Värde av egenanvänd och såld solel

På senare tid har massmedia uppmärksammat Teslas utspel om lagring av el i batterier. För att förstå om det ligger något i vad Tesla säger får man börja med att titta på vad värdet är av egenanvänd respektive sålt överskott av solel. Detta inlägg handlar om detta.

I ett kommande inlägg görs ett överslag för batteriekonomi för solelproducenter, så avvakta gärna med kommentarer angående batterier till det kommande inlägget.

Syfte med egen solelproduktion

Som egenproducent av solel är syftet i första hand att ersätta köpt el med solel. Bor man i småhus blir det dock ett stort överskott som man matar in till nätet och säljer till en elhandlare. I vårt fall hade vi i genomsnitt 52% i överskott under våra fyra första driftår. Syftet med egen produktion för en solelproducent som bor i småhus är dock egentligen inte att bli en elproducent som tjänar pengar på sin elförsäljning, utan elförsäljningen blir mera ett nödvändigt ont eftersom man får ett överskott av solel som man inte kan använda själv.

Många variabler påverkar solelvärdet

Normalläget är att köpt el kostar mer än vad man får när man säljer el på Nord Pool spotmarknad, eftersom vi konsumenter betalar energiskatt, elcertifikatavgift, elöverföringsavgift och moms. Det blir rätt rörigt att reda ut värdet på såld el i nuläget med alla olika varianter som är möjliga med tanke på skattereduktion, om man får elcertifikat eller inte och vilket elhandelspris man får när man säljer sin överskottsel till en köpare.

Inte heller den köpta elen har ett enhetligt pris i Sverige. Olika elbolag har olika priser. Rörligt pris och fast pris är olika. I vissa nordliga kommuner är energiskatten lägre.

Se därför nedanstående priser som exempel, där du själv kan sätta in dina egna värden om de jag använt inte stämmer för dig.

Priser köpt el

När det gäller köpt el har jag använt Kundkrafts lägsta pris för ett fast avtal. Det finns avtal med lite lägre priser, men det finns säkert också många som betalar mer för sin el. För ett fast avtal under 1 år har majpriserna varit 35,05 öre/kWh, exklusive moms, för elhandelspriset hos Kundkraft. Detta är såvitt jag förstår inklusive elcertifikatavgiften som jag satt till 3,0 öre/kWh. OX2 angav den till 3,5 öre/kWh på vår elräkning för april, medan exempelvis Öresundskraft på sin hemsida anger 2,3 öre/kWh från och med 1 april.

När det gäller avgifter till nätägaren har jag använt Vattenfalls priser för område söder där vi bor. Elöverföringen höjdes från och med 1 maj till 20,8 öre/kWh, exklusive moms. Jag har även tagit med fallet att man har en effekttariff där man betalar enligt ett antal timmar under en månad som har de högsta effektuttagen. För en småhusägare som har egen solelproduktion är effekttariffer inte lyckat, eftersom man inte kommer att påverka månadens högsta effekter med solcellerna. Därmed minskar värdet av den egenanvända solelen. Solelproduktionen ger som mest mitt på dagen under soliga dagar, medan man i ett småhus har effekttopparna under kväll eller morgon då solcellerna under de sämsta soldagarna inte kommer att ge något bidrag till att minska effektuttaget.

Vi betalar 29,4 öre/kWh, exklusive moms, i energiskatt under 2015. I vissa nordliga kommuner betalar man en lägre energiskatt, 19,4 öre/kWh. I industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling betalas bara 0,5 öre/kWh, exklusive moms, i energiskatt (vilket motsvarar EU:s minimiskattenivå för yrkesmässig användning enligt energiskattedirektivet). Om man bedriver yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk får man energiskatten återbetald med vissa undantag, bortsett från 0,5 öre/kWh. Jag tog därför även med ett fall med 0,5 öre/kWh som jag kallat jordbruk, men som även gäller för skogsbruk, vattenbruk, växthusodling och tillverkningsindustri.

Inga fasta avgifter ska räknas in i elpriset i detta fall, eftersom jag utgått från att de fasta elpriserna blir desamma även med egen solelproduktion. Med enbart solelproduktion är det inte realistiskt att kapa elkabeln eller att sänka säkringsabonnemanget. Om man skulle kapa elkabeln skulle det bli både kallt och mörkt på vintern…. Detta eftersom vi i Sverige har för lite solinstrålning för att klara energibehovet i ett småhus vintertid.

Värde egenanvänd el

Värdet för den egenanvända solelen blir för de flesta lika med priset på köpt el. Alla har rätt att få elcertifikat även för den egenanvända elen men de flesta tar inte ut elcertifikat för denna el . Elcertifikatsystemet är inte anpassat för småskalig elproduktion och upplevs av många som krångligt. Dessutom innebär det en kostnad om man vill ha elcertifikat på den egenanvända elen.

För fallet lantbruk antog jag att man bygger en så pass stor solcellsanläggning att det blir lönsamt att ta ut elcertifikat även för den egenanvända elen.

Värde såld överskottsel

När det gäller såld överskottsel är trenden att köparna går mot Nord Pool spotpris. Hittills under 2015 har spotpriset i område SE3 varit i medel 26,1 öre/kWh, exklusive moms. Under 2014 var det 28,78 öre/kWh. Vissa elbolag betalar ett betydligt högre pris än spotpriset, men det tror jag inte kommer att gälla under så lång tid framåt.

Ett antagande är att man får elcertifikat för sin överskottsel, även om det gäller långt ifrån alla idag. Under senaste året har elcertifikaten haft ett medelpris på 18,229 öre/kWh, exklusive moms. Elcertifikat för sin överskottsel kan man få utan extra kostnad, så där finns en lönsamhet för alla som har ett överskott. Jag har även antagit att man får 0,5 öre/kWh för ursprungsgarantier för överskottselen, men det är väl ändå färre som ansökt om godkännande för tilldelning av ursprungsgarantier än när det gäller elcertifikat.

Från nätägaren får man en ersättning som Vattenfall kallar energiersättning, men som heter olika saker hos olika nätbolag. Hittade väl åtminstone en handfull olika benämningar när jag kollade för något år sen, ska det behöva vara så spretigt? Det är en ersättning producenten får för nätbolagens minskade överföringsförluster. Vår överskottsel går till våra grannar istället för att transporteras lång väg från ett kraftverk och då minskar förluster i transformatorer och elkablar under eltransporten. Vattenfall sänkte energiersättningen till 5 öre/kWh, exkusive moms, från och med 1 maj.

Till detta kommer från och med 1 januari 2015 även en skattereduktion på 60 öre/kWh. Man får då ha en säkring på högst 100 A och man får en skattereduktion för högst så mycket el man köper under ett år eller högst 30 000 kWh/år.

Resultat

Resultaten visas i tabellen och diagrammet här nedan. Slutsatsen blir att med elcertifikat för överskottselen och skattereduktion blir värdet av den sålda överskottselen ungefär lika med värdet av den köpta elen, om överskottselen säljs till Nord Pool spotpris.

Om man istället har effekttariff eller är lantbrukare är det idag lönsammare att sälja elen än att använda den själv, om man får skattereduktion. Det är dock ingen som vet hur länge den politiskt beslutade skattereduktionen kommer att finnas kvar och vilken nivå den kommer att ligga på. Livslängden för en solcellsanläggning brukar jag sätta till 30 år. Under livslängden hinner alltså nio regeringar vara inblandade, så alla politiskt betingade villkor kommer säkert att ändras på ett eller annat sätt under denna långa tid.

Från och med 1 januari 2016 kommer kvotplikten i elcertifikatsystemet att höjas och det bör leda till ökade priser för elcertifikaten med tiden. Men man får komma ihåg att man “bara” får elcertifikat under 15 år, det vill säga under halva livslängden för en solcellsanläggning.

Framtid

Många fastnar i en ekonomisk kvicksand i sina resonemang, glömmer att lyfta blicken framåt och glömmer att vi bara är i början av en utveckling mot mera solenergi. På allt fler håll i världen kan egenproducerad solel redan idag konkurrera med priset för köpt el och på en del håll sker det även utan något ekonomiskt stöd.

Vid årsskiftet var 1% av världens elproduktion solel. Tänk på att 60% av solelproduktionen har tillkommit under de tre senaste åren. Tänk också på att solcellssystem blir billigare och att trenden i prisutveckling har varit långt snabbare än för de konventionella kraftslagen. Just därför ska vi fortsätta att ge ekonomiskt stöd till utvecklingen av marknaden solenergi, för att i framtiden kunna konkurrera ut de fossila energislagen som är en ändlig resurs. Solenergin däremot är i praktiken en oändlig resurs som vi tar emot gratis och som är mer jämlikt fördelad över jordens ytan än någon annan energiresurs.

Framtiden ser med andra ord solljus ut och visionen om solceller på alla hus i framtiden rycker allt närmare…

Värde (öre/kWh)

Värde egenanvänd el vid fastprisavtal för köpt el.  Exklusive elcertifikat.

106,6

Värde egenanvänd el vid effekttariff för köpt el. Exklusive elcertifikat.

80,6

Värde egenanvänd el i jordbruk. Inklusive elcertifikat.

74,6

Värde såld el med skattereduktion. Inklusive elcertifikat.

109,8

Värde såld el utan skattereduktion. Inklusive elcertifikat.

49,8

Klicka på diagrammet för att se det i full skala.

Värde av egenanvänd och såld solel.

Värde av egenanvänd och såld solel.

19 reaktion på “Värde av egenanvänd och såld solel

 1. Hej!
  Intressant att läsa. Jag undrar bara hur alternativet med nettodebitering står sig vid en jämförelse. Tycker själv att det låter bra att i princip kunna få tillbaka den el som överproduceras på sommaren när den behövs som mest på vintern. Det finns i alla fall ett elhandelsföretag som erbjuder detta alternativ.
  Hälsningar
  Thomaz

  • Skattereduktionen för överskottsel som infördes 1 januari 2015 får i stort sett samma ekonomiska resultat som nettodebitering, så länge som skattereduktionen finns kvar. Administrationen blir dock dyrare med skattereduktion. Nettodebitering är en enkel princip som är lätt att förstå, men regeringen menar att nettodebitering strider mot EU:s momsdirektiv och att nettodebitering därmed är olaglig, trots att flera länder i EU har haft eller har nettodebitering…. Nu är det skattereduktion som gäller och då får vi vara nöjda med det.

  • Om regeringen efter 7-8 års utredande kommit fram till att nettodebitering strider mot EU:s direktiv och istället inför skattereduktion, som för solcellsägarna får ungefär samma ekonomiska effekt, har jag svårt att se att det finns någon politisk drivkraft i att driva frågan om att införa nettodebitering. Det har inte prövats juridiskt om den nettodebitering som enstaka elbolag har eller har haft är laglig (hur många elbolag är det som fortfarande har kvar nettodebitering?). Men det vore intressant att få en sådan prövning i en EU-domstol. För den absoluta majoriteten av solcellsägare får man därför vara till freds med den skattereduktion vi fått tycker jag eftersom det i denna fråga efter lång tid finns en lösning, även om den inte blev så enkel som vi skulle ha önskat.

   Det finns i nuläget viktigare olösta frågor att ägna energi åt, som diskussionerna om energiskatt på egenanvänd el och kravet på momsregistrering även för de små solelproducenterna. Alla solcellsägare borde hjälpa till att skapa opinion för bra lösningar på dessa frågor!

 2. Hej!
  Jag tar till mig vad du skriver och inser att vägen är lång till en smidig och effektiv administration beträffande produktion av solel i Sverige.
  Hälsningar
  Thomaz

 3. Då var det dags igen. Ny utredning och löfte om nya pengar. Från Aftonbladet
  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article21154271.ab
  ” Regeringen vill att det produceras betydligt mer solel i Sverige.
  Energimyndigheten får nu i uppdrag att ta fram en strategi för att främja solceller.”
  “Strategin kan bland annat handla om huruvida investeringsstöd behövs, hur solel ska integreras i elnätet och om eller hur solel ska beskattas i framtiden.”
  “Baylan pekar på att kostnaden för att producera solceller sjunkit kraftig de senaste åren och att intresset för att installera solceller är stort Sverige. Därför har regeringen aviserat att man i höstbudgeten ska satsa 450 miljoner kronor 2016-2018 till stöd för sådana installationer.
  Energimyndigheten ska delredovisa ett förslag till strategi senast 28 mars 2016.”

  Logiken är dock svår att förstå: Priset har sjunkit mycket därför vill Regeringen öka stödet men gör så att alla väntar på nya bättre regler tidigast 2016.

  Detta dödar en marknad i vardande. Igen

  • Man kan också se det från den positiva sidan.

   Regeringen vill ha mera solel. Bra!
   Regeringen vill ta fram en strategi för solel. Bra!
   Regeringen vill satsa 450 miljoner i höstbudgeten på stöd till solel. Bra!

   En förutsättning för en stark marknad för solceller är att det finns ett stöd från regeringen att vi vill ha mera solel och att regelverket ses över så att det blir enklare för småskalig solel.

 4. Det var en välvillig tolkning. Jag gör inte samma välvilliga tolkning.
  Det är inte första gången politiker kommer med utfästelser om nya bidrag, regler, avdrag men som i sin naivitet förstör marknaden för de företag som försöker överleva. Här är ett tidigare exempel:
  http://www.svd.se/energistod-tog-slut-rekordfort
  “– När informationen om det kommande stödet gick ut fem månader i förväg gick luften ur marknaden och många installatörer var nära konkurs. ”

  Nu gör man det igen. Hur många solcellsanläggningar kommer det installeras i år i Sverige om alla vet att det kommer nya bättre regler och bidrag nästa år?

  Eftersom de gör samma sak igen tror jag att det är medvetet. De vill hålla fanan högt för solel men är samtidigt mycket måna om att skatteintäkterna från energi fortsätter att komma in. Som de gör nu får de båda delar.
  För att citera Mats Odell från riksdagen:
  “Skulle detta (egen solel) bli en folkrörelse måste skattebortfallet ersättas krona för krona på annat sätt”
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VvMuZ_6PPGE#t=820

  Det är alltså ingen skillnad i sak mellan blocken.

  • Det kommer inga ”bättre” bidrag nästa år. Stödnivån för investeringsstödet kommer med all säkerhet inte att höjas. Det som regeringen aviserar är att man lägger in ytterligare pengar i investeringsstödet eftersom det finns en lång kö av sökande och att de pengar som finns i årets budget inte räcker till för de som står i kö.

   Vi får också komma ihåg att det även byggs solcellsanläggningar utan investeringsstöd. Det vore intressant att veta hur stor den andelen är.

   Skattereduktionen på överskott av solel som matas in på nätet som infördes 1 januari kommer säkert att vara kvar oförändrad nästa år, så där blir det inga förändringar 2016. Däremot kommer rimligen förändringar att ske på längre sikt, men det återstår att se.

   Mats Odells uttalande är mer än ett år gammalt. KD är inte med i nuvarande regering och det är inget som säger att vad en politiker tycker är gemensamt för alla politiker. Energi- och finanspolitik drar inte alltid åt samma håll. Genom debatt och opinion kan politikers åsikter behöva justeras i enlighet med vad vi som valt dem tycker. Vi har alla chansen att förmedla våra åsikter till våra folkvalda politiker, deras åsikter är inte skrivna i sten. Ge konstruktiva förslag för dem hur du tycker att det borde vara. Desto fler som kontaktar våra politiker desto bättre, det ökar möjligheterna att skapa en opinion som gynnar solel.

 5. Hej Bengt!
  Har en fråga angående överskottsel och energiskatt. Som jag har förstått det så ska man som privatperson inte betala energiskatt på överskottsel som man säljer om ersättningen för den levererade elen inte överstiger 30000 kr. Men vad gäller för företag/ om man inte kan räkna sig som mikroproducent? Som jag har förstått det innebär de nya reglerna om solcellsanläggningar mindre än 255 kW att man endast slipper betala energiskatt för den egenanvända solelen men inte den sålda. Men som företag (eftersom man dessutom inte får skattereduktion) skulle ju det isåfall innebära att man får ersättning enligt spotpriset på överskottselen (exkl. elcert) men då energiskatten för tillfället är högre än spotpriset borde ju det betyda att man får betala(!!) för varje kWh man säljer, vilket är helt orimligt. Antar att jag missat någon information någonstans men hittar ingen förklaring på detta då det mesta som finns på skatteverket och energimyndighetens hemsida handlar om mikroproducenter. Ledsen att det blev en lång fråga men hoppas du kan ge klarhet i vad som gäller.

  • Nej, du ska inte betala energiskatt för den sålda elen. Energiskatt tas ut i sista ledet när ett elhandelsbolag säljer till en slutkund. Elen du säljer till elhandelsbolaget blandas ihop med annan el på nätet och beskattas av något elhandelsbolag när den slutligen säljs till en annan kund.

   Den nya energiskattebefrielsen (vid anläggning under 255 kW) gäller den egenförbrukade elen och är ett undantag från huvudregeln om att all el som förbrukas i Sverige är skattepliktig. Om undantaget inte hade funnits hade du fått betala den skatten själv eftersom du inte köpt den elen av ett skattskyldigt elhandelsbolag.

   • Visst är det så.

    Intressant är att denna ”skattebefrielse” indirekt antyder att det naturliga grundtillståndet är att alla solcellsproducenter borde betala energiskatt på egenproducerad och egenanvänd el som aldrig varit ute på marknaden. Är inte det resonemanget bisarrt?

    Om man har egen solelproduktion minskar man mängden inköpt el. Det är exakt samma effekt som när man energieffektiviserar. Man betalar inte skatt på energieffektivisering när man byter fönster eller isolerar huset. Man betalar inte energiskatt på solvärmeproduktion med solfångare. Man betalar inte energiskatt på vedeldning. Man betalar inte skatt på egenodlad potatis eller grönsaker. I Sverige fanns för några hundra år sedan skatt på humlestörar. Energiskatt på egenanvänd solel känns lika förlegad som skatten på humlestörar.

    Visst, man kan hänvisa till ett EU-regelverk som säger att elanvändning ska energibeskattas. Dock sägs inte hur mycket, annat än att det finns en miniminivå på 0,5 öre/kWh, om jag fattat det hela rätt. Så varför inte i ett första steg sätta nivån till 0,5 öre/kWh och i ett andra steg verka för att ändra EU:s regelverk.

    Med tanke på regeringen satt som mål att vi ska ha 100% förnyelsebar energi på sikt ska vi inte införa bromsklossar i systemet som energiskatten på egenanvänd el kommer att bli för de juridiska personer som har mer än 255 kW solceller installerat.

    Vore intressant att veta om och hur egenanvänd solel energibeskattas på de tre största solcellsmarknader, Kina, Japan och USA.

    • Egentligen är det inte så konstigt eftersom energiskatten på el är en punktskatt och punktskatter belastar förbrukningen snarare än produktionen. Den enda produktionsskatten i Sverige som har med el att göra är effektskatten på kärnkraft. I övrigt beskattas förbrukningen av el oavsett elens ursprung.

     Nu nämner du exempel (potatis, värme och humlestörar) som inte är belagda med punktskatt överhuvudtaget. Men om vi håller oss till punktskattepliktiga varor såsom el, bränslen, alkohol och tobak så beskattas varorna vid förbrukningen. Det spelar då ingen roll om varan är köpt eller egenproducerad. Om ett bryggeri tar sin egen öl och använder på en firmafest så beskattas ölen. När ett elbolag använder sin egenproducerade el (oavsett ursprung) i sitt huvudkontor så beskattas den också. Och om privatpersoner tillverkar egen alkohol eller tobak så ska punktskatt betalas. Och om vi hade haft en potatisskatt så hade det nog varit samma sak där.

     • Energibeskattningen är komplex och till synes svårt haltande… Punkbeskattning av el är ingen naturlag. Den infördes 1951. Jag har dock inte lyckats hitta någonstans varför man införde en skatt på el. Det finns också enligt nedan betydelsefulla undantag där man betalar ingen eller mycket liten energiskatt på el. Dessutom finns energiproduktion som inte betalar någon energiskatt alls.

      I ”Lag (1994:1776) om skatt på energi” och Skattverkets ”Återbetalning av energiskatt på el för jordbruk, skogsbruk och vattenbruk” hittar man exempelvis följande.

      – Förbrukning för framställning av skattepliktig elektrisk kraft har befrielse från energiskatt.
      – Industriella processer, jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk (exempelvis fiskodling, kräftodling, musselodling, vattenväxtodling) får tillbaka den energiskatt som man har betalat förutom 0,5 öre/kWh.

      Enligt Solelkommissionen ger denna återbetalning 14 miljarder till industrin. Industrins elanvändning var 50 TWh år 2014 enligt Energimyndighetens Energiläget och med en energiskatt på 29,2 öre/kWh verkar Solelkommissionens uppgift vara i rätt härad. Det kan jämföras med att staten 2015 fick in totalt 20,4 miljarder i energiskatt på el, vilket var 1,1% av statens totala skatteintäkter, enligt Ekonomifakta.

 6. Vilken läsning av alla era inlägg, särskilt från Bengt.
  Jag är en ny solelproducent och det tar ju tid att förstå alla olika delar av kostnader och ersättningar man kan få.

  Tog kontakt med Vimmerby energy som ger en bonus av 60 öre per kWh som de köper av mig. Finns ej på någon hemsida eller tabell som Bengt eller andra publicerad och Vimmerby energy menar att det är ju en förlustaffär och därför inte går ut med mera reklam.

  Nu räknar jag följande för de ersättningar jag kan få vid försäljning av min el och är tacksam för kommentar om jag har missförstått något.

  Elnätsföretaget( Ellevio i mitt fall)
  “nätnyttan” 4-5 öre per såld kWh
  Elleverantör( i mitt fall Vimmerby energy)
  köper av mig inmatad el spotpris /kWh
  ger bonus 60 öre /kWh
  ger moms ca 25 öre /kWh men den måste ju sedan betalas till skatteverket alltså ingen inkomst

  Cesar konto
  elcertifikat som jag som har elcertifikatmätare( ca 6000:-) får via CESAR konto
  15 öre/kwH för all el som jag producerar via min anläggning

  Bengt poängterade att man kanske inte skall köpa en elcertifikatmätare och struntar i den lilla ersättning den alstrar ( all producerad solel ger 15 öre per kWh oberoende om såld eller själv förbrukad) . Som ses ovan kostar apparaten 6000:- och det tar tid att får 6000:- tillbaka i elcertifikatersättning. Jag var dock väldig intresserat att se all min elproduktion och också få den info via den och emulsionen hem i datorn. Kan var värt kostnaden tyckte jag.

  ursprungsgaranti helt oklar, man menar att den är inget värt fn vet någon vad det är och hur det ersätts ?

  Min skattedeklaration
  skattereducering , Vimmerbyenergi som elleverantör måste rapportera en gång per år vid deklaration in till skatteverket hur mycket el jag har sold till de 60 öre/kWh
  mindre skatt i min deklaration

  Sedan räknar jag förstås ca 1:- mindre kostnad per kWh av den el som jag förbrukar direkt själv.

  Min anläggning är på 7kW och jag hoppas producerar 7000kWh per år ,

  Varför skall det vara så krånglig? Hoppas det blir enklare i framtiden. Moms kanske bortfaller helt . Bonus och elcertifikat och ursprungsgaranti kan man ju undrar om det finns kvar.

  • Du verkar ha bra koll på hur det fungerar!

   Visst finns osäkerheter inför framtiden. När det gäller elbolagens priser som ligger högre än Nord Pool spotpris vid inköp av solel får man räkna med att de inte blir så varaktiga, i förhållande till anläggningens livslängd. När det gäller skattereduktionen för överskottsel som matas in till nätet är inget sagt om hur länge den ska finnas, vilket ger en stor osäkerhet när det gäller beräkning av lönsamhet eftersom de flesta småhusägare sannolikt har ett överskott på minst 50%. Priserna för elcertifikat har dalat och framtida priser hänger dels på hur mycket ny förnyelsebar elproduktion som byggs, dels på politiska beslut om kvotplikter, vilket gör att även här finns osäkerheter.

   Momsen kan man bortse från som intäkt, det är ett nollsummespel för en solcellsägare eftersom den ska betalas in till staten. Enligt ett förslag som regeringen lagt försvinner momshanteringen för de mindre producenter som har en omsättning mindre 30 000 kr per kalenderår vid nyår. Se inlägget Små solelproducenter slipper momsredovisning från 1 januari.

   När det gäller elcertifikatmätningen av hela sin solelproduktion ligger det som du nämner ett värde i att få en bra loggning. Man slipper därför köpa ett separat loggningssystem, som behövs hos vissa växelriktarleverantörer. Så Emulsionens erbjudande har snarast sitt värde i att man får ett loggningssystem till ett pris som betalar sig självt på lång sikt, för de flesta småhusägare mer än 10 år med nuvarande elcertifikatpriser.

   Ser man enbart till elcertifikatintäkter är det däremot tveksamhet lönsamhet för de flesta småhusägare att köpa separat elcertifikatmätning för hela solelproduktion. Man kan få elcertifikat för det överskott man matar in till nätet utan kostnad, eftersom nätbolaget redan har den timmätning som behövs. Det man vinner med elcertifikatmätning av hela solelproduktionen är alltså ”bara” för den egenanvända elen, som för de flesta småhusägare sannolikt är mindre än 50%.

   Anledningen till att en del elbolag betalar mera än Nord Pool spotpris har rimligen att göra med att man ser en möjlighet att värva nya elkunder. Om de lyckas värva en ny kund kan det därför bli en vinst i slutändan. Därför verkar det märkligt om Vimmerby Energy inte marknadsför sitt generösa erbjudande…

 7. hej!
  Du skriver att du hade i snitt 52% överproduktion de fyra första åren – hur stor var er totala produktion resp konsumption under dessa år? Försöker skatta vår förväntade egenanvändning, u see..:)

  Mvh

  • Svårt att skatta egenanvändning genom jämförelse med ett annat hus. Vi har solfångare och har inte fjärrvärme, men sommartid gör solfångarna att vi täcker vårt varmvattenbehov med solfångarna, så då ser vårt hus elmässigt ut som ett hus med fjärrvärme. Vintertid har vi mycket högre elanvändning eftersom vi har en 6 kW elpatron i ackumulatortanken för uppvärmning av tappvarmvatten och golvvärme. Hur elanvändningen fördelas över dygnet har en avgörande betydelse för egenanvändning. Beror på familjens storlek och dess elvanor över dygnet. Vi är två vuxna som båda jobbar så vi har låg elanvändning dagtid under arbetsdagar.

   Förutom elanvändning påverkar solelproduktionens fördelning över dygnet egenanvändning. En installation med väst- och/eller östorientering ger lägre solelproduktion men högre egenanvändning än en solcellsanläggning vänd mot söder.

   I inlägget Solelproduktion December – summering finns en detaljerad tabell med uppföljning för 2011 för vår tidigare anläggning med 3,36 kW installerad effekt.

   • Ok, tack för hänvisning!
    Skrev en kommentar om detta med skattning i en annan tråd, och ja, det är ju många faktorer som spelar in, som du skriver.
    Jag får passa på att tacka också för en ovärderlig blog:)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *