Varberg kommun producerar mest solel i Sverige?

Linköpings kommun släppte den 11 april pressmeddelandet ”Linköping producerar mest solel” och i ingressen står ”Linköping behåller sin förstaplats på soltoppen i Sverige, genom att vara den kommun som producerar mest solel per år. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.”

Stämmer det verkligen? Nja, det är nog snarare en klassisk sammanblandning av effekt och energi.

Energimyndighetens statistik visar antalet solcellsanläggningar och installerad effekt (kW) den 31 december 2016. Däremot visar statistiken inte hur mycket energi (kWh solel) som produceras, ett sakfel i Linköpings pressmeddelande. Någon produktionsstatistik för solel finns inte för Sverige och därför går det inte att med säkerhet att säga vilken kommun om producerar mest solel, det får bli en rimlighetsbedömning.

Statistik

Om vi tittar på kommuntoppen hade Linköping kommun 5 364 kW installerad effekt vid årsskiftet, tätt följd av Varberg kommun med 5 229 kW. Linköping hade alltså 2,6% mer installerad effekt. Det finns dock två brasklappar med denna statistik:

 1. Det har visat sig att det saknas en del solcellsanläggningar i Energimyndighetens statistik och hur det eventuellt påverkar skillnaden i installerad effekt mellan de två kommunerna går inte att säga.
 2. I statistiken som finns på SCB:s webb saknas den totala installerade effekten i 50 kommuner på grund av sekretesskäl. En av dessa kommuner är Stockholm, som har 3 496 kW installerad effekt i effektklassen 20–1000 kW, däremot går det inte att se hur mycket som är installerat i effektklassen mindre än 20 kW. Linköping har 3 788 kW i effektklassen 20–1000 kW och 1 576 kW i effektklassen mindre än 20 kW. Med stor andel boende i flerfamiljshus i Stockholms kommun och därmed lägre andel boende i småhus som står för merparten av solcellsanläggningarna i effektklassen 0–20 kW är det rimligt att tro att den installerade effekten i Stockholm är mindre än i Linköping.

Utbyte

Den fråga som måste besvaras för att veta hur mycket solel som produceras är hur utbytet för solcellsanläggningar är i Linköping respektive i Varberg kommun. En beräkning med PVGIS visar att med optimerad orientering producerar man i genomsnitt 959 kWh/kW,år i Linköping och 1 020 kWh/kW,år i Varberg, det vill säga 6,4% högre utbyte i Varberg.

Beräkningar har en viss felmarginal, de beror på hur bra väderdata man använder, men det känns rimligt att ett kustnära läge har ett högre utbyte än inlandet i Östergötland enligt SMHI:s solinstrålningskarta för Sverige. Faktorer som påverkar utbytet är att de installerade anläggningarna har olika orienteringar som skiljer sig från den optimerade och att de har olika påverkan av skuggning. I Varberg finns dock Sveriges största solcellspark Solsidan på 2,7 MW, vilken ensamt svarar för 52% av den installerade effekten i Varbergs kommun. Den är fristående på mark och har en utmärkt orientering med skuggfritt läge. Solcellsparken blir därmed en bra indikator på hur mycket solel som produceras i Varberg. Hörde en andrahandsuppgift om att den möjligen kan nå 1 100 kWh/kW första året.

Varberg i topp?

Ovanstående talar för att Varberg är den kommun som producerar mest solel per år för tillfället, med Linköping som god tvåa.

4 reaktion på “Varberg kommun producerar mest solel i Sverige?

 1. Hej Bengt,
  Ca 1100 kWh/kW är rätt. Vi räknar med 3 GWh i årsproduktion med installerad effekt på 2,7 MW vilket blir lite drygt 1100 kWh/kW. Sedan starten sista juni -16 ligger vi på produktionsbudget och räknar med att det ska hålla. Du är välkommen på ett besök.
  Hälsningar Björn
  VD Varberg Energi

  • Kul om “prognosen” håller! Vore trevligt med en uppdatering när ett år gått. 1 100 kWh/kW under ett år är högt för att vara i Sverige, det är få anläggningar som slår det. Sett över många år kan solinstrålningen variera ±10% mellan olika år, så man får räkna med en viss årlig variation eftersom man inte kan styra solstrålningen och tittar man på enskilda månader blir variationen betydligt högre.

   • Hej Bengt,
    Det slog mig under en lat semesterdag att jag skulle återkoppla hur det gick första året med Solsidan. Utfallet blev drygt 3 GWh för anläggningen under första 12 månaderna (30 juni -16 till 30 juni -17) vilket gav ca 1130 kWh/kW, enligt budget mao. Vi är nöjda!

    Produktionen går nu också att följa via: solsidan.varbergenergi.se

    Fortsatt trevlig sommar
    Björn, VD Varberg Energi

    • Tack för återkoppling! Över 1 100 kWh/kW är mycket bra, det är en mycket liten andel av de svenska solcellsanläggningar som producerar mer än 1 100 kWh/kW.

     Kul att kunna se produktionen på webben! När man klickade på månad förstod jag inte riktigt vad som visades. Det var 19 veckor förmodar jag, men vecka 4 hade den högsta solelproduktionen, så det blev lurigt att förstå.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *