Vad kostar solceller – uppdatering 20140226

En mycket vanlig fråga är ”Vad kostar solceller?”. I diagrammet här nedan visas priser för nyckelfärdiga anläggningar från några olika elbolag och från ett stort byggvaruhus. Alla priser är hämtade från bolagens webbinformation, förutom för Bauhaus där installationskostnad är satt samma som i april 2013 eftersom den inte framgick av informationen på deras hemsida.

Värt att notera är att sedan mitten av april ifjol är det inga systempriser som har sänkts, i de flesta fall är de oförändrade. En del större paket har dock tillkommit som gör att det nu är flera paket som ligger under 20 000 kr/kW i investeringskostnad.

Priserna gäller under vissa förutsättningar som kan skilja mellan de olika erbjudandena, läs därför alla villkor noga om du jämför priser. Saker som exempelvis kan skilja är vilket geografiskt område erbjudandet gäller och om frakt och resor ingår.

Den senaste jämförelsen gjordes den 5 december 2013. Hänt sedan dess:

 • Vattenfall och Fortum har höjt sina priser.
 • Övriga har oförändrade priser.
 • Upplands Energi har tillkommit.

Om man har ett hus som är äldre än fem år och inte har fått något investeringsstöd kan man utnyttja ROT-avdrag för arbetet. Det sänker då priset med ett antal tusenlappar. Det är förvånansvärt stora skillnader i möjligt ROT-avdrag mellan olika erbjudanden.

Billigast och dyrast

Billigaste erbjudandet är 18 095 kr/kW, inklusive moms och frakt, för ett 10,5 kW solcellssystem från Upplands Energi. Dyrast är 38 500 kr/kW, inklusive moms och frakt, för ett 1,5 kW solcellssystem från Fortum.

Man ska ha i minnet att denna jämförelse endast gäller ett litet antal av alla företag som levererar nyckelfärdiga anläggningar, så det kan löna sig att fråga runt.

Priset per kW för en solcellsanläggning kan variera på grund av många olika faktorer som exempelvis:

 • Storlek. Generellt blir det lägre pris per installerad kW desto större anläggning.
 • Val av moduler. Högre pris för högre verkningsgrad.
 • Val av växelriktare. Tyska SMA högre pris (och kvalité?) än kinesiska.
 • Modulväxelriktare eller effektoptimerare på modulerna kan ge en högre solelproduktion.
 • Val av tillbehör. Elmätare, mätning av solinstrålning och loggning av uppmätta värden är exempel på tillval som kostar extra.
 • Hur komplicerad installationen är, där takkonstruktion, takhöjd, taklutning, närhet till elcentral är exempel på sådant som kan göra skillnad i pris.
 • Kvalité på komponenter och arbete.
 • Garantivillkor.
 • Om man gör en del av installationsarbetet själv. Elinstallationen måste dock alltid göras av en behörig elinstallatör.

Sänk nivån för stödberättigade kostnader!

I diagrammet visas även nivån för de stödberättigade kostnaderna för en solcellsanläggning enligt Förordning om statligt investeringsstöd till solceller. Den är 46 250 kr/kW, inklusive moms, för solcellssystem. Nivån är långt över dagens marknadspriser. Har man dessutom tänkt att denna nivå ska gälla till förordningens slutdatum sista december 2016? I princip gör det kanske ingenting om inte någon lockas att stoppa fingrarna i syltburken, men jag tycker att det ger fel signaler om vad som är marknadspriser för ett solcellsystem idag och det bidrar inte på något sätt till att pressa priserna på solcellssystem i Sverige.

Lägre priser för större anläggningar

Det går förstås att hitta exempel på betydligt billigare nyckelfärdiga solcellsinstallationer än de i diagrammet om man bygger större anläggningar.  Vid konferensen “Mikroproduktion av el” i Stockholm ifjol höll Lisa Enarsson föredrag om ”Hållbara Järva”. Där hade man upphandlat två solcellsanläggningar på 172,5 kW och 107 kW för 15 800 kr/kW respektive 15 400 kr/kW, inklusive moms.

Lena Ahlgren, Umeå Energi, berättade vid samma konferens om solcellsinstallationer i Ålidhem, Umeå. Där hade man upphandlat anläggningar för ca 15 000 kr/kW, inklusive moms, under 2013.

Solel i Sala & Heby ekonomisk förening installerade ifjol anläggningar på 88 kW och 312 kW för ca 14 400 kr/kW, inklusive moms.

PS 27/2. Lägg märke till att alla nedanstående bolag använder underleverantörer för solcellsinstallationerna. Bolagen gör rimligen ett påslag på priset från underleverantören och därför kan priset möjligen bli lägre om man köper utan denna mellanhand, men då får man vända sig till andra leverantörer än de som elbolagen använder.

Jämförelse av priser för några kompletta solcellspaket inklusive installation och moms. Detaljvillkoren för vad som ingår kan variera mellan paketen. Klicka på diagrammet för att se det i full skala.

Jämförelse av priser för några kompletta solcellspaket inklusive installation och moms. Detaljvillkoren för vad som ingår kan variera mellan paketen. Klicka på diagrammet för att se det i full skala.

5 reaktion på “Vad kostar solceller – uppdatering 20140226

  • Intressant! Solelproduktion i Storbritannien är ungefär som i Sverige. Elpriset är dock högre, med de ca 15 pence/kWh som nämns i artikeln blir det 1,6 kr/kWh och det är nyckeln till lönsamheten i kombination med att investeringskostnaden i exemplet är låga 17 900 kr/kW.

   Lite kryptiskt i artikel två är ”For customers without smart meters, export is not measured, but deemed at 50% (1657kWh x 4.6p)”. Jag förstår inte hur man kan sätta ett värde på överskottsel som matas in till nätet om den inte mäts… Hur som helst, med 4,6 pence/kWh blir värdet för överkottselen bara 0,5 kr/kWh och då blir det inte en lika bra affär.

 1. Pingback: Solceller växer så det knakar i Sverige | Bengts villablogg

 2. Pingback: Vad kostar solceller – uppdatering 20140519 | Bengts villablogg

 3. Pingback: Solceller växer så det knakar i Sverige | Bengts nya villablogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *