Vad kostar solceller – uppdatering 2017-02-16

Det har nu gått nästan 11 månader sedan senaste uppdateringen (Vad kostar solceller – uppdatering 2016-03-27).

I diagrammet här nedan visas priser för nyckelfärdiga anläggningar från 14 olika elbolag (varav ett nytt, OX2). Alla priser är inklusive moms.

Alla priser är hämtade från bolagens webbinformation. Hos några elbolag hittades ingen användbar information för deras solcellspaket. Vattenfall angav paketstorleken som antal moduler, men angav ingen total effekt (de gjorde uppdatering av sin webbsida 17/2 och då kunde diagrammet här nedan uppdateras). Hos Fortum och Upplands Energi måste man kontakta dem för att få pris. Uddevalla Energi säljer solcellspaket men i det angivna prisexemplet på deras hemsida framgick inte om installation ingår, så därför tog jag inte med dem. Bauhaus har slutat med solcellspaket.

Det finns förstås många andra företag som erbjuder solcellspaket men det skulle vara en övermäktig uppgift att ta med alla och det känns inte helt rätt om jag skulle välja ut några, utan urvalet fick stanna vid elbolag.

Om du har tips på flera elbolag som säljer solcellspaket och som har prisinformation på sin hemsida får du gärna tipsa mig!

Pristrend

Priserna är hos de flesta oförändrade (Ale El, Bromölla Energi och vatten, Eskilstuna Energi och miljö, Jämtkraft, Mälarenergi, Telge Energi, Varberg Energi och Elverket Vallentuna), medan de hos andra har sänkts (E.ON, GEAB och Kraftringen). Umeå Energi är motvalls med höjda priser. Vattenfall har höjt priserna för de mindre solcellssystemen (2,16-3,2 kW) och sänkt för de större (5,12-7,04 kW),

Som framgår tydligt av diagrammet sjunker priset med systemstorleken. Lägsta priset är hos E.ON med 15 776 kr/kW för 11,6 kW. GEAB har visserligen priset 15 602 kr/kW för ett 13,78 kW paket, MEN deras priser är inte jämförbara med övrigas då resa och transport tillkommer.  Över 10 kW (ca 60-70 m2)  är stort för ett småhus. Går man ner till 5-7 kW är de lägsta priserna ca 19 000 ± 500 kr/kW. De flesta paket ligger dock fortfarande över 20 000 kr/kW.

ROT-avdrag

Om man har ett hus som är äldre än fem år och inte har fått något investeringsstöd kan man utnyttja ROT-avdrag för arbetet. Svensk Solenergi har hos Skatteverket fått igenom en schablon på 30% av systempriset för arbetskostnaden. Med en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden för ROT-arbete blir därmed totalpriset 9% lägre om man får ROT-avdrag. Detta har fått den förväntade effekten att alla elbolag som anger möjligt ROT-avdrag räknar med 30% i arbetskostnad oavsett vad den verkliga arbetskostnaden är.

Önskemål till elbolagen

När man läser elbolagens texter om solcellspaketen och solenergi är det några saker som är önskvärda:

 • Ange alltid pris utan investeringsstöd och ROT-avdrag först. Hos Telge Energi anger man först priset efter ROT-avdrag. Ange eventuellt pris med investeringsstöd eller ROT-avdrag därefter. Bor man i ett hus som är mindre fem år gammalt kan man inte få ROT-avdrag, så det är inte alla som kan utnyttja ROT-avdrag.
 • Ange paketets effekt med två decimaler. Flera av elbolagen anger ingen eller bara en decimal vilket ger en osäkerhet i det beräknade priset per kW.
 • Ange tillverkare och effekt för de moduler och växelriktare som ingår i solcellspaketen.
 • Lova inte längre livslängd än 30 år. Modulerna har en effektgaranti på 25(-30) år och det är den enda garanti som finns. Det är troligt att modulerna har en längre teknisk livslängd än 25 år, men idag vet vi väldigt lite om hur lång medellivslängden är. Bara ca 1% av de solcellsmoduler som är i drift i världen idag är mer än 10 år gamla. Även om det kan finnas moduler som varit i drift mer än 30 år är de få och är inte tillverkade med exakt samma metod som idag. Bland annat har kislet i solcellerna gjorts tunnare. Detta har medfört att modulerna är känsligare för transport- och hanteringsskador i form av mikrosprickor i solcellerna.

Att tänka på när det gäller prisjämförelser

Man ska ha i minnet att denna jämförelse endast gäller ett litet antal av alla företag som levererar nyckelfärdiga anläggningar. Lägg också märke till att alla elbolag använder underleverantörer för solcellsleveranserna. Bolagen gör ett påslag på priset från underleverantören, en del mer än andra…. Därför kan priset bli lägre om man köper utan denna mellanhand. Det kan löna sig att fråga runt innan man slår till.

I denna prisjämförelse har inte funnits någon möjlighet att i detalj jämföra vad som ingår i de olika erbjudandena. Priset per kW för en solcellsanläggning kan variera på grund av många olika faktorer som exempelvis:

 • Om allt verkligen ingår i det angivna priset. Exempelvis kan resa och transport tillkomma om ett visst avstånd överskrids.
 • Hos Jämtkraft har man olika priser beroende på om man är elhandelskund eller inte.
 • Storlek. Generellt blir det lägre pris per installerad kW desto större anläggning.
 • Val av moduler. Högre pris för högre verkningsgrad, vilken ger en mindre yta för en given effekt.
 • Val av växelriktare. Tyska världsledande SMA högre pris (och kvalité?) än kinesiska.
 • Modulväxelriktare eller effektoptimerare på modulerna ger ett högre systempris. I bästa fall ger de också en högre elproduktion. Uddevalla Energi anger “Producerar upp till 25 procent mer energi…”, vilket sannolikt är en stor överdrift för de allra flesta installationer. Den största fördelen med optimerare är istället att man får en loggning per modul eller per varannan modul, vilket gör det lätt att se för vem som helst om alla moduler fungerar som förväntat.
 • Val av tillbehör. Elmätare och loggning av uppmätta värden är exempel på tillval som kan kosta extra.
 • Hur komplicerad installationen är, där takkonstruktion, takhöjd, taklutning och närhet till elcentral är exempel på sådant som kan göra skillnad i pris.
 • Kvalité på komponenter och arbete. 30 år i utomhusmiljö är krävande!
 • Garantivillkor.
 • Utseende. Vill man ha modulerna integrerade i tak eller fasad för att få ett snyggare utseende kan det påverka kostnaden.
 • En del hjälper till med ansökning av investeringsstöd, elcertifikat och anmälningar till elbolag, vilket kan göra att man själv slipper sköta administrationen.
 • Om man gör en del av installationsarbetet själv. Elinstallationen måste dock alltid göras av en behörig elinstallatör.

Lägre priser för större anläggningar

Det går förstås att hitta exempel på betydligt billigare nyckelfärdiga solcellsinstallationer än de i diagrammet om man bygger större anläggningar. Sveriges största anläggning på 2,7 MW i Varberg, som stod färdig ifjol hade ett pris på 24 miljoner kr, vilket gör låga 8 900 kr/kW, exklusive moms.

Det kan vara värt att nämna att en nyligen genomförd auktion, där lägsta bud vann, i Mexico gav ett pris på US$26.99/MWh, vilket gör fantastiska 24 öre/kWh (vid kurs 9 kr/US$), enligt artikeln “Mexico signs lowest-price solar contracts to date” i PV Magazine. Det är lägre än fjolårets Nord Pool spotpris på 28 öre/kWh i medel i Sverige!

Definition av ett solcellssystems effekt

Märkeffekten för solcellssystemen anges som antalet moduler gånger DC-märkeffekt per modul, exempelvis 20 moduler x 275 W per modul = 5 500 W = 5,5 kW DC (likström). Om man i ett sådant system använder en växelriktare som kan ge 5 kW AC (växelström) blir det den högsta AC-effekt som systemet kan leverera. Vanligen har växelriktaren en lägre effekt än modulerna, eftersom man får en del förluster i kablar och växelriktare samt att modulerna inte ger märkeffekten sommartid.

PS 17/2. Efter detta inlägg kompletterade Vattenfall informationen på sin webbsida och då kunde även Vattenfall läggas in i diagrammet.

PS 20/2. Hade missat att lägga in OX2 i diagrammet, det är fixat nu.

Jämförelse av priser för kompletta solcellspaket inklusive installation och moms. Detaljvillkoren för vad som ingår kan variera mellan paketen. Tipsa gärna om du känner till andra elbolag som levererar solcellspaket. KLICKA på diagrammet för att se det i full skala.

18 reaktion på “Vad kostar solceller – uppdatering 2017-02-16

 1. Spontant verkar det som att elbolagen antingen inte följer med utvecklingen, försöker öka sin marginaler på den här försäljningen eller att installationskostnaden har ökat betydligt under året…

  I väntan på div bidrag och tillstånd har jag under de senaste 14 månaderna själv följt prisutvecklingen på 9 st paneler (olika märken, typer och effekt) samt inverters via diverse webb-shoppar, både i Sverige och andra EU-länder. Priset på paneler har i snitt minskat med 34% och Inverters med 11%. Priset på paneler med lite högre effekt (lika med eller över 280W) har minskat betydligt mer och de med lägre effekt inte lika mycket.

  • Intressant med dina prisjämförelser. Om man tittar på pvxchange har priserna på kristallina kiselbaserade moduler (som har mer än 90% av världsmarknaden) från januari 2016 till januari 2017 minskat med mellan 12,50% (tillverkade i Kina) och 18,64% (tillverkade i Tyskland) på den europeiska spotmarknaden. Om priserna hos återförsäljarna har minskat mera kan det tyda på att de minskat sina marginaler.

   PV Magazine visade i november 2016 ett diagram över prisindex med data från pvxchange. Även PVinsight visar priser, inte bara för moduler, utan även för celler, “wafers” och kisel för solcellstillverkning.

 2. Hej Bengt!
  Som Erik skriver är min tanke att elbolagen förmodligen är dyrare än andra leverantörer.
  De vill helst sälja el och ser solceller som reklam oftast.
  Med vänlig hälsning,
  Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

  • Den enda övriga statistik som finns är den som Johan Lindahl samlar in för IEA PVPS-rapporterna för Sverige. I klassen ”Roof-mounted residential system, 3- 20 kW” var medelvärdet 18 750 kr/kW, inklusive moms, i rapporten för 2015. Detta bygger på en enkät till de svenska leverantörerna. MEN, vilket pris angav leverantörerna? Intervallet 3-20 kW är stort och som man kan se av min lilla sammanställning varierar priserna mycket beroende på storlek.

   Det som skulle tala för högre priser hos elbolagen är att de är en mellanhand mellan kunderna och de underleverantörer de anlitar. Å andra sidan slipper underleverantörer stå för marknadsföring och de första kundkontakterna.

   Det är svårt att endast jämföra priser. Man måste jämföra vad man får för den peng man betalar och det är rimligen omöjligt att bedöma för en förstagångsköpare av solceller. Kan därför förstå att man vänder sig till elbolagen som ses som stabilare företag än de mindre solcellsföretagen som oftast är fåmansföretag.

   Tycker att det är spännande att elbolag i Sverige erbjuder solcellspaket. Det visar på en framåtanda. När Vattenfall började med detta var jag övertygad om att idén kom från Tyskland, som hade en väldigt mycket större marknad än i Sverige. Men blev förvånad när jag såg att motsvarande erbjudande inte fanns hos Vattenfall i Tyskland. Initiativet verkade alltså vara svenskt.

   Om jag får gissa tror jag på att vissa elbolag insett att egen solelproduktion är en ofrånkomlig utveckling. Den går inte att stoppa. Elbolagen har att välja på att stå utanför och missa affärer eller vara med i utveckling och ta en del av affärerna. Valet är enkelt…

   De förlorade elköpen är en rännil ännu så länge. 0,1% av vår elproduktion var solel 2015. Det är i nuläget försumbart i elbolagens bokslut. Om de lyckas värva några nya kunder genom sitt solengagemang har det ett värde på sikt. Och visst finns det ett PR-värde också.

   Ca 86%(!) av världens energiproduktion 2015 var baserad på fossila bränslen. Vi måste alla hjälpas åt att få bort de fossila bränslen och takten måste ökas rejält…

   Jag tycker att vi ska se positivt på elbolagens engagemang.

  • Tycker det kan vara värt att iaf nämna ett ca. pris för materialpaket på en normal/enkel solcellsanläggning för den som kan tänka sig att montera sina paneler själv med hjälp av en behörig elektriker för att utföra elanslutningen till nätet.

   Har nu som privatperson byggt några anläggningar åt mig själv och åt bekanta och då brukar slutpriset landa på mellan 10000-12000:-/kWp för allt material samt kostnad för elektriker.
   Alltså nästan halva priset jämfört med elbolagens färdiga paket!

   Dessa priser är inklusive moms och utan investeringsstöd!

 3. Jag ska lägga nytt yttertak på min stuga som har perfekt söderläge. Var kan de gå att hitta byggnadsintegrerade solceller för yttertak till bra priser?

  Är det Ebay som gäller isåfall?

  De priser jag sett i Sverige är ju väldigt höga.

  Då jag har egen elbehörighet, eller som det numer heter, auktoriserad elinstallatör kan jag installera solceller och växelriktare själv.

 4. Efter detta inlägg kompletterade Vattenfall informationen på sin webbsida och då kunde även Vattenfall läggas in i diagrammet. Deras priser har ökat på de mindre solcellssystemen (2,16-3,2 kW) och minskat på de större solcellssystemen (5,12-7,04 kW), jämfört med senaste jämförelsen 2016-03-27.

 5. tack för infon

  fråga

  finns det några bra böcker om solceller och anläggninar?

  Tack på förhand

  Patrik

  • Det är tyvärr väldigt ont om böcker på svenska. Söker man på “solceller” på Adlibris hittar man bara två böcker på danska som handlar om solceller och arkitektur, från 2002 och 2005. Söker man på “solceller” hos Bokus hittar man ingen bok alls. Boken “Solceller – från solljus till elektricitet”, från 2002, är slutsåld. Böcker som är femton år gamla kan tyvärr vara lite antika i vissa avseenden, det har hänt väldigt mycket sedan dess… De teoretiska grunderna för solceller gäller förstås fortfarande, men när det gäller teknik, verkningsgrad, priser och antal installerade anläggningar, inklusive exempel på intressanta tillämpningar, har det hänt mycket.

   Johan Ehrenberg har skrivit boken “Johans lilla egen el-bok”, från 2014. “Johan Ehrenberg berättar på ett roligt och inspirerande sätt om varför vi ska göra el själva och delar med sig av tips och idéer.
   Han berättar om det han själv har gjort, inget annat. Om egen el.” enligt Bokus.

   Går man över till engelska finns många böcker om solceller.

   Har genom åren tänkt att vi borde skriva en bok om solceller på svenska. Bra tanke,:-), men kräver mycket arbete. Finns en marknad för en sådan bok? Och inte minst, finns finansiering för ett sådant arbete?

   • Johan Ehrenberg på ETC har ju skrivit en bok om just detta!
    “Johans lilla Egen-el bok”

    Finns att köpa i ETC varuhuset på deras hemsida!

   • Jag rekommenderar inte “Johans lilla Egen-el bok”, den är för ytlig, och alldeles för infantil.
    Jag föreslår att ni söker på Youtube.com och på bloggar, det finns många som är mycket bra. Och vill man ha det på svenska så kan man använda sig av google translate, även om det emellanåt blir lite “kryckigt” så förstår man vad som menas.

 6. Hade missat att lägga in OX2 i diagrammet, det är fixat nu.

 7. Hej,
  Ett tips på en el-leverantör som säljer solceller är SEOM. Dom hetter förut Sollentuna energi och som det gamla namnet antyder så ligger dom i sollentuna norr om stockholm.
  https://www.seom.se/solceller/vart-erbjudande/
  Dom är inte billigast, men rätt prisvärda i alla fall. Samtliga paket är 3-fas.

  Mvh Linus

Kommentarer inaktiverade.