Växelriktare utbytt – Har du haft växelriktarproblem?

Sedan 27 november har vi haft vår utbyggda solcellsanläggning i drift. Den 14 december slutade den nya växelriktaren att sända data till Solar Edge “monitoring portal”. Felet anmäldes skriftligen till Solar Edge support portal den 16 december. Det har sedan sporadiskt skickats data för solelproduktionen till portalen, vanligen med tre veckors fördröjning. Det har även ibland blivit fel på de värden som visats på växelriktarens display för produktion under dag, månad eller år. Totalvärdet har dock alltid visat rätt. Eftersom vi har en separat elmätare har vi haft facit. Växelriktaren har hela tiden producerat el men det är presentationen av produktionsdata som falerat.

Till en början trodde jag att felet var i Solar Edge “monitoring portal” eftersom värden för “self consumption” (egenanvändning av den producerade solelen) visade i portalen. Det värde beräknas som solelproduktion minus inmatad solel till nätet. Jag trodde att felet skulle fixas så småningom av Solar Edge och att felet inte var hos växelriktaren, vilket visade sig vara ett feltänk.

Den 11 februari ringde jag för andra gången till Solar Edge support i Tyskland och kollade hur ärendet framskred. Tidigare besked var att det gått vidare till högsta nivå och skickats till Israel. Nu blev dock  slutsatsen att det var fel på kommunikationskortet, så de skulle skicka ett nytt. Den 25 februari kom kommunikationskortet.

Igår fick jag hjälp av Kraftpojkarna att byta kommunikationskortet. Det hjälpte inte. Växelriktaren fick ingen kontakt med Solar Edge “monitoring portal”. Åtgärden blev då att byta växelriktaren och det hjälpte! Äntligen… Sedan igår eftermiddag när bytet gjordes har data från växelriktaren tagits emot klanderfritt av portalen.

Loggning

Data samlas in av en nätverksnod (“gateway”) som agerar som “master” och som skickar data till Solar Edge server för lagring. Nätverksnoden är ansluten till Internet via en router. Växelriktaren av modell 5SEK från Solar Edge är via RS485 kopplad som “slave” till nätverksnoden. Sensorboxen för solinstrålning och solcelltemperatur är också kopplad till denna nätverksnod, liksom även strömmätningen med strömtransformatorer på den inkommande och utgående elen i huset.

Har du haft något problem med din växelriktare?

Det är inte så lätt att hitta öppna data när det gäller statistik över fel som uppstår i solcellsanläggningar. Av naturliga skäl vill tillverkarna av olika produkter för solcellssystem inte publicera sådan statistik. För Sverige känner jag inte till någon publikation som redovisar orsaken till driftstörningar i ett större antal svenska solcellsanläggningar.

Det finns en del publicerat internationellt. I dessa undersökningar är växelriktaren den komponent som uppvisat flest antal fel. Det är inte heller självklart att växelriktaren har samma livslängd som solcellsmodulerna, som vanligen har en 25 år lång effektgaranti. För en del kan det därför bli aktuellt med ett växelriktarbyte under livslängden. När felet uppträder så snart som i vårt fall går det på garantin, men om felet uppträder efter några-många års drift är det inte säkert att det går på garantin.

Det vore intressant att veta från er som läser detta om ni haft något fel på er växelriktare. Ni kan hjälpa till att sprida ljus över hur vanligt det är med fel på växelriktare! Om ni haft ett fel på växelriktaren får ni gärna í en kommentar om möjligt svara på frågor som dessa:

 • hur gammal var växelriktaren?
 • vilket var felet?
 • hur upptäcktes felet?
 • under hur lång tid hade felet funnits innan det upptäcktes tror du?
 • vilken åtgärd gjordes? Exempelvis byte eller reparation av växelriktaren.
 • åtgärdades felet på garantin?
 • hur lång tid tog det att åtgärda felet från det att felanmälan gjordes?

15 reaktion på “Växelriktare utbytt – Har du haft växelriktarproblem?

 1. • hur gammal var växelriktaren?
  6 månader
  • vilket var felet?
  Fick en felkod som enligt manualen innebar ta kontakt med tillverkaren
  • hur upptäcktes felet?
  Noll produktion
  • under hur lång tid hade felet funnits innan det upptäcktes tror du?
  Max 1 dag
  • vilken åtgärd gjordes? Exempelvis byte eller reparation av växelriktaren.
  Utbytes växelriktare skickades
  • åtgärdades felet på garantin?
  Ja
  • hur lång tid tog det att åtgärda felet från det att felanmälan gjordes?
  2-3 veckor

  • Har en Fronius 3.7 växelriktare. Den fungerade 15 månader prickfritt och nu i torsdags slutade produktionen. Felkoder om minnesproblem. En omstart av elcentral löste problemet tillfälligt men Fronius rekommenderar en mjukvaruuppdatering. Detta skall jag göra via Usb i helgen. Jag felrapporterade till Nyedal Energi på lördagen. 15 minuter senare hade de kontaktat Fronius och mejlat mig. Mkt proffsigt sätt att ta hand om kunden. Jag ska köpa en garantiförlängning till 10 år. Det ör värt pengarna.

 2. Vi hade precis problem med en Schuco-växelriktare på 15 kW (som egentligen är en Kaco, men brandad som Schuco, som är väldigt stora på fönster, men under en tid sålde både solceller och växelriktare). Gav sämre effekt, sedan gick det inte att komma åt webservern i den (korkad lösning, att integrera en webserver för att komma åt datan). Fick mycket bra hjälp av installatören (Glacell), men eftersom Schuco har slutat sälja växelriktare så var det värre där. 5 månader tog det innan vi fick hit en tekniker från Tyskland. Hade nu Kaco själv sålt växelriktaren tror jag att det hade gått snabbare. Teknikern bytte ut en del (tror det var en MPP-tracker) och vips – gick det fint igen. Teknikern, som var imponerande kunnig (fast pratade bara tyska), gjorde även isolationsprov i anläggningen och tyckte att det var lite dålig impedans på DC-sidan på 2 av 3 strängar. Kunde möjligtvis bero på att det tränger in vatten mellan glasskivorna i solpanelerna. Kanske kunde växelriktarproblemet bero på detta. Hoppas att det inte blir mer problem med det. Han rensade också minnet vilket gjorde att man nu kommer åt webservern igen och kan se statistiken (återigen – idiotisk lösning). Anläggningen är ca 3 år gammal. Jag har alltid tänkt att en solcellsanläggning bara levererar utan problem, men jag blir mer och mer övertygad om att man måste hålla regelbunden koll på växelriktaren. Och det har sina fördelar om växelriktartillverkaren finns kvar och har en bra serviceorganisation…

 3. Vi har haft vår anläggning sedan oktober 2012. Den har fungerat klanderfritt sedan dess.

  • Vilken typ av anläggning vore ju intressant att veta!

   • Växelriktaren är av märket Enphase Energy, modell M215. Köptes via Fortum liksom hela solcellspaketet.

 4. Jag har mikroväxelriktare, så det kanske inte passar in rätt i dina rubriker. Men det visar ju på att detta med mikroväxelriktare både är fördelat och nackdelar.

  + Felet isolerat till en enda panel
  + Lätt att skicka i ett företagspaket/motsv.

  – Jobbigt att demontera på taket.
  – Ingen display/motsv för att kolla status.

  Dina frågor:

  hur gammal var växelriktaren? Sep 2013

  vilket var felet? Går intr i kyla. Med stor sannolikhet så är det så att
  spänningsgränsen antingen är fel insttälld eller driver med temparaturen.

  hur upptäcktes felet? Fel indikering på LED.

  under hur lång tid hade felet funnits innan det upptäcktes tror du? Bra fråga, kan i princip varit sedan leverans alt förvärrats.

  vilken åtgärd gjordes? Exempelvis byte eller reparation av växelriktaren. Jag har kommit överens med leverantören om att demontera den och returnera.

  åtgärdades felet på garantin? Med stor sannolikhet ja.

  hur lång tid tog det att åtgärda felet från det att felanmälan gjordes? Vet ännu ej.

 5. Först vill jag tacka för en bra blogg som inspirerat mig!

  Med tanke på effekterna(energin) inblandad, och det sätt en växelriktare används på och prispressen(komponentval) kan man nog räkna med att en växelriktare utsätts för stora påfrestningar speciellt i de komponenter som ingår i själva kraftomvandlingsstegen, eller MPPT trackern och efterföljande DC bus till AC omvandlare (elektrolytkondensatorer, switchtransistorer och andra halvledare) och dessa har en begränsad livslängd, och kylning är AoO. Nu torde dessa gå att reparera. Så gör man inte i motsvarande komponenter i en billigare konsumentpryl men en växelriktare för 15000kr är ju vansinne att slänga för att enstaka komponenter havererar.

  Att då läsa att diverse styrkort och kommunikationsmoduler havererar är illa. Dessa borde vara mycket driftsäkrare.

  Men det är inte orimligt att förvänta sig ca 10 års avskrivning på en växelriktare, dvs ungefär 100 000 drifttimmar. Därefter behöver den bytas. (vissa komponenter som elektrolykondensatorer åldras och får förändrade parametrar vilket påverkar verkningsgraden i negativ rikning men det är på decimalen)

  Hade varit mycket intressant att läsa om statistik för hur den i solklart dyraste enskilda kompononten far. Är det lite som med värmepumpar, kompressorn havererar och kostar mycket att reparera men det är “hemligt” och tillverkarna vill inte avslöja något om detta vilket leder till mycket spekulationer?

  • Håller fullständigt med Rickard. Det är kraftkomponenterna som sliter och tar stryk i längden. Övriga kretsar går ju på “tomgång” och torde felfria fungera i decenier rätt dimensionerade.
   Jag har en mindre sinus växelriktare 12V till 230V i 1000kr klassen som plötsligt dog. Öppnade den, mätte och konstaterade kortslutning i sluttransistorerna. Köpte en påse med nya på ebay för 17kr och nu fungerar växelriktaren som om inget hänt.

 6. Jag har en 10 kW SMA som inte startar ibland. Det har hänt ca 10 gånger sedan den var ny i oktober. Ingenting är gjort från leverantören än men jag tror de funderar eftersom den inte ger någon felkod.

 7. Har ju växt upp en massa företag som säljer solkraftverk i olika utförande. Men hur är service viljan då saker går sönder ? Finns reservdelar att få ,lång väntan på nya delar osv. Själv har väntar jag på en Steca omformare som havererade (ren kortis i den) . Den har funkat i 10 månader så det är ju garanti . De garanterar ju för övrigt att produkten ska funka i fem år. Problemet är att Steca finns i Tyskland och alla garantier ska skickas dit, de har utbytessystem men de ska inte ta två veckor att få hit en ny omformare . Har två 8000 som ja kör parallellt . Halv produktion numera. Är det fler som har drabbats av liknande tråkiga erfarenheter så kunde de vara intressant att dela med sig om dessa. En viktig del av ett solkraftverk är att efterhandsservicen . Innan ni köper , kolla om reservdelar finns osv.
  Med vänlig hälsning

 8. Har återkommande problem med våra 2 växelriktare som är kopplade till en 25 kW anläggning (100 paneler).

  1. Hur gammal var växelriktaren? Har 2 st, en 15kW och en 10 kW, bägge av fabrikat Fronius Symo. Installerades november 2015. Den lilla bytt en gång sedan dess pga hårdvarufel (annat fel än det jag beskriver nedan).
  2. Vilket var felet? Växelriktaren stänger ned och produktionen går ner till noll. Återkommande problem.
  3. Hur upptäcktes felet? Felmeddelande med felkoder skickas som SMS och email från SolarWeb övervakningsfunktion. Syns också i SolarWebs app för mobilen.
  3. Under hur lång tid hade felet funnits innan det upptäcktes tror du?
  Återkommande fel som upptäcks inom ett par timmar tack vare felmeddelandena.
  4. Vilken åtgärd gjordes? Felet resulterar alltid i att en säkring går på antingen stora eller lilla riktaren. Olika säkringar varje gång. Totalt finns 6 säkringar, en för varje fas per riktare. När säkring återställs startar växelriktaren igen och producerar som den ska under några dagar (typiskt). Sedan händer samma sak igen. Vi har provat öka storleken på säkringarna så att det med stor marginal överstiger märkströmmen men det har inte hjälpt.
  5. Åtgärdades felet på garantin? Vår leverantör tror inte det är fel på växelriktarna utan att det är växelströmsnätet som orsakar problemen.
  6. Hur lång tid tog det att åtgärda felet från det att felanmälan gjordes? Se ovan.

  Har någon erfarenhet av eller hört talas om liknande problem. Kan det vara att de två riktarna triggar varandra eller är någon inställning fel?

  Mvh Jerker

 9. Vår Kostal växelriktare slutade tvärt att fungera efter 4,5 år. Garantitiden var 5 år. Försökte först få hjälp av säljaren som påstod att elektrikern nog gjort en felinstallation för inga växelriktare som de säljer går sönder!!
  Fick direktkontakt med Kostal i Tyskland som skickade en utbytes, vilket gick smidigt. Fick själva anlita elektriker som gjorde bytet men det gick fort.
  Vi fick aldrig reda på vilket felet var.

  Hälsningar Carola

  • Växelriktaren är förmodligen den svagaste komponenten i en solcellsanläggning. I vår mall vi tog fram i projektet Investeringskalkyl för solceller räknar vi med ett byte av växelriktare under den ekonomiska livslängden, som antas vara 30 år för en solcellsanläggning. I vår nuvarande solcellsanläggning var det ett tidigt fel på växelriktaren, så den fick bytas. Att som säljare säga att växelriktare inte går sönder håller inte…

   Det är mycket förvånande att säljaren inte vara mer hjälpsam med tanke på att det var inom garantitiden för växelriktaren. Om det som säljaren sagt vore en felinstallation borde det ha framkommit mycket tidigare att växelriktaren inte skulle ha fungerat normalt. Man kan också undra på vilket sätt den skulle ha varit felinstallerad? I vår växelriktare är det två DC-kablar in och en AC-kabel ut, det är inte så komplicerat.

Kommentarer inaktiverade.