Vad kostar solceller – uppdatering 20140519

En av de vanligaste frågorna är ”Vad kostar solceller?”. I diagrammet här nedan visas priser för nyckelfärdiga anläggningar från några olika elbolag och från ett stort byggvaruhus. Alla priser är hämtade från bolagens webbinformation, förutom för Bauhaus där installationskostnad är satt samma som i april 2013 eftersom den inte framgick av informationen på deras hemsida.

Den senaste jämförelsen gjordes den 26 februari 2014. Hänt sedan dess:

 • Bixia har sänkt sina priser rejält.
 • Kraftringen har höjt priserna.
 • Övriga är oförändrade.

Det har också gjorts några ändringar i solcellspaketen som att Bixia slutat med modulväxelriktare och ökat på storleken på paketen med strängväxelriktare.

Om man har ett hus som är äldre än fem år och inte har fått något investeringsstöd kan man utnyttja ROT-avdrag för arbetet. Det sänker då priset med ett antal tusenlappar. Det är förvånansvärt stora skillnader i möjligt ROT-avdrag mellan olika erbjudanden.

Billigast och dyrast

Billigaste erbjudandet för en nyckelfärdig anläggning är 17 500 kr/kW, inklusive moms och frakt, för paket på 8, 12 eller 15 kW från Bixia om man bor inom 4 mils radie från Katrineholm eller Linköping. Dyrast är 38 500 kr/kW, inklusive moms och frakt, för ett 1,5 kW solcellssystem från Fortum.

Man ska ha i minnet att denna jämförelse endast gäller ett litet antal av alla företag som levererar nyckelfärdiga anläggningar. Lägg också märke till att alla nedanstående bolag använder underleverantörer för solcellsinstallationerna. Bolagen gör ett påslag på priset från underleverantören, en del mer än andra…. Därför kan priset möjligen bli lägre om man köper utan denna mellanhand. Så det kan löna sig att fråga runt innan man slår till.

I denna prisjämförelse har inte funnits någon möjlighet att i detalj jämföra vad som ingår i de olika erbjudandena. Priset per kW för en solcellsanläggning kan variera på grund av många olika faktorer som exempelvis:

 • Storlek. Generellt blir det lägre pris per installerad kW desto större anläggning.
 • Val av moduler. Högre pris för högre verkningsgrad.
 • Val av växelriktare. Tyska SMA högre pris (och kvalité?) än kinesiska.
 • Modulväxelriktare eller effektoptimerare på modulerna kan ge en högre solelproduktion. Står den i paritet med en högre kostnad?
 • Val av tillbehör. Elmätare och loggning av uppmätta värden är exempel på tillval som kostar extra.
 • Hur komplicerad installationen är, där takkonstruktion, takhöjd, taklutning, närhet till elcentral är exempel på sådant som kan göra skillnad i pris.
 • Kvalité på komponenter och arbete.
 • Garantivillkor.
 • Om man gör en del av installationsarbetet själv. Elinstallationen måste dock alltid göras av en behörig elinstallatör.

Sänk nivån för stödberättigade kostnader!

I diagrammet visas även nivån för de stödberättigade kostnaderna för en solcellsanläggning enligt förordning om statligt investeringsstöd till solceller. Den är 46 250 kr/kW, inklusive moms. Nivån är mycket långt över dagens marknadspriser. Har man dessutom tänkt att denna nivå ska gälla till förordningens slutdatum sista december 2016? Jag tycker att det ger fel signaler om vad som är marknadspriser för ett solcellsystem idag. Det bidrar inte heller på något sätt till att pressa priserna på solcellssystem i Sverige, utan det kan snarare få motsatt effekt.

Lägre priser för större anläggningar

Det går förstås att hitta exempel på betydligt billigare nyckelfärdiga solcellsinstallationer än de i diagrammet om man bygger större anläggningar.  Vid konferensen ”Mikroproduktion av el” i Stockholm ifjol höll Lisa Enarsson föredrag om ”Hållbara Järva”. Där hade man upphandlat två solcellsanläggningar på 172,5 kW och 107 kW för 15 800 kr/kW respektive 15 400 kr/kW, inklusive moms.

Lena Ahlgren, Umeå Energi, berättade vid samma konferens om solcellsinstallationer i Ålidhem, Umeå. Där hade man upphandlat anläggningar för ca 15 000 kr/kW, inklusive moms, under 2013.

Solel i Sala & Heby ekonomisk förening installerade ifjol anläggningar på 88 kW och 312 kW för ca 14 400 kr/kW, inklusive moms.

Märkeffekten för solcellssystemen anges som antalet moduler gånger DC-märkeffekt per modul, exempelvis 12 moduler x 275 W per modul = 3 300 W = 3,3 kW DC (likström). Om man i ett sådant system använder en växelriktare som kan ge 3 kW AC (växelström) blir det den högsta AC-effekt som systemet kan leverera.

Klicka på diagrammet nedan för att se det i full skala.

PS. Vid en kontroll 2014-07-01 var priserna oförändrade hos alla.

Jämförelse av priser för några kompletta solcellspaket inklusive installation och moms. Märkeffekten är solcellsmodulernas totala DC-effekt. Detaljvillkoren för vad som ingår kan variera mellan paketen. Klicka på diagrammet för att se det i full skala.

Jämförelse av priser för några kompletta solcellspaket inklusive installation och moms. Märkeffekten är solcellsmodulernas totala DC-effekt. Detaljvillkoren för vad som ingår kan variera mellan paketen. Klicka på diagrammet för att se det i full skala.

7 reaktion på “Vad kostar solceller – uppdatering 20140519

 1. Går det att få fram någon typ av graf eller annan översikt där man kan se prisutvecklingen över tid, t.ex över en 2-års period?

  • Det är inte helt trivialt att jämföra priser 2 år tillbaka i tiden nu jämfört med idag när det gäller elbolagens paket, eftersom storlekarna på systemen har ändrats. Man vet inte heller hur elbolagens marginaler har ändrats med tiden. Underleverantör kanske sänker priset, men elbolaget håller ett konstant pris mot kunden eller sänker inte priset lika mycket som underleverantören.

   Bättre är då den statistik som tagits fram i IEA PVPS Task 1 av Johan Lindahl, doktorand Uppsala Universitet. Den baseras på en enkät till svenska solcellsleverantörer, se figur i Energimyndighetens pressmeddelande Fortsatt starkt intresse för solceller gav solcellseffekt på 43,1 MW under 2013.

   I Tyskland sjönk priserna på nyckelfärdiga solcellspaket på upp till 10 kW med 3% från första kvartalet 2013 till första kvartalet 2014 enligt branschorganisationen BSW:s statistik, som bygger på ett betydligt större underlag (många flera sålda solcellsanläggningar) än i Sverige. Det kan jämföras med att från första kvartalet 2012 till första kvartalet 2013 sjönk de tyska systempriserna med 20%.

 2. Har just installerat ett 8,3 kW solelpaket, betalade totalt 101350:- inkl moms, frakt och montage, vilket ger 12181:-/kW.
  – Växelriktare SMA Sunny Tripower 8000 TL
  – Solpanel LG 260 monokristalin
  – Underkonstruktion för plåttak

  Inget solelbidrag eftersom jag för ett par år sedan gjorde en installation med bidrag, -dock eftersom panelerna är uppsatta på en ekonomibyggnad och kan ingå i rörelsen (skog/lantbruk), gäller vanliga regler för avskrivningar, momsavdrag mm
  Beräknad avkastningen på investeringen ca 12%.

 3. Pingback: ROT-avdrag för installation av solceller | Bengts villablogg

 4. Pingback: Vad kostar solceller – uppdatering 20140828 | Bengts villablogg

 5. Pingback: ROT-avdrag för installation av solceller | Bengts nya villablogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *