tilldelas elcertifikat och elanvändningen hur priserna på elcertifikat utvecklas.

Spotpriserna idag för elcertifikat var motsvarade 5,25 öre/kWh enligt Svensk Kraftmäkling och terminspriserna för åren 2019-2022 ligger på 4,8-4,9 öre/kWh. Spotpriserna för elcertifikat har rasat i år. I början på året var spotpriset 10,975 öre/kWh, vilket betyder att spotpriserna sedan dess halverats.

Enligt Energimyndighetens prisstatistik i Cesar har dock medelpriset för elcertifikat under juni hittills varit 9,918 öre/kWh vilket inte är lika stort prisfall från januari då medelpriset var 11,908 öre/kWh enligt Cesar.

Priserna är dock fjärran från toppen av elcertifikatpriser under 2008. Medelpriset under augusti 2008 var 33,386 öre/kWh enligt Cesar.

Ska bli intressant att se hur det nya metoden att beräkna kvotplikten påverkar elcertifikatpriserna. Metoden finns beskriven i propositionen “Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017” .

Läs om elcertifikatsystemet på Energimyndighetens webb. Alla solcellsägare har rätt till elcertifikat för sin solelproduktionen men det är endast en liten andel av alla solcellsägare som ansökt om tilldelning av elcertifikat.

Elcertifikatpriser per vecka under 2017 enligt Svensk Kraftmäkling.

Medelpris per månad för elcertifikat sedan starten för elcertifikatsystemet. Källa: Cesar, Energimyndigheten.

 

5 reaktion på “Elcertifikatsystemet förlängs till 2045

 1. Vad innebär det om en Brf med solceller ansöker om Elcertifikat?
  Bla rent Ekonomiskt?
  Vi är i färd att skaffa solceller.
  Mvh Bosse

  • När det gäller vilka som kan tilldelas elcertifikat är det inga förändringar, så det är bara att ansöka som vanligt hos Energimyndigheten. Ansökan kostar ingenting och inte heller att skaffa det Cesarkonto som behövs för hanteringen av elcertifikat.

   Det som kan påverkas med det nya sättet att beräkna kvotplikterna är framtida priser på elcertifikat. Det har funnits ett stort överskott av elcertifikat och det är en orsak till att priserna rasat. I vilken grad det nya beräkningssättet för kvotplikter kommer att påverkar priserna på elcertifikat törs jag inte sia om. Man kan hålla ett öga på priserna för elcertifikat hos Svensk Kraftmäkling för handel 2018-2022, det ger en vink om vad marknaden tror om framtida priser på elcertifikat. För närvarande är priserna på mycket låga nivåer och ger inte så mycket pengar. Meningen med det nya sättet att beräkna kvotplikterna är väl att få en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på elcertifikat, vilket i sin tur borde höja priserna på elcertifikat.

 2. Hej och tack för utmärkt blogg!

  Vi har nyligen installerat solceller och anläggningen storlek är drygt 8kWp. Just elcertifikat är en djungel tycker vi. Är det något som alla egentligen borde göra för att dryga ut kassan något eller finns det någon gräns där avgifter (vilka som finns förstår jag ännu inte…) överskrider det man kan sälja certifikaten för?

  • Alla solcellsanläggningar har rätt till elcertifikat för hela sin solelproduktion, oavsett storlek på solcellsanläggningen. Men det är inget man får per automatik, man måste ansöka om godkännande hos Energimyndigheten och det borde som du säger alla solcellsägare göra. Läs mer om ansökan under Elproducent på Energimyndighetens webb.

   Om man nöjer sig med elcertifikat för det överskott man matar in till nätet blir det inga extra kostnader för en småhusägare, om man själv sköter överföringen av elcertifikaten från Cesar-kontot (där elcertifikaten bokförs) till köparen. Det står visserligen i Förordning (2011:1480) om elcertifikat att det ska vara en kontoavgift, men på Energimyndighetens webb står att “Fakturering av kontohavarna sker per kvartal eller när avgiften överstiger 200 kr vid faktureringstillfället.” Vi har aldrig betalt några avgifter för vår elcertifikathantering, det beror väl på att det vi inte kommit upp till beloppet 200 kr. Det kommer vi heller aldrig att behöva göra med nuvarande regler eftersom vi bara får ett par elcertifikat per år för vår överskottsel.

   Om man även vill ha elcertifikat för den egenanvända elen, måste man själv bekosta en elmätare för elcertifikatmätningen och en årlig kostnad till den som hanterar mätningen och registrering av uppgifterna. Det är idag inte lönsamt för en normal småhusägare eftersom dessa kostnader kommer att överstiga värdet av elcertifikaten för den egenanvända elen, då värdet på elcertifikaten är för lågt. Spotpriserna för elcertifikat motsvarar i dagsläget ca 6 öre/kWh enligt Svensk Kraftmäkling.

   Se även inläggen Priserna på elcertifikat fortsätter att sjunka och Elcertifikat till solel – Fakta.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *