Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 – magert för solceller

Energimyndigheten har släppt den 79 sidor långa rapporten ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015” (ER 2014:04) enligt ett pressmeddelande igår. I rapporten finns ordet solceller inte nämnt över huvud taget. I den 66 sidor långa  ”Identifiering och bedömning av risker för utbyggnadstakten av förnybar el till 2020 – Underlagsrapport till Kontrollstation 2015” (ER 2014:05) finns solceller visserligen omnämnda, men jag vet inte om man skratta eller gråta åt Energimyndighetens pessimism (sida 19, man pratar bara om solel i elcertifikatsystemet):

“Om denna uppskattning stämmer innebär det att elproduktionen från solkraft kommer öka med cirka 3 GWh/år från 2014 till och med 2015. Antas möjligheten till skattereduktion driva utbyggnaden av solkraft i Sverige fram till 2020 och att den beräknade utbyggnadstakten om 3 GWh el per år gäller, resulterar detta i en elproduktion från solkraft motsvarande upp emot 30 GWh el år 2020.”

Vid utgången av 2012 var 24,3 MW solceller installerade i Sverige, varav 15,9 MW var nätanslutna enligt IEA PVPS rapport ”National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2012”. Under 2012 installerades 8,44 MW solceller och under 2013 lär mer än dubbelt så mycket installerats som under 2012 om man tittar på hur mycket investeringsstöd som delats ut. Det betyder att vid utgången av 2013 borde det vara mer än 40 MW solceller installerade, varav uppskattningsvis mer än 30 MW nätanslutna. Om vi antar en solelproduktion på 900 kWh/kW skulle det ge en elproduktionen från nätanslutna solceller på mer än 27 GWh/år. Redan idag är alltså den svenska solelproduktionen nästan lika höga som Energimyndigheten uppskattar att den kommer att vara 2020 i elcertifikatsystemet! Hur kan det komma sig? Dels tar man inte hänsyn till att endast en liten andel av de svenska solcellsanläggningarna har ansökt om elcertifikat och vi skulle ha betydligt mer solel i elcertifikatsystemet om alla fick en ärlig chans att vara med. Dels är man väldigt pessimistisk när det gäller utvecklingen för solceller i Sverige. Man skriver dock ett par stycken senare att

”Baserat på antalet godkända solkraftanläggningar inom elcertifikatsystemet idag och kvarstående tid till 2020 uppskattar Energimyndigheten att potentialen till 2020 inte överstiger 0,5 TWh. Potentialen för solkraft till 2020 kan därmed anses vara försumbar i förhållande till resterande energislag inom elcertifikatsystemet.”

Här har man alltså skrivit upp prognosen från 30 GWh/år till mindre än 500 GWh/år. Med andra ord är man väldigt osäker på utvecklingen för solceller i Sverige… Vidare anges på sidan 19:

”Den 1 oktober 2013 fanns 345 solcellsanläggningar motsvarande en normalårsproduktion om 6 GWh godkända för elcertifikat i Sverige, varav 4 GWh (265 st) ingår i det gemensamma målet. Av dessa anläggningar tillkom 220 mellan den 1 januari 2013 och den 1 oktober 2013.”

När man studerar godkända solcellsanläggningar 1 januari i år ser man att det är 461 stycken med en installerad effekt på 9,7 MW och en vid ansökan angiven normalårsproduktion på 8,8 GWh. Enbart under de tre månaderna oktober-december har alltså 116 anläggningar tillkommit i elcertifikatsystemet med en beräknad normalårsproduktion på 2,8 GWh. Det ska jämföras med uppskattningen av Energimyndigheten enligt ovan om att 3 GWh ska tillkomma per år till och med 2020. Mitt råd blir som tidigare.

 1. Reformera elcertifikatsystemet så att även de små elproduktionsanläggningarna fullt ut kan ta del av elcertifikatsystemet.
 2. Du som äger en solcellsanläggning bör ansöka om elcertifikat, för att tjäna lite pengar och dessutom driva på utvecklingen så att punkt 1 blir av. Ansökningsformulär finns på Energimyndighetens hemsida. Solcellsägare i Sverige förlorar idag tillsammans miljontals kronor per år på grund av man inte är anslutna till elcertifikatsystemet. Om vi antar att 20 MW inte är anslutet idag och medelproduktionen för dem är 900 kWh/kW rör det sig om 18 GWh/år = 18 000 elcertifikat till ett värde av 3,6 miljoner kronor per år.

9 reaktion på “Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 – magert för solceller

 1. Hej,
  har bestämmelserna kring att skaffa ett mätabonnemang som ger elcertifikat för hela bruttoproduktionen ändrats? Ett sådant abonnemang kostade ju betydligt mer än ersättningen man fick för ett elcertifikat.

  • Det onödiga kravet på timmätning finns kvar och därmed får man betala för elmätare och ett alltför dyrt mätabonnemang om man vill ha elcertifikat för hela sin solelproduktion. Kravet på timmätning för att få elcertifikat skulle kunna tas bort, det finns ingen anledning att ha timmätning eftersom elcertifikat tilldelas per MWh oavsett när i tiden elproduktionen har skett. En årlig avläsning skulle räcka för de små elproducenterna när det gäller elcertifikaten.

   Däremot kostar det inget extra att få elcertifikat för den överskottsel man matar in till nätet, eftersom nätägaren har timmätning i denna punkt. Vi får därmed elcertifikat för hälften av vår solel, men missar också elcertifikat för hälften av vår solelproduktion.

   • ETC egen el har tydligen tagit fram en elmätare för 1500 engångskostnad som installeras direkt efter växelriktaren och rapporterar in hela produktionen till Svenska Kraftnät för tilldelning av elcertifikat.

    • Nu verkar det närma sig verklighet. Om jag förstått det rätt så agerar de någons slags mellanhand och tar procent på intäkten för elcertifikaten. Det blir ju dock på hela produktionen så intäkten blir bra mycket större än om man bara skulle få för det som levereras ut på nätet. http://www.emulsionen.org/?page_id=93

 2. Hej Bengt,

  Vi är två studenter som skulle vilja komma i kontakt med dig angående vår uppsats inom solel.
  Har du möjlighet att hjälpa oss med dina erfarenheter i ämnet skulle vi vara mycket tacksamma.
  Med vänlig hälsning
  Caspar Skog

 3. Min nätägare säger att de inte rapporterar in min produktion till svenska kraftnät och att jag därför inte kan ansöka om elcertifikat. De hade helt enkelt inte ett produktionsnummer jag kunde ansöka på. Jag har lagt ned detta, jag får i alla fall betalt för överskottsproduktionen.

  • Nätägaren är enligt lag tvungen att mäta den överskottsproduktion du matar in till nätet per timme. För den kan du därför få elcertifikat.

   Hur mäter nätbolaget den överskottsproduktion som matas in till nätet och som du får betalt för?

   Däremot har nätbolaget ingen skyldighet att mäta din solelproduktion direkt efter solcellsanläggningen, innan någon användning skett av solelen. Det får du betala för, elmätare och årlig abonnemangsavgift, till någon som står för den tjänst (nätägaren eller annat bolag).

   • Jo jag har fått en speciell mätare så de mäter och ger mig en krona per kWh jag matar ut. Däremot säger de att de inte rapporterar in min produktion så jag kan inte få ett produktionsanläggningsid och det vill energimyndigheten ha för att jag skall kunna ansöka.

    Lätt skall det inte vara.

    • Ja, det vore lättare om ditt nätbolag följde lagen…

     De måste mäta och rapportera din överskottsproduktion per timme. Varför följer de inte lagen kan man undra?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *