Egenanvänd solel – vad är det?

Egenanvändning är ett centralt begrepp för en solcellsägare. För att man ska förstå ekonomin för en solcellsanläggning fullt ut måste man också förstå innebörden av egenanvänd solel. Egenanvändning är ett begrepp som har visat sig ha lite svårt att sjunka in, så det förtjänar att förtydligas vad som menas med detta begrepp.

Den andel av den producerade solelen som också används av solelproducenten kallas egenanvänd solel. Med det menas solel som använts innanför anslutningspunkten till nätet och som aldrig matats in till nätet. Det är alltså el som aldrig varit ute på den normala elmarknaden och som därmed inte kan mätas av nätägaren. Den egenanvända solelen finns därför inte med i den svenska elproduktion som Svenska Kraftnät redovisar.

Egenanvändning kan variera mellan 0% och 100%. Är den 0% säljer man all solel, vilket är sällsynt. Är den 100% använder man all solel själv, vilket är sällsynt för ett småhus men förekommer på större fastigheter. En småhusägare hamnar någonstans mitt emellan 0% och 100%. För ett småhus kan 50% vara ett riktvärde under ett år. Men, variationerna är stora mellan olika hushåll och beror förutom på hushållet elanvändning även på hur stor solcellsanläggning man installerat. Ett uppskattat spann för egenanvändningen i ett småhus är 20%-80% på årsbasis baserat på kommentarer till inlägget Hur mycket solel är egenanvänd?

Hur beräknas egenanvändningen?

Hur mycket solel som är egenanvänd går inte att mäta direkt. Den måste beräknas som elproduktionen från växelriktaren minus det sålda överskott som matas in till nätet. Om man producerar 15 kWh en dag och säljer 5 kWh blir egenanvändningen 15 – 5 = 10 kWh. Andelen egenanvändning blir därmed 10 kWh/15 kWh = 67%.

Egenanvändningen påverkar ekonomin

Hur stor egenanvändningen är kommer på sikt sannolikt att få en avgörande betydelse för solcellsanläggningens ekonomi. Se inlägget Värde av egenanvänd och såld solel som förklarar principerna för värdet av egenanvänd och såld el, även om siffervärdena inte stämmer helt idag.

Exempel på egenanvändning i vårt hus

Den senaste veckan gav en bra illustration hur egenanvändning kan variera i ett småhus. Diagrammet här nedan visar en solig dag (12 maj), en dag med varierande sol (13 maj) och en mulen dag med en del regn (14 maj) för vår egen utbyggda solcellsanläggning.

Egenanvändningen var 3,0-4,9 kWh per dag, men tittar man på hur stor andel av den totala solelproduktionen som var egenanvänd blev det stora skillnader. Egenanvändningen blev 20% den soliga dagen, 38% under dagen med varierande sol (växlande molnighet som meterologerna säger) och 71% under den mulna dagen. Se nedanstående tabell, där värdena för de sålda överskotten hämtats från vår nätägare Vattenfalls hemsida.

Datum Solelproduktion enligt elmätare (kWh) Sålt överskott (kWh) Egenanvändning(kWh) Egenanvändning(%)
12 maj 23,90 19,01 4,89 20%
13 maj 11,99 7,45 4,54 38%
14 maj 4,24 1,22 3,02 71%

I diagrammet här nedan visas hur mycket el vi köpte (röd färg), sålt överskott av solel (grön färg) och hur mycket av solelen som var egenanvänd (blå färg) under de tre dagarna 12-14 maj. Mitt på dagen köpte vi ingen el, inte ens den mulna dagen. Däremot blev det ett stort överskott mitt på dagen då det var sol. Kan tilläggas att vi båda var på våra arbeten under dagarna, så då gick husets elanvändning på tomgång.

Sålt överskott av solel (grön färg), egenanvänd solel (blå färg) och köpt el (röd färg) till huset. El som används i garaget och förrådet ingår inte i denna mätning, men den bedöms som försumbar under dessa dagar. Diagrammet från Solar Edge Monitoring Portal

Sålt överskott av solel (grön färg), egenanvänd solel (blå färg) och köpt el (röd färg) till huset. El som används i garaget och förrådet ingår inte i denna mätning, men den bedöms som försumbar under dessa dagar. Diagrammet från Solar Edge Monitoring Portal

9 reaktion på “Egenanvänd solel – vad är det?

 1. Hej Bengt, Dette er en interessant oversikt og hvo rkommer diagrammet fra? Ref din artikkel om verdien på såld solel, så kan den gjerne oppdateres. Fra mitt eget anlegg på Sydkoster selger vi nå til Vattenfall for Nordpool spot + 40 øre + 25% mva. Fortum lanserer i disse dager et enda bedre tilbud, men med visse betingelser. I Norge kommer det også til å bli fritt salg av overskudds solel, og vi håper på svenske betingelser (pr i dag kun Nordpool spot + 4 øre). Elsertifikater kommer vel til å utgå?

  • Källan till diagrammet står i texten under diagrammet: “Diagrammet från Solar Edge Monitoring Portal” och gäller för vår egen solcellsanläggning. Man måste vara inloggad för att se det.

   När det gäller priser på såld solel är sannolikt Nord Pool spotpris det vanligaste idag hos de svenska elbolagen (något uppdaterad jämförelse finns inte), det är det normala marknadspriset för el. Vissa elbolag erbjuder ett högre pris, ibland i förväg tidsbegränsat eller med villkor som att man köper solcellsanläggningen av dem.

   Elcertifikatsystemet fortsätter till 2035. Hur prisutvecklingen blir för elcertifikat är osäker. Priser för handel 2017-2021 hos Svensk Kraftmäkling ligger idag runt 14 öre/kWh. Priserna kan gå mot noll efter 2021, det beror på hur mycket som byggs ut i Sverige och Norge och om någon förändring kommer att göras av elcertifikatsystemet.

   PS. Hörde att man i Norge inte kommer att tilldela elcertifikat till nya anläggningar efter 2020. Något sådant beslut finns inte i Sverige ännu. Eftersom det är en gemensam elcertifikatmarknad i Sverige och Norge är det väl tänkbart att det blir så även i Sverige. Eller alternativt att man gör om och förlänger elcertifkatsystemet, vi får väl se.

 2. Hej Bengt! Tack för intressant statistik. Din anläggning är väl tre-fasansluten. Min 2kW-anläggning är en-fasansluten. Dessutom mäter elmätaren “sanningen” dvs jag kan sälja solel på en fas och köpa el på de två andra faserna samtidigt! Därför blir min egenanvändning av solelen kraftigt begränsad. Exempel v. 19: 49 kWh solel. Sålde 40, använde 9 själv och fick dessutom köpa 42 för att det skulle gå jämt upp.

 3. Ok, men prisene Vattenfall tilbyr er åpen for alle (De var i alle fall det da jeg tegnet ett års avtale). Bixia ville betale Nordpool spot + 60 øre, dette også uavhengig kjøp av solcellsanlegg. Fortum kommer med en kampanje nå med + kr 1,50, men dette er for egne kunder og de som også bestiller anlegg fra de.

  Her er det mye å hente for dere svensker, og det er jo bare å tegne ny avtale eller bytte leverandør ettersom betingelsene forandrer seg.

  • Se beskrivning i inlägget Vår utbyggda solcellsanläggning. Egenförbrukningen beräknas av portalen som solelproduktion minus solel inmatad till nätet.

   Vår lösning är lite extra eftersom vi även mäter huset elanvändning, inmatning till nätet (som gör att egenanvändningen kan beräknas), solinstrålning och solcelltemperatur. Om man bara vill föra över data för växelriktarens elproduktion till SolarEge monitoring portal behövs bara en Ethernetkabel till en router för internetanslutning.

 4. Tack! Har redan kopplat växelriktaren till nätet, men får ju då “bara” produktionsdata. Ser på din beskrivning arr resterande av datainsamlingen inte var helt trivial, så vi får se när det blir av. Men förr eller senare skall det oxå fixas 🙂

  • Det enda extra du behöver i sådana fall för att få egenanvändningen är WattNode:s strömtransformatorer för mätning av in- och utgående el från huset. WattNode kan kopplas in direkt till SolarEdge växelriktare, man behöver inte nätverksnoden (gateway). Nätverksnoden behövs bara om man dessutom vill mäta solinstrålning etc.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *