Till konferens PVSC i Denver

På söndag åker jag till konferensen 40th IEEE PVSC (Photovoltaic Specialist Conference) i Denver, USA. Har där en poster om “Profitability of PV electricity in Sweden“. Artikeln som kommer i “proceedings” från konferensen är skriven tillsammans med professor Stefan Yard, Lunds Universitet, David Larsson, Solkompaniet och industridoktorand på Mälardalens Högskola, och professor Björn Karlsson, Mälardalens högskola. Kan återkomma med diagram från artikeln i inlägg efter konferensen.

Det är två andra bidrag med svenskar inblandade:

  • CIGS Module Manufacturing with High Deposition Rates and Efficiencies.
    D Herrmann, P Kratzert, S Weeke, et al.
  • Incorporation of Na In Cu(In,Ga)Se2 Thin Film Solar Cells: a Statistical Comparison Between Na from Soda Lime Glass and from a Precursor Layer of NaF.
    P Salomé, A Hultqvist, V Fjällström, et al.

Jag hade nog trott att det skulle vara flera svenska bidrag med tanke på att det är en av de största och viktigaste solcellskonferenserna i Nordamerika.

PS 7/6. Abstract till “CIGS Module Manufacturing…” är förresten intressant. Där står “Various improvements have recently been introduced in Solibro’s CIGS production process, which led to a champion module efficiency of 14.4% (total area, externally confirmed). Solibro’s efficiency roadmap shows that the technology is capable of producing average efficiencies of 17% within the next 3 years.” Med tanke på Solibros SL2 moduler idag har en verkningsgrad på “up to 13.3 % in serial production” (betyder att medel i produktionen är lägre) enligt  databladet skulle det vara sensationella framsteg om man skulle lyckas nå ett medel på 17% för moduler i kommersiell produktion inom 3 år.

För övrigt lite tveksam marknadsföring vid angivelserna av SL2 modulernas verkningsgrad. I databladet för SL2 modulerna anges en verkningsgrad på “up to 13.3 % in serial production”. Men räknar man ut verkningsgraden för de angivna modulerna i databladet blir den högst 12,8%. Databladets moduler har en effekt på 100-120 W och har en yta på 1,19*0,7895 = 0,94 m2 vilket gör 106-128 W/m2 och därmed en verkningsgrad på 10,6-12,8% vid STC (Standard Test Conditions, motsvarande 1000 W/m2 i solinstrålning, celltemperatur 25°C och ett spektrum motsvarande “air mass” 1,5). Jag tolkar det som att Solibro ibland lyckas producera moduler med 13,3% i serieproduktion, men att det man utlovar vid köp av modulerna är max 12,8%. De flesta modultillverkare levererar “plusmoduler” som har något högre effekt än märkeffekten, det är inget unikt för Solibro. Solibro anger det som att modulernas effekt är 0-5 W högre än märkeffekten, man får alltså aldrig en modul vars verkliga effekt är lägre än märkeffekten. Om man har tur när man köper en modul med 120 W märkeffekt (12,8% verkningsgrad) kan den som allra bäst ha 125 W verklig effekt, vilket blir 133 W/m2 och därmed 13,3% verkningsgrad.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *