Varför sänkte elbolag ersättningen för solel när skattereduktionen kom?

Frågeställning

I ett par kommentarer till tidigare inlägg undrades över varför (vissa) elbolag sänkte ersättningen för solel när skattereduktionen på 60 öre/kWh för solel som matas in till nätet startade 1 januari 2015.

Varför betalar elbolag ett pris över marknadspris för solel?

Det är ingen naturlag att elbolagen ska betala mer för solel än för all annan el på marknaden. Varför har vissa elbolag betalat 2-3 gånger mer än marknadspris för solel? De mest extrema var Sala-Heby Energi som under några år betalade ungefär 10 gånger mer än marknadspris för el. Med marknadspris menar jag Nord Pool spotpris där nordisk el handlas. Under 2014 var spotpriset i område SE3 i genomsnitt 31,62 öre/kWh. Om ett elbolag under 2014 köpte solel för 1 kr/kWh och sålde den för 31,62 öre/kWh blev det ca 68 öre/kWh i förlust under 2014. Frågan är därför egentligen inte varför elbolagen sänkt sin ersättning för solel utan varför man överhuvud taget började betala mer för solel än för annan el.

Det kan finnas olika skäl till att elbolagen vill betala mer för solel än för annan el.

 1. Man vill stödja små solelproducenter så att värdet på överskott av solel som matas in till nätet blir ungefär detsamma som för den solel man använder själv. Det är den effekt den sedan många år diskuterade nettodebitering skulle ha fått. I väntan på beslut om nettodebitering kanske elbolagen ville driva på frågan genom att betala ett högre pris för solel.När det nu finns ett beslut om skattereduktion på 60 öre/kWh för el som matas in till nätet (som det blev istället för nettodebitering) blir värdet för den inmatade elen ungefär lika som vid nettodebitering även utan att elbolagen betalar ett högre pris för solelen. Ur den synvinkeln är det därför naturligt att elbolagen sänker sin ersättning för solel med 60 öre/kWh eller går ned till Nord Pool spotpris.
 2. Genom att betala ett högre pris för solel kan elbolagen som en sidovinst locka till sig nya elhandelskunder. Eftersom det är relativt få solelproducenter hittills kan detta vara ett förhållandevis billigt sätt att värva nya elhandelskunder. Om detta vore det enda eller det viktigaste skälet till att betala ett högre pris för solel finns inget direkt samband med skattereduktionen och då skulle man kunna fortsätta att betala ett högre pris för solel.

Ser man det hela långsiktigt kan man fråga sig varför elhandelspriset på solel skulle vara högre än för all annan el? Långsiktigt borde elhandelspriset för solel som matas in till nätet gå mot Nord Pool spotpris, precis som för all annan el som matas in till nätet. För de som har en låg egenanvändning av solelen och därmed ett stort överskott av solel som matas in till nätet kan detta innebära att lönsamheten för solcellsinstallationen blir lägre i takt med att värdet av överskottselen minskar.

Solelen skulle kunna få ett högre värde om det blir ett värde på ursprungsgarantier från solel, det vill säga om det finns elköpare som är villiga att betala ett högre pris för solel än för annan el. I nuläget finns ingen öppen marknadsstatistik för ursprungsgarantier så det är svårt att säga om ursprungsgarantier från solel har något värde idag. Det jag hört från en person insatt i branschen är att ursprungsgarantier generellt har ett värde som är lägre än 1 öre/kWh.

Det finns en del i solcellsbranschen som tror att skattereduktionen för solel kommer att bli beständig, men jag är inte övertygad om det. Se inlägget ”Skattereduktion för överskottsel – när och hur länge?”. Hur långvarig skattereduktionen blir är helt beroende av en politisk vilja att stödja småskalig elproduktion och det är därför svårt att förutsäga hur denna vilja kommer att se ut under en solcellsanläggnings livslängd. Jag brukar sätta livslängden till 30 år och under den tiden hinner 8 regeringar vara inblandade…

Hög egenanvändning av egenproducerad el är bra

Vad man ofta glömmer bort i diskussionen om värdet för överskottsel som matas in till nätet är att huvudsyftet med egen elproduktion är att ersätta köpt el med egenanvänd el. Den egenanvända solelen får samma värde som den rörliga andelen av elhandel och elöverföring för den köpta elen. Har man en hög egenanvändning av sin solel blir därför diskussionen om värdet av överskottselen mindre viktig.

Genom att sträva efter hög egenanvändning av sin solel blir man mindre beroende av beslut hos politiker och elbolag om värdet för el som matas in till nätet. Man kan även säga att desto högre skillnaden blir mellan värdet av egenanvänd el och värdet av överskottsel som matas in till nätet, desto intressantare blir det med egen energilagring.

Hög egenanvändning och energilagring är två nyckelord för småskalig elproduktion i framtiden.

PS 2015-01-12. Apropå motiveringar att betala mer än markandspris för solel som matas in till nätet. Idag skriver Mälarenergi i ett pressmeddelande “Mälarenergi köper överskottsel från sina kunder” att “Vi vill göra det enkelt för våra kunder som producerar egen el via solceller och ge dem bra betalt för sin överskottsel.”

 

9 reaktion på “Varför sänkte elbolag ersättningen för solel när skattereduktionen kom?

 1. Hej, jag instämmer helt i Bengts nyckelord, “hög egenanvändning och energilagring”. I det sammanhanget ser jag elbilen eller laddhybriden som en försummad, men viktig lösning. Visst finns det lite “missmatch” mellan åtgång och tillgång på solelen, men nog finns det över året många timmar då bilen är hemma och kan laddas med solel. Optimalt är förstås att jobba nalttskift och ladda bilen medan man sover på dagen.
  Men även för alla andra har kombinationen splel/ elbil många fördelar, elbilar utnyttjar ju till exempel tillförd energi mer än dubbelt så bra som bilar med förbränningsmotor.
  Det sägs att transportsektorn är den svåra och avgörande delen för att kunna minska koldioxidutsläppen, då är det utmanande dåligt av staten att vara så passiv när det gäller utbyggnad av laddinfrastruktur. För även om de flesta laddningarna kan göras hemma är tillgång på snabbladdning av stor betydelse för elbilsförsäljningen.
  Min något skämtsamma “vision” är att vi om några år kan få höra repliken “Titta där är ett garage utan solceller.
  Tomas H.

 2. Hej, när jag investerade i solceller så var min grundide att förbruka den producerade elen själv, men det visade sig att det inte är så lätt, jag har installerat en tid styrd kontaktor för min varmvattenberedare, det skulle vara intressant med en tråd med idéer o kommentarer inom detta ämne egenanvändning av solel.
  Jan Erik

 3. Läste i nyaste numret av ATL att Vattenfall kommer att sänka sitt pris för de som inte har köpt solceller av dem. Så deras pris på en krona kommer snart att tas bort och bli ett nytt pris som kommer ligga runt spotpriset.

 4. Den mest effektiva “energilagringen” sker väl i nätet? Att investera i batterier är ingen bra lösning. Det kostar mycket pengar och orsakar stor miljöbelastning. Jag tror att mikroproducenter bör organisera sig och försöka skapa bättre förutsättningar.

 5. Jag förstår inte riktigt varför du är så kritisk till utmatning till nätet?
  Med tanke på hur normalfördelningen av solcellsproduktion ser ut både på dags basis och på årsbasis i Sverige så kan man bara investera i en mycket lite anläggning i förhållande till sin årliga konsumtion om man skall gå på ditt resonemang.

  Nätet fungerar som utmärkt lagring och minskar dessutom systemuttnyttjande samtidigt som förlusterna på nätet minskar; därför förespråkat jag till en anläggning i storlek som motsvarar den årliga konsumtionen.

  Även med din relativt “lilla” anläggning vill jag minnas att du “bara” har en egenanvändning på 40-50% (?), om utmatad el inte skall bli värd lika mycket som inköpt el behöver man således sträva efter 100% egenanvändning enligt ditt resonemang, och kan därför bara köpa en anläggning med kWp-effekt på max 10-15% av sin årliga förbrukning för att anläggningen en solig sommardag inte skall överstiga konsumtionen.

  Alternativet är att jag (som har en konsumtion som matchar förbrukning) skall investera i en batteripark (?) är detta resurseffektivt? nej, är detta miljövänligt (?) nej, minskar detta förlustarna i systemet (?) nej

  • @Ulf och Erik.
   Det jag skriver om hur det ser ut ur ekonomisk synvinkel för solelproducenten idag, inget annat. Slutsatsen blir att hög egenanvändning på sikt blir viktig när man ser på ekonomin. Jag utgår från att solelproducenten vill se en hygglig ekonomi sin investering. I vart fall bör det bli fallet när solceller installeras i större skala och det inte bara är det första entusiasterna som installerar solceller.

   I framtiden bör det bli så att priset för det överskott av solel som matas in till nätet går mot Nord Pool spotpris som är marknadspriset för el i Norden. Kan ni se något marknadsmässigt skäl till att solel på sikt skulle få ett signifikant högre pris än exempelvis vattenkraft, vindkraft och el från kraftvärme? Det vore toppen, men jag har svårt att finna något sådant skäl. En annan sak är att man politiskt kan vilja fortsätta att stödja småskalig elproduktion.

   Förutom spotpris skulle man få ersättning från nätägaren för minskade nätförluster och man skulle kunna få elcertifikat och ursprungsgarantier under 15 år, men det skulle inte täcka dagens produktionskostnad för solel. Idag är produktionskostnaden för solel i runda slängar 1 kr/kWh och det skulle då bli en förlustaffär att mata in ett överskott till nätet om priset går mot Nord Pool spotpris. Så länge skattereduktionen finns kvar är det inget problem, men hur länge kommer den att finnas kvar och med nuvarande nivå på 60 öre/kWh? I framtiden kommer produktionskostanden för solel att sjunka och då minskar eller försvinner det ekonomiska problemet med ett stort överskott, men det hjälper inte de som investerar idag.

   Det finns tre sätt att påverka egenanvändningen:
   1. Systemlayout. Genom att välja lämplig orientering och lutning kan man påverka hur mycket av solelen man använder själv.
   2. Styrning av elanvändningen. Om man kan styra sin elanvändning så att den bättre matchar solelproduktionen ökar man egenanvändningen.
   3. Energilagring. Detta är sannolikt den mest effektiva metoden att öka egenanvändningen för de flesta. Idag finns det ingen ekonomi i ett eget batterilager, även om vi bortser från skattereduktionen. Priserna för batterilager är dock i sjunkande, så vi får väl se hur det blir i framtiden. I framtiden när el- eller hybridbilar blir vanligare kommer det att finnas många distribuerade energilager. Glöm inte heller bort att man kan lagra energi i varmvatten, det är en väl etablerad och effektiv metod som används för solfångare.

   @ Erik. Solelen använder man själv eller också går överskottet till närmaste grannar. Den totalt producerade mängden solel slipper då transporteras i elnätet från någon elproduktionsanläggning och det är detta som minskar överföringsförlusterna i nätet. Överföringsförlusterna minskar därmed lika mycket i elnätet oavsett hur mycket av solelen man använder själv, om man inte bor väldigt långt från närmaste grannar och om inte alla grannar inom samma distributionstransformatorområde har solceller på taket (då hög egenvändning ger lägre överföringsförluster)…

 6. Hej,
  Egenanvändning har ett antal potentiella nackdelar för den enskilde samt samhället som helhet:
  – Man tar inte tillvara på fulla potentialen av att kunna använda Sveriges vattenkraft som lagringsmedium/reglerkraft.
  – Stora principiella skillnader finns mellan ett elnät som är storskaligt och ett som är uppbyggt kring småskalighet (e.g. där var och en har en produktionsenhet samt tillhörande lagringsmedium).
  – Nya kostnader uppstår för produktionsägare när han ska investera i egen lagringskapacitet.
  – Risk för suboptimering när man försöker optimera egenanvändning i stället för att maximera produktionen.
  Läs mer här där jag utvecklar resonemanget : http://minsol.se/?p=541

 7. Tyvärr är kol väldigt billigt och dom flesta kraftverk har inflationen betalat.
  Men det kommer säkert att lösa sig i framtiden för kraftverken blir äldre och det kommer inte att gå bygga nya kraftverk i framtiden som gör el för 25-35 öre/kwh.
  Och förhoppningsvis blir det rejäla miljöavgifter på kolkraft och då kan nog solceller bli konkuranskraftiga.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *