Hur många solcellsanläggningar finns det i Sverige?

Inget vet exakt hur många solcellsanläggningar som finns i Sverige eftersom sådan statistik saknas.

Enligt Energimyndighetens statistik för investeringsstöd hade 2 185 fått investeringsstödet utbetalt och 2 901 hade fått stöd beviljat under perioden 20090701-20141031. Dessutom utbetalades investeringsstöd till 113 solcellsanläggningar på offentliga byggnader under perioden 2005-2008. Hur stor andel av de som fått stödet beviljat men inte utbetalt och som byggt sina anläggningar är oklart. Antalet byggda anläggningar med investeringsstöd blir därmed någonstans mellan ca 2 300 och ca 3 000.

Ovanstående statistik omfattar enbart nätanslutna solcellsanläggningar som byggts med investeringsstöd.  Hur många anläggningar som byggts utan investeringsstöd eller antal ej nätanslutna anläggningar är okänt.

Den 12 november var 1031 solcellsanläggningar anslutna till elcertifikatsystemet. Denna statistik är i sig oanvändbar för att uppskatta antalet solcellsanläggningar i Sverige eftersom en sådan liten andel har anslutet sig till elcertifikatsystemet.

Solar Region Skåne redovisade vid Energimyndighetens Solforum nyligen postern ”Nätansluten solenergi – förbättrad statistik i Skåne” att det fanns 481 nätanslutna solcellsanläggningar med en totalt installerad effekt på 6 041 kW i Skåne, varav 141 (29,3%) var godkända för tilldelning av elcertifikat. Om vi skulle anta att andelen anslutna till elcertifikatsystemet skulle vara lika i övriga Sverige som i Skåne skulle antalet nätanslutna solcellsanläggningar bli 1 031/0,293= 3 517. Om vi antar att osäkerhet i andelen som anslutna till elcertifikatsystemet är låt säga ±10% skulle antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige hamna mellan 3 200 och 3 900 baserat på denna uppskattning.

Slutsatsen blir att vi sannolikt har mellan 3 000 och 4 000 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Det är fler än vad jag trott tidigare eftersom jag baserat mina tidigare uppskattningar på i första hand statistiken för investeringsstödet.

Vet vi hur stor den totala installerade effekten är hos dessa solcellsanläggningar? Nej, exakt statistik saknas…

I den IEA PVPS Task 1 rapport som årligen publiceras för Sverige angavs att vi hade 34,7 MW nätanslutna solcellsanläggningar vid utgången av 2013. Denna uppgift bygger på enkäter till de svenska installatörerna, så det finns en viss osäkerhet i den uppgiften. Dessutom vet vi inte ännu hur stor effekt som installerats i år.

I Danmark är det bättre ordning på antalet solcellsanläggningar och installerad effekt. Den 13 augusti 2014 hade man 88 741 anläggningar med en totalt installerad effekt på 573,967 MW.

Förslag

Vi behöver av flera skäl mycket bättre statistik på antalet installerade solcellsanläggningar och deras effekt. Nätägarna har denna information eftersom man måste lämna in en färdiganmälan för varje nätansluten solcellsanläggning till nätägaren. Det som behövs är att samla in denna statistik från de ca 170 nätägarna i Sverige.

Nätägarna bör åläggas att rapportera in dessa uppgifter till exempelvis Energimyndigheten. Det bör vara en obligatorisk uppgift, och inte något frivilligt, för att statistiken ska bli fullständig.  Det borde vara lätt att göra detta…

4 reaktion på “Hur många solcellsanläggningar finns det i Sverige?

  1. Du har troligen fått en del kontakter på en del elnätsföretag på alla konferenser och liknande. Kan man inte bara inte ställa frågan? Tror inte att det är hemliga uppgifter då det är en monopolverksamhet.

    • Jo visst kan man det. Det var så Solar Region Skåne gjorde. Undrans hur långt tid det tog, enbart i Skåne…?

      Problemet är att det finns ca 170 nätföretag i Sverige. Uppgifterna måste också uppdateras regelbundet. Det måste därför ske med någon slags automatik i form av det är en obligatorisk uppgift som ska lämnas av nätföretagen till lämplig instans.

  2. Jag jobbar just nu tillsammans med Länsstyrelsen i Halland med att ta fram en skrivelse kring just detta.

  3. Roligt att vår kartläggning blir diskuterad. Det vi gjorde i Skåne var dels ett enkätutskick till samtliga (ca 15 st) elnätsföretag och sen kompletterande direktkontakter. Jag skulle uppskatta att det tog ca en månad från första utskicket till en komplett kartläggning, det var smidigare än vi trodde. Framöver planerar vi att genomföra uppdateringar två ggr/år, den första i början av nästa år för att följa utvecklingen. Instämmer i att detta verkligen borde samordnas nationellt och vara obligatoriska uppgifter att rapportera.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *