Skyltar vid anslutningspunkten

Om man har en solcellsanläggning på sitt hus ska man sätta någon skylt vid anslutningspunkten som visar för de som tänker arbeta med elnätet att det finns en solcellsanläggning som kan mata in el till nätet.

Här nedan visas två exempel på sådana skyltar hos oss.

Skylt att sätta upp i anslutningspunkten. Verklig storlek 12x4 cm.

Skylt vid anslutningspunkten. Storlek 12×4 cm.

Verklig storlek 75x53 mm.

Skylt vid anslutningspunkten. Storlek 75×53 mm.

Märkning i lågspänningsnät enligt Svensk Energis “Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO” (December 2011, ny version är på gång)” visas i figuren nedan.

Märkning lågspänningsnät. Källa: "Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO” (December 2011, ny version är på gång)" från Svensk Energi.

Märkning lågspänningsnät. Källa: “Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO” (December 2011, ny version är på gång)” från Svensk Energi.

15 reaktion på “Skyltar vid anslutningspunkten

 1. Jo, men om man har mikroinvertrar och endast klenspänning på DC-sidan så finns det ju ingen möjlighet att bryta på “solsidan” och om det inte är fråga om ren felfunktion så är ju anläggningen spänningslös om man bryter till elnätet.

  Jag tror att sådana där lokala DC/DC-optimerare som SolarEdge har också fungerar på liknande sätt.

  Ska man ändå ha varningsskyltar i sådana fall? I princip så ligger det ju likväl spänning på panelerna så länge det inte är mörker.

  • Detta gäller i din anslutningspunkt till nätet, det vill säga på AC-sidan där din inkommande elledning går in. I vårt fall i ett plåtskåp på trästolpe utanför vårt hus. På vårt förra hus var det i ett plåtskåp på husväggen.

   Det är en säkerhetsfråga för nätbolagets personal. Om någon från nätbolaget ska göra ledningsarbeten ska de veta att det finns en produktionsanläggning som kan mata in el till nätet. Om nätet bryts ska dock växelriktaren sluta leverera ström.

   I MW-parken utanför Västerås är det “power optimizers” från Solar Edge på varje modul. Där är strängspänningen 750 V DC, absolut ingen “klenspänning” utan snarare potentiellt livsfarlig spänning.

   • Allt detta bygger på att anslutningspunkten är åtkomlig för nätbolaget. Det kan därför bli lite strul när man har anslutningspunkten i husets källare (mätaren i källaren) vilket är en vanlig lösning på 60-70-tals hus. Alla rekommendationer om skyltning och frånslagsmöjligheter bygger på att du har ett mätarskåp utomhus och att detta är din anslutningspunkt, i mitt fall (som hade invändigt mätarskåp) slutade det med att det var minst jobb och bäst resultat med att flytta ut hela mätarskåpet från källaren till fasaden.

    Jag påstår inte att det är omöjligt att få till det med en anslutningspunkt inomhus men saker och ting blir helt klart besvärligare, både att följa kraven på t.ex skýltning samt att få nätbolaget med på noterna.

    • Jag printade ut dessa skyltar och satte dom på mina skåp, även om skåpen är inomhus i mitt 70-talls hus. Det som kanske kunde göras gentemot vattenfalls folk, är att placera en skylt inuti deras skåp som står ute i gatan någonstans. Att man hittar “mina” trådar i skåpet och märker dom med en skylt..

    • I Vattenfalls tekniska villkor som vi fick när vi installerade vår anläggning 2010 stod ”Särskild märkning ska finnas i kundens gruppcentral och mätarskåp.” I vårt fall sitter centralen inomhus och mätarskåpet utomhus.

  • ja att märka upp både vid mätarskåp och gruppcentral är ju inte fel och dessutom lätt, men hur är det egentligen med kraven på frånslagsmöjligheter? Enligt SolEl-programmets Installationsguide punkt 2.7 AC-brytare står det “Nätkoncessionsägaren skall alltid ha möjlighet att slå ifrån anläggningen”.
   Ac-brytaren nämnd här är väl ändå den brytare som sitter intill växelriktaren och som skall användas vid service och underhåll av växelriktaren, som knappast utförs av nätägaren.
   Nätägaren har en åtkomlig brytare i mätarskåpet om nu detta sitter utomhus och som då också indirekt slår ifrån växelriktaren.
   Men vad säger gällande bestämmelser om detta?

   • I senaste standarde för mätarskåp ss 430 01 10 står det att vid installation av lokal produktion ska om placeringen av kundens huvudbrytare beaktas. Om det inte sitter efter mätaren ska det trådas om så att den hamnar där. Görs detta som är ett krav sedan årsskiftet på anläggningar där det installeras lokal produktion så kan elnätsbolaget bryta på båda sidorna om elmätaren och därmed jobba säkert.

    Självklart ska skydden på växelriktarna lösa ut så att det inte produceras någon energi men hur kan man om 5-10 år garantera funktionen och hur många kommer regelbundet testa och kontroller att funktionerna bryter inom föreskrivna tider?

    • Intressant med standarden. Säger den något om placeringen av mätarskåpet? Det vill säga ska det vara utvändigt huset eller kan det vara inomhus?

     • Med mätarskåp avses fasadmätarskåp alt. markmätarskåp, dessa är gjorda för att sitta utomhus. Enligt standarden SS 437 01 40 ska mätplatsen vara lätättåtkomlig för nätägaren – dvs den ska sitta ute. Tycker att det är konstigt att man inte har samma regler för befintliga anläggningar där mätaren sitter på en mätartavla/block alternativt kabelmätarskåp.

     • Även standarden för mätarskåp SS 430 01 10, utgåva 9 (från 2013-05-08) kan vara lite intressant porr då den omnämner flera inkopplingsalternativ för lokal produktion i bilaga D. Dessvärre så baserar de samtliga alternativ på att produktionsanläggningen har en egen mätare vilket inte är fallet för de flesta av oss. Återigen så gäller det nya mätarskåp och som Thomas redan konstaterat så är det utomhus som gäller i någon form.

      Återigen så är det som jag tidigare skrivit; det kan vara lite pilligt att få till en korrekt installation med mätarskåpet i källaren, naturligtvis väldigt beroende på det lokala nätföretagets kunskap, vilja och flexibilitet då man måste jämka ihop faktisk installation med nya standarder och rekommendationer vilket inte alltid har en självklar lösning.

      Förutom att jag tidigare nämnt skyltning som lite oklar vid inomhusinstallationer så är naturligtvis nätbolagets möjlighet till brytpunkt en diskussionspunkt. Dessutom så talade mitt nätbolag om att de ville ha radiobaserad överföring av mätvärdena (GSM??) för abonnenter med timmätning. Ibland krävas det tydligen utomhusantenn för att få bra mottagning i dessa fall.

 2. @Pär. Vad är det som du tycker är oklart vad gäller märkning?

  Svensk Energi skriver i “Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO” (December 2011, ny version är på gång) följande, kanske kan det vara till hjälp (figurerna ej inlagda i texten nedan, men figur 4 lade jag in i inlägget ovan):

  4.6 Märkning
  Utifrån ett personsäkerhetsperspektiv (se även ELSÄK-FS 2008:1 3 kap. 8 §)
  är det mycket viktigt att märka upp alla delar i ett lågspänningsnät som har
  dubbel matning. Utöver detta har märkningen till uppgift att tydligt instruera
  hur anläggningen frånskiljs på ett säkert sätt. Av denna anledning bör det
  finnas märkning på ett flertal ställen. Detta är illustrerat i figur 4 nedan (inlagd i inlägget här ovan).

  I SS-EN 50438 finns en lista på minimikrav på märkning. Utifrån
  elnätsföretagets perspektiv är det viktigt att följande delar förses med
  märkning
  • Mätarskåp hos kund.
  • Samtliga kabelskåp mellan produktionsanläggningen och matande
  nätstation.
  • I matande nätstation.

  De skyltar som placeras i lågspänningsnätet ska tydligt informera om var
  matande nät frånskiljs samt var produktionen frånskiljs. Exempel på sådan
  skylt finns nedan (figur 5).

  Märkning i nätstation ska tydligt informera om risken för bakspänning. Hur
  märkningen utförs beror på nätstationens utformning. Skylt i nätstation bör
  vara försedd med lista över installerade produktionsanläggningar samt vid
  vilka anläggningsid (kunder) som dessa är installerade.


  4.6.1 Märkning i kundanläggning

  I kundanläggningen ska det finnas varningsskylt som informerar om att
  produktionsanläggning är ansluten samt skylt som visar vilken brytare som
  kan användas för frånkoppling av produktionsanläggningen. I de fall
  anläggningens huvudbrytare används som brytare för
  produktionsanläggningen ska den vara märkt med skylt ”Elkopplare för
  produktionsanläggning”. Exempel på sådan skylt visas nedan (figur 6).

  I kundanläggningen ska det även finnas en skylt motsvarande figur 5 [dubbel
  matning]. Detta för att mätarbyte ska kunna ske säkert.
  Utöver de krav på märkning som beskrivs i detta kapitel så ställer SS-EN
  50438 krav på märkning inom kundens anläggning. Detta påverkar dock inte
  elnätsföretaget och redovisas inte i denna skrift.

  Märkning i kundanläggning ska utföras av kunden och finnas på plats innan
  inkoppling sker.”

 3. @Pär
  De exemplen som finns i SS 430 01 10 utg.9 är med en enskild elcertifikats mätare, inte många som sätter upp den.

  När det gäller placering av mätaren finns det inget som säger att man måste byta till ett mätarskåp vid installation av lokalproduktion. och sitter mätaren inne idag kan mätartavlan behållas. Det som är lite oklart är dock om man måste tråda om mätartavlan för att kunna bryta efter mätaren eller ej. Vid mätarskåp är det ett krav sedan årsskiftet.

 4. Intressant, varken elektriker eller Fortum som bytte mätaren efter det att anläggningen var installerat verkar känna till/följa detta? Det finns i.a.f. inga sådana varningsskyltar hos oss. Elektrikern satt en extra brytare mellan växelriktarna och propperna vid proppskåpet, men när jag frågade om det krävdes när det ändå går att koppla ur anläggningen via dess egna automatsäkringarna så var han inte helt säker.
  Nu skrev jag ut den stora varningskylten E 06 686 08 och klistade det på markmätarskåpet (utomhus) och den mindre E 06 686 07 klistrade jag på brytaren för vid proppskåpet (i källaren), hoppas det duger?

  • Utmärkt att du gjorde en insats!

   För nätägaren är det viktigt att denna märkning finns, så man kan tycka att din nätägare borde ha satt upp märkningen själva eller borde ha sett till att elinstallatören som skickade in färdiganmälan till nätägaren gjorde det. Kanske är rutinerna inte upparbetade på alla håll ännu?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *