Solcellsägarna går miste om miljoner per år – uppdatering

För ett år sedan skrev jag inlägget ”Solcellsägarna går miste om miljoner per år” apropå att så få solcellsanläggningar hade ansökt om godkännande för tilldelning av elcertifikat. Enligt Energimyndighetens marknadsstatistik fanns 260 solcellsanläggningar som var godkända för tilldelning av elcertifikat den 1 juli 2013. De hade glädjande nog ökat till 853 den 28 augusti 2014. Det betyder att solcellsanläggningar svarade för 25% av de totalt 3419 som var godkända för tilldelning av elcertifikat. MEN, egentligen borde denna siffra vara nästan 50%.

Elcertifikatsystemet är vårt huvudsakliga och långsiktiga stödsystem för förnyelsebar elproduktion. Elcertifikat utfärdas för 3-5 miljarder per år. Systemet är planerat att pågå till 2035. Det är därför en brist att systemet inte anpassas till småskaliga elproducenter, så att även alla solcellsanläggningar kan var med i systemet eftersom de i framtiden kommer att vara i majoritet av antalet anläggningar i elcertifikatsystemet.

Enligt Energimyndighetens månadsrapport för juni 2014 hade 2 664 beviljats investeringsstöd för solceller, räknat sedan juli 2009. Av dessa hade 1859 fått stödet utbetalt. Sedan rapporten skrevs har ytterligare anläggningar byggts och statistiken släpar nog efter lite grann eftersom man ansöker om utbetalning efter det att installationen är klar. Det byggdes även solcellsanläggningar före juli 2009, det finns 129 stycken i Solelprogrammets databas. Det finns även ett okänt antal anläggningar som byggts utan investeringsstöd. Det går därför inte att ange någon exakt siffra på hur många nätanslutna solcellsanläggningar som finns i drift i Sverige idag. Men låt säga att det är ca 2 200 – 2 500. Om alla dessa skulle vara anslutna till elcertifikatsystemet skulle andelen solcellsanläggningar i elcertifikatsystemet vara 46-49% istället för dagens 25%.

Den installerade effekten för de 853 solcellsanläggningarna i elcertifikatsystemet är 17,487 MW. De fem siffrornas noggrannhet är överdriven. I statistiken har Energimyndigheten inte tagit med några decimaler för den installerade effekten, vilket gör att exempelvis vår solcellsanläggning på 3,36 kW är registrerad som 3 kW. Av anläggningarna uppges 658 (77%) tillhöra privatpersoner. 469 (55%) av anläggningarna hade en effekt på högst 10 kW, med en totalt installerad effekt på 2,9 MW, och det är troligt att de allra flesta av dem bara får elcertifikat för det överskott man matar in till nätet. Låt säga att överskottet i genomsnitt är 50% av solelproduktionen. Det skulle betyda att man går miste om elcertifikat för 1,45 MW, motsvarande ca 1 300 MWh och lika många elcertifikat, om man antar en medelproduktion på ca 900 kWh/kW.

Enligt den statistik som Johan Lindahl, Uppsala Universitet, sammanställer inom IEA PVPS Task 1 fanns 34,7 MW nätanslutna solcellsanläggningar vid årsskiftet. Under 2013 ökade de med 17,9 MW. Om vi antar att det kommer att bli en något större ökning i år bör det vara närmare 50 MW nätanslutna solcellanläggningar idag. Det skulle betyda att 32 MW (64%) inte är anslutna till elcertifikatsystemet idag. Om vi antar en medelproduktion på ca 900 kWh/kW skulle dessa 32 MW producera 28 800 MWh, motsvarande lika många elcertifikat.

Medelpriset för elcertifikat har under senaste året varit 198,64 kr, exklusive moms, enligt Svenska Kraftnäts statistik på sidan Cesar. Det skulle ge ett värde på 6 miljoner för de ca 28 8000 + 1 300 = ca 30 000 elcertifikat per år som solcellsägarna i Sverige går miste om i dagsläget.

Det jag skrev i fjolårets inlägg om varför så ansöker om elcertifikat gäller fortfartande, med tillägget att den nya elcertifikatmätaren som Egen El lanserade för någon vecka sedan är en ljusning.

Förslag till förbättringar av elcertifikatsystemet

Här är några idéer till förbättringar av elcertifikatsystemet.

 • Se till att ansökan om tilldelning av elcertifikat skickas in till Enenergimyndigheten i samband med färdiganmälan av solcellsanläggning, så att alla anläggningar kommer med i systemet. Komplettera vid behov blanketten för färdiganmälan med de uppgifter som Energimyndigheten behöver och ålägg installatören eller nätägaren att skicka en kopia till Energimyndigheten.
 • Ta bort kravet på timmätning för tilldelning av elcertifikat*. För små anläggningar skulle det räcka med att ett värde per år rapporteras till Svenska Kraftnät. Det enklaste vore om anläggningsägaren själv kunde sköta rapporteringen. Alternativt skulle man kunna använda någon slags schablon, typ 900 kWh/kW eller en uppskattning med hjälp av den uppmätta överskottselen som matas in till nätet.
 • Ta bort avgiften hos Svenska Kraftnät för kontoföring av elcertifikat för de små elproducenterna.
 • Se över handeln med små poster av elcertifikat så att administrationen minimeras.

* OBS! Den timmätning som krävs för elcertifikat görs med en annan elmätare än den som nätägaren har i uttagspunkten för mäta köpt el och överskottsel inmatad till nätet. Har förstått att en del blandar ihop dessa mätningar. Elmätaren för elcertifikat måste sitta direkt efter solcellsanläggingen innan någon solel använts i byggnaden om man vill ha elcertifikat för hela sin solelproduktion och inte bara för överskottet som mäts i uttagspunkten av nätägaren. Den kommer därför i ett småhus att sitta på ett så kallat icke-koncessionspliktigt nät, där det är småhusägaren som äger och får bekosta installation av elmätaren och mätabonnemanget. Nätägarens ansvar slutar i uttagspunkten där din vanliga elmätare sitter. Om man skulle ta bort kravet på timmätning för elcertifikat skulle det alltså inte alls påverka den timmätning som nätägaren gör i uttagspunkten.

Vad kan du göra?

Ansök om tilldelning av elcertifikat hos Energimyndigheten för din solcellsanläggning! Gör det nu!

Även om det inte är några stora pengar för dig kan det hjälpa till att driva på att vi får tillstånd en förändring av regelverket. När tillräckligt många små anläggningar finns med i systemet måste de ansvariga så småningom inse att regelverket för elcertifikat behöver ses över.

Att elcertifikatsystemet inte hänger med i utvecklingen mot allt fler små privata elproducenter illustreras av att informationen om elcertifikat och formuläret för ansökan om tilldelning av elcertifikat hos Energimyndigheten ligger under rubriken “Företag” trots att 30% av alla som är godkända för elcertifikat är privatpersoner…

Kortfattad statistik elcertifikat

Sedan starten av elcertifikatsystemet 2003 hade 168,4 miljoner elcertifikat till ett värde av 38 miljarder utfärdats till och med juli i år. Vid beräkning av värdet använde jag årsmedelpriser. Av dessa hade 13 023 stycken till ett värde av 3 miljoner utfärdats till solcellsanläggningar.

Av de utfärdade elcertifikaten har sedan starten 57,4% utfärdats till biomassa och biogas, som ligger i särklassig topp. Därefter kommer vind (24,6%), vatten (14,3%), torv (3,7%) och sol (0,008%).

Marknadspriserna för elcertifikat har varierat över tiden. Priserna toppade 2008-2010, men har sedan dess gått tillbaka kraftigt. I kombination med sjunkande elpriser på spotmarknaden har det väsentligt försämrat lönsamheten för vindkraft. En sidoeffekt av detta, i kombination med kraftigt sjunkande priser på solceller under senare år, är att flera blir nyfikna på möjligheterna med solenergi.

Prisutveckling för elcertifikat i Sverige sedan starten 2003 till och med juli 2014. Data från Svenska Kraftnät - Cesar.

Prisutveckling för elcertifikat i Sverige sedan starten 2003 till och med juli 2014. Data från Svenska Kraftnät – Cesar. Klicka på diagrammet för att se det i full skala.

15 reaktion på “Solcellsägarna går miste om miljoner per år – uppdatering

 1. Har efter lite kompletteringar nu fått meddelande från Energimyndigheten att jag erhållit 100 elcertifikat, för min solelanläggning. Vad jag får redovisat nu från Fortum är den överproduktion jag har, har en SMA växelriktare, dock vad jag har förstått så behöver jag en internetanslutning, samma sak med EgenEl:s mätare, vilket nog betyder att än så länge har jag svårt att redovisa den totala solelproduktionen?
  -Eller finns det något sätt för mig att få fram detta?
  /olof

  • Om du vill veta hur mycket solel som producerats totalt går det att se på displayen till SMA-växelriktaren, det behövs ingen Internetuppkoppling (om det var det du undrade över, hängde inte riktigt med på vad du menar).

   När det gäller elcertifikat kan du inte själv redovisa din solelproduktion till Svenska Kraftnät (SvK). Om man vill ha elcertifikat för hela sin solelproduktion är mätning, insamling av data och rapportering till Svenska Kraftnät en tjänst som man köper av nätägaren eller av ett konsultföretag som tar hand om mätning och rapportering till SvK, exempelvis Reijlers. Egen El använder ett annat konsultföretag, Emulsionen, som tar hand om mätning och rapportering till SvK.

   Var det inte Svenska Kraftnät som meddelade hur många elcertifikat du hade fått tilldelat? Det är de som har hand om kontoföringen av elcertifikat, men såg på deras hemsida att de vill att Energimyndigheten ska ta hand om det i framtiden.

   • Jo på växelriktaren kan jag naturligtvis se bl.a. den totala produktionen, men vad jag avsåg i min frågeställning var hur jag också får det dokumenterat? Solpanelerna är placerade på en ekonomibyggnad på andra sidan vägen, -men får väl fixa en wi-fi (ca 250m).
    Det är Energimyndigheten som meddelat att min anläggning är godkännd för elcertifikat (100st), dock måste jag göra en anmälan till Svenska kraftnät om ett certifikatkonto.
    Har också fått besked från Elverket Vallentuna att de köper överskottsproduktion med tillämpning av nettodebitering samt även köper elcertifikaten.

    • OK, då förstår jag, utom en sak. Ja, Energimyndigheten godkänner att du ska få tilldelas elcertifikat. Men, jag har aldrig hört talas om de sätter ett antal. Det antal elcertifikat du kommer att få till ditt Cesarkonto hos Svenska Kraftnät bestäms av hur stor produktion som rapporteras in till Svenska Kraftnät. Du får ett elcertifikat för varje MWh som rapporterats in. Detta har i nuläget Energimyndigheten inget med att göra och det finns ingen undre eller övre gräns hur liten eller stor produktionen får vara. Den enda begränsning som finns är att man får elcertifikat som längst under 15 år.

     Fint att du får nettodebitering och att du hittade en köpare av elcertifikaten, vissa verkar ha problem med det. Innan man väljer vilken man ska sälja sitt överskott av solel till, bör man därför kolla att de även köper elcertifikaten.

     • Hej Bengt
      Det var nog så att jag läste lite slarvigt, jag fick meddelande från Energimyndigheten att min ansökan om elcertifikat var beviljad för perioden 2014-08-30 till 2029-08-30, 100. Förstår efter lite mer läsande och din kommentar att 100 står för %.

 2. Jag har en solcellsanläggning på 13,25 kW. Detta gör att en mycket stor del av min elproduktion om sommaren säljas. Nätägare är Vattenfall, och det är också dom som köper mitt överskott. Jag har fått tilldelad elcertifikat och ursprungsgarantier. Jag får bara elcertifikat för mitt överskott. Själv använder jag bara några hundra W på sommaren, så elcertifikaten samlar fort på sig. Problemet är att jag klarar inte att hitta någon som vill köpa mina certifikater… Vattenfall vill inte köpa.. Vad borde jag göra? Hoppas på ett riktigt paradigmbyte i solcellspolitiken om/när vi får ny regering!!

  • Byt köpare, till någon som vill köpa både din överskottsel och elcertifikat! Jag har ingen lista på elbolag som köper elcertifikat, men prova med Bixia, se under “Vill du sälja överskottet av din solelsproduktion?”.

   Vi har Vattenfall som nätägare, köper vår el av O2 ekonomisk förening (vi är delägare i vindkraft) och säljer vår överskottsel inklusive elcertifikat och ursprungsgarantier till Telge Energi. Någon nämnde som kommentar att Telge Energi inte tar in nya solelsäljare för tillfället, men du kan väl alltid kolla om det stämmer fortfarande.

   Visste inte att Vattenfall var så njugga när det gäller elcertifikat. I och med att de är statliga, och vi alla därmed är delägare i detta bolag, borde de vara ett föredöme med tanke på att vår folkvalda regeringen vill stödja småskalig elproduktion… Det är ännu ett tydligt exempel på att elcertifikatsystemet måste reformeras.

  • Bixia köper certifikat och har en någorlunda smidig lösning rent administrativt. De betalar marknadspris minus ett avdrag på 2:50 kr/cerifikat (1 certifikat = 1MWh) Däremot vet jag inte om de BARA köper certifikat eller om man även måste sälja elen till dem (själv använder jag bixia rakt igenom). När det gäller ursprungsgarantier så bakar de ihop dem med försäljningen av el; Man får sportpriset på elen rakt av men får skicka med garantierna gratis som någon form av betalning för jobbet. Bixia tjänar alltså motsvarande värdet på garantierna på den elen som du säljer till dem. Dessvärre tillhör ju inte Bixia någon av de leverantörer som betalat bäst för producerad el men rent praktiskt så har jag inget att klaga på dem.

   För övrigt: vet någon vad ursprungsgarantier är värda idag? Hittar ingen information om detta.

   • Jag har tidigare efterfrågat här på bloggen om något känner till statistik över priser för ursprungsgarantier, men det har inte kommit något tips. Min uppskattning är att det rör sig om ett fåtal ören per kWh, sådär 2-3 öre/kWh. Det var i alla fall en uppskattning jag fick för vind för några år sedan av en person som handlade med ursprungsmärkt el. Marknaden för solel var då så liten att det inte gick att ge något pris. Men vore som sagt bra att få riktiga fakta om värdet av ursprungsgarantier för solel… Man kan dock misstänka att marknaden ännu är så liten för ursprungsgarantier från solel att det egentligen inte finns något riktigt marknadspris, utan priset avgörs nog mera från fall till fall.

 3. Är inte nätägarna skyldiga att utan kostnad rapportera överskottsproduktionen till Svenska kraftnät? Du skriver ovan att man köper tjänsten av dem.

  • Jag var visst lite otydlig ovan, jag justerar det.

   Nätägaren måste enligt lag timmäta inmatningen av överskott per timme i uttagspunkten, där elmätaren sitter, och rapportera den till Svenska Kraftnät men då får man bara elcertifikat för det överskott man matar in till nätet.

   Om man vill ha elcertifikat för hela sin solelproduktion måste man mäta direkt efter solcellsanläggningen innan någon användning har skett av solel. Man är då på så kallat icke-koncessionspliktigt nät och där får husägaren själv bekosta elmätare och mätabonnemang eftersom nätägaren inte har något ansvar där. Detta abonnemang kan köpas av nätägaren, men eftersom det är icke-koncessionpliktigt nät är det även öppet för andra att erbjuda denna tjänst och det finns en del konsultbolag som erbjuder ett sådant abonnemang, med timmätning, insamling av data och rapportering till Svenska Kraftnät.

 4. Tackar så mycket för svar. Problemet i mitt fall just nu, är att jag sitter fast hos Vattenfall i ungefär 2 år till på grund av ett gynnsamt(?) fastprisavtal som jag gjorde för ca 1 år sedan. Jag kan inte komma ifrån Vattenfall som elleverantör i denna perioden. Bixia vill inte köpa min solel om jag inte är elhandelskund hos dom. Därmed strandar hela projektet i att jag får vänta ut Vattenfalls tid… 🙁 Jag gjorde detta fastprisavtalet därför att jag behöver mycket el om vintern. Då ger inte solcellerna mycket… Dessutom hade jag inte bestämd mig för alla solcellerna när jag ingick fastprisavtalet med Vattenfall. Men jag ska fortsätta leta upp köpare av mina certifikater och överskottsel.. På den fina listan som finnes här på bloggen, som visar köpare av solel, så har jag lagt märke till att det inte finns en enda elköpare som köper el utan att man också är elhandelskund hos dom… Inte en enda en..! I morgon blir en spännande dag: Jag ska få besök av en klass från gymnasieskolan här på orten, och visa upp och förklara lite om hur solcellerna fungerar! Dom har projekt på förnyelsebar energi, och hade observerat mitt tak.. De ska bli spännande!

 5. Måste bara fortsätta och säga att idag (2014-09-03) damp det ett brev ner i lådan, från Vattenfall…! Överskriften låter såhär: “Nu får du bättre betalt för överskottselen!” – nya vilkor för mikroproduktion.

  Brevet handlar om att Vattenfall från och med 1 augusti 2014 höjer ersättningen rejält! “Din nya ersättning är spotpris + 1 krona per kWh.

  Nackdelen är att jag måste momsregistrera mig. Dom vill ha mitt momsregistreringsnummer så snart som möjligt. Om jag inte momsregistrerar mig kan Vattenfall hålla inne ersättningen tills jag har meddelat numret.

  På baksidan av brevet står 6 punkter som omhandler förändringar i Vattenfalls avtalsvillkor för köp av mikroproduktion:

  1) elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet ska ha en huvudsäkring om max 100 A (tidigare max 63 A)

  2) kravet på en effekt på högst 43,5 kW är borttaget

  3) kravet på att du ska vara nettokonsument är borttaget

  4) du som sälger din överskottsel ska vara momsregistrerad och meddela oss ditt momsregistreringsnummer

  5) Vattenfall kan hålla inne ersättningen tills du meddelar oss ditt momsregistreringsnummer

  6) om du bedriver verksamhet som är energiskattepliktig ansvarar du för att registrera dig för energiskatt och för att meddela oss det.
  —————————————————

  Även om Vattenfall nu höjer ersättningen, funderar jag ändå på att hitta någon som också köper mina elcertifikat.. Jag har trots allt skrapat ihop 6 st sedan Maj, och vill gärna ha en slant för dom… Ska höra med Vattenfall imorgon, om dom vill köpa mina certifikater och ursprungsgarantier..

  Jag tycker nu det ändå känns som att saker och ting börjar röra sig lite i rätt riktning. Beskedet från Vattenfall är ju det samma som att få en gåva på ungefär 12.000 SEK om året. Det är väldigt positivt tycker jag. Min anläggning är på 13,25 kW, och jag har därmed ett mycket stort överskott, som nu äntligen har fått ett bra värde. Totalt kan man nästan betrakta det hela som en slags form utav nettouppgörelse… Pengarna jag får för mitt överskott om sommaren kan jag använda till att köpa el om vintern.. Jag känner mig mycket glad i kväll 🙂

  • Ja, du har all anledning att vara mycket glad med ett sådant sockrat erbjudande! Det är förmodligen den högsta ersättning för överskottel som går att få idag för nya avtal.

   Det finns en liten oklarhet i Vattenfalls utskick. Är den extra kronan per kWh exklusive eller inklusive moms?

   Vattenfall borde också ha förklarat hur det här med moms fungerar. Det är nog få privatpersoner som har vana av momshantering. Momsen är ett nollsummespel för solelproducenten. Momsen är statens pengar. Vattenfall betalar ut moms till sina solelkunder, den kallas utgående moms eftersom man kan se det som att solelproducenten fakturerar Vattenfall. Solelproducenten ska i sin tur göra en momsdeklaration, en gång per år räcker för små elproducenter. Den kunde från med och årets deklaration göras smidigt på webben via en e-tjänst. I momsdeklarationen ska man ange utgående moms för elförsäljningen och ingående moms för inköp av varor och tjänster. Om man har mera utgående än ingående moms ska överskottet betalas in till staten (Skatteverket). Om man har ett underskott får man det utbetalt istället.

   MEN, i Skatteverkets ställningstagande ”Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad” den 5 juni anger man dock att ”Sverige har ett avdragsförbud för mervärdesskatt för stadigvarande bostad”. Det betyder att privatpersoner inte skulle få dra av en den ingående moms som uppstår vid inköp och drift av solcellssystemet. Jag är dock tveksam om det avdragsförbud skulle hålla i en EU-domstol, eftersom Skatteverket motiverar kravet på momsregistering enligt EU-domen i mål C‑219/12 , se inlägget “Ska alla solcellsägare behöva momsregistera sig“.

 6. Tackar för upplysningarna, och kan nu fastslå att det inte vill bli bättre om jag byter till Bixia. Dom erbjuder marknadsspotpris och köp av elcertifikat. Detta UTAN att man behöver vara elhandelskund hos dom. Fast en enkel uppställning säger ju att de är bättre att stanna kvar hos Vattenfall. Om jag bara för enkelhets skull säger att ett elcertifikat har ett värde på 200:- / 1000 kWh, så utgör ju elcertifikatet bara 20 öre/kWh. Med andra ord bara 1/5 av vad Vattenfall erbjuder på grund av denna kronan. Jag har pratat med Vattenfall nu, och fått rede på att ersättningen var uppgiven UTAN moms. Momsen kommer i tillägg, men ska betalas vidare till Skatteverket. I min värld tycker jag det måste vara rimligt att mitt momsräkenskap medför att jag kommer försöka dra av momsen för köpt el också. Men det återstår att se om vi får ett bättre system när/om vi får ny regering… Nu ska jag fixa momsregistreringsnummer…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *