Sveriges första solelmässa + debattartikel

På torsdag hålls Sveriges första solelmässa i Uppsala. Det är 17 utställare som deltar och dessutom hålls föredrag under hela dagen. Jag ska hålla ett föredrag med titeln “En solelresa: Från konsument till producent”. Fick höra att 65 energirådgivare och 150 fastighetsägare är anmälda så det blir en välbesökt solelmässa! EFN gjorde några inslag på webb-TV: Solenergi är populärt och Studio 12 (4 minuter in i inslaget).

Idag publicerade Miljöaktuellt debattartikeln “Så får vi solcellsmarknaden att växa snabbare“, med Johan Lindahl, Uppsala Universitet, Björn Sandén, Chalmers, Johan Öhnell, Solkompaniet och Oberoende elhandlare och jag som författare.

I tabellen är några korta fakta att begrunda, apropå vår debattartikel. Tänk på att den årliga solinstrålningen i södra halvan av Sverige är ungefär som i norra halvan av Tyskland. Det finns med andra ord en stor outnyttjad potential i Sverige.

  Sverige Danmark Tyskland
Installerad
solcellseffekt
43 MW *
(2013)
574 MW
(augusti 2014)
35,7 GW (2013)
Antal solcellsanläggningar 2 200 – 2 500 **(idag) 88 741 1,4 miljoner
(mars 2014)
Installerad solcellseffekt per innevånare (W) 4,5 102 436
Andel solel av total elanvändning Ca 0,02% Drygt 1% 5,3% (2013)

PS 7/10. Gjorde kommentarer enligt nedan och en justering av andelen solel av total elanvändning i Sverige.

* Den installerade effekten i Sverige omfattar även anläggningar som inte är nätanslutna. Uppgiften bygger på en enkät ställd till svenska solcellsinstallatörer i IEA PVPS Task 1, genom Johan Lindahl, Uppsala Universitet. Denna metod ger en viss osäkerhet i hur stor den installerade effekten.  34,7 MW var nätanslutna och möjligen borde denna siffra användas istället eftersom siffrorna för Danmark och Tyskland gäller för nätanslutna solcellsanläggningar. När jag uppskattade andelen solel av den totala elanvändning antog jag 34,7 MW installerad effekt och ett genomsnittligt uppskattat årligt utbyte på 900 kWh/kW (ingen vet exakt värde), vilket ger 31,5 GWh/år i solelproduktion. Med en slutlig elanvändning på 140-145 TWh/år blir andelen solel då 0,02% i Sverige.

**  Officiell statistik över antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige saknas och därför är det ingen som vet det exakta antalet. Min uppskattning är baserad på statistik över beviljade och utbetalade investeringsstöd sedan 2005 och att en del anläggningar byggs utan stöd.

I Danmark har man betydligt bättre koll på antalet solcellsanläggningar och den installerade effekten. Solceller i tal från Energinet visar statistik över solcellsinstallationer gjorda i Danmark.

I Sverige är det bara nätägarna som vet exakt hur många solcellsanläggningar som finns installerade och hur stor den installerade effekten är eftersom man vid anslutning av en solcellsanläggning måste skicka en anmälan till nätägaren. Eftersom det finns ca 170 nätägare är det ett visst arbete att samla in denna statistik och det krävs ett nationellt initiativ för att göra denna statistikinsamling över svenska solcellsanläggningar. Lämpligen borde denna uppgift ligga hos Energimyndigheten, på liknande sätt som det fungerar i Danmark. Utöver antal och installerad effekt vore det även värdefullt att få en samlad statistik över hur mycket solel som matas in till nätet. Även denna information har nätägarna.

4 reaktion på “Sveriges första solelmässa + debattartikel

 1. Visserligen inte riktigt till ämnet men snabbläste följande artikel från http://thinkprogress.org/climate/2014/10/03/3575371/hsbc-solar-battery-germany/.

  Nu är väl inte min engelska helt felfri så jag läste den inte i detalj men att man spår att det i Tyskland kommer att vara ekonomiskt lönsamt att ansluta batteribank till ex. uppkopplade solcellsanläggningar före slutet av detta decennium är ju lite intressant. Även att år 2025 kommer 50% av Tysklands elproduktion att ske i anläggningar på mindre än 10MW. Det är ju ordentligt avvikande från svenska förhållanden antar jag….med våra kärnkraftverk och några riktigt stora vattenkraftverk.

  Naturligtvis skiljer det mycket mellan elpriserna i Tyskland och Sverige (2-3 ggr???) och även skillnader i yttre förutsättningar men det är ju ändå lite intressant att se vart åt det är på väg!

  • Har sett liknande på senare tid på på EU PVSEC. Det hela bygger på en stor prisskillnad mellan konsumenters elpris och värdet av överskottsel som matas in till nätet (som kommer att gå mot spotpriset på sikt). En avgörande skillnad är att man antagit att tyska elpriset blir 30 Eurocent/kWh, ca 2,75 kr/kWh, inom några år och att värdet av överskottselen därmed blir nästan 2 kr/kWh lägre (på grund av sjunkande inmatningstariffer för överskottselen).

   I Sverige är det rörliga elpriset idag ca 1,1-1,2 kr/kWh om man väljer ett 1-årigt avtal. Spotpriset förväntas inte ändras nämnvärt de närmaste åren, vi har ett överskott på el i Sverige. Ifjol var spotpriset 34 öre/kWh i område 3. Prisskillnaden är alltså i storleksordningen 0,8 kr/kWh. Det är en mycket stor skillnad mot hur det är i Tyskland och batterier har därför ingen chans att kunna konkurrera på ekonomiska grunder inom åtminstone det närmaste årtiondet i Sverige tror jag. Detta utan föreslagen skattereduktion och utan elcertifikat för överskottsel. Får vi en skattereduktion på 60 öre/kWh för överskottsel blir batterimarknaden för nätanslutna solcellssystem stendöd i Sverige, eftersom prisskillnaden mellan det rörliga priset för köpel och värdet av överskottsel då försvinner (om vi också räknar med elcertifikat för överskottsel) eller blir väldigt låg…

 2. Tänkte bara rätta lite om “Sveriges första solelmässa” Vi hade våran första solel mässa i jämtland i augusti 2012 med solcellsleverantörer och energilösningar.
  Temat var “hur enkelt det är att sätta upp etc” samtidigt visades en 19,6kw anläggning takmonterad, en 15kw hybrid takmonterad och en 20,7 kw anläggning markmonterad (inom gångavstånd). året efter 2013 var temat hur har det funkat under ett år (över förväntan var svaret). då hade det tillkommit en 10,4 kw anläggning på villatak, en markmonterad 21,84kw anläggning (med variabel 30/60 graders lutning) samt en takmonterad 31kw anläggning. 7 rejäla anläggningar inom gångavstånd. Elbilar var också en av höjdpunkterna på mässan med bla tesla motors från norge (just innan leveranserna tog fart i norge). Tesla att prioritera våran mässa förmodligen för att vi var “SolarVillage” (eventuell förväxling med SolarCity i USA och teslagrundaren Elon Musk involvering i detta företag får stå för tesla 🙂 )

  http://www.facebook.com/SolenergiIBleka

  • Tack för info! Det var arrangörerna i Uppsala som kallade det för Sveriges första solelmässa, så jag gick på deras reklam…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *