Snö och lutning på solcellsmoduler

I natt kom det ett snöfall som blivit till kramsnö på morgonen. Gjorde under dagen iakttagelser för solcellsystem med 19, 27 och 41 graders lutning. Dels hemmavid, dels i MW-parken öster om Västerås där det denna vecka jobbats med att installera sensorer etc som behövs för utvärderingsprojektet, där jag är projektledare. Modulerna med 41 graders lutning var i stort sett snöfria kl. 13.30. De med 19 graders lutning som stod intill de med 41 graders lutning var då fortfarande nästan helt snötäckta, där hade snön bara glidit ner 3-4 dm.

Hemmavid har vi 27 graders taklutning och där hade snön huvudsakligen glidit av kl. 15.00, men vi har ett snedtak nedanför solcellsmodulerna som hindrat snö att glida av mera. Däremot såg man ingenting av solfångare, de var helt snötäckta. När solfångarna blivit översnöade krävs det mycket värme för att få bort snön, klar fördel för solcellerna!

Värt att notera är att den lilla kant som aluminiumramen runt solcellsmodulerna ger upphov till gör att snön får det svårare att glida av. Detta är ingen nyhet, men idag var det extra tydligt tycker jag.

Huum… idag sågs även spår av snömannen. Spooky…

Snön hade mestadels glidit av på solcellerna kl. 15.00. Men solfångarna till vänster var helt snötäckta. 2014-02-20.

Snön hade mestadels glidit av på solcellerna kl. 15.00. Men solfångarna till vänster var helt snötäckta. 2014-02-20.

Solcellsystem med 19 respektive 41 graders lutning kl. 13.30. 2014-02-20.

Solcellsystem med 19 respektive 41 graders lutning kl. 13.30. 8 cm kramsnö var det på morgonen. 2014-02-20.

Aluminiumramen runt modulerna hindrar snö att glida av, trots 41 graders lutning. 2014-02-20.

Aluminiumramen runt modulerna hindrar snö att glida av, trots 41 graders lutning. 2014-02-20 kl. 10.15.

Snömannen har varit på besök. 2014-02-20.

Snömannen hade varit på besök. 2014-02-20.

4 reaktion på “Snö och lutning på solcellsmoduler

 1. Hej!

  Vill man få bort snön från solfångarna och man har ackumulatortanken välfylld, är det bara att tvångsköra cirkulationspumpen tills det varma vattnet har fyllt systemet sen kan man slå av pumpen. Efter en tid brukar snön glida av eftersom det blir varmt under glaset.

  Anders

  • Intressant idé! Har aldrig provat det.

   Ett problem med solfångare vintertid är dock att man måste höja temperaturen så mycket från omgivningstemperaturen för att det ska ge något tillskott till ackumulatortanken, så jag har inte tyckt att det varit någon större idé att “snöröja” solfångarna. Just nu låter jag naturen ha sin gång. Med kommande värmebölja blir de snöfria om 2-3 dagar.

 2. Hej,
  angående utvärderingsprojektet, vore det inte intressant att göra en utvärdering med stående paneler vs. liggande avseende snöeffekten. Om jag fattat rätt så har modulerna s.k. bypassdioder som delar in modulerna i tre interna slingor vilket vid stående moduler sabbar alla tre slingorna vid säg 5 cm kvarvarande snö längst ner vid alulisten, medans det vid liggande paneler bara skulle sätta en slinga ur spel?
  Men, vintertid inte så mycket instrålning ändå, så kanske ingen idé med en sådan uppföljning.
  Vad finns det för andra motiv att välja stående eller liggande montering?
  Sett till hur anslutningsdosan brukar sitta på baksidan så verkar stående montering vara det som är “standard”?
  Har bara sett en modul som har dosan på långsidan och det är en Panasonic HIT H250, men det kanske inte behöver betyda att de är avsedda att monteras liggande?
  / Urban

  • Hur bypassdioderna sitter i en modul varierar en del. På de flesta sitter de så att modulen bildar liggande sektioner men på våra moduler är det tvärtom, se figur i inlägget Skuggning av solcellsmodulerna ska undvikas. Tiden det är snö endast i nederkant av modulerna är rimligen så kort sett över ett år att det inte kan ha någon märkbar betydelse för solelproduktionen om man monterar dem horisontellt eller vertikalt. Om man bara tänker på snön skulle man vilja ha ramlösa moduler, då glider snön av snabbare.

   Om man har skuggning på solcellsmodulerna under delar av året eller under delar av dagar skulle montering vertikalt eller horisontellt möjligen kunna ha en liten betydelse för solelproduktionen eftersom det då kan röra sig om längre tider.

Kommentarer inaktiverade.