Regeringens skattereduktionen för överskottsel ett fiasko!

Fick muntligen höra resultatet av dagens hearing med Skattemyndigheten, se gårdagens inlägg.

Finansdepartementet har enligt uppgift bestämt att för att man ska få den av regeringen föreslagna skattereduktionen på 60 öre/kWh för överskottsel som matas in till nätet måste man leverera sin överskottsel gratis till nätägarna, man får inte ta betalt för den.

Jag tolkar det som att om man tar betalt för sin överskottsel vill man klassa det som näringsverksamhet och att man då måste registera sig för moms och energiskatt. Enligt det räkneexempel som finns i Dagens Industris artikel Förlust sälja egen el den 27 april, skulle man därmed göra en förlust om man skulle ta emot skattereduktionen och samtidigt sälja elen.

Regeringen kallar det för ett “förtydligande” men utformningen blir därmed inte alls som energiminister Anna-Karin Hatt sagt, att man förutom skattereduktionen ska kunna sälja sin överskottsel som vanligt.

Resultatet av regeringens förslag om skattereduktion för överskottsel blir därmed inte det förväntade stödet för småskaliga elproducenter och måste benämnas som ett praktfullt fiasko.

PS. I Betänkande 2013/14:SkU32 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el anges för närvarande inte när riksdagen förväntas ta beslut om riksdagspropositionen daterad den 11 mars 2014.

Se även Svensk Energi befarar besvikelse: Bara skattereduktion för överskottsel och Svensk Energis Mikroproduktion av egen el, så slår utredningens förslag på mikroproducentens ekonomi.

Vattenfall skriver på sin hemsida Frågor och svar på överskottsel  (under “Vilka uppgifter behöver jag lämna”)

“I och med att den ersättning som du som mikroproducent får av oss för din överskottsproduktion är momspliktig, måste du också vara momsregistrerad. Tidigare har det funnits ett undantag från att betala in moms, om man som privatperson bedriver en näringsliknande verksamhet där omsättningen understiger 30 000 kronor. Det undantaget i momslagen gäller inte längre sedan den 1 juli 2013. Det innebär att du måste meddela oss ditt momsregistreringsnummer för att vi ska kunna betala ut ersättning för din överskottsproduktion.”

Den 30 april skrev Fortum “Förslaget om skattereduktion för mikroproducenter skulle väl underlätta?

16 reaktion på “Regeringens skattereduktionen för överskottsel ett fiasko!

 1. Trist att regeringen inte kan få fram vettiga regler för egenproducerad el. Hur svårt kan det vara? Lokala energileverantörer kan dock, har jag hört, köpa solcellsel för 1 kr/kWh. Någon som kan bekräfta detta? Är det en “rimlig ersättning” idag?

 2. Helt bedrövligt och slutet för allas vårt engagemang i detta. Frågan är ju om detta kan fällas i riksdagen? Det kan nog bli politiskt bråk om detta.

  Mycket talar ju för att det blir en ny regering i höst och så får vi väl börja om igen då, bara det inte tar lika många år då… (S), (V) och (MP) har ju alla motioner som handlar om nettodebitering mot regeringens proposition.

  Vet vi något om man kan sälja elcertifikat och ändå få skatteåterbäringen?

  • Man kan sannolikt inte sälja elcertifikat heller, det blir också en intäkt och det är väl det som gör att man inte samtidigt skulle kunna få skattereduktionen enligt Finansdepartementet.

   Det är nödvändigt med en klargörande text från regeringen vilken tolkning man gjort och varför samt om regeringen tänker låt riksdagen behandla den föreslagna riksdagspropositionen eller om man drar tillbaka propositionen. Det är fortfarande en hel del som är höljt i dunkel tycker jag.

 3. När det gäller det “skattetekniskajuridikum” så tror jag att det är bra att ta det lite lugnt, tror att det är en sak som skrivs och något lite annat som i verkligheten gäller, -hur är det med “kvittning nettodebitering” ? Om jag har uppfattat det rätt så är det ett flertal elhandelsbolag som redan tillämpar detta?
  Ett annat exempel om jag utöver inkomstslaget tjänst även har inkomst av verksamhet så skall jag skatta och redovisa moms för den förmån jag har när jag gör en tjänst åt mig själv! Men tillämpas det? Vet ej om du Bengt bedriver någon verksamhet, -föreläsningar etc.
  Din fantastiska blogg kan vi alla ta del av, -en förmån, och din kunskap inom ämnet kan säkert ur skatteteknisk synpunkt ses som något att förmånsbeskatta och även redovisa mervärdesskatt för.
  Och som sagt tack för en fantastiskt innehållsrik och inspirerande blogg (kollar den nästan dagligen)
  Olof Bergman

 4. Man blir ju ganska förvånad när det ändå närmar sig valet, och man fullkomligt skiter i intresset för solenergi i Sverige!
  Att det skall behöva ta 4 år för en lösning inom området är otroligt!

 5. Men låt oss bli näringsidkare, mina solpaneler 10kW sitter på mitt “undantag” uppe i Värmland, bor själv i Skåne. Tillsynsresor 4-5 per år, reseavdrag, traktamente, momsavdrag på installationen och övriga omkostnader, kommer redan första året att ge ett stort ackumulerat underskott. Med årets förändring av momsredovisning så kommer det sannolikt för oss alla att bli momsutbetalningar tillbaka. Självklart skapar det också en rejäl administrativ apparat, sysselsättning mm, men några skatteintäkter kommer det aldrig att bli. Och vi solelproducenter kan väl byta tjänster med varandra, jag tittar till dina solpaneler och du tittar till mina, -avdragsmöjlighet i näringsdeklsrstionen!

 6. Pingback: Dagen efter bomben om skattereduktionen på överskottsel | Bengts villablogg

  • Hittar inte att någon ny information är inlagd där. Var finns den i sådana fall?

   Däremot är det värt att notera att det inte längre finns något datum för riksdagsdebatt och beslut, som tidigare var satt till 8 maj.

   • Enligt regeringens arbetsprocess ska dokumenten publiceras där. Jag vet dock inte hur lång tid det tar men det borde ju inte ta för lång tid, framför allt med tanke på den förvirringen som verkar uppstå i varje steg i diskussionen/beslutsfattande.

    Enligt en uppgift skulle det nya betänkandet behövas prövas av EU. Kanske därför datumet försvunnit.

    Man får lite intryck i att även beslutsfattare har svårt att orientera sig inom el, med elhandelsbolag, elnätsbolag, nätnytta, energiskatt, elcertifikat och specialregler för lantbrukare och tillverkningsföretag.

 7. Denna regering gör tydligen allt för att inte bli omvald. Som vanligt när det gäller denna regering är att allt prat om att den satsar på miljön, minskad klimatpåverkan, hållbarhet, ett möjligt framtida hållbart samhälle så är det som vanligt bara snack. Att vi som tänker på framtida generationer investerar, det gör vi naturligtvis oavsett vinstkrav, men ska den stora massan övergå till förnybar energi krävs att de får ekonomisk kompensation för sina investeringar. Efter all satsning på brunkolsbaserad elproduktion (genom statliga Vattenfall) är jag inte förvånad över detta förslag/beslut. Kör på till “the bitter end”. Hur ska vi i framtiden kunna förklara för våra barn och barnbarn varför gjorde vi som vi gjorde?. Om vi inte kan sälja vår överproduktion så hoppas jag att man kan skänka elen till något elhandelsbolag som verkligen jobbar för förbättrad miljö och minskad klimatpåverkan. Hoppas verkligen att debatten om detta beslut får sådan slagkraft att murarna skakar och att vi får en ny regering.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *