Stödnivån för investeringsstöd till solceller sänks till 20% för privatpersoner

Fick idag  följande intressanta tips om en ny förordning rörande investeringsstöd till solceller.

Enligt “Förordning om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller“,  SFS 2014:1582, utfärdad den 22 december 2014, sänks stödnivå för investeringsstödet från högst 35% till högst 20% för privatpersoner. Stödnivån för företag sänks till högst 30%.

Sänkningen var förväntad och är i enlighet med Energimyndighetens rapport “Underlag till revidering av förordning om solcellsstöd” från 13 oktober 2014. För privatpersoner föreslog man i denna rapport “Förslagsvis trappas stödet ner till 20 % 2015 och 15 % 2016 för att därefter upphöra.” Om regeringen följer detta förslag kommer alltså år 2016 att bli sista året med investeringsstöd till solceller för privatpersoner. När det gäller övriga skriver man i rapporten att “Förslagsvis kan stödet till jordburksfastigheter ligga på 30 % 2015 och 25 % 2016. Därefter bör en ny genomgång av prisutvecklingen på marknaden för solceller göras för att fastställa den lönsamma stödnivån.”

Stöd får lämnas med högst 1,2 miljoner kronor per solcellssystem eller solels- och solvärmehybridsystem. De stödberättigande kostnader får uppgå till högst 46 250 kronor inklusive moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Dessa två nivåer är oförändrade i den nya förordningen och där följde regeringen därmed inte Energimyndighetens befogade förslag om sänkningar.

MEN

Här ett viktigt tillägg som jag missade att se i hastigheten. Längst ner i den nya förordningen står “Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015. För ansökningar från andra än företag som inkommit före ikraftträdandet gäller 5 § i den äldre lydelsen.”. 5§ handlar om stödnivå, maxtak och stödberättigade kostnader.

Eftersom så många står i kö för ansökan och att budgeten på 50 miljoner kr för 2015 är mycket mindre än det belopp som finns i kön kommer den nya förordningen i praktiken inte att få någon betydelse för andra än företag, som privatpersoner!

Enligt artikeln ”Regeringen lovar mer pengar till solkraft” i Dagens Nyheter 27 augusti var det över 600 miljoner i kö. De privatpersoner som ansöker om investeringsstöd efter 1 januari 2015 kommer därmed aldrig att kunna få någon investeringsstöd om inte budgeten höjs kraftigt.

10 reaktion på “Stödnivån för investeringsstöd till solceller sänks till 20% för privatpersoner

 1. Det har skrivits mycket om hur lite pengar som finns tillgängligt i förhållande till totalt sökt belopp, men man räknar ofta totalt antal inkomna ansökningar. Det var tex något inlägg sedan som du redogjorde för antal inkomna ansökningar sedan 2009 eller vilket år det nu var. Det som man då missar att ta hänsyn till är att många projekt inte blir av och då frigörs pengar.

  Det var sagt redan för ett år sedan att det inte fanns pengar kvar och att det var kört, men som konkret exempel kan jag meddela att jag bla. hjälpte tre grannar för runt ett år sedan att söka bidrag och alla tre fick sedan en trevlig julklapp av länsstyrelsen.

  • Undrens tid är (var) inte förbi…

   Turordningen blir ibland märklig. Har hört att i vissa län har det verkat som att redan byggda anläggningar kommit högre upp i kön. Inför årsslut har det även hänt märkliga turer. Det kan också vara olika långa köer i olika län. Men med ca 5 000 ansökningar och hundratals miljoner i kö (600 miljoner i höstas enligt DN-artikel 27 augusti 2014) samt 50 miljoner i budget för 2015 har man oddsen emot sig…, även med hänsyn till att en del projekt inte blir av.

   Men det kostar förstås inget att ansöka och det visar att det finns ett intresse så visst ska man göra en ansökan om man är intresserad av solceller.

 2. Är det 600 miljoner i kö så är det då antagligen som du säger lite snedvridet i fördelningarna mellan länen så att tex Stockholm är gynnsamt att söka i.

  Jag sökte själv bidrag våren 2010 och fick det beviljat ett år senare då länsstyrelsen sa “Det är några projekt som inte har blivit av så det har frigjorts pengar, du kommer få ett beslut nästa vecka”.

  I ditt inlägg den 7:e Januari skriver du att “7 962 inkomna ansökningar från och med 1 juli 2009, varav 2 958 beviljats. Det fanns alltså då 5 004 ansökningar i kö”. Frågan är om man fortsätter räkna en beviljad ansökan som sedan förfaller utan utbetalning som beviljad. Det vore inte totalt ologiskt om det egentligen är “7962 inkomna varav 2958 beviljats och xxx ej utnyttjade”, eller?

  • Visst är det så att en del av de beviljade inte blir av, men de räknas rimligen fortfarande som beviljade i statistiken. De 5004 som står i kö är inte behandlade. Det finns därmed tre kategorier: Beviljade och utbetalade, beviljade och inte utbetalade, ej behandlade = kö. Det kan ta en tid mellan beviljande och att en anläggning byggs och utbetalningen görs. Det är en orsak till att det utbetalade beloppet är högre än det beviljade under 2011 och 2012.

   31 december 2014 var 452 866 751 kr beviljat och 341 565 853 kr utbetalade sedan 1 juli 2009. Det är alltså ca 111 miljoner som inte är utbetalade. Om en del av dessa inte utnyttjas kan det frigöras pengar till stöd för andra.

 3. Kö eller inte, även hösten 2013 skrevs det mycket om lång kö. Jag bestämde mig ändå för att bygga och beställde i september 2013 en 5,5 kW anläggning till mitt tak och skickade samtidigt in ansökan om bidrag till länsstyrelsen i Stockholms län. Skickde in rapport om färdigbyggd anläggning i slutet av september. Den 28 november 2013 fick jag mitt bidrag utbetalt. Min gissning är att om man bygger och rapporterar färdigt så hoppar man i kön.
  Kjell

  • Ja, så verkar det ha varit på vissa länsstyrelser. Men det är en chansning att göra så. Reglerna verkar inte ha varit enhetliga hos alla länsstyrelser. Dessutom fanns tre gånger mer att dela ut för länsstyrelserna under 2013 än under 2015, se diagrammet i inlägget 50 miljoner till investeringsstöd för solceller under 2015. Det innebar möjligen att man fick bråttom i slutet av året att bli av med pengarna och när det då blev vissa som inte byggde och lämnade tillbaka sina beviljade medel sent på året var det kanske lättast att ge stödet till de som redan byggt? Så du hade kanske tur?

   Hos vissa har man även fått en kortare tidsbegränsning än andra för att slutföra bygget. Det är inte lyckat att man har olika regler i olika län…

 4. Jag sökte bidrag 5 juli 2013 och lämnade in om att det var färdigt i september 2013 men har fortfarande inte fått svar.Detta gäller Skåne. När jag sökte fick jag svar att man behandlade ärenden för februari 2012 och vid kontakt med länsstyrelsen i november 2013 hade man kommit till februari – mars 2013 och efter det har man inte fått några pengar enligt länsstyrelsen.

 5. Hej, Bengt.
  En annan fråga som blivit aktuell sedan besked om Skatteavdraget på 60 öre blivit klart, och som jag inte får helt klart för mig.
  Kan man både få skatteavdrag och betalt av det elhandelsbolag som som man ev. säljer överskottselen till??? Här finns tydliga skiljelinjer på vad man får och inte får.
  Hälsn Larsa

  • Skattereduktion är en egen reform som för privatpersoner är helt oberoende av andra ersättningar (för företag finns en gräns för hur mycket stöd man får ta emot, som eventuellt kan påverka möjligheten att få skattereduktion också).

   För överskottselen kan man därmed även få betalt från
   1. elhandel
   2. nätägaren, eftersom deras överföringsförluster minskar (lagstadgat!)
   3. elcertifikat, om man ansökt om godkännande för elcertifikat
   4. ursprungsgarantier, om man ansökt om godkännande för ursprungsgarantier

 6. Hej
  Det ska vara november 2014 som man kommit till februari -mars 2013

Kommentarer inaktiverade.