ROT-avdrag för installation av solceller

I brist på investeringsstöd kan en möjlighet vara att utnyttja så kallat ROT-avdrag.

ROT-arbete

Skattereduktion med halva arbetskostnaden för så kallat ROT-arbete är kopplat till husarbete och är inte specifikt kopplat till solceller.  Har man ett hus som är äldre än fem år och man inte har fått investeringsstöd kan ROT-avdrag utnyttjas för arbetskostnaden för en installation av solceller. Skatteverket skriver under “exempel på ROT-arbete”:

SOLPANELER
Inmontering eller byte av solpaneler ger rätt till skattereduktion förutsatt att bidrag inte har medgetts. Service av solpaneler ger inte rätt till skattereduktion.

Skatteverket anger också att ”Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.”

Du kan inte få skattereduktion för arbete som du själv har utfört hos dig själv och du kan inte heller få skattereduktion för sådant husarbete som närstående har utfört hos dig. Skattereduktionen för husarbete räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Mer info finns i Skatteverkets broschyr ”Skattereduktion för husarbete”.

Hur stort blir ROT-avdraget?

Jag tittade i kväll på information från de 10 företag som ingick i den prisjämförelse jag redovisade i inlägget “Vad kostar solceller”, den 19 maj 2014. Systempriserna är oförändrade sedan dess hos alla företagen. Bauhaus, Din El, Eskilstuna Energi och Miljö, Fortum och Upplands Energi gav ingen uppgift om ROT-avdrag. Kraftringen angav bara att rotavdrag var “upp till 10 % av totalkostnaden” och det var därför ingen användbar uppgift i min jämförelse. Ett tips till alla företag är att ange hur stort ROT-avdrag som är möjligt i kronor på era webbsidor.

Det möjliga ROT-avdrag för de fyra kvarvarande angavs till motvarande 917 – 4 000 kr/kW för solcellssystem som var 2-15 kW stora. ROT-avdraget motsvarade 5,2%-15% av systempriset vilket betyder att de fyra företagen uppskattade arbetskostnaden till 10-30% för ett standardsystem. Det var därmed en överraskande stor spridning i de uppgifter företagen ger om möjliga ROT-avdrag, även med hänsyn tagen till att arbetskostnadens andel bör öka med minskande systemstorlek.

Jag har i alla fall tolkat det som att de uppgifter man angett är den faktiska kostnadsminskningen i kronor på grund av ROT-avdraget.  Företagen uttrycker sig lite olika på sina webbsidor: “Möjligt ROT-avdrag” (2 stycken), “Rotberättigad arbetskostnad” och “inkluderat ROT-avdrag”. Alla företag anger ROT-avdragen som cirkapriser. Denna uppgift har jag sedan använt för att beräkna ROT-avdraget per kW respektive andel av totalpriset för systemet. Se nedanstående diagram, klicka på diagrammen för att se dem i större skala.

ROT-avdrag per kW.

ROT-avdrag per kW.

ROT-avdrag i procent av systempriset inklusive moms.

ROT-avdrag i procent av systempriset inklusive moms.

5 reaktion på “ROT-avdrag för installation av solceller

 1. Det fuskas med nuvarande ROT regler. En del lägger en större del av kostnaderna på arbete för att på sås sätt få större ROT avdrag. Tråkigt men sant.
  MP driver frågan om rot också på materialet. Det gör skillnad. Stor skillnad
  “Ett gammalt MP-förslag som inkluderats i paketet för energieffektivisering. 30 000 kronor av dagens 50 000 ska reserveras till klimatåtgärder. Den delen ska dock även omfatta byggnadsmaterial, vilket inte är fallet i dag”
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mp-budgetsatsning-svdse_3455970.svd

  50% på material och arbete gör stor skillnad.

 2. Dock kan man väl ej få både ROT avdrag och Statligt Solelsbidrag till samma installation?

  • Nej, det var därför jag skrev (fetmarkering gjord här) “Har man ett hus som är äldre än fem år och man inte har fått investeringsstöd kan ROT-avdrag utnyttjas för arbetskostnaden för en installation av solceller.”

 3. Anna ringde Skatteverket och undrade om hon kunde få RUT-avdrag för att putsa fönster hemma. Nej det går inte.
  OK, fler frågor: Om jag odlar tomater då, vilket avdrag kan man få då? Ja då får du ROT-avdrag!

 4. Pingback: Vad kostar solceller – uppdatering 20140828 | Bengts villablogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *