Fenomenal majstart för solcellerna

Maj har inlett med ett enastående soligt väder. Våra solceller har hittills producerat 207,7 kWh (43,32 kWh/kW) enligt elmätaren och 211,0 kWh (44,02 kWh/kW) enligt växelriktaren. Det är redan 52% av solelproduktionen under hela april.

Vår elanvändning under maj hade varit 117,6 kWh till och med kl. 21:45 i kväll. Solcellerna hade alltså producerat knappt dubbelt så mycket el som vi behövt i huset, MEN egenanvändningen av solelen var bara 25% (52,59 kWh) och därmed matades 75% (128,9 kWh) in till nätet, se diagrammet här nedan.

Solelproduktion (gröna staplar), elanvändning (röda) och egenanvändning av solelen (blåa). Diagrammet är från Solar Edge monitoring portal.

Solelproduktion (gröna staplar), elanvändning (röda) och egenanvändning av solelen (blåa). Diagrammet är från Solar Edge monitoring portal.

 

13 reaktion på “Fenomenal majstart för solcellerna

 1. Verkligen rivstart på maj! 47,8 kWh/kW på västertaket. Men det har väl nästan lika många soltimmar som ett södertak så här års. Infallsvinkeln är dock sämre i genomsnitt.

  • Beror på ort och vinkel. I Västerås ger sydvänt tak 11% mera energi än ett västvänt under maj månad, enligt PVGIS. Ned 43 grader lutning (som ger optimerat årsutbyte i Västerås) blir det 14% mera energi mot söder. Lika många soltimmar betyder inte nödvändigtvis lika stor solelproduktion. Jag brukar därför inte använda begreppet soltimmar. Se inlägget “Vad är soltimmar, drifttimmar och fullasttimmar?“.

 2. Antar att du måste importera (köpa) därför att matchning (avräkning) görs timme för timme?
  Har ni som användare (konsumenter) ändrat ert sätt att använda ström så att ni får en bättre matchning? tex har ni kanske ställt in så att tvättmaskin och torktumlare går igång mitt på dagen, ni kanske har en frys som ni kör ner extra lågt i temperatur men låter även den gå endast mitt på dagen, back-uper av datorer görs automatiskt mitt på dagen osv osv?
  Hur tänker ni kring detta i familjen?

  • Ja, avräkningen görs per timme. Vi fick timmätning per automatik när vi installerade våra solceller 2010.

   Vi betalar för tillfället 95,75 öre/kWh, inklusive moms, i rörlig andel för elhandel och elöverföring. Värdet av vår sålda el för elförsäljning, “energiersättning” från vår nätägare, elcertifikat, ursprungsgarantier och skattereduktion är för närvarande högre än vårt pris för köpt el. Om man ser det rent ekonomiskt skulle vi därmed använda så lite el som möjligt när vi har solelproduktionen. Men vi bryr oss i nuläget inte om när vi använder vår el.

   Användarflexibilitet tillsammans med energilagring är annars på sikt viktiga åtgärder för nätägaren för att minska inverkan av den variabla elproduktion som sol- och vindkraft ger. En tredje tänkbar åtgärd är att anpassa systemlayouten för en solcellsanläggning så att den bättre passar användningsprofilen, genom att inte sätta alla moduler mot söder, men det är nog inte många som tänker så i nuläget.

   Vår tvättmaskin har ingen timer så den kan vi inte starta på valfri tid. En fintvätt drar 0,55 kWh och en kulörtvätt 0,8 kWh enligt tvättmaskinens manual och vi tvättar inte dagligen, så det är inte så mycket elanvändning vi skulle kunna flytta med hjälp av den. Tvätten lufttorkar vi i groventrén (eller utomhus på sommaren), som speciellt sådana här soliga dagar blir varm på grund av inkommande solvärme från solfångarna och förlusteffekt från växelriktaren. Vi använder bara torktumlare enstaka gånger per år när det är mera bråttom att torka tvätten.

   Vår i särklass största elanvändare är elpatronen (max 6 kW) i ackumulatortanken, så om vi skulle styra någonting är det den. Elpatronen stängde jag dock av den 3 maj. Solfångarna försörjer oss med varmvatten. Satte också timer på cirkulationspumpen till golvvärmen samma dag, så att den bara går en timme mitt på dagen (motion så att den inte kärvar ihop).

   Eftersom vår utbyggda solcellsanläggning nu mera regelbundet producerar mera solel per dygn än vad huset använder sommartid är det omöjligt att undvika ett överskott som matas in till nätet. På lång sikt kan energilager bli av intresse, men det är många år till dess om man bara ser till ekonomin. Å andra sidan känns det bra att åtminstone under sommarhalvåret med våra solceller och solfångare producera ungefär lika mycket energi som huset använder (facit kommer senare i år).

   • Ett enkelt tips är att koppla en kontaktor med 230volt styrning till elpatron, Har detta själv till elpatronen i acctanken (6kw).
    Var tvungen att “slösa ström” i slutet av fjolåret pga vattenfall avtalet. då var det fint att kunna sätta en timer som styrde igång elpatron på natten. man kan även sätta dit valfri styrning beroende på ifall man kan styra nåt från växelriktaren.
    Såklart ifall villkoren för solenergi ändras.

    • Intressant tips! Hur undviker du att få övertemperatur i ackumulatortanken? När det gäller våra solfångare kan man ställa vid vilken temperatur cirkulationspumpen för solfångarna ska stängas av, den har jag satt på drygt 90 grader.

     • Nej det är ju solceller, inte solfångare. det är ju om att öka egen användningen av solelen (vilket ju för närvarande inte är så ekonomiskt fördelaktigt med skattereduktion och roliga elhandelsavtal). Men skattereduktionen kan ju vara flyktig och det är ju aldrig fel att vara förberedda och ha en strategi ifall det blir ändring.
      Ifråga om att inte ha övertemperatur i accumulatortanken så har ju elpatronen en inbyggd termostat som slår av när inställd vattentemperatur är uppnådd. men strömtillförseln till patronen är ju kontaktorstyrd och nu i skattereduktionens tid så har jag kört styrningen med en enkel 230v timer med start på den mörka tiden av dygnet. Om man vill köra elpatron på egenproducerad solel så kan solarlog enheten styra exempelvis en Belkin Wemo nätverksströmbrytare att slå på när solcellerna ger mer effekt än vad elpatronen drar. Eller någon annan strömförbrukare.
      Detta är ju steget innan lagringsbatterier.

      • Förstod att du menade solceller och det var frågan om att öka egenanvändningen i framtiden (idag spelar det ingen roll eftersom vår överskottsel är mera värd än den egenanvända elen). Jag var inte tydlig i mitt svar. Drog jämförelsen med solfångare med tanke på temperaturstyrningen när man närmare sig kokpunkten i ackumulatortanken.

       Vår elpatron är inställd på ca 50 grader och ska man utnyttja solelen fullt ut skulle man vilja gå högre än denna temperatur, till drygt 90 grader och det var en sådan styrning jag funderade över. Eftersom vi har solfångare kommer vi att rätt snart att nå 50 grader i ackumulatortanken soliga sommardagar och därmed finns inte mycket utrymme att använda solel till elpatronen. På sommaren vill vi inte köra elpatronen eftersom det inte vanligen inte finns något sådant behov, då vi har solfångare som vanligen ger tillräckligt med varmvatten. Men under vår och höst skulle det kunna vara intressant i framtiden.

       Hur programmerar du solarloggern att slå på brytaren till elpatronen?

       • Har ju själv termostat på själva elpatronen och har den inställd på >75 grader helst 85.
        pga varmvattenberedare bör man ha minst 70 grader för att inte ev listeriabakterier ska kunna gro.
        som sagt så är matningen till patronen över en kontaktor med 230V manöver med vanlig schuko för valfrihet med timer etc.
        http://www.solar-log.com/en/home.html kör jag själv med pga det inte finns inbyggd i invertern. men denna kan kopplas mot dom flesta invertrar med RS485 eller blåtand

       • Om man har en utomhuspool skulle det vara praktiskt att koppla den till solfångarna för uppvärmning av badvattnet maj-september, en trevlig förlängning av poolbadsäsongen.
        Och då se till att ladda ackumulatortanken med strömmen från överproduktion från solcellerna dagtid, dvs bättre matchning av produktion och förbrukning.
        Men Bengt kanske funderar på att skaffa en elbil som extrafordon att användas mer på fritiden, eller enklare pendling till jobbet varannan dag, eller som back-up när den vanliga är på service. Eller för frugan kanske?
        Det borde väl finnas enkare elfordon (begagnade) som kan köpas så att man inte behöver gå upp i 100-200-300 tusen kronorsklassen

     • Man får väl ha några olika termostater för ackumulatortanken för de olika energikällorna till den, tänker jag.
      Nu är ju ert system lite mer krävande att styra, för först och främst vill man ju utnyttja värmen från solfångarna för att värma ackumulatortanken, sedan kanske använda el från solcellerna (om det inte är förmånligare att sälja den).
      Svenska Ferroamp har ju ett system för att optimera solelslagring i batterisystem vid samkörning med nätdrift, och jag föreslog dem att utöka det till att även samköra systemet för energilagring i ackumulatortank:
      “Kanske Ferroamp skulle komplettera med att precis som man nu med sin EnergyHub kan styra och optimera energilagringen av ström i batterier, i framtiden på liknande sätt även kunna styra energilagring i varmvatten i isolerade ackumulatortankar, för uppvärmning och varmvattenbehov.
      Här har Richard Thygessen på Mälardalens Högskola disputerat på hög självanvänding av solcellsström via värmepumpar plus energilagring i varmvatten och kommit fram till att det är en bra lösning:
      https://www.facebook.com/vettochwatt/posts/482336971957051 “.
      Se här på Facebook där jag kommenterade:
      https://www.facebook.com/Ferroamp/posts/856960321098258

      / Bosse

      • Att lagra överskott av solel som varmvatten är mycket intressant med tanke på ekonomin. Batterilagring är för dyr fortfarande för en småhusägare. Med nuvarande skattereduktion för överskottsel är det ekonomiskt ointressant med energilagring over huvud taget i dagsläget för småhus, eftersom värdet av överskottselen är ungefär densamm som för köpt el. Men för framtiden är det förstås intressant med energilagring, om priserna blir tillräckligt låga.

       Delar rum med Richard Thygesen när jag är på MDH som adjungerad lektor så jag känner till hans arbete.

 3. Hej, tänkte fortsätta spekulera på temat ovan.
  Jag har en elpanna, en CTC ecoel (290liter) för varmvatten och vattenburen golvvärme i hela huset. I menyn kan man ställa vad man vill ha för max effekt på patronen i steg om 1,5kW. Jag behöver ca 55C i pannan för att kunna duscha eller tappa upp ett bad.
  På en solig dag kan man på morgonen ställa patronen på lägsta effekten 1,5kW och temp till 85C. Beräkning ger då, delta temp 30C, 1,5kW och 290liter = patronen kommer gå i 6h 44min (plus lite tid för förluster)
  När man kommer hem från jobbet kan man sänka pannan 55C och njuta av ett “energilager” som man kan använda för uppvärmning eller varmvatten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *