Rekord – 389 kWh solel under augusti

Det blev 388,89 kWh (116,0 kWh/kW) solel under augusti för oss. Det är ett nytt rekord för augusti! Sedan vi installerade vår anläggning den 28 oktober 2010 var den tidigare bästa augustimånaden under 2013 då det blev 356,02 kWh (106,0 kWh/kW) under augusti.

Den bästa dagen under augusti var den 1 augusti med 17,25 kWh (5,13 kWh/kW). Det är ett nytt prydligt rekord för en augustidag. Det tidigare rekordet var från 4 augusti 2011 med 17,08 kWh.

Årets augusti blir därmed årets nästa bästa månad. Bäst i år blev juni som producerade 399,34 kWh (118,9 kWh/kW). Ifjol satte juli “all time high” för en månad medan maj var den bästa månaden under 2011-2013.

Den beräknade snittproduktionen per månad för månaderna april, maj, juni och juli sett över många år skiljer bara sådär ±5-6% i Mälardalen om man har ett sydvänt system med optimerad lutning. Skillnaden för en viss månad mellan olika år kan dock skilja mer än så. Därför är det naturligt att ordningen mellan månaderna kan variera mellan olika år.

Diagrammet nedan visar en jämförelse av årets månader från och med november 2010.

Soltimmar

På SVT fick vi i kväll höra att antalet soltimmar i Stockholm var det högsta sedan 107 år. Kul! Borlänge slog rekord i soltimmar under augusti, men där har mätningarna “bara” pågått sedan 1987.

Observerar att soltimmar av SMHI definieras som den tid då den direkta solinstrålningen överstiger 120 W/m2. Soltimmar är därför inget begrepp som ska användas av solcellsägare. Det är den globala solinstrålningen som bestämmer hur stor solelproduktionen blir. Den globala solinstrålning omfattar både den direkta och den diffusa solinstrålningen. I Sverige svarar den diffusa solinstrålningen för ungefär hälften av den årliga solinstrålningen.

Läs mera om detta i inläggen Vad är soltimmar, drifttimmar och fullasttimmar? och Skillnad mellan global, diffus och direkt solinstrålning?

Produktionsdata

Vi har en webbox från SMA som gör att vi kan koppla upp vår anläggning till SMA:s Sunny Portal, där vi presenterar olika produktionsdata. Det finns i dagsläget 455 svenska solcellsanläggningar som visar produktionsdata på Sunny Portal.

Skuggning

Vi har skuggning morgon-tidig förmiddag och på kvällen från omgivande träd, som gör att vårt utbyte minskar jämfört med om vi inte hade haft någon skuggning. Taket har 27 graders lutning och är inom 5 grader (mot sydost) vänt mot söder.

Solelproduktion per månad sedan starten för vår solcellsanläggning.

Solelproduktion per månad sedan starten för vår solcellsanläggning.

Nytt augustirekord på gång

Vi har nu skördat 338,92 kWh (100,9 kWh/kW) solel under augusti. Det är fem dagar kvar av månaden och vi kommer att slå ett nytt augustirekord! Sedan vi installerade vår anläggning i oktober 2010 har den bästa augustimånaden varit under 2013 då det blev 356,02 kWh (106,0 kWh/kW) under augusti.

Däremot blir augusti inte årets bästa månad som jag trodde på med de väderprognoserna som fanns för fem dagar sedan. Nu ser det inte lika soligt ut under slutspurten av augusti så vi kommer inte att nå juni, men det kommer att bli årets nästa bästa månad. Med rådande väderprognos bör det bli ca 375 kWh under augusti.

April – augusti månader kommer alla att ligga mellan 329,95 kWh och 399,34 kWh/kW. Juni blir årets bästa månad med 399,34 kWh (118,9 kWh/kW). Det blir första året där vi inte får någon månad över 400 kWh. Men vad gör det med en så fin augusti…

Augusti kan bli årets bästa solelmånad

I år kom det soliga vädret först i augusti. Vi har hittills producerat 284,3 kWh (84,6 kWh/kW) under augusti. Alla dagar utom två har varit soliga i augusti och väderprognoserna ser bra ut för de tio kvarvarande dagarna i månaden. Om väderprognoserna slår in är det troligt att augusti mycket överraskande blir årets bästa månad.

Hittills bästa månad i år är juni som gav 399,34 kWh (118,9 kWh/kW). För att augusti ska gå förbi juni krävs i genomsnitt 11,5 kWh under de resterande tio dagarna i augusti. Det är bara två dagar hittills i augusti som producerat lägre än 12,1 kWh. Jag tror att augusti blir bästa månad i år!