Solelproduktion per modul under 2015

Efter utbyggnaden av vår solcellsanläggning kan vi från och med 27 november se produktionen från varje modul. Det sitter effektoptimerare från Solar Edge på varje modul och därmed får vi även loggning av energi, effekt, ström, modulspänning och optimerarspänning för varje modul.

Här nedan visas en figur från Solar Edge monitoring portal från menyn ”Layout”. Det visar hur mycket energi varje modul producerade under fjolåret under tiden 27 november – 31 december. Intressant att kunna följa produktionen per modul.

Modulen 1.1.15 är vänd mot öster och 1.1.16 mot väster. De har av naturliga skäl producerat betydligt mindre än alla övriga moduler, som sitter vända mot söder. Innan nyår hade vi knappt någon snö i Västerås, så den hade liten betydelse för modulernas solelproduktion.  Modulerna längst till höger, som sitter längst mot öster, är de mest skuggade från omgivande träd så det är förväntat att de har producerat mindre solel.

Får se om skillnaderna mellan övriga moduler består när det börjar bli mera sol, framåt mars. Under vintern kan ojämn skuggning och snötäckning av modulerna spela spratt så man ska nog inte dra alltför höga växlar av olikheterna ännu.

Moduler

Att tänka på är att modulerna har lite olika effekt:

1-14: Sanyo HIT 240 W
15-16: Sun Power 327 W
17-19: ECSolar 260 W

Vår solcellsanläggning

En utförlig beskrivning av vårt utbyggda solcellssystem finns i inlägget “Vår utbyggda solcellsanläggning“.

Produktionsdata

För vår utbyggda solcellsanläggning på 4,79 kW visas solelproduktion i Solar Edge monitoring portal under Geddeholm 73. För tillfället visas data med ca 3 veckors fördröjning i portalen.

Solelproduktion (DC) per modul 20151127-20151231. Den gröna symbolen visar växelriktarens AC-produktion.

Solelproduktion (DC) per modul 20151127-20151231. Den gröna symbolen visar växelriktarens AC-produktion. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

5 reaktion på “Solelproduktion per modul under 2015

 1. Hej!
  Ja utan den här tekniken så kan man inte veta vilken panel som är boven om man tycker att anläggningen inte är riktigt effektiv.

  • Första steget är att förstå om anläggningen fungerar normalt. Åtminstone nyare växelriktare kan ha funktioner som ger meddelande om avvikande värden.

   Om man misstänker modulfel är sedan nästa steg att verifiera det. Det är enkelt om man har effektoptimerare och vem som helst kan se det i Solar Edge portal. Med vanlig strängväxelriktare måste man mäta ström och spänning från varje modul i strängen av seriekopplade moduler, så det blir betydligt omständligare och inget som alla kan göra själva.

   • Skulle t.o.m. vilja gå så långt som att skicka med en varning:

    Ge sig in på att mäta spänning/ström i hela eller delar av en sträng skulle jag inte rekommendera någon att göra som inte har goda kunskaper i ämnet. Med systemspänningar på (vanligt förekommande) 400-800 Volt DC och utan möjlighet till att göra spänningslöst som vid ett normalt el-arbete, behöver man verkligen veta vad man pysslar med innan man börjar.
    “Learn by doing” är inget bra alternativ i detta fall!!

 2. Hej Bengt.
  Några frågor som intresserar mig.
  Vad kostar en effektoptimerare?
  Hur stora är förlusterna i desamma då en panel ej är skuggad?
  Är det risk för att denna tillkommande elektronik har kortare livslängd än panelerna?
  Mvh

  • 1. Man får se till hela systemet. Med Solar Edge effektoptimerare blir växelriktaren billigare. Priserna på Solar Edge växelriktare ökar inte lika med ökande effekt som till exempel med SMA:s växelriktare. Så det är ingen lätt fråga att svara på. I utvärderingen av MW-parken antog vi en merkostnad på 500 kr/kW idag.
   2. Solar Edge effektoptimerare har en viktad verkningsgrad på 98,8%. Även i oskuggade system kan man teoretiskt tänka sig minskade “mismatch”-förluster om man har optimerare. För oskuggade system dock idag svårt att ekonomiskt motivera produktionsmässigt. Däremot får man en del andra fördelar på köpet och de har också ett värde, som det inte är så lätt att sätta en siffra på. Se för- och nackdelar i inlägget “Vår utbyggda solcellsanläggning“.
   3. Solar Edge ger 25 års garanti, lika lång som effektgaranti för modulerna. Eftersom det är en yngre kommersiell teknik än solcellsmoduler återstår att se vilken felfrekvensen blir på långs sikt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *