50 miljoner till investeringsstöd för solceller under 2015

Enligt uppgift i Ny Teknik idag säger Energimyndigheten att det finns 50 miljoner till investeringsstöd för solceller under 2015. Den sittande regeringen hade aviserat 100 miljoner per år under 2015-2018, men eftersom det var Alliansens budget som röstades igenom av riksdagen minskade anslaget för ”Energiteknik” från 240 miljoner till 140 miljoner kr under 2015. I Energiteknik ingår förutom investeringsstöd till solceller även stöd till biogas. Den första figuren här nedan visar att budgeten för investeringsstödet under 2015 är lägre än den varit under åren 2009-2014.

Sänk stödnivån

Jag har tidigare föreslagit en sänkning av stödnivån för investeringsstödet och det är också vad Energimyndigheten föreslår i sin rapport Underlag till revidering av förordning om solcellsstöd, som kom i september 2014. Man föreslår en sänkning från 35% till 20% för villor under 2015, följt av en sänkning till 15% under 2016. Om detta nämns dock ingenting i Ny Tekniks artikel. En sänkt stödnivå gör att flera kan utnyttja investeringsstödet utan att regeringens budget förändras.

Man får komma ihåg att stödnivåerna och priserna för solcellsanläggningar har varierat mellan åren, vilket påverkar hur mycket solceller som kan byggas för en viss budget. Här är stödnivåernas historia:

 • 1 februari 2013 – . Max 35% i stöd.
 • 1 november 2011 – 31 januari 2013. Max 45% i stöd.
 • 1 juli 2009 – 31 oktober 2011. Max 60% i stöd (55% för stora företag).
 • 1 januari 2009 – 30 juni 2009. Stödsystem saknades.
 • 15 maj 2005 – 31 december 2008. Max 70% i stöd. Endast stöd till offentliga byggnader.

Oavsett stödnivå räcker inte budgeten på 50 miljoner kr för 2015 på långa vägar för att beta av kön av ansökningar. Enligt Energimyndighetens månadsrapport för investeringsstödet för november 2014 fanns det den 30 november 7 962 inkomna ansökningar från och med 1 juli 2009, varav 2 958 beviljats. Det fanns alltså då 5 004 ansökningar i kö. Det framgår inte av nyhetsbrevet hur mycket det motsvarar i sökt belopp. Enligt artikeln ”Regeringen lovar mer pengar till solkraft” i Dagens Nyheter 27 augusti var det över 600 miljoner i kö.

Nu väntar vi på besked om en sänkning av stödnivån för solceller…

Mindre än en tia per år och innevånare

Totalt har vi satsat 497,5 miljoner av statsbudgeten i investeringsstöd till solceller under perioden 1 juli 2009 till 31 december 2014. Det kan låta som mycket pengar men slår man ut det per innevånare blir det inte så stora belopp. Den andra figuren visar stöd per innevånare i varje län från och med 1 juli 2009. Jönköpings län ligger i topp med 149 kr/innevånare. Försiktigast är man i Norrbottens län med 11,4 kr/innevånare. Snittet för hela Sverige är 49,7 kr/innevånare, vilket gör 9 kr per år och innevånare.

PS 9/1. Idag kom Energimyndighetens månadsrapport gällande investeringsstödet för december 2014. Vid årets slut hade det inkommit 8 197 ansökningar, varav 3 020 beviljats. Kön hade därmed ökat till 5 177 ansökningar.

PS 14/1. I “Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens energimyndighet inom utgiftsområde 21 Energi” beslutat 2014-12-18 anges att “Förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller och förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser gäller för anslagsposten. Av anslagets tillgängliga medel 2015 bör minst 50 000 000 kronor användas till solcellsstöd.”

Investeringsstöd till solceller per år från och med 1 juli 2009.

Investeringsstöd till solceller per år från och med 1 juli 2009.

Investeringsstöd till solceller per innevånare och län 2009-2014.

Investeringsstöd till solceller per innevånare och län 2009-2014. Klicka på figuren för att se den i större skala.

10 reaktion på “50 miljoner till investeringsstöd för solceller under 2015

 1. Hej.
  Folk som ansökt före 2015 står som bekant i kön. Min fråga lyder:Kommer de nya reglerna om lägre ersättningsnivåer gälla alla ansökningar oavsett om man står i kön eller ska söka från i år?

  • Jag vet inte ens om det blir någon sänkning av stödnivån och när den i sådana fall skulle träda i kraft, så det är svårt att svara på. Har ett vagt minne att vid tidigare sänkningar har den stödnivå som gällde vid ansökningstillfället fortfarande gällt. OM det är så skulle en sänkning av stödnivån paradoxalt nog inte få någon effekt alls under 2015 om budgeten för investeringsstödet stannar vid 50 miljoner kr, eftersom denna budget bara räcker till att beta av en del av den befintliga kön. Så om jag fick bestämma skulle stödnivån sänkas även för de som står i kö.

 2. När solcellsstödet sänktes från 45% till 35% den 1/2 2013 så fick vi som var i den gamla kön och hade våra anläggningar klara före 1/2 2013 stöd på den gamla nivån, dvs 45%. De som stod i kön, men inte var klara vid brytdatum, fick 35%.
  Sölvesborgs kommun fick 45% för anläggningen som var klar 1/10 2012 och jag fick 45% för min första anläggning som var klar 15/4 2012. Bägge bidragen betalades ut när vi hade kommit fram i kön, och lämnat in fakturakopior, intyg mm.

 3. Har det inte gått överstyr nu?

  Finns de som stått i kön länge för att få ett bidrag. Samtidigt har marknadspriserna sjunkit mer än bidraget. Ändå väntar man på sitt bidrag.

  Det känns som det är bidraget som lockar. Inte solelen. Då har det blivit fel.

  • Ett annat sätt att se det är att väldigt många är intresserad av att producera sin egen el, annars skulle man inte fundera på att köpa en solcellsanläggning. Om det finns en chans att få ett bidrag på 10 000-tals kronor väljer de allra flesta att vänta och se om de får något bidrag eller inte innan de bygger. Det är för de flesta en stor utgift även med bidrag. Sunt förnuft och inget konstigt med det tycker jag. Man sitter ju inte sjön även om man inte har en solcellsanläggning.

   På grund av detta har investeringsstödet blivit en viss propp för utbyggnaden av solceller i Sverige. Många sitter och väntar. En sänkning av stödnivån, lite mera pengar i budgeten och en utfasningen av stödet inom några år kan rekommenderas om man vill öka farten på solcellsutbyggnaden.

 4. Hej, vi håller på med ett examensarbete och vi undrar varifrån du har fått siffrorna från i dina modeller? Vi skulle gärna vilja använda dem.

  • Det är blandade källor om ni menar “Produktionskostnad för solel i Sverige“. Om inte källan uttryckligen är nämnd är värdena baserade på erfarenhet eller är uppskattningar. Mera info finns i artikeln Bengt Stridh, Stefan Yard, David Larsson, Björn Karlsson. Profitability of PV electricity in Sweden. 40th IEEE Photovoltaic Specialist Conference. Denver 8-13 juni 2014.

    • Aha, det var att ni kallade det modell som ledde mig på fel spår. Diagrammet är inte baserat på någon modell. Det är det faktiskta utfallet i hur stor budget som fördelats av Energimyndigheten varje år och baseras på olika pressmeddelanden från Energimyndigheten, som jag skrivit om i olika inlägg på bloggen.

    • Huum, förstår nog inte vad ni menar med modell… Ny gissning, att ni menar stödnivån för investeringsstödet. Den har angetts i Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller, som jag skrivit om i bloggen varje gång det gjorts en ändring av stödnivån i förordningen. Sök på förordning bland blogginläggen så bör ni hitta de gamla inläggen.

     Ändringarna i förordningen borde också kunna hittas i gamla pressmeddelanden från Energimyndigheten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *