Ska gamla kylen och frysen ut?

Idag på eftermiddagen hade forskarskolan REESBE möte i Borlänge. Läs om REESBE i gårdagens inlägg.

Det var fem föredrag. Bo Normark, IVA, höll föredrag om ”An energy efficient society”. Det var en detalj han nämnde som jag var tvungen att kolla i kväll. Det var att det bästa 300 l kylskåpet använder bara 75 kWh/år, med medeleffekt 8 W. Naturskydds-föreningen har propagerat för att man ska slänga ut sin gamla kyl och frys till förmån för mera energisnåla vitvaror.

Håller med om Bos kommentarer att det inte verkar vara någon mening att diskutera styrning av energianvändning (till tider med lägre elpris) hos vitvaror när energianvändningen är så låg. Prisskillnaderna på köpel under dygnet är för små i Sverige för att det ska vara meningsfullt med tanke på att det blir en högre tillverkningskostnad för att möjliggöra denna styrning.

Kollade lite på prestanda av kyl och frys. Första A+++ kylskåp jag tittade på var på 346 l nettovolym, specificerad användning 75 kWh/år = 8,6 W i medel. Vårt kylskåp inköpt 2006 använder enligt specifikationen 164 kWh/år. En A+++ frys hade en specificerad energianvändning på 141 kWh/år (medeleffekt 16 W) att jämföra med vår frys på 274 kWh/år. Det ger en möjlig besparing på 89 + 127 = 216 kWh/år om vi skulle slänga ut kylen och frysen. Kostnaden för de aktuella skåpen på 2 x ca 12 000 = ca 24 400 kr är dock hämmande på investeringsviljan.  Jag meddelade Maria att kylen och frysen blir kvar, men…

Med lika stor investering får man ca 1 kW solceller som ger 800-1 100 kWh/år beroende på var man bor och vilket väderstreck och lutning ens hustak har, :-).

PS 28/3. Kan tilläggas den kyl och frys vi köpte 2006 var bland de energisnålaste som fanns då.

REESBE forskarskola

I morgon och på fredag är jag på vårmöte med forskarskolan REESBE (Resource Efficient Energy Systems in the Built Environment).

Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna och Mälardalens Högskola har tillsammans med 17 företag inom energisektorn startat forskarskolan REESBE. Tillsammans gör de en satsning med syfte att förbättra energiproduktion, energidistribution och energianvändning.

REESBE har 12 aktiva doktorander, där hälften anställts i kommunala energi -och fastighetsbolag och övriga i utvecklingsbolag inom energiteknik. Doktoranderna bedriver företagsnära forskning om energisystem, mycket med fokus på resurs- och energieffektiva system i bebyggelse inom fjärrvärmeområden.

Jag är en av handledarna för David Larsson, Direct Energy. Titta gärna på You Tube-rullen om REESBE där bland annat David berättar om forskarskolan. Vi fick idag ”abstractet” “Profitability of PV electricity in Sweden” accepterat som poster vid den stora konferensen IEEE Photovoltaic Specialist Conference i Denver, USA, den 9-13 juni. Medförfattare är professor Stefan Yard, Lunds Universitet, och professor Björn Karlsson, Mälardalens högskola. Yeah… USA, here we come…

USA är en verkligt het marknad för solceller. Efter Kina och Japan förutspås de bli trea i installerad effekt under 2014 av GTM Research. Om de når förutspådda 5,3 GW är det nästan hälften av vad som installerades i hela EU under 2013. California, Hawaii och Arizona är de stater där det att installerades mest under 2013 enligt U.S. Solar Market Insight.

96 kWh solel hittills under mars

96,5 kWh (28,7 kWh/kW) hemma hos oss halvvägs in i mars. Mars ifjol gav 354,7 kWh. Det finns ingen chans att nå fjolårets marsnotering, men det var inte heller att vänta med tanke på att mars ifjol var rekordsolig.

Åker till La Gomera på semester i morgon bitti. Där lär det vara soligt, perfekt för solceller och solfångare. Lär vara perfekt för vandring också…

 

Solceller växer så det knakar i Sverige

IEA PVPS Task 1 har genom Johan Lindahl, Uppsala Universitet, idag offentliggjort statistik för den svenska solcellsmarknaden 2013. Under 2013 installerades 19 MW solceller i Sverige, varav 17,9 MW var elnätanslutna och 1,1 MW var utanför elnätet. Det ska jämföras med att det under 2012 installerades 8,3 MW, varav 6,47 elnätanslutet. Marknadstillväxten har alltså varit fenomenal under 2013, med mer än en fördubbling. Totalt var 43,1 MW installerat i Sverige vid slutet av 2013, varav 34,7 MW var nätanslutna.

En intressant uppgift är att kostnaden för nyckelfärdiga solcellsystem för villor (0-20 kW) av solcellsföretagen angavs ha minskat från i medeltal 27 500 kr/kW, inklusive moms, i slutet av 2012 till 20 000 kr/kW i slutet av 2013. Det är en prissänkning med hela 27%. Det går stick i stäv mot att vid min senaste prisuppdatering av solcellsystem från elbolagen att av priserna den 26 februari 2014 var det inga systempriser som hade sänkts jämfört med april 2013, i de flesta fall var de oförändrade! En del större paket har dock tillkommit som gjorde att det i februari 2014 fanns flera paket som låg under 20 000 kr/kW i investeringskostnad, men de allra flesta kostade mer än 20 000 kr/kW, inklusive moms. En anledning till att medelpriserna uppgavs ha sjunkit per kW av solcellsföretagen kan alltså vara att medelsystemstorleken har ökat.

I Tyskland stod systempriserna stilla runt 1700 Euro/kW exklusive moms (ca 17 500 kr/kW inklusive tysk moms på 19%) för system på upp till 10 kW under 2013 enligt branschorganisationens BSW Solars statistik, som bygger på två tiopotenser fler solcellsinstallationer än i Sverige och den är därmed statistiskt säkrare. En anledning till detta kan vara att införandet av ett lägsta pris för kinesiska solcellsmoduler på 0,56 Euro/W till EU. Eftersom detta avtal gäller till utgången av 2015 kommer det att begränsa prisförändringarna på solcellsystem inom EU under 2014-2015.

Man får också komma ihåg att de solcellsystem som marknadsförs av elbolagen i Sverige kommer från underleverantörer och att underleverantörerna rimligen har ett lägre pris till elbolagen än vad elbolagens kunder får betala. Elbolagen har alltså tillkommit som en mellanhand på den svenska solcellsmarknaden.

Fortsättet marknaden att växa lika mycket under 2014 som under 2013? Njae, knappast…, men om det installeras lika mycket i år som ifjol är det gott nog. Marknaden styrs till stor del av budgeten för investeringsstödet till solceller. I år kommer inte lika stor budget att släppas till länsstyrelserna som under 2013, under förutsättning att regeringens budget hålls oförändrad. Budgeten för 2013-2016 är 210 miljoner. Av dessa har 107,5 + 45 miljoner fördelats till länsstyrelserna under 2013. Återstår alltså 57,5 miljoner av budgeten för åren 2014-2016. Om regeringen får igenom en skattereduktion för överskottsel kommer man att vara nöjd med det och det blir inga mera pengar till investeringsstödet, åtminstone har det låtit så på energiminister Anna-Karin Hatt.

Om det blir en ny regering efter valet i september kan det få en effekt på 2015, men det blir en senare fråga.

Läs mera i Energimyndighetens pressrelease från idag. Senare i vår kommer även en rapport för Sverige att presenteras på IEA PVPS hemsida.

Rökpipsvamp utanför Surahammar. Denna svamp är rödlistad som starkt hotad i Sverige. 8 mars 2014.

Rökpipsvamp utanför Surahammar. Denna svamp är rödlistad som starkt hotad i Sverige. 8 mars 2014.

Årsbästa för solcellerna igår

Igår var det äntligen en riktigt solig dag och solcellerna gav 11,0 kWh (3,27 kWh/kW) och idag blev det 9,51 kWh (2,83 kWh/kW). Gårdagen är överlägset årsbästa, före dagens värde. 9 mars ifjol gav 12,27 kWh vilket var årsbästa ifjol.

Huum… Ser att sensorn för modultemperatur visar ungefär lika värde som lufttemperaturen idag. Det tyder på att den limmade sensorn på modulens baksida har lossnat.

Bombmurkla utanför Surahammar. Denna svamp är rödlistad som sårbar. 8 mars 2014.

Bombmurkla utanför Surahammar. Denna svamp är rödlistad som sårbar. 8 mars 2014.

Lobbyistskola

Jag var igår på Svensk Energis regionmöte i Steningevik, Märsta. Mitt föredrag hade titeln ”Mikroproduktion i ett kundperspektiv”.

Dagen avslutades med mingel där man blandat annat kunde få en lektion i en lobbyistskola. Skolan innehöll 5T:

– Trovärdig. Ljuger man är man rökt.

– Tänk på mottagaren.

– Tidpunkt.

– Tydlig.

– Tålmodig. En lobbyist ger aldrig upp…

PS. Bloggservern hade fått hicka igår kväll och därför låg den nere till i morse. Därav detta inlägg idag och inte igår som tänkt.

Ett märke utdelat efter att man gått lobbyistskolan och lärt sig vad 5T är för något.

Ett märke utdelat efter att man gått lobbyistskolan och lärt sig vad 5T är för något.

Föredrag på Svensk Energi regionmöte

Tisdag-onsdag har Svensk Energi ett regionmöte i Märsta. Mötet har titeln “Förändring är ett naturligt tillstånd“.

Jag kommer att hålla ett föredrag om “Mikroproduktion i ett kundperspektiv” i morgon eftermiddag. Har tagit fram lite intressanta data om solelproduktion och inmatning, apropå diskussionen om att vissa nätägare är oroade över 1-fasiga solcellsinstallationer. Jag kommer att visa dessa data här på bloggen inom kort.

Allélav på askstam. Gäddeholms herrgård 1 mars 2014.

Allélav på askstam. Gäddeholms herrgård 1 mars 2014.