Solcellsanläggningar i världsklass – workshop om prestanda och tillförlitlighet

Här kommer en påminnelse.

Dagen äger rum i Stockholm den 20 oktober 2016 och arrangeras av de svenska deltagarna i det internationella forskningsprojektet IEA PVPS Task 13; ABB, Paradisenergi, Solkompaniet och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Dagen innehåller bland annat föredrag med den ledande tyska solcellsgrossisten IBC Solar och presentationer av de senaste lösningarna från övervakningsentreprenörerna Greenbyte, Sigma Easth/North AB och Emulsionen. Dessutom berättar Sveriges deltagare i IEA PVPS Task 13 om de senaste internationella erfarenheterna kring prestanda och tillförlitlighet. Till sist finns även Energimyndigheten på plats, för att presentera den i oktober alldeles färska solstrategin.

Målgruppen är huvudsakligen solcellsinstallatörer, då fokus ligger på de tekniska aspekterna av mätning, loggning, övervakning, felsökning och kvalitet, men naturligtvis är även andra intresserade välkomna att vara med på denna intressanta dag!

Varmt välkomna på en spännande dag om solcellsanläggningars prestanda och tillförlitlighet!

När? Den 20 oktober klockan 9.30 till 16.30.
Var? Tekniska nämndhusets hörsal, Fleminggatan 4, Stockholm.
Kostnad? 500 kronor exklusive moms.

Anmälan

Anmälan görs här, senast 14 oktober.

PS. Presentationerna från workshopen finns här.

Preliminärt program

9.30-10.00 Registrering, kaffe och smörgås
10.00-10.15 Sveriges representanter i IEA PVPS Task 13 hälsar alla välkomna
Anne Andersson, SP, Anna Bengtsson, Solkompaniet, Johan Paradis, Paradisenergi AB och Bengt Stridh, ABB Corporate Research och adjungerad lektor på Mälardalens Högskola
10.15-10.45 Mätning och loggning – internationella erfarenheter från Task 13
Bengt Stridh, ABB Corporate Research och adjungerad lektor på Mälardalens Högskola
10.45-11.30 Vilka möjligheter att följa anläggningars prestanda finns idag?
Tre övervakningsentreprenörer presenterar sina lösningar.

Jonas Corné, Breeze/Greenbyte, Dan-Eric Archer, Emulsionen ekonomisk förening och Kimmo Yliniemi, Sigma Easth/North AB
11.30-12.00 Vilka fel uppstår och hur påverkas investeringskalkylen?
Johan Paradis, solcellskonsult på Paradisenergi AB
12.00-13.00 Lunch på närliggande restaurang
13.00-15.00 Att bygga solcellsanläggningar i världsklass – den ledande solcellsgrossisten IBC Solars erfarenheter av kvalitet och prestanda
Dieter Miener, ingenjör på IBC Solar i Tyskland
15.00-15.30 Fikapaus med erfarenhetsutbyte kring problem och lösningar
15.30-16.00 Att detektera fel – IR och EL på solcellssystem
Anne Andersson, forskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
16.00-16.30 Vad innebär Sveriges nya solstrategi?
Tobias Walla, handläggare på Energimyndigheten

 

8 reaktion på “Solcellsanläggningar i världsklass – workshop om prestanda och tillförlitlighet

  • Det är helt olika förutsättningar i Tyskland och Sverige, därför tror jag inte att regeringens nya stöd kommer att ge någon boom för batterilager i Sverige.

   I Tyskland betalar konsumenterna minst 2,5 kr/kWh för elen. Matar man in överskottsel till nätet får nya solcellsanläggningar på småhus knappt 1,3 kr/kWh (12,31 Eurocent/kWh) i inmatningstariff. Det skiljer alltså minst 1,2 kr/kWh i värde mellan egenanvänd och såld el. Det ger en stor ekonomisk drivkraft att lagra överskottsel för senare användning.

   I Sverige finns idag ingen ekonomisk drivkraft alls för de flesta privatpersoner att installera batterilager. Det beror på att för de som har en skattereduktion på 60 öre/kWh för överskottsel som matas in till nätet är värdet av överskottselen och den egenanvända elen ungefär lika stort. Det kan därför verka lite underligt att regeringens stöd till energilager vänder sig till enbart privatpersoner, som rimligen med få undantag får skattereduktionen.

    • I artikeln “Germany sets a new solar storage record” från juli i år anges att 43 000 ansökningar om stöd till batterilager beviljats sedan 2013 i Tyskland, varav 19 328 under 2015.

     En karta i artikeln visar enligt min sammanräkning att det var 9 242 installerade solcellsystem som fått stöd till batterilager till och med 2015. Det kan tolkas som att merparten av de som fått stöd beviljat till batterilager inte har gjort installationen ännu.

     I artikeln anges att 80% investerat i batterilager för att det var lönsamt (“save costs”) och att 20% gjort det som en försiktighetsåtgärd mot strömavbrott.

 1. Jag undrar vad som ligger bakom detta underliga beslut?

  Är det nätägarna som lobbat för att få jämnare belastning på elnätet?

  Det är ju även förluster på mellan 10-20% genom att först ladda upp och sedan ladda ur en batteribank.

  Och när batteriet har tömts blir det ju full belastning på elnätet ändå.

  EON ville inte låta min Off grid anläggning med solel och enerigilager i batterier kopplas in automatiskt mot elnätet nu när jag får elnätsanslutning till stugan inom kort.

  • För nätägaren är energilager som minskar inmatningen till nätet en fördel. Minskad inmatning till nätet kan ge oönskade spänningshöjningar i svaga elnät, OM det blir mycket solcellsinstallationer.

   Ja, med ca 10% (Li-jon batterier) – 20% (blybatterier) i förluster vid användning av batterier för lagring av solel krävs mer än denna prisskillnad mellan köpt och såld el för att täcka batteriinvesteringen.

   Varför ville E.ON. att din anläggning inte skulle kopplas in nätet? Saknas en funktion som hindrar inmatning till nätet från batterierna om det blir strömavbrott i nätet eller när man stänger ner nätet för service?

 2. Idag fick jag tillfälle att prata med en som arbetar på elsäkerhetsverket. På frågan om bakgrunden till beslutet om batterilagrings subventioner blev det ett diplomatiskt svar:

  Det ligger i linje med nuvarande regeringens politik.

  De var själva förvånade över det snabba beslutet då en utredning om just detta med batterilagring pågår hos dem och ska presenteras om några veckor.

  E.ON. godkände inte min inbyggda nätelkopplare, men jag kan förstås komplettera med en separat sådan. Min utrustning används ofta på större lyxyachter för att få 230 volt ombord och när de ligger med landström inkopplad är det ju samma sak egentligen.

  Och växelriktaren är tillverkad av Victron i Holland samt CE-märkt men Sverige verkar ha egna högre säkerhetskrav. Jag hade även redovisat hur jag skulle optimera batterianvändning före köpt el, det kanske inte var så populärt.

 3. Var det stort intresse och många solcellsinstallatörer som kom till workshopen denna gång?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *