Solelproduktion per modul

Vår utbyggda solcellsanläggning kördes igång 27 november 2015, se beskrivning i inlägget ”Vår utbyggda solcellsanläggning”. Vi har numera effektoptimerare (”power optimizer”) på varje modul. Det gör att solelproduktion kan följas per modul. Efter byte av växelriktare den 2 mars fungerar nu datainsamlingen klanderfritt.

Figuren här nedan visar hur mycket solel varje modul producerat under den gångna veckan. Modulerna sitter i olika väderstreck och har olika effekt (Si = kiselbaserade):

Nr Märkeffekt (W) Väderstreck Modultyp och tillverkare
1-14 240 Söder Si HIT, Sanyo
15 327 Öster Si mono, Sun Power
16 327 Väster Si mono, Sun Power
17-19 260 Söder Si mono, ECSolar

Modulerna 1-14 skuggas i olika grad av träd under morgon och tidig förmiddag. Skuggningen sker under längre tid i öster. Nu när träden inte har löv är skuggningen förmodligen inte av lika stor betydelse som när träden får löv. Modulerna 17-19 sitter på vårt kökstak på första våningen och därmed en våning lägre än övriga moduler.

Här är några iakttagelser:

 • Alla moduler fungerar.
  • Det hade varit enkelt att se i figuren nedan om någon modul hade falerat, då hade produktionen varit betydligt lägre för den modulen.
  • Spänningskurvorna för modulerna 1-14 visar att modulernas bypassdioder fungerar, se diagramexempel från 9 mars här nedan. Om en bypassdiod hade varit trasig hade den modulens spänning varit 2/3 av övriga modulers spänning.
 • Att modulerna 8-12 har producerat lite mindre beror sannolikt på mera skuggning. Å andra sidan hjälper effektoptimerarna till att jämna ut solelproduktionen mellan modulerna. Dock har dessa äldre moduler mycket större toleranser än övriga moduler, -5% till +10%, så i förhållande till medelvärdet av dessa modulers produktion är det bara en eller två som ligger utanför toleransen, vilket tyder på att för de modulerna har skuggningen haft en större påverkan. Det finns gränser för mycket skuggning som kan tolereras även med effektoptimerare på varje modul.
 • Modulerna som sitter mot väster respektive öster har producerat lika mycket.
 • Modulerna 17-19 på kökstaket har i genomsnitt producerat mindre än modulerna 1-14 trots att de har 20 W högre effekt. Det bör vara en effekt av kökstaket skuggas mer än taket på andra våningen.

Inlägg 750

Detta är för övrigt inlägg 750 på bloggen. Det finns dessutom drygt 4 200 kommentarer. Vem kunde tro det när jag startade…

Solelproduktion per modul under den senaste veckan. Den gröna symbolen visar växelriktarens produktion. Figuren är hämtad från Solar Edge monitoring portal.

Solelproduktion per modul under den senaste veckan. Den gröna symbolen visar växelriktarens produktion. Figuren är hämtad från Solar Edge monitoring portal.

Modulspänning för modulerna 1-14 den 9 mars 2016. Diagram är gjort i Solar Edge monitoring portal.

Modulspänning för modulerna 1-14 den 9 mars 2016. Diagram är gjort i Solar Edge monitoring portal.

10 reaktion på “Solelproduktion per modul

 1. Skönt att du fick igång loggning/rapportering rätt. Om du vill kan du göra siten publik, det har vi gjort med vår installation: https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Yxgrand%2011#/dashboard
  Huset är i riktning 140 grader så mer produktion morgon/förmiddag än em. Via Layout-sidan och alternativet Show Playback kan man roa sig med att stega genom dagen och se hur skuggor från träden rör sig över taket.

  • Vår anläggning har varit publik i Solar Edge monitoring portal nästan sedan start, den heter Geddeholm 73. Jag känner till Playback-mode, men “Layout” visas inte publikt för vår anläggning.

   • Det mest intressanta för mig är om du kan jämföra totalproduktionen före och efter installation av optimizers och alltså vinsten av optimerare mht skuggning.

    • Visst är jämförelse av energiutbyte med och utan effektoptimerare mycket intressant. Det är dock långt ifrån trivialt för oss att göra det eftersom vi även har flera moduler nu. Måste därför hämta data enbart från de gamla modulerna och man behöver dessutom förmodligen en period på flera månader eller kanske ett år för att kunna dra några slutsatser, där man ska kunna särskilja effekter av olika solstrålning och mätnoggrannheter från skillnader beroende på med eller utan effektoptimerare. Lättare sagt än gjort, men jag kommer att göra ett försök förstås…

     När det gäller effektoptimerare bör man inte bara tänka på ändrat energiutbytet beroende på minskad känslighet för skuggning. Det finns andra aspekter att ta hänsyn till också:
     – Minskad känslighet för variationer i prestanda mellan olika moduler, beroende på modulvariationer från start eller olika snabb åldring av moduler.
     – Flexiblare installation. I vårt fall har vi nu moduler i tre olika väderstreck, som sitter i en sträng och med bara en växelriktare.
     – Loggning på varje modul. Modulfel upptäcks därmed mycket snabbt. Om en bypassdiod i en modul går sönder i ett vanligt system med strängväxelriktare kan det var svårt att upptäcka det. Om ett modulfel detekteras vet man dessutom bara att det är någonstans i strängen, det krävs ytterligare arbete för att finna den felande modulen.
     – Stänger man av växelriktaren ger varje modul bara 1 V DC, vilket ger ett säkrare system.
     – Å andra sidan blir det också flera komponenter i systemet. Sannolikheten för komponentfel ökar därmed. SolarEdge ger dock 25 års garanti på effektoptimerarna.

  • Eftersom vår lagring av data hade fungerat dåligt hade jag inte tittat på Playback på ett tag. Tog och tittade på den dag som beskrevs i inlägget. Där kunde man se att modulerna på kökstaket skuggades tidigare på eftermiddagen än övriga moduler och där har vi förklaringen till att deras produktion var lägre. Man ser även att de östligaste modulerna som förväntat ligger lägre i produktion under tidig morgon och förmiddag.

   Synd att man kan välja playback enbart för den aktuella dagen eller den senaste veckan och inte för en godtycklig dag. När jag väljer “Monthly” i “Layout” står det att “The playback is not available for this time span”.

  • Har nu ställt in så att “Layout” med produktionen för enskilda moduler visas på Solar Edge monitoring portal även för vår anläggning Geddeholm 73.

 2. Intressant med optimizers för de som har problem med skuggning. Jag undrar kan du se vad varje panel får för maxvärde också? Jag har 8 paneler märkeffekt 270w nästan i rent söderläge, lutning 54 grader. I slutet av maj förra året fick jag maxpeak på 2754 watt. Det blir väldigt högt värde på varje panel. Är detta möjligt? I övrigt hade jag inte mer än normalproduktion. Tack för en fantastisk blogg för oss solnördar.

  • Ja, man kan se toppeffekten på varje modul genom att rita diagram som visar moduleffekten.

   Är det DC- eller AC-effekt (dvs före eller efter växelriktaren) du har läst av och under hur lång tid?

   Teoretiskt kan man få högre effekt än märkeffekt i dessa två fall:
   1. Om det är kallt ute så att celltemperaturen är låg (eftersom moduleffekten ökar med minskande temperatur), om modulerna är lutade så att man får full solinstrålning mot modulerna. I slutet av maj antar jag att det inte blev någon hjälp av reflektion i snö. Det verkar inte rimligt att vare sig DC- eller AC-effekt blev 28% högre än märkeffekten, som den är i ditt fall. Om det inte är ett resultat av punkt 2, kan det vara så att växelriktaren gett felaktiga värden av någon orsak.
   2. Mycket kortvarigt om man får reflektioner i moln som kan förstärka solinstrålningen.

   Det är välkänt att när solinstrålningen reflekteras i molnkanter kan man kortvarigt få (betydligt) mer än 1000 W/m2 i instrålning som normalt är maximum mot en horisontell yta på jordens yta vid havsnivå. Jag vet inte vad ”världsrekordet” är men i Recife, Brasilien , uppmätte man 1477 W/m2 mot en horisontell yta 2008! I en annan artikel anges över 1800 W/m2 på hög höjd.

 3. Jag antar att det är DC-effekt då jag läser av det på växelriktaren. Jag har tre olika placeringar och panelerna (Windon) är på 270 watt, samtliga från samma pall. 9 st paneler sitter i 5 grader sydöst 38 grader. Max Daily yield på dessa är 2435 watt och det stämmer bra med 270 watt. 11 stycken paneler sitter östligt 22 grader och har 3043 watt som Max Daily yield. Dessa är kopplade mot Steca coolcept enfas växelriktare. De 8 stycken andra panelerna som jag nämnde först sitter på en annan fastighet och är kopplade mot Steca collcept 5503 3-fas som är lite överdimensionerad men ska byggas vidare på med flera paneler. Jag jobbade bort under förra våren men varje helg som jag läste av så fick jag nya rekord, vilket gör att det inte var något enstaka tillfälle som det blev ett felvärde?

  • Vanligen är det AC-effekten man läser av på växelriktarens display, men även DC-effekten kan finnas angiven. Du får läsa på i manualen…

   En fråga är om “Max Daily yield” är momentanvärden eller medelvärden över exempelvis 5 minuter. Om det är momentanvärden kan det möjligen hända att enstaka värden råkar bli höga på grund av något mätfel. Fråga också din systemleverantör hur det kan komma sig att växelriktaren som mest har angett en effekt som är upp till 28% (2754 W/(8*270 W), enligt din tidigare kommentar) högre än märkeffekten. Vore intressant att höra vad leverantören säger.

   Glömde två saker som kan påverka något. Det är toleranser…
   1. Modulerna har en viss tolerans. Exempelvis anges toleransen vara ±5% för Windons moduler enligt deras datablad. Vanligen brukar man leverera moduler med plustolerans. Det betyder att en plusmodul med 270 W märkeffekt egentligen har en högre effekt, exempelvis 273 W, vilket man kan se på data för “flash”-protokollen från tillverkningen. Om en panel ligger på +5% skulle det innebära att effekten vid STC (Standard Test Conditions) var 283 W. Men jag har svårt att tro att effekten för en modul som är märkt med 270 W skulle vara högre än 275 W, eftersom den då kan säljas som en 275 W modul, till ett högre pris. Man kan därför misstänka att ±5% i tolerans på modulerna är tilltagen med råge.

   2. Noggrannheten på växelriktarens effektvärden kan också vara ±5% och vid låga effekter kan toleransen vara ändå högre. Vilken noggrannhet Stecas växelriktare har vet jag inte.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *