Små solelproducenter slipper momsredovisning från 1 januari

Igår presenterade regeringen vad de kallar en “historisk klimat- och miljöbudget“. I den kunde man läsa att en omsättningsgräns för moms återinförs:

“Regeringen vill minska administrationen för företag och organisationer med liten omsättning genom att göra det frivilligt att momsregistrera sig om man har liten årlig försäljning. För den som säljer för mindre än 30 000 kronor per år blir det frivilligt att fakturera, redovisa och betala moms på sin försäljning. Idag måste i princip alla som bedriver ekonomisk verksamhet momsregistrera sig, oavsett hur liten verksamhet är.

Förslaget innebär att en villaägare med solpaneler som vill sälja sitt överskott slipper momsregistrera sig. Det här gynnar mikroproducenter av el. Det underlättar också för andra mindre verksamheter som säsongsverksamhet och hobbyverksamhet. Det kan också minska steget att starta eget om det är osäkert hur stor intäkten blir det första året eller för den som vill skaffa sig en mindre sidoinkomst.”

Detta bygger på “Skatteförslag för ökad återanvändning och momsbefrielse för solelsproducenter m.fl.” från 24 mars i år. Förslaget är tänkt att träda i kraft 1 januari 2017. Formellt ska förslaget till budgeten tas av riksdagen, men det bör bara vara en formalitet när det gäller denna fråga.

En omsättningsgräns är egentligen ingen nyhet, den har funnits tidigare! Enligt EU:s momsdirektiv kan EU:s länder införa en omsättningsgräns på upp till 10 000 Euro ±10%. Svenskt Näringsliv föreslog därför i juni ifjol i skrivelsen Inför en omsättningsgräns för moms till Finansdepartementet att omsättningsgränsen skulle sättas till 100 000 kr.

Regeringen valde dock att nöja sig med 30 000 kr. Det var den gräns som gällde för yrkesmässighet i mervärdesskattelagen före 1 juli 2013. Den 1 juli 2013 tog man bort begreppet yrkesmässighet och ersatte det med ekonomisk verksamhet, från EU:s mervärdesskattedirektiv. Dock missade man då att omsätta den gamla gränsen på 30 000 kr till en omsättningsgräns, vilket remissinstanser föreslagit. Det är därför vi har fått denna momsröra, som alltså hade kunnat undvikas med lite förutseende…

Vi ska dock glädja oss åt att ordningen är återställd och att små solelproducenter slipper momsregistrera sig, momsredovisa och betala in den moms man fått utbetald. Sedan vi klarat av momsredovisningen för 2016 är detta historia. Skönt!

3 reaktion på “Små solelproducenter slipper momsredovisning från 1 januari

  1. Kommer elbolagen att sluta betala ut momsen till oss mikroproducenter då? Eller får man behålla den helt enkelt?

    • Regeringens formulering är att det ska vara “frivilligt att momsregistrera sig om man har liten årlig försäljning”. Men har svårt att se att små elproducenter skulle vara intresserade av att fortsätta momshanteringen som nu. Momshanteringen är ett nollsummespel för de små solelproducenterna. Den moms man får utbetald från elbolaget ska redovisas och betalas in till staten via Skatteverket. Om elbolaget fortsätter att betala ut moms måste man fortsätta att redovisa och betala in momsen till Skatteverket, man kan alltså inte behålla momsen.

      Hur elbolagen kommer att hantera denna frivillighet i praktiken återstår att se. Idag tillämpar elbolagen så kallad självfakturering. Det innebär att elbolaget (köparen) utför fakturering av ersättningen till solcellsägaren (säljaren).

  2. Fantastiskt! Men gäller undantaget även om man driver enskild firma (författare). Hörde av handläggare på Skatteverket att jag då ändå måste momsdeklatera solcellerna… 🙁

Kommentarer inaktiverade.