Har ursprungsgarantier för solel något värde?

Ursprungsgarantierna infördes i december 2010. Ursprungsgarantin anger vilken energikälla som har använts för elproduktionen. Ursprungsgarantier utfärdas för alla typer av elproduktion.  Man ansöker om tilldelning av ursprungsgarantier hos Energimyndigheten, på samma sätt som för elcertifikat. Efter godkännande om tilldelning får man en ursprungsgaranti för varje producerad MWh.

Under 2014 utfärdades 145,6 miljoner ursprungsgarantier i Sverige. Av dem var 7 944 för solel. Under 2014 matades 12,36 GWh solel in till nätet, se inlägget ”Hur mycket solel matas in till nätet?”. Det skulle ha gett 12 360 ursprungsgarantier under 2014 om alla hade ansökte om godkännande för tilldelning av ursprungsgarantier. Eftersom alla inte ansökt om godkännande ”saknades” 12 360 – 7 944 = 4 416 (36%) ursprungsgarantier för solel under 2014.

Utfärdade ursprungsgarantier i Sverige 2014. Källa: Cesar, Energimyndigheten.

Utfärdade ursprungsgarantier i Sverige 2014. Källa: Cesar, Energimyndigheten.

Det bör påpekas att det är endast ursprungsgarantierna för sitt överskott man ska sälja som ägare av en solcellsanläggning. Om man säljer ursprungsgarantierna för den solel man använder själv skulle det bokföringsmässigt betyda att man överlåter till någon annan att “använda” denna solel. Det borde betyda att den egenanvända elen skulle bokföras som svensk residualmix istället eftersom dess ursprung skulle bli ospecificerad. 2013 bestod svenska residualmixen av 55,1% fossilt, 35,4% kärnkraft och 9,5% förnybart enligt Energimarknadsinspektionen. Residualmixen förklaras av Energimarknadsinspektionen som “den tekniska term för el som spåras implicit och är ett resultat av nationell elstatistik. Den implicit spårade residualmixen adderat med den explicit spårade elen motsvarar den totala energiförbrukningen inom en domän.”. Gävle energis förklaring är lättare att tolka för de flesta: “Residualmixen består av den el som ”blir över” när all el som spårats med hjälp av ursprungsgarantier räknats bort.”.

Värde

När det gäller elcertifikat finns statistik för vilka priser elcertifikaten handlas för från Cesar, hos Energimyndigheten. När det gäller ursprungsgarantier finns ingen öppen prisstatistik för ursprungsgarantier från solel. Enligt uppgift från Energimyndigheten är det i dagsläget inte möjligt för Energimyndigheten att samla in dessa prisdata eftersom det inte finns stöd i lagen om ursprungsgarantier för el för att göra det. Elcertifikatpriserna används för att beräkna kvotpliktsavgifter, men för ursprungsgarantier finns inget sådant syfte, varför någon sådan regel inte infördes i lagen.

Vi säljer vår överskottsel, ursprungsgarantier och elcertifikat till Telge Energi enligt ett femårsavtal tecknat i december 2011. Vi får totalt 1,50 kr/kWh. I år var det första gången de angav något pris för ursprungsgarantierna. I ett mail fick vi uppgiften ”Ersättningen för produktion 2014 sätts in på ditt konto i slutet av januari 2015. Leveransen och ersättningen är uppdelade i 3 delar el, elcertifikat och ursprungsgarantier. Varje del ersätts med 50 öre/kWh.” En annan producent som också säljer till Telge Energi fick 3×43 öre/kWh för 2014. Våra priser på 50 respektive 43 öre/kWh för ursprungsgarantierna och elcertifikaten verkar vara schabloner, som inte är direkt kopplade till ett verkligt värde.

Johan Malinen på Energimyndigheten anger 1-10 kr per ursprungsgaranti för vind och vatten, vilket gör 0,1-1 öre/kWh. Svensk Kraftmäkling mäklar ursprungsgarantier men det finns ingen öppen prisstatistik hos dem.

Guarantees of Origin – EEX (European Energy Exchange) finns prisstatistik för ursprungsgarantier för vatten- och vindkraft, se nedanstående diagram. Nordisk vattenkraft (Nordic Hydro) har senaste 1,5 åren haft ”settlement prices” på 0,055-0,17 Euro/MWh och vindkraft (Northern Continental Wind) på 0,21-0,30 Euro/MWh under senaste tre månaderna (hittar ingen äldre statistik). Detta gör 0,5-2,8 kr/MWh och högst 0,28 öre/kWh för vind- eller vattenkraft under de angivna perioderna. En fråga är hur stora handelsvolymer priserna baseras på. Tittar man ”Volume” för vindkraft 2014 står det 0 för årets alla dagar enligt den Excel-fil man kan ladda ner. För vattenkraft var det bara under fem dagar det fanns någon ”Volume” under 2014 och under dessa dagar var volymen totalt bara 102 000.

Man ska inte räkna med att skära guld med täljkniv när det gäller ursprungsgarantierna. En liten brasklapp måste dock kastas in när det gäller ursprungsgarantier för solel eftersom öppen prisstatistik saknas. Om du sålt ursprungsgarantier för solel och vill dela med dig av det pris du fått får du gärna skriva en kommentar om det!

Ursprungsgarantier som styrmedel?

Man skulle kunna tänka sig att om det blev stor efterfrågan på en viss typ av elproduktion skulle det höja priserna för ursprungsgarantierna och därmed öka lönsamheten och bidra till en ökad utbyggnad av denna elproduktion. Men ursprungsgarantierna med dessa låga värden har rimligen än så länge inte haft någon märkbar påverkan på Sveriges elproduktionsmix, det är elcertifikatsystemet som står för denna påverkan.

Har du åsikter om ursprungsgarantier? 

Den 17 april bjuder Energimyndigheten in intresserade att delta i det andra referensgruppsmötet om systemet för ursprungsgarantier för el och ursprungsmärkning av el.

Mera info

Ursprungsgarantier, Energimyndigheten.

Lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el

Förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el

Priser för ursprungsgarantier från "Nordic Hydro". Källa: EEX.

Priser (“settlement price”) för ursprungsgarantier från “Nordic Hydro”. Källa: EEX.

Priser för ursprungsgarantier från "Northern Continental Wind". Källa: EEX.

Priser (“settlement price”) för ursprungsgarantier från “Northern Continental Wind”. Källa: EEX.

10 reaktion på “Har ursprungsgarantier för solel något värde?

 1. Kommer precies från ett seminarium om bl.a. solel i Nederländerna. Där kostar ursprungsgarantier för solel från 1,25€/MWh (drygt 1 öre/kWh).
  Finns det andra länder som har bättre priser så kan man sälja dit.

  • Yep. Med ett pris på 1,2 öre/kWh skulle de 7 944 ursprungsgarantier för solel som utfärdades i Sverige under 2014 få ett värde på totalt 95 000 kr. Brutto, kan tillkomma avgifter vid försäljningen… Enligt Cesar betalar producenten 0,05 kr per utfärdad ursprungsgaranti = 0,005 öre/kWh till Cesar. Just den avgiften är alltså försumbar.

   Enligt vad jag kan uttolka ur statistiken för European Energy Certificate System (EECS) finns det ett överskott på ursprungsgarantier för solel i Europa och stort överskott för ursprungsgarantier för förnyelsebar energi. Det utfärdas alltså fler ursprungsgarantier än vad det finns köpare för. Kanske skriver ett inlägg om det.

   Det kan jämföras med att de 10 770 utfärdade elcertifikaten för solel i Sverige under 2014 hade ett värde på 2,15 miljoner om man antar 2014 års medelpris på 196,3 kr per elcertifikat.

 2. Kan även vara bra att veta att UG endast har en giltighetstid på 1 år, sedan annuleras de. till skillnad mot elcertifikat som man kan spara hur länge som helst..

 3. Har installerat 50 st 250 w plus 51 st 290 w solceller och uppskattat er årsproduktion på 27 Mwh.
  Om jag använder typ hälften vad skulle det bli i ursprungsgarantier?
  Om jag säljer typ 20 Mwh?

  • om du säljer 20 MWH så får du 20 st UG x 15:- alltså 300 kr om du hittar någon som vill köpa dom. Gör elcertifikaten får du bättre betalt nämligen 20 st x ca 150:- alltså 3000 kr.
   Det bästa torde dock var att hitta någon som köper din överskottsel samt både UG och elcertifikat till ett juste paketpris!

   • Det finns inget givet pris för vare sig ursprungsgarantier (UG) eller elcertifikat (EC), det varierar med tillgång och efterfrågan. Många elbolag köper nog inte UG eftersom de har så lågt värde. Kolla Köpare solel. Där finns en Excel-fil som personer på Solcellforum skapat, fast ser där att man inte anger priserna för enbart UG. De handlas vanligen i ett paket med elcertifikat (EC) eller i paket med köp av solel, EC och UG, som TM nämner.

    I projektet “Investeringskalkyl för solceller” satte vi ingångsvärdet för UG:s värde till 0,5 öre/kWh = 5 kr/UG. Det baserars på en uppgift att UG generellt (UG tilldelas alla kraftslag, inte bara solel) har ett värde på under 1 öre/kWh.

    @TM Vad är din källa till att UG har ett värde på 15 kr? Det finns ingen öppen statistik för priser på UG i Sverige vad jag känner till, men om du känner till ett medelpris på något sätt vore det intressant att veta.

    OBS! Man kan bara sälja UG för den överskottsel man matar in till nätet. Om du har en egenanvändning på 50% blir det alltså bara 13,5 UG du kan sälja. Om du säljer UG även för din egenanvända solel betyder det bokföringsmässigt att någon annan får använda din solel och du själv får residualmix (se blogginläggets text för förklaring), som har hög andel fossilel!

    • Antog av värdet var runt 15 kr, vill man ex välja att få solkraft från Vattenfall (elbolaget) så får man nämligen betala 1,52 öre/kWh extra för detta (15,2:-/kWh).

     För att de skall kunna leverera solkraft så behöver de ju köpa UG sol till detta, alternativt om de har egen solelsproduktion.

     • OK. Vattenfalls solel kommer från Italien och Belgien samt från två svenska solcellsparker och en egen solcellspark i Wales enligt “Vattenfall: 100 procent solkraft till privatkunder“.

      Vattenfall har inte köpt elcertifikat tidigare från de små solelproducenterna om jag minns rätt, så då kan man misstänka att de inte köper ursprungsgarantier (UG) heller, vilket också blir en slutsats av Vattenfalls pressmeddelande enligt ovan.

      Om Vattenfall vill göra någon vinst på sin solelförsäljning måste inköpspriset vara lägre än det pris kunden får betala. Att köpa enstaka UG (sådär 1-5 per år), från små solelproducenter kostar också i hantering, svårt att se de skulle gå med någon vinst med de låga värdena på UG. Därför finns tyvärr färre köpare av UG än elcertifikat från småhusägare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *