Elcertifikatsystemet behöver anpassas för solelproducenter

Man får ett elcertifikat för varje MWh man producerat. Det behöver inte vara under ett kalenderår, det finns ingen tidsgräns. Vi får i genomsnitt 1,5 elcertifikat per år för den överskottsel vi matar in till nätet.

Enligt Energimyndighetens statistik är idag 1 294 solcellsanläggningar med en totalt installerad effekt på 26,0 MW godkända för elcertifikat. Inget vet exakt hur många solcellsanläggningar som finns i Sverige men det bör röra sig om 4 000±1 000 enligt tidigare gjorda uppskattningar, se inläggen “Färsk solcellsstatistik för Skåne” och “Hur många solcellsanläggningar finns det i Sverige?“. Det skulle betyda att bara ungefär en tredjedel av alla solcellsanläggningar har ansökt om godkännande för tilldelning av elcertifikat. När det gäller installerad effekt bör det vara mindre än 50% som ansökt om tilldelning av elcertifikat.

I den undersökning Solar Region Skåne nyligen publicerade var bara 170 (29%) av 579 anläggningar godkända för elcertifikat. Tittar man på installerad effekt var 3,531 MW (45%) av 7,878 MW godkända.  

Detta betyder att svenska solcellsägare tillsammans går miste om åtskilliga miljoner per år. Genomsnittspriset för elcertifikat var 19,6 öre/kWh under 2014. Priserna toppade 2009-2010 och har sedan dess sjunkit, se diagrammet här nedan. Det finns ett förslag om höjd kvotplikt (“Ambitionshöjning inom elcertifikatsystemet till 2020”) från och med 2016 och då kommer priserna för elcertifikat att öka igen

Det finns idag totalt 3 756 produktionsanläggningar som är godkända för elcertifikat, varav 2015 är vind, 1 294 sol, 310 vatten och 137 biobränsle. MEN, om alla solcellsanläggningar skulle ansöka om godkännande för tilldelning av elcertifikat skulle de vara i majoritet!

Ett positivt ljus i tunneln är att antalet elcertifikat utfärdade för sol har haft en fantastisk ökningstakt senaste året, se diagrammet här nedan. Under 2014 utfärdades 10 770 elcertifikat, vilket ska jämföras med bara 3 705 under 2013. En ökning med 191%!! Totalt utfärdades 17,2 miljoner elcertifikat under 2014, så andelen solel är fortfarande blygsam.

Elcertifikatsystemet är inte anpassat för småskalig elproduktion. Det behövs en reform av elcertifikatsystemet. Det är vårt huvudsakliga stödsystem för förnyelsebar energi och det borde vara en självklarhet att även den småskaliga elproduktionen ska ingå.

Ansök om elcertifikat. Nuu…

Alla kan hjälpa till att driva på utvecklingen genom att ansöka om godkännande för elcertifikat. Passa på att samtidigt ansöka om tilldelning för ursprungsgarantier, det gör man enkelt på samma blankett. Om man bara ansöker om tilldelning om elcertifikat för den överskottsel man matar in till nätet kostar det inget.

Man är berättigad till elcertifikat för hela sin elproduktion, men då får man själv betala för elmätare för elcertifikat och ett mätabonnemang, så för många små elproducenter lönar det sig inte. Se även inlägget Ny elcertifikatmätare från Egen El från augusti ifjol.

Det är bara att göra slag i saken! Nu. Det kommer att bli en översvämning i administrationen av elcertifikatsystemet och förr eller senare måste alla inse att det krävs en förenkling när det gäller de små elproducenterna. Du kommer att kunna stoltsera med att du var med och förändrade elcertifikatsystemet…

Så kan elcertifikatsystemet förbättras för små elproducenter

 • Ta bort kravet på timmätning!
  Det finns idag ett helt onödigt krav på timmätning för att man ska kunna tilldelas elcertifikat. Det kravet är meningslöst eftersom man tilldelas ett elcertifikat per MWh, oavsett när i tiden produktionen har skett.
  Observera att detta gäller mätning för elcertifikat, den normala timmätningen för köpt och såld el ska förstås vara kvar.
 • Ett värde per år för elproduktionen räcker för de små elproducenter när det gäller att ge underlag för utfärdande av elcertifikat. Detta kan lösas på flera sätt.
  • Mätning en gång per år (istället för dagens 8 760 gånger per år).
  • Anläggningsägaren får själv rapportera in ett värde som man själv läst av på växelriktaren. Ungefär som att vi inkomstdeklarerar en gång per år.
  • Användning av ett schablonvärde, typ 900 kWh/kW. Då slipper man all administration av mätvärden. Det är viktigt att hålla administrationen på en låg nivå.
 • Reglera ersättningen för elcertifikaten via elräkningen. Elhandlare och nätägare skickar idag räkningar till alla sina kunder, så här finns en upparbetad kontaktkanal. Elhandlarna kan handla med elcertifikat, men inte nätägarna.

Klicka på diagrammen för att se dem i full skala.

Medelpris för elcertifikat per år. Ett elcertifikat utfärdas per 1 MWh. Rådata från CESAR, Energimyndigheten

Medelpris för elcertifikat per år. Ett elcertifikat utfärdas per 1 MWh. Rådata från CESAR, Energimyndigheten

Utfärdad elcertifikat för solel per månad. Rådata från CESAR, Energimyndigheten

Utfärdad elcertifikat för solel per månad. Rådata från CESAR, Energimyndigheten

 

11 reaktion på “Elcertifikatsystemet behöver anpassas för solelproducenter

 1. Jag har samlat på mig 8 elcertifikater, men hittar inga köpare… Har letat i ett år, men ingen som vill köpa dom. Jag är bunden till Vattenfall i 2 år till, sen får vi se vad som händer…

  • Det illustrerar tyvärr ett av de problem som finns för små elproducenter med dagens elcertifikatsystem. För elbolagen blir det en förhållandevis hög administrativ kostnad att hantera ett litet antal elcertifikat och vissa kanske därför låter bli att köpa från små elproducenter. Men du sitter inte helt i sjön. Du kan spara elcertifikaten och sälja dem senare. När kvotplikterna höjs kommande år borde de öka i värde, så “räntan” borde bli bättre än på banken…

 2. Ja det är ju ingen panik att sälja certifikaten just nu, Kan ju vänta tills anläggningen firar sinaa 10 första driftår och då blir det dessutom en lite större slant som man kan ha till nåt fint.

  Är helt övertygad om att de flesta elbolag kommer att köpa enstaka certifikat i framtiden när det blir lite vanligare att var och en har sin egen lilla Solcellsanläggning!

 3. I dessa deklarationstider så visar det sig att de elcertifikat jag sålt till SHE och Telge Energi går som värdepapper så jag måste fylla i blankett K4. Och då funderar jag på vilket anskaffningsvärde man ska skriva. Spontant 0 kronor, men på andra värdepapper så får man ju använda sig av en 30%-regel… (Ovanpå detta så anser skatteverket att jag är Enskild Näringsidkare och måste fylla i resultaträkningar etc. trots att jag bara är momsredovisningsskyldig) Så mycket krångel att jag anar en konspiration mot småskalig solcellselproduktion.

  • “30%-regel” åsyftade “schablonmetoden” som är att man kan/kunde ange 20% av försäljningspriset som anskaffningsvärde. Men jag förstår så får man bara använda denna metod på noterade aktier.

   • Det jag skrev i inlägget bör gälla fortfarande Ingen inkomstskatt på elcertifikat!

    I Inkomstskattelag (1999:1229) 42 kap. står (min fetstilsmarkering).

    30 § Ersättningar när en privatbostadsfastighet eller en privatbostad upplåts samt ersättningar när produkter från sådana fastigheter eller bostäder avyttras ska tas upp. Detsamma gäller ersättningar när en bostad som innehas med hyresrätt upplåts.

    Utgifterna för upplåtelsen eller produkterna får inte dras av. I stället ska avdrag göras med 40 000 kronor per år för varje privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet. Om ersättningen avser upplåtelse, ska ytterligare avdrag göras hos upplåtaren enligt bestämmelserna i 31 §. Avdraget får inte i något fall vara högre än intäkten. Lag (2012:757).

 4. Hej!

  Jag gjorde precis en affär med Sölvesborg Energi.

  Dom hjälpte mig i luren, och jag överför 8 st certifikat till dom den 2. April.

  Priset pr certifikat blev riktigt bra. Enligt listan över gårdsdagens elcertifikat-priser, skulle man kunde omsätta certifikat för ca 137-138 kr / st, men den trevliga Sven Ballovarre bjöd mig 200 kr / st.

  Detta tycker jag är bra, och så så jag bara fortsätta samla certifikat.

  Min anläggning producerar ungefär 12 mWh / år. Jag tror att det i runda slängar kommer att ge ca 8 certifikat om året, beroende på hur mycket solen får lysa.. 😛

  Tack till Lars Ivarsson, för tipset om att Sölvesborg Energi köper certifikat!

  • Bra!

   Medelpriset hittills i år är 184,63 kr per elcertifikat enligt Cesar. Priserna i mars har varit högre än under januari och februari. Det beror väl på den annullering som görs 1 april. Under exempelvis 2014 omsattes 60% av årets elcertifikat under mars.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *