Dagen efter bomben om skattereduktionen på överskottsel

Regeringen har tidigare genom industriminister Anna-Karin Hatt utlovat skattereduktion som ett tillskott till försäljningspriset på det överskott av solel som matas in till nätet. Detta för att överskottselen ska få ungefär samma värde som den solel som man använder direkt och som ersätter köpt el, vilket därmed skulle bli ett sedan länge emotsett stöd till småskalig elproduktion.

I går släpptes dock Bomben. Det blir inte som regeringen tidigare har utlovat! De småskaliga solelproducenterna får istället välja på skattereduktion eller försäljning av sin överskottsel. Ett politisk skott i foten under ett valår. Det är ett givet dråpslag mot solcellsbranschen som efter många års utredande äntligen trodde att regeringen skulle komma till skott med något som skulle gynna småskalig elproduktion. Med den förändring man gjort av förslaget jämfört med tidigare utfästelse blir det nya förslaget i praktiken verkningslöst. Genom att sälja överskottselen och dess elcertifikat kommer man att få ungefär samma ersättning som de 60 öre/kWh i skattereduktionen skulle ge.

Jag har förutsatt man ska kunna fortsätta att sälja sin överskottsel och sina elcertifikat liksom idag om man avstår från skattereduktionen. Jag har inte sett det skrivet svart på vitt att det är så, men en kommentar på bloggen angav att ett elbolag sagt till honom att man skulle få välja mellan skattereduktion och elförsäljning. Att man skulle behöva skänka elen till nätägaren också om man avstår skattereduktion känns väl magstarkt för att det skulle vara sant. Fast en annan källa trodde senare idag att man bara skulle kunna få skattereduktion utan försäljning.

Vad händer nu?

Det är ur min synvinkel ingen mening att klubba igenom det nya förslaget  i riksdagen eftersom det nu blivit ett urvattnat och effektlöst förslag, där regeringen svikit tidigare utfästelser. Ingen skugga ska falla över energiminister Anna-Karin Hatt. Jag tror att hon har varit ärlig i sina avsikter, men att hon blivit överkörd av finansdepartementet. Det vore intressant att veta varför det är denna oenighet i alliansregeringen när det gäller småskalig elproduktion…

Vi vår invänta en ny regering efter höstens val för att få till stånd en förbättrad politik för småskalig elproduktion. I artikeln ”Miljöpartiet slog ett slag för solceller – i Peters trädgård” i Jnytt den 24 april framgår att Miljöpartiet har en mera framsynt vision om solenergi än vad sittande regering har, vars ambition närmast liknar en nollvision efter debaclet om skattereduktion. Vad sägs om Miljöpartiets

”Partiet föreslår en utökad satsning på 100 miljoner kronor för installation av solel under åren 2014-2017, pengar som de vill ska delas ut till personer som söker investeringsstöd. Miljöpartiet vill också att hushåll som har solel får rätt till så kallad nettodebitering när de säljer och köper el i det allmänna nätet.”

Man vill dessutom se 500 000 solcellsanläggningar inom fem år enligt artikeln i Jnytt. Lägg därtill att V har förordat nettodebitering i en riksdagsmotion från Kent Persson den 24 mars 2014 liksom även S genom flera av sina riksdagsledamöter i en riksdagsmotion från 26 mars 2014. En förbättring är därför att vänta för småskalig elproduktion vid ett regeringsskifte i höst.

Början till framtiden

Det går inte att stoppa att vi i framtiden alla kommer att bli elproducenter då prisutvecklingen kommer att göra att egen solel blir lönsam för oss alla. Vissa kommer att sprattla emot, som nuvarande regering gör, men det kommer på sikt att bara bli ett hack i utvecklingskurvan för decentraliserad elproduktion (som dock tyvärr kan drabba de många nystartade solcellsföretagen i branschen). Vi ska därför inte låta oss nedslås av tillfälliga motgångar, utan istället vässa argumenten och fortsätta att argumentera för vår sak. Prata med dina lokala politiker och dina riksdagsledamöter. Detta är en fråga som kommer att beröra alla svenskar med tiden och förr eller senare urholkar droppen stenen.

Forskningen är också en viktig pusselbit för framtiden. Produktionskostanden per kWh behöver sänkas, genom lägre investeringskostnad i solcellsmoduler, växelriktare och installationsarbete och förbättrad systemverkningsgrad. Vi borde satsa betydligt mer på tillämpning av befintlig solcellsteknik än vad vi gör idag i Sverige, då huvuddelen går till grundforskning på olika solcellstekniker vars tillämpning ligger långt fram i tiden, om man skulle lyckas.

Som jag brukar säga är också bland det allra viktigaste målet för framtiden att optimera egenanvändningen av egenproducerad el. Om man skulle kunna använda all el själv utan att mata in ett överskott till nätet skulle man bli oberoende av politiska svängningar vad gäller olika former av ekonomiska stöd. Solceller med energilager är vad en småhusägare behöver i framtiden.

Om du vill ha trevlig läsning studera då rapporten “Levelized cost of electricity renewable energy technologies” från tyska Fraunhofer ISE i november 2013. Sug på detta citat, tanken svindlar…:

“PV utility-scale power plants in Southern Germany will drop considerably below the average LCOE for all fossil fuel power plants by 2030.”

 

15 reaktion på “Dagen efter bomben om skattereduktionen på överskottsel

 1. Jahaja, då står det tydligen något annat på min vadsedel i år än vad det brukar göra!

  /Anders ( installerat 8,33kW solceller)

 2. Ja inte nog med det, har hört rykten från elbolag att det undersöks redan att man inte ska få ladda elbilar från vanliga eluttag hemma, utan att det ska va speciella med räknare för att kunna ta ut högre skatt när man laddar elbilen.
  Ska bli intressant att höra miljömotivationen på det.
  Man kan ana en bakomliggande skräck att folk börjar göra sin egen ström och köra bilar på den (många starka krafter som inte ser med blida ögon på det egentligen kan jag tro).
  Undrar hur ärligt det är från politiskt håll om förnyelsebar solcellsenergi etc

 3. Trist och kontraproduktivt. Nu vet vi inte hur förslaget kommer att se ut men i en snabbkalkyl på alternativen så är skattereduktionen inget alternativ. Kommer att bli “näringsidkare” i försäljning av solel (intäkt max 3-4000:-), dock bedriver man en näring så har man också rätt att göra avskrivningar på investeringen, avdrag för underhåll, tillsyn mm. Verksamheten kommer “tyvärr” aldrig att gå med + därav ej heller något att skatta för. Däremot ser jag fram emot en momsåterföring på mina senaste 32 paneler, på i storleksordning 30000:-
  Skall också testa en mikro switch batteri + nät för att minimera försäljningen (alla investeringar i näringen är avdragsgilla) Undrar om Finansdepartementen verkligen har tänkt igenom alla aspekter på det hela

 4. Men innebär då det att troliga är att den situation vi har nu fortsätter att gälla tills den nya regeringen hinner få till något mer hållbart?

  Och Bengt, stort tack igen för snabb och effektiv information!

 5. Bengt skrev: ” Om man skulle kunna använda all el själv utan att mata in ett överskott till nätet skulle man bli oberoende av politiska svängningar vad gäller olika former av ekonomiska stöd. Solceller med energilager är vad en småhusägare behöver i framtiden.”

  En sådan lösning finns kanske med en
  mikroprocessorstyrd switch mellan elnät och inverter. Om produkten:

  “Det här är produkten för dem som vill producera sin egen el, utan att en enda watt av den egenproducerade elen går ut på elnätet, samtidigt som man vid behov ändå har tillgång till elnätet. ”

  http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=129_94&products_id=403

  Har länge tänkt bryta med nätägarna och allt vad elbollag heter – helt göra sig oberoende. Har försökt att sätta mig in i detta och samtidigt få ekonomi i det hela. Vad som gäller är att man måste investera i ett batterikluster. Problemen kommer på vintern. Vi har två varmvattenberedare dessa kan ersättas med en soldriven varmvattenberedare sommartid. På vintern använder vi ändå vedspisen som primär värmekälla (samt har även en vedeldad bastu) och då värmer vi vatten den vägen både i spisen och på den. Byta ut elspisen till en gasoldriven. Vidare byta alla lampor till LED. En DYR investering, men kanske mödan värd? Skulle vilja ser mer av den debatten.

  Min kalkyl ser ut på följande sätt:

  Januari produktion kWh 47,6
  Februari produktion kWh 87,2
  Mars produktion kWh 206
  April produktion kWh 268
  Maj produktion kWh 270
  Juni produktion kWh 270
  Juli Produktion kWh 256
  Augusti produktion kWh 226
  September produktion kWh 179
  Oktober produktion kWh 104
  November produktion kWh 53
  December produktion kWh 30,4
  Totalt kWh 1997,2

  Skulle det fungera?

  • Detta låter naturligtvis intressant, har varit inne på samma tankebanor själv, att gå i princip “off-grid”
   Skulle vara intressant att veta om någon har praktisk erfarenhet av detta. Jag har även ställt motsvarande fråga på 24volt forum
   Men i slutändan så skulle nettodebitering vara det enklaste och lättaste. Göteborgs Energi, Din El beskriver det som man redan har ett system med den tillämpningen, har ställt frågan om anslutning till dem, men ännu ej fått något svar.

 6. Det finns flera exempel. Alla ligger inte på webben. Googla på ”självförstörande på egen el”. Energiindustrin hurrar kanske inte för dessa exempel. Växter detta kommer branschens lobbyister föreslå förbud – där av att uppmärksamheten är som den är. Jag har åtskilligt kontakt med en frifräsare i Lund t ex. Han började tidigt med 12V. Ingen skulle göra så i dag.
  Tror allt handlar om räntan; alltså stora investeringskostnader som gör att människor tvekar ty detta kräver stora lån. I kostnader runt elhanteringen är spotpriset en struntsumma. Elpriset ligger på ca 2,50 kr per kWh – all inklusive: läs volympåslag, miljöpåslag, gud-vet-vad-påslag, energiskatt, moms sedan nätägarnas pålagor samt till syvende sist statens skattepålägg samt momspålägg… Hur man än räknar är det en plusaffär att göra sig oberoende räknat över lång tid. I dag är lånekostnaderna så låga och tekniken så billig. Tveksamheten är hur lång livslängden på batterierna är.

 7. och här är mina 5 milliWh:
  – underlätta solcellsparksdelägande alt. panelparkering (omdefiniera mikroproduktion)
  En djup orättvisa är inbyggd i dagens solcellsdebatt, den berör endast de som har möjlighet/förutsättningar för egna solceller. Ett mer demokratiskt system vore om man hade möjlighet att köpa solcellsandelar i park (eller placera egna solceller i park=panelparkering). Pga. stordriftsfördelar blir kostnaderna låga. Idag är hindrena för detta ej tekniska eller ellagen utan skattemässiga, framförallt definitionen av “Mikroproducent”.

  – mer resurser till att energikartlägga sveriges bostads/byggnadspark
  Ett grundligt miljömedvetet arbete utan slarv måste börja med en analys av nuläget för att på detta sätt identifiera potentiella områden där man kostnadseffektivt kan sätta in energibesparingsåtgärder. Bor själv i ett 80tals (kort)hus (Sverige hade då 12 kärnkraftverk, elen kostade 10öre/kWh), 130kWh/m2/år. Pga. Sveriges “billiga” el har det injicerats en släng energiineffektivitet i bostadsflottan/samhället, Detta måste tydligare upp på den politiska dagordningen !

 8. – riktat stöd till energieffektivisering
  Västerås har byggt en ny sopförbränningsanläggning för ca 3 Miljarder, vad hade dessa pengar gett för energibesparing om man istället satsat dessa pengar på energieffektivisering i samhället? Stöd även nybyggnation av lågenergihus t.ex EPS/XPS/SPF baserade

  – riktat stöd till mellanlagring
  Det här med att sälja el är jag egentligen inte intresserad av, än mindre att bli egen företagare på köpet. Lösningen är att kunna mellanlagra elen, det finns 2 alternativ:
  a) batteri e.d. t.ex. elbil
  b) möjliggör mellanlagring i elnätet (mata in el vid en tidpunkt, ta ut elen vid en annan)

  – öka demokratin, syna politiker och politiken
  När man får en känsla av att samhället/staten motarbetar och vill försvåra/förhindra för oss vanliga medborgare på olika sätt:
  a) styra in oss på smutsiga,dyra,dumma (energi)lösningar
  b) bygger samhällen vars fokus är att tjäna pengar, skapa jobb med låg etik/moral
  c) leda in oss i dyra kostnadsstrukturer, t.ex. elmarknad, skatter, finans

  så är det ett tecken på att demokratin haltar betänkligt och vårt oberoende att fritt kunna bestämma över våra egna liv långsamt pantsätts av andra. Motmedlet är att öka demokratin på olika sätt:
  – engagera sig i politik
  – synliggöra den egentliga politiken, den som göms bakom retorik, kommunikatörer,pakter
  – motverka blockpolitik, premiera partier som vågar gå sin egen väg och har kloka visioner om framtidens (energi)samhälle.

  Slutligen vill jag tacka för det enorma engagemanget som du Bengt och andra visar i solfrågan, vi som är insatta vet att det pågår ett paradigmskifte mot framtidens energilösningar.

  Beklämmande nog verkar Sverige välja att sova törnrosasömn…

 9. Klassiskt Sverige. Staten är så rädd att förlora skatteunderlag att det gäller att kladda till det.
  Ska vi nu betala mer för elen i Sydsverige för att den ska vara EU anpassad, borde det inte vara så svårt att EU anpassa debiteringen. Jag har länge undrat varför vi inte är en delstat i Tyskland, då hade vi sluppit begåvningsreserven i Stockholm.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *