Valmorot – Hatten av för Anna-Karin Hatt

Anna-Karin berättade på Ekot i morse och på hennes blogg “Centerpartiet och Alliansen satsar mer på solelen” idag att de kastar in en valmorot för solcellsägarna.

Hatt lovar att om nuvarande regering vinner valet ska de

 • Satsa 50 miljoner kr i ytterligare investeringsstöd under 2015.
 • Från och med årsskiftet införa en skattesänkning på 60 öre/kWh för överskott av el som matas in till nätet. Detta är i enlighet med regeringens riksdagspropositionen i våras.
 • Höja budgeten för skattesänkningen från 8 miljoner kr per år till 25 miljoner kr per år.

Vad är då detta värt? Tja… det beror på valutgången.

50 miljoner extra i investeringsstöd är bra men varför stannade det där? Miljöpartiet har redan i april sagt att de vill ge 100 miljoner kr extra i investeringsstöd så Hatt borde ha synat det beloppet om hon varit taktisk, men finansminister Anders Borg kanske bromsade?

Jag tycker att man borde sänka bidragsnivån i investeringsstödet från dagens 35%. Om man skulle sänka till låt säga 20% skulle nästan dubbelt så  många kunna ta del av stödet, med oförändrad budget.

Hur stor budget behövs för skattereduktionen? Det lite knepiga är att det inte finns några offentliga data över hur mycket solel som matas in till nätet. Varje nätbolag för sig har koll, men det finns ca 170 nätbolag och jag har inte hört att branschen gjort någon sammanställning.

Då får vi göra en uppskattning. 34,7 MW nätanslutna solceller fanns vid utgången av 2013 enligt den sammanställning Johan Lindahl gjort inom arbetet i IEA PVPS Task 1. Låt säga att det har ökat till 50 MW vid kommande årsskifte. Om vi antar att de i genomsnitt producerar 900 kWh/kW blir det en energiproduktion på 31,2 GWh/år. Överskottet för en småhusägare rör sig typiskt om ca 50%, men för anläggningar på större byggnader är det lägre. Vissa större anläggningar skulle inte vara berättigade till skattereduktion eftersom det finns en begränsning på högst 100 A säkring eller vara begränsade till att skattereduktionen gäller för högst 30 000 kWh/år. Det finns också en begränsning i skattereduktionen på att det skulle vara maximalt så mycket el som man köper under ett kalenderår. Om vi räknar med att 40% är överskott som matas in till nätet och som skulle vara berättigat till skattereduktion, då rör det sig om 12,5 GWh/år = 12 500 000 kWh/år, vilket skulle göra att det krävs en budget på 7,5 miljoner kr för skattereduktionen under ett sådant år. Den förslagna budgetökningen skulle därmed räcka inte bara för nästa år utan för flera års kommande expansion av installerade solceller, vilket är bra.

Lite tragikomiskt är att Hatt (eller skribenten av texten) inte kan förklara på ett redigt sätt hur skattereduktionen är tänkt att fungera och det är inte första gången det hänt i hennes blogg. Om man som förslagsställare inte kan klart redogöra för sitt förslag kan man undra hur det blir för alla små elproducenter att förstå sig på skattereduktionen… I Hatts blogg blev det idag nämligen ett syftningsfel i texten:

”…få skatten sänkt med 60 öre/kWh när han eller hon sedan köper el från nätet de dagar när den egna produktionen inte räcker till”.

Skattereduktionen ska enligt regeringens proposition Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el från den 6 mars gälla för det överskott av exempelvis solel som matas in till nätet, inte för den el man köper från nätet som syftningen blev i texten. I propositionens sammanfattning beskrivs det så här “Underlaget för skattereduktionen består av de kilowattimmar förnybar el som har matats in i anslutningspunkten under kalenderåret…”

Vad kontrar oppositionspartierna med?

PS 28/8. Artikel i DN: Regeringen lovar mer pengar till solkraft, notis i SVD: Lovar mer pengar till solkraft och notis i Ny Teknik Lovar mer pengar till solkraft.

3 reaktion på “Valmorot – Hatten av för Anna-Karin Hatt

 1. Tycker själv inte det är så lätt att läsa “solreduktionförslagets” text, dock min tolkning är att när jag förbrukar och köpe el, så får jag sedan en möjlig skattereduktion på 60 öre, – om jag har haft en överproduktion och matat ut solel i motsvarande omfattning på nätet.

  • Förstår inte riktigt din beskrivning. Överskottet matas in till nätet. När man köper el matar man ut el från nätet. Ut och in ska ses från nätägarens synvinkel. När media skriver om det hela blir det alltid tvärtom eftersom de ser det ur elproducentens synvinkel.

   Regeringens förslag är inte så krångligt att förstå:
   – Man skulle få en skattesänkning på 60 öre/kWh för den överskottsel man matar in till nätet.
   – Skattesänkning skulle ges för högst så mycket el man köper, men högst 30 000 kWh, under ett kalenderår.

   Producerar man låt säga 3 000 kWh under år 2014 och 1 500 kWh blir ett överskott som matas in till nätet får man en skattesänkning på 1 500 kWh * 0,6 kr/kWh = 900 kr. Enligt regeringens förslag skulle denna skattesänkning redovisas i deklarationen 2015. Antar att det skulle bli förifyllda uppgifter i deklarationen, om nätägaren skickar en redovisning av hur mycket överskottsel det rör sig om till Skatteverket. Vill minnas att det tidigare kom en kommentar från en ekonomisk förening som inte betalade något skatt. Betalar man ingen skatt skulle man inte kunna utnyttja skattereduktionen. Ur den synvinkeln skulle nettodebitering vara bättre.

   Om oppositionen skulle vinna valet vet vi dock inte om det blir någon skattereduktion över huvud taget eftersom MP, S och V alla vill ha nettodebitering och SD inte vill ha något stöd alls till solenergi. Om SD skulle bli vågmästare skulle det därför kunna bli en minst sagt komplicerad situation…

 2. Pingback: Kön för investeringsstöd till solceller växer och växer… | Bengts villablogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *