Så mycket betalar elbolagen för din överskottsel – april 2015

När man producerar egen solel är tanken att ersätta köpt el med egenproducerad el. Den egenanvända elen får samma värde som den rörliga andelen av elhandel och elöverföring.

För speciellt småhusägare blir det vanligen ett relativt stort överskott av el som man får sälja till en hugad köpare. För vår egen solcellsanläggning var överskottet i genomsnitt 52% för de fyra första driftåren. Vi säljer vårt överskott till Telge Energi, men har Vattenfall som nätägare och OX2 ekonomisk förening som leverantör av den vindkraftel som vi är delägare i.

Johan Lindahl, doktorand vid Uppsala Universitet, har som svensk representant i IEA PVPS Task 1 gjort en uppdaterad sammanställning enligt nedan över hur mycket olika elbolag betalar för det överskott som matas in till nätet. De flesta bolag betalar Nord Pool spotpris (= normalt marknadspris) ± några ören, men det finns även de som betalar ett högre pris. Högst ligger Gotlands elförsäljning som betalar 2 kr/kWh om man köpt solcellssystemet från dem.

Förutom ersättning för elhandeln har du laglig rätt till en energiersättning från ditt nätbolag (Vattenfalls term, olika nätbolag har olika termer). Vi får för närvarande 5,6 öre/kWh från Vattenfall Eldistribution.

Till värdet av överskottselen tillkommer även en skattereduktion på 60 öre/kWh, som infördes från och med 1 januari 2015. Skattereduktion ges för så mycket el som du köper eller som mest 30 000 kWh samt för högst 100 A säkring.

Om du ansökt om godkännande för elcertifikat måste du kontrollera att din elköpare också köper elcertifikaten. Det finns fortfarande elbolag som inte köper elcertifikat från små elproducenter. Ursprungsgarantier har väl egentligen inget värde idag, men det finns i alla fall två bolag som betalar 20 öre/kWh för dem.

Prisuppgifterna enligt nedan är färskvara. Kontrollera därför vilka priser som gäller när du väljer elbolag för din elförsäljning.

Klicka på tabellen och förstora därefter texten för att se den i full storlek.

PS. Under Köpare solel finns även motsvarande tabell för augusti 2014, om du vill jämföra vad som hänt sedan dess.

Elbolagens elhandelspris för överskottsel, elcertifikat och ursprungsgarantier. Sammanställning är gjord av Johan Lindahl, Uppsala Universitet, under april 2015. Tänk på att priserna är färskvara.

Elbolagens elhandelspris för överskottsel, elcertifikat och ursprungsgarantier. Sammanställning är gjord av Johan Lindahl, Uppsala Universitet, under april 2015. Tänk på att priserna är färskvara.

23 svar på ”Så mycket betalar elbolagen för din överskottsel – april 2015

 1. Fortum äger nätet i Täby där vi har vår solcellsanläggning, som installerades 2012. Sedan dess har produktionsersättningen varje år sänkts och är nu nere i 3,1 öre/kWh (höglasttid) och 2,5 öre/kWh (övrig tid). Den senaste motiveringen var ordagrant och fullständigt så här “Vi kommer att sänka ersättningsnivån för mikroproduktion på grund av att spotpriset har gått ner.” Enligt min mening en egendomlig motivering eftersom priset sätts ett år i förväg, och i december året innan vet man ju inget om spotpriset. Dessutom har Fortum samtidigt höjt elnätspriset för konsumerad el (utan motivering). Hur går det ihop?

 2. OX2 ger spotpris -2 öre för överskottsel. Antar att detta gäller då man är andelsägare som jag är.

 3. Fick precis mail från ETC el de har ändrat från 100 öre till nordpool spotpris.

 4. Hej, jag har en fundering nu när Tesla har släppt nyheten om sina “hembatterier”
  (t ex 3500 dollar för ett batteri på 10KWh), kan detta vara något för oss i Sverige som redan har en solcellsanläggning och inte vill sälja till spotpris i onödan.. Det kanske gick att komma undan med flera månader utan att behöva köpa el och i större utsträckning använda sin egenproducerade el själv.
  Vad säger ni?

  • För de som får skattereduktion (60 öre/kWh) och att priset för såld el och värdet av köpt el därmed blir ungefär lika är det helt ointressant med energilagring.

   För att energilagring ska bli intressant måste det finnas en tillräckligt stor prisskillnad mellan såld el och köpt el. Hur stor denna prisskillnad behöver vara beror på batterikostnaden per kWh under batteriets livslängd. För de allra flesta i Sverige är det också helt orimligt att koppla bort sig från elnätet och att därmed även kunna slippa de fasta avgifterna.

   Batterier för småhus skulle i första hand vara till för att täcka elbehovet nattetid under sommarhalvåret (vintertid har vi för lite sol i Sverige och de allra flesta har inte möjlighet att installera vindkraftverk där de bor). Med lägre batteripriser och en signifikant prisskillnad mellan såld el och köpt el kan det bli intressant på lång sikt.

 5. Hej Vi har en liknande anläggning som du Bengt och Vattenfall som nätägare likaså OX2 där vi köper elen ifrån och nu undrar jag hur du bar dig åt för att få Telge Energi att köpa överskottselen och vad betalar dom ? Hälsar Per Andersson Berg

  • Jag blev tillfrågad för ett par år sedan när de skulle börja köpa solel. Vi får 1,50 kr/kWh enligt ett 5-års avtal inklusive elcertifikat och ursprungsgarantier, men det är inte speciellt i relevant idag där man får titta på vad som gäller i dagsläget.

 6. Finns det någonstans en lista på företag som har elmätare som kan fjärravläsas t ex moblit för rapportering av elcertifikat och som är godkända. Avläsningen sker, som jag förstår, automatiskt till Energimyndigheten och fnns sefan på ett Cesarkonto eller?

  • För elcertifikatmätning behövs ett abonnemang hos ett företag som ser till att timvärdena överförs till databasen för mätvärdena. Den var tidigare hos Svenska Kraftnät som också skötte Cesarkontot där elcertifikaten bokförs. Sedan årsskiftet sköter Energimyndigheten Cesarkontot, men om de även sköter mätvärdeshanteringen också hade jag inte funderat på. Hittar ingen info om vilken som hanterar mätdata på Energimyndighetens sida för Energimyndigheten – Cesar. Ringde därför till Energimyndigheten och svaret blev att mätvärdena “skickas till Cesar, men det är ingen teknisk förändring”. Verkade som att mätvärdena först skickas till Svenska Kraftnät som skickar dem vidare till Energimyndigheten om jag fattade det hela rätt.

   Nätägarna skickar dessutom timvärden på inmatad el till nätet till Svenska Kraftnät, som håller ordning på kraftbalansen. När det gäller elcertifikatmätningen är det dock inte nödvändigt att anlita nätägaren för det. Det finns även andra företag som säljer den tjänsten.

 7. Har du/någon funderat om det kan vara en bra/bättre ide att skaffa timpris på elen när man har solpaneler? Jag kollade timpriser och så här års är det stora skillnader, billigt el på natten te x 8 öre/kwh och dyrare på dan t ex 20 öre kWh när solpaneler (ofta) står för elen man förbrukar, så det verkar kunna bli bättre än rörlig elpris så här års i varje fall.
  Om man då dessutom skulle kunna få sälja överskottsel till timpris vore det väll ännu bättre än dygnsgenomsnitt spotpris eller tänker jag fel?

  • När man säljer sin överskottsel får man vanligen Nord Pool spotpris per timme ± några ören, se Köpare solel. För solel ger det sannolikt ett något högre pris för överskottselen än medel för spotpriset per månad.

   • Tack Bengt,
    Jag såg det nu också att det oftast är timpris som Nord Pool spotpris baserade ersättningen baseras på. Eftersom timpriser brukar vara högst på morgonen kan det vara en liten fördel om panelerna tar morgonsol.

    • Jag hade en exjobbare (Rasmus Luthander, nu doktorand på Uppsala Universitet) som fick beräkna påverkan på egenanvändning vid orientering av modulerna mot väst och öst jämfört med syd. Egenanvändningen ökade i procent, men det berodde på att den totala solelproduktionen minskade. Den minskade totala solelproduktionen gjorde att det inte var någon vinst att orientera modulerna mot väst och öst. Detta gällde vårt hus, som användes som exempel. Finns flera faktorer som spelar roll, så det kan förstås variera från fall till fall.

     Spotpriserna på sommaren är vanligen högst ungefär mitt på dagen.

 8. Jag ser att spotpriser (nu) har sin pik på morgonen omkring kl 9-10 och sedan avtar något, men största skillnaden är det mellan dag och natt; mycket lägre priser när solen är nere.
  Att ha solceller som producerar el när spotpriset är högt borde bli ännu fördelaktigare när man inte bara får betalt i timpris vid ett överskott utan när man också betalar timpris för el man köper in. Då tjänar man ju mera på den egenanvända solelen som ersätter de dyraste timmar på dan och på natten får man köpa elen till låg timpris.

  • Ja, värdet av egenanvänd solel ökar med ökande spotpris om man har timpris på köpt el, liksom priset ökar på den el man behöver köpa dagtid.

   Man får också komma ihåg att spotpriset är mindre än hälften av det totala elpriset man betalar, se Värde av egenanvänd och såld solel.

   • Ja spotpriset är såklart bara en bråkdel av elpriset man betalar.

    Om kostnaderna för ett genomsnittshushåll bli ungefär lika med timpris som med rörlig elpris, borde timprisavtal bli fördelaktigare när man får en del egen el från solceller eftersom en större del av elen man köper då hamnar på de billiga timmar än genomsnittsförbukaren.

    Jag förmodar att många tror att elpriset är lägst när alla solpaneler producerar el men det är fortfarande tvärtom.

 9. Jag har en fundering

  Vliket bolag ska jag välja ?

  Jag har vattenfall som nätbolag

  För tittar man på tabellen så ger dom olika och vissa köper certifikat och ursprung och vissa inte men ger mer som grund ?

  Om bolaget inte köper certifikat går det att sälja dom på sidan av ?

  Hur ska jag tänka / Åke

  • Listan är inte helt aktuell, det har säkert skett förändringar. Och om ett år är det säkert annorlunda mot nu… Trenden bör vara att elhandelspriset för överskott av solel som matas in till nätet går mot Nord Pool spotpris.

   Skattereduktionen kommer därmed att bli den viktigaste delen av värdet för överskottsel. När jag idag på Svenska Solelmässan i Uppsala frågade riksdagspolitikern Ingemar Nilsson (S) kunde han inte ge något besked om hur länge skattereduktionen kommer att finnas.

   Elcertifikaten går att sälja till vem som helst som är villig att köpa. I inlägget “Hur mycket solel är egenanvänd?” finns färska kommentarer om köpare av elcertifikat.

 10. Finns det någon uppdaterad “prislista” över hur mycket elbolagen betalar / kwh?
  Har du hört något mer om skattereduktionen, kommer den att finnas kvar?

  En sak som jag funderade på är att det i dagsläget inte kan vara ekonomiskt fördelaktigt att ha en solcellspark.

  Rätta mig om jag har fel men inkomsten från en solcellspark är ju Elcert + spotpris (vanligtvis). Finns det några flera intäktskällor? Får man göra avdrag (60 öre / kwh) även som storskalig elproducent?

  Utgifterna är energiskatten på 30 öre/kwh + (ev. moms).
  Finns det några mer utgiftskällor?

  Jag tycker att dom borde slopa energiskatten på 30 öre.

  • Dina frågor och förslag får ett nej av mig, eller alternativt ja på det sista, beroende på vilken energiskatt som menas.

   Det finns ingen uppdatera prislista. De flesta solelköpare betalar väl Nord Pool spotpris, som är det normala marknadspriset för el. Några betalar dock fortfarande mer, ibland uttalat tidsbegränsat och för övriga vet man inte hur länge det varar.

   Ingen vet hur länge skattereduktionen kommer att finnas kvar. Inte ens politikerna som beslutat om den…Det ger en oönskad osäkerhet i de ekonomiska kalkylerna.

   Bäst ekonomi för större anläggningar är när man har hög egenanvändningen av den producerade solelen. Värdet på solelen blir då lika med den rörliga andelen av elpriset, inklusive elöverföring. Det går idag inte att konkurrera på Nord Pool spotmarknad, utan några stöd. Detta gäller inte bara solkraft… Även storskalig solcellsanläggning får skattereduktion, om man har någon skatt att reducera. Se inlägget Värde av egenanvänd och såld solel.

   Energiskatten på köpt el ger staten ca 20 miljarder i intäkt per år. Det är osannolikt att man tar bort den. Det skulle dessutom kraftigt försämra ekonomin för alla solcellsägare och de flesta installationer i Sverige skulle nog då bli olönsamma. Å andra sidan skulle köpt el bli billigare utan energiskatt.

   Större investerare har dragit ner (betydligt) på ambitionerna på grund av den energiskatt på egenanvänd el som införs från och med 1 juli i år om man som juridisk person har minst 255 kW solceller installerade. Detta är något helt annat än den “vanliga” energiskatten. Här vill man beskatta egenproducerad och egenanvänd el som aldrig varit ute på marknaden. Det är ologiskt och i det närmaste omöjligt att idag politiskt motivera en sådan skatt hos allmänheten. Det går dessutom stick i stäv med regeringens mål om 100% förnyelsebar energi på sikt. Denna skatt får därför klassas som någon slags girighet från Finansdepartementets sida… Regeringen sägs dock arbeta med förslag på att råda bot på detta, men ännu så länge har inget offentliggjorts. Det börjar bli bråttom om det ska hinnas med före 1 juli.

   • Ja på den sista frågan så menade jag den där “straffskatten” på 30öre/kwh (tror jag att det var).
    Du uttryckte det väldigt bra när du skriver att det bara kan tolkas som girighet.
    Jag hade stora förhoppningar när den röd-gröna regeringen tog över efter Alliansen men oj vad besviken jag har blivit.
    Jag pratade lite med Ibrahim Baylan direkt efter valet 2014 och frågade lite hur dom kommer att göra med just subventioner till solceller och förutsättningar för att producera grön el (jag arbetar på Riksdagen).
    Hans svar: Du kommer inte att bli besviken”.
    Med nuvarande skatter och regler så känns det verkligen som att MP säger en sak och agerar på ett annat sätt.
    Om det är ok med dig så länkar jag ditt föregående svar till min Facebook sida?

 11. Vet någon vad som händer om en anläggning (Privatperson med villa) råkar bli lite för stor så att man blir nettoexportör på årsbasis? Dels tillfälligt enstaka år, dels generellt år efter år?
  Jag läser nämligen att man skall vara nettoförbrukare på årsbasis men tex solinstrålning varierar mellan åren.

  • I ellagen står “En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.”

   Om man är nettoproducent under ett år har nätbolaget rätt att ta ut en årlig avgift för det inmatningsabonnemang man behöver när man matar in överskottsel till nätet. Olika nätbolag hanterar nog detta olika, speciellt om man vissa år skulle vara nettoproducent och vissa år nettokonsument. Hos Fortum var det åtminstone så tidigare att man inte behövde betala för inmatningsabonnemang om är nettoproducent (om säkringsabonnemang högst 63 ampere).

Kommentarer inaktiverade.