Anmälan till nätägare krävs för skattereduktion

Från och med 1 januari 2015 infördes en skattereduktion på 60 öre/kWh för förnyelsebar el som matas in till nätet.

En detalj i villkoren är att man måste anmäla till nätägaren att man producerar förnybar el som matas in till nätet för att få denna skattereduktion. Eftersom en färdiganmälan görs till nätägaren för varje solcellsanläggning vore det naturligt att denna anmälan skulle räknas som en anmälan även när det gäller skattereduktion. Men icke, det krävs en separat anmälan till nätägaren för att få denna skattereduktion!

Här nedan visas första sidan av det brev vi fick från Vattenfall för någon vecka sedan. På andra sidan av brevet skulle jag markera något av alternativen

“Ja, jag är berättigad till skattereduktion och godkänner att Vattenfall Eldistribution skickar uppgifter om personnummer, namn, adress och anläggningsidentifikationsnummer till Skatteverket”

Nej, jag är inte berättigad till skattereduktion…”

och

“Mina uppgifter ovan är korrekta”,
gällande personnummer, adress, anläggningsID och produktionsID. ID-uppgifterna finns på våra elräkningar och även på vår sida hos Vattenfall. Kollade på  webben och ID-numren stämde, hade blivit förvånad annars, litar på att nätägaren har bättre koll på dessa ID än jag…

och

“Skriv under nedan och skicka in hela den här sidan senast 29 januari 2016 i bifogat svarskuvert”

En liknande förfrågan skickades ifjol av Mälarenergi till alla deras solcellskunder som inte gjort en anmälan om att de önskar skattereduktion.

Varför då denna administration?

I regeringens förslag om skattereduktion fanns denna anmälningsplikt med. Skatteverket skriver under “Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el” att:

“Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut.”

Det märkliga är att Vattenfall yrvaket verkar ha upptäckt detta i sista minuten. När jag ringde till Vattenfalls kundtjänst 27 november ifjol och frågade om en anmälan behövdes för att få skattereduktionen blev svaret att “Vattenfalls kunder får skattereduktion per automatik.” De sa att mitt momsregistreringsnummer fanns hos Vattenfall. Fast skattereduktionen har inget med skattereduktionen att göra… Därmed förvirrande svar från Vattenfalls kundtjänst. Brevet nedan visar att Vattenfalls kundtjänst i slutet november helt enkelt inte hade koll på läget…

Meningslös administration att anmäla till nätägaren?

Ändå märkligare är att denna anmälan till nätägaren behövs överhuvud taget. I mina ögon är det en meningslös administration. När en solcellsanläggning är klar skickas en färdiganmälan till nätägaren, så de visste redan att vi hade en solcellsanläggning. Annars hade de inte kunnat skicka nedanstående brev till mig… In- och utmatning av vår el mäts av nätägaren, så nätägaren hade redan all information som behövs för lämna kontrolluppgift till Skatteverket.

Administrationen kostar mer än vad som betalas ut i skattereduktion för 2015!

Via Svenska Kraftnäts statistik för tillförsel och förbrukning i det svenska elnätet 2015 kan man räkna ut att det till och med augusti var det 23,53 GWh solkraft som matats in till nätet (siffror för hela 2015 finns inte utlagda på Svenska Kraftnäts webb ännu). Låt säga att det blev ca 30 GWh totalt under 2015. All denna solel är dock inte berättigad till skattereduktion, exempelvis gäller det de 1,2 GWh som MW-parken utanför Västerås producerade under 2015. Vet dock i nuläget inte hur mycket solel som är berättigad till skattereduktion. Det betyder att maximalt 60 öre/kWh * 30 miljoner kWh = 18 miljoner kr kommer att betalas ut i skattereduktion för solel under 2015. Antar att skattereduktion för annan förnybar el är betydligt mindre än för solelen.

I inlägget “Skattereduktion för överskottsel – när och hur länge?” den 15 oktober 2014 skrev jag om att Skatteverkets administration uppgavs i lagrådsremissen till 16 miljoner kronor som en engångskostnad och en årlig kostnad på 8 miljoner kronor. Första året kostar alltså enbart Skatteverkets administration för skattereduktionen 24 miljoner kronor.

Till detta kommer administrationskostnader hos övriga inblandade. När alla ca 170 nätbolag ska begära in en anmälan från sina solcellskunder och skicka kontrolluppgifter till Skatteverket tillkommer ytterligare kostnader i administration. Dessa kostnader verkar inte finnas kvantifierade eller ens omnämnda i lagrådsremissens konsekvensanalys. Samma sak gäller den administrativa tiden hos alla tusentals ägare av solcellsanläggningar.

Det betyder att administrationen för 2015 års skattereduktion kommer att kosta betydligt mer än vad som kommer att fördelas i skattereduktion till landets solcellsägare! Det borde ge en tankeställare i regeringens utvärdering av skattereduktionen.

Kommer alla att få den skattereduktion de är berättigad till?

I deklarationen ska det finnas ett förtryckt underlag för skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, om du inte är en juridisk person för då kommer det inte att finnas något förtryckt underlag enligt Skatteverkets information.

Det finns med ovanstående administrativa anmälningsprocess en viss risk att vissa blir utan den skattereduktion som de är berättigade till.

Har du gjort en anmälan om önskan att få skattereduktion till din nätägare?
Har alla nätägare frågat om en anmälan?

Första sidan av brev från Vattenfall om skattereduktion för överskottsel som matas in till nätet.

Första sidan av brev från Vattenfall om skattereduktion för överskottsel som matas in till nätet.

 

35 reaktion på “Anmälan till nätägare krävs för skattereduktion

 1. Den nätägaren som jag jobbar för (en av de 3 stora) kräver inte en separat anmälan för skattereduktionen utan ser för/färdiganmälan från elinstallatören som denna anmäla vilket även är ett krav om man vill nätanslutning sin produktionsanläggning. Det är ju sedan upp till var och en om man vill ta upp denna i sin självdeklaration. Håller verkligen med dig om att de skaffar sig en massa extra administration.

  • Då gör din nätägare inte som Skatteverket anger, det är inte alla nätägare som fattat detta eller kanske är det bara ett fåtal som fattat detta?

   Uppgifterna kommer att vara förtryckta i deklarationen om du är privatperson. Skatteverket skriver “I din Inkomstdeklaration 1 som ska lämnas i maj 2016 kommer uppgifter om skattereduktionen finnas med. För juridiska personer kommer kontrolluppgift också lämnas men uppgifterna kommer inte förtryckas i Inkomstdeklarationen.”

   • Tror du missförstod mig. Nätägaren kommer skicka kontrolluppgifter på alla som har en anläggning som är registrerad hos oss och som har rätt till skattereduktion enligt det regelverket. Dvs ingen separat anmäla krävs av kunderna för att kontrolluppgifter ska skickas in.

    Det jag menar med att det är upp till var och en är att även om nätägaren skickar in kontrolluppgifter för skattereduktionen är det inte säkert man har betalt tillräckligt med skatt för att göra skattereduktionen om man tex har gjort rot/rutavdrag samma år. Man kan då ta bort ev. Skattereduktion själv i deklarationen om man inte vill ha den.

    • Skatteverket hävdar dock att solelproducenten ska göra en separat anmälan till nätbolaget (färdiganmälan duger inte enligt Skatteverket) och har solelproducenten inte gjort en sådan ska nätbolaget inte skicka kontrolluppgift till Skatteverket. Rimligen är det detta som Vattenfall kommit på i sista stund och därför har bett oss att skicka in en separat anmälan om att vi vill ha skattereduktion.

     Som jag skrev i inlägget tycker jag personligen att det verkar vara meningslös administration, eftersom färdiganmälan bör duga. Men det är Skatteverkets tolkning som gäller, tills vidare… Vi får hoppas på en förändring.

 2. Kraftringen påpekade för ganska länge sedan att de ville veta att jag var momsregistrerad angående regleringen av produktionen, men har inte hörts av om skattereduktion.

  • Det lite lustiga är att vår nätägare Vattenfall aldrig frågat om jag är momsregistrerad. Däremot kunde deras kundtjänst vid telefonsamtal i november se att de hade mitt momsregisteringsnummer, i samband med att jag frågade om anmälan för skattereduktion behövdes. Vet inte hur Vattenfall fick tag i mitt momsregistreringsnummer.

 3. Jag har Eon som nätägare och de har inte skickat någon begäran om anmälan för att få skattereduktion. Jag utgår ifrån att de skickar in kontrolluppgift till skatteverket som Thomas beskriver.
  Kjell

  • E.ON kanske skickar kontrolluppgift utan separat anmälan, men enligt Skatteverket ska nätägarna bara skicka kontrolluppgift om solelproducenten anmält till nätägaren att de önskar skattereduktionen.

  • Så länge din anläggningar registrerad dvs för/färdiganmäld hos Eon så skickar de kontrolluppgiften.

 4. Vårt lilla lokala nätbolag, oskarshamn energi nät, gjorde en annorlunda approach på detta; en variant som man skulle kunna benämna lite som “negativ avtalsbindning” fast i den mest positiva formen. De skickade ut ett brev där kort förklarade skattereduktionen samt att de skickade in en kontrolluppgift till skatteverket om man INTE kontaktade dem senast XXX.

  Om det sedan är helt enligt skatteverkets direktiv med någon form av “negativ anmälan” kan man ju fundera på med tanke på vad du skriver Bengt….men det är ett intressant lösning!

  • Fiffig variant!

   Vet inte heller hur Skatteverket tänker om en sådan lösning. Man får komma ihåg att Skatteverket är budbäraren. Det är regering (Finansdepartementet?) och riksdagen som beslutat om villkoren och Skatteverket försöker väl tolka villkoren så gott de kan. Man kan undra hur politikerna tänkte när de bestämde villkoren. Varför skulle det inte räcka med den färdiganmälan som redan finns? Där finns alla uppgifter som behövs. Var det helt enkelt ”tänkte inte på det”…

   • Kan inte hitta någonstans där det uttryckligen står att en separat anmälan ska göras till nätägaren. Inget sådant har heller framkommit vid kontakt med Skatteverket.

    Men det är kanske så som du säger att de försökt tolka villkoren. Lite samma sak med säkringen i anslutningspunkten men det är en annan diskussion.

    • Är det du eller någon annan som varit i direkt kontakt med Skatteverket? Kan du specificera vilka frågor du ställt till Skatteverket och vilka svar du har fått? Har du fått denna info muntligt eller skriftligt?

     Jag har sett mailsvar som en annan person fått från Skatteverket där det framgår att separat anmälan behövs, att färdigananmälan inte räcker och att nätägaren bara ska lämna kontrolluppgift om separat anmälan gjorts av solelproducenten. Tydligare än så kan ett svar inte bli… Om däremot olika personer på Skatteverket ger olika svar blir det minst sagt märkligt.

     Det är dessutom märkligt att exempelvis Vattenfall, Mälarenergi och E.ON gör olika. Varför vill Vattenfall och Mälarenergi, men inte E.ON, ha separat anmälan att man vill ha skattereduktion?

     • Tror tyvärr bara vi haft muntlig kontakt per telefon med Skatteverket men ska kontrollera detta under dagen.

      Men att man får olika svar från Skatteverket är tyvärr inget ovanligt har jag märkt.

      Vet att man diskuterade frågan för ca 1 år sedan i ett sammarbetsgrupp med flera nätbolag/elhandlare där inställningen var väldigt olika, vissa ville bara skicka om kunden uttryckligen sagt det, andra ville skicka för alla som har rätt för det automatiskt för att inte bygga mer administration för kunden och nätbolaget.

      Det som är tråkigt med är att det var sista dagen igår att skicka in kontrolluppgiften till Skatteverket om kabiner minns fel, är brevet skrivet den 20/1 har man inte många dagar på sig att svara tyvärr.

      • Ser att 1 februari var sista dag att lämna kontrolluppgift. Vattenfalls skrivning var “skicka in hela den här sidan senast 29 januari”.

       • Vi har variti kontakt med skatteverket nu på förmiddagen. Besked från handläggaren som bad att få ringa upp efter att ha kontrollerat det var följande:
        Så länge kundens anläggningen är för/färdiganmäld och har rätt till skattereduktion är elnätsföretaget skyldiga att lämna kontrolluppgift till skatteverket. Det ska enligt skatteverket inte krävas någon separat anmälan från kunden till elnätsföretaget om att man vill att kontrolluppgiften ska skickas in.

        • Vilka är “vi”?

         Det innebär att olika källor på Skatteverket ger olika besked. Jag repeterar det jag skrev ovan: “Jag har sett mailsvar som en annan person fått från Skatteverket där det framgår att separat anmälan behövs, att färdigananmälan inte räcker och att nätägaren bara ska lämna kontrolluppgift om separat anmälan gjorts av solelproducenten.”

         • Vi är samma sak som företaget jag arbetar för. Finns det någon möjlighet att “vi” kan kontakta dig eller om du kontaktar oss?

 5. Om man läser på skatteverkets hemsida blir man inte mycket klokare på detta.
  På denna http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/mikroproduktionavfornybarel/skattereduktionformikroproduktionavfornybarel.4.12815e4f14a62bc048f4220.html?q=mikroproduktion sida står:

  “Vem har rätt till skattereduktion?
  Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut”

  Detta tolkar iaf jag som att för/färdiganmälan är det ända som krävs och att elnätsföretaget därefter är skyldiga att lämna en kontrolluppgift.

  Läser man sedan vidare på samma sida står följande:

  “Exempel
  Lars har solceller på sitt villatak. Han har anmält till sitt elnätsföretag att han vill ha skattereduktion för den överskottsproduktion som matas in i elnätet. ”

  Nu ska tydligen en separat anmälan göras enligt deras eget exempel.

  • Ja skumt. Men helt ärligt, vem vill INTE ha skattereduktion som är privatperson och producerar el???? Det borde snarare krävas en anmälan om man INTE vill ha skattereduktion….

   • Javisst borde det vara självklart att alla som har ett överskott ska få den skattereduktion man är berättigad till och man ska få den utan att behöva göra en separat anmälan om det. Färdiganmälan innehåller den info som nätägaren behöver för att kunna lämna kontrolluppgift till Skatteverket.

    Om det är små belopp kanhända att anläggningsägaren inte bryr sig om skattereduktionen. Mälarenergi frågade via mig ABB Corporate Research om vi ville ha skattereduktion, drygt 30 kr rörde det sig om för 2015. Jag gjorde bedömningen att det skulle kosta mer i intern administration än vad ABB skulle få i intäkt och tackade därför nej.

    Det kan även finnas de som inte har någon skatt att reducera. Ett fall som nämnts i en tidigare kommentar var en ekonomiska förening som inte betalade någon skatt.

    För de som inte har något överskott behöver nätbolaget inte lämna någon kontrolluppgift.

 6. Jag har kollat både med Ellevio som är nätägare där jag bor, samt Umeå Energi som skall köpa min el.
  Umeå Energi säger, att i och med att de skickar kontrolluppgift till skatteverket,
  så får man skattereduktionen automatiskt.
  Hoppas att detta stämmer.

  • Jag har ställt frågan till ellevio för nån vecka sedan, har dock inte fått något svar ännu
   ..

   • Jag fick svar från Ellevio idag. Citat:

    Hej
    Det är inget som vi hört talas om. Elnätsägaren skickar en kontrolluppgift i början av varje år till skatteverket som kommer med på din deklaration. Det vi redovisar är hur mycket el du konsumerat och producerat under det senaste året.

    Denna text finns på skatteverkets hemsida och den kanske kan uppfattas som att man måste anmäla till sin elnätsägare, men det gör man i samband med att man installeras sin solcellsanläggning.

    ”Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut”

    Du kan läsa mer om skattereduktionen på skatteverkets hemsida eller kontakta dom på telefon 0771–567 567.

    Med vänlig hälsning
    Tomas Larsson
    Ellevio Kundservice

    • Intressant. Det framgår inte av svaret om Ellevio frågat Skatteverket eller inte. Kanhända har de gjort sin egen tolkning. Samma tolkning som väl de flesta gör, att färdiganmälan räcker.

     Eftersom Skatteverket gett två helt olika besked (färdiganmälan räcker respektive färdiganamälan räcker inte), se tidigare kommentarer, till två som frågat Skatteverket vore det bra om Skatteverket kunde klarlägga frågan på sin webb.

 7. Har tillbringat ca 45 min av väntan i skatteverkets olika telefoner med denna fråga. Skatteverkets tjänstemän springer och frågar varann kopplar mig till nästa avdelning som inte heller vet o s v. Har kort sagt inte lyckats få något vettigt besked av någon därstädes i frågan om färdiganmälan räcker eller inte.
  De är inte insatta i sina egna regler.
  Leif Jansson

  • Huum… Så nu har vi alltså tre olika svar från Skatteverket under två månader:
   1. Separat anmälan behövs, färdiganmälan räcker inte. Skriftligt besked.
   2. Separat anmälan behövs inte, färdiganmälan räcker. Muntligt besked vid telefonkontakt.
   3. Vet ej. Muntligt besked vid telefonkontakt enligt ovan.

   Det är dags att vi får ett klart besked om vad som gäller, både solcells- och nätägare är i behov av det!

   Det rimliga är att färdiganmälan räcker och att någon separat anmälan för att få skattereduktion inte behövs.

 8. Mer om mikroproducentbyråkratin.
  Skatteverket
  skriver i sina tillämpningsföreskrifter :”…elnätsföretagen kommer
  lämna kontrolluppgift i januari 2016 om hur mycket el som matats in och ut i anslutningspunkten under 2015 ”
  men vare sig jag eller Skatteverket har fått någon kontrolluppgift från mitt elnätsföretag = Ellevio.Har någon annan fått från dem? De visste inte varför det inte fungerat. Ni andra som har Ellevio och saknar kontrolluppg ring 020 818818
  och påpeka detta.
  Hälsningar Leif Jansson Mikroproducent Rengsjö

 9. uppföljning mikroproducentbyråkratin.
  Tel kontakt igen idag fredag den 19 feb med Ellevio då jag ännu inte fått något besked om utebliven kontrolluppgift för min egenproducerade el.
  De hade inget vettigt besked att ge mig idag heller, däremot framgick att ett flertal mikroproduenter hört av sig i samma ärende ang avsaknad av kontrolluppgift och det är ju bra i och för sig.
  Hoppas att alla som saknar kontrolluppgiften hör av sig till Ellevio 020 818818
  tryck “2” eller “3 “även här fått olika besked av “kundservice”.
  Dessa oligopol som nätägarna är måste få höra av allla sina missnöjda kunder.

  Leif Jansson mkroproducent

  • Ellevio svarade mig att uppgifterna ska ha rapporterats in automatiskt till skatteverket redan i december??? Innan året var slut, hmm har dock inte fått nån kontrolluppgift. De sa bara att jag fick kolla på mina fakturor angående Hur mycket el jag sålt.

  • Idag 3 mars fick jag kontrolluppgifter från Ellevio på in och utmatad energi. Uppgifterna kom automatiskt utan påstötning. Ingenting om utbetald moms dock.

 10. Hej, rapport från Småland.

  VEAB eller rättare Växjö Energi Elnät AB låter meddela att man skickar in kontrolluppgift till Skatteverket direkt på de uppgifter man har i färdiganmälan/avtalet om produktionsabonnemanget utan vidare krångel eller särskild anmälan från mikroproducenten. Någon kontrolluppgift har inte kommit mig tillhanda ännu.

  VEAB och Elhandlaren BIXIA gick ut i våras och frös utbetalning för försåld solel intill dess jag hade momsregistrerat mig. Så det var ju bara att bita i det äpplet också och överösas av all företagsreklam via post och telefon.

  Soleliga hälsningar (för dagen årsbästa med 2,9 kWh/kW)

 11. Idag fått den efterfrågade kontrolluppgiften från Ellevio efter flertal kontakter. Dock inget om utbetald moms så nu har jag börjat tjata på Bixia om detta , bör ju vara de som ska ge mig detta och inte Ellevio. Bixia skall ha en eloge för att man kan gå in på “mina sidor” efter individuell inloggning och där få se statistik på försåld el även per dag om man nu vill det.

  • Jepp nu fick jag även mi uppgift fån ellevio. Har man ellevio som nätägare så kan man även på deras sida få upp statistiken på r och hur mycket solel som matats in från sin anläggning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *