Ingen skattereduktion för överskottsel?

Här är färsk info från riksdags- och regeringskällor och annat håll.

Den 6 mars överlämnade regeringen propositionen ”Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el” (2013/14:151) till riksdagen. Eftersom det är en form av statsstöd behövs ett godkännande från EU och det är detta besked som regeringen väntar på nu. Energiminister Anna-Karin Hatt twittrade idag att ”Så snart vi fått ett godkännande av EU kommer Riksdagen kunna besluta om skattereduktionen. Vi har prio på den frågan förstås!”.

När man fått ett godkännande från EU ska både skatteutskottet och näringsutskottet behandla frågan. Därefter ska frågan debatteras i riksdagen och ett riksdagsbeslut tas.

När riksdagen fattat beslut i ett lagärende expedieras beslutet genom en riksdagsskrivelse till regeringen. Därefter utfärdar regeringen den beslutade lagen så snart som möjligt. Efter att lagen har utfärdats ska den publiceras, vilket sker ca 1 vecka efter att regeringen fattat beslut om att utfärda lagen. Den tid som konstitutionsutskottet förordar mellan en lags publicering och dess ikraftträdande är minst 4 veckor. Det förekommer dock att tiden mellan publicering och ikraftträdandet är mindre än 4 veckor.

Riksdagen har ingen session efter sommaren innan valet. Därför måste ett beslut tas av riksdagen före sommaruppehållet. Riksdagens sista votering för denna mandatperiod är den 26 juni. Att den nya reformen ska hinna träda i kraft den 1 juli som regeringen hade tänkt sig är i praktiken omöjligt om man ska hålla 4-veckorsrekommendationen enligt ovan.

Det är teoretiskt möjligt att riksdagen behandlar och beslutar om förslaget innan sommaren och att det kan träda i kraft efter sommaren. I praktiken verkar oddsen för detta som låga i dagsläget med tanke på att EU-besked saknas och att EU inte ger något besked om när beslut kommer att fattas samt att frågan måste beredas i utskotten innan det kan komma upp i riksdagen.

Mitt personliga stalltips är att det inte blir något beslut och genomförande av skattereduktionen för överskottsel före valet den 14 september. Om det blir så blir det en minst sagt intressant situation. S, MP och V har alla sagt att de vill ha nettodebitering istället för skattereduktion. Vid ett regeringsskifte är därför det logiska att man utreder möjligheten att införa nettodebitering. I artikeln ”Miljöpartiet slog ett slag för solceller – i Peters trädgård” i Jnytt den 24 april framgår att Miljöpartiet dessutom vill utöka budgeten för investeringsstöd till solcellsanläggningar med 100 miljoner.

Det blir i sådana fall tredje gången just nettodebitering utreds. Energimarknadsinspektionen presenterade rapporten “Nettodebitering – Förslag till nya regler för användare med egen elproduktion” 2010-11-26 och utredningen ”Beskattning av mikroproducerad el m.m. – betänkande av utredningen om nettodebitering av el” överlämnades till regeringen 2013-06-14. Minns också att regeringen beslutade den 1 februari 2007 att tillsätta Lennart Söder som utredare med uppgift att utvärdera om det nuvarande regelverket för förnybar elproduktion skapar hinder för en storskalig utveckling och utbyggnad av den förnybara elproduktionen, den så kallade nätanslutningsutredningen. I utredningens rapport fanns ett förslag som i praktiken hade givit nettodebitering. Man kan därför säga att frågan om nettodebitering till dags dato har varit under regeringens behandling i drygt 7 år.

Man brukar säga att Rom byggdes inte på en dag. Så sant som det är sagt…

PS. Se även “Vissa justeringar av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el” som finansdepartementet släppte den 10 juni.

En liten huggormshona på vår tomt i förrgår. Ett järtecken? 25 maj 2014.

En liten huggormshona på vår tomt i förrgår. Ett järtecken? 25 maj 2014.

4 reaktion på “Ingen skattereduktion för överskottsel?

  1. Pingback: Skatteåterbäring osannolik | Solel på Södertörn

  2. Så här säger Tekniska verken i Linköping på sin hemsida:

    Med anledning av oklarheterna kring regelverket har Tekniska verken och en rad andra kommunägda energibolag på eget initiativ sedan några år tillbaka erbjudit sina kunder så kallas nettodebitering. Det innebär att mikroproducenterna på månadsbasis kunnat kvitta sin produktion mot använd elektricitet med ett minimum av administration. Modellen har lett till en kraftig ökning av antalet mikroproducenter i Tekniska verkens elnät.

    I väntan på ett beslut kring regelverket kommer Tekniska verken att fortsätta tillämpa den framgångsrika nettodebiteringsmodellen. Linköping är sannolikt den kommun i Sverige som har högst andel lokalproducerad solenergi i sin energimix

    Bra nyheter för oss i Linköping, hoppas kommande regering kan sätta ner foten i denna fråga så att det kan gälla i hela landet!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *